» 27 / Neml  62:

Kuran Sırası: 27
İniş Sırası: 48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

 » 27 / Neml  Suresi: 62
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَمَّنْ (ÊMN) = emmen : yahut kimdir?
2. يُجِيبُ (YCYB) = yucību : yetişen
3. الْمُضْطَرَّ (ELMŽŦR) = l-muDTarra : darda kalmışa
4. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
5. دَعَاهُ (D̃AEH) = deǎāhu : du'a ettiği
6. وَيَكْشِفُ (VYKŞF) = ve yekşifu : ve kaldıran
7. السُّوءَ (ELSVÙ) = s-sū'e : kötülüğü
8. وَيَجْعَلُكُمْ (VYCALKM) = ve yec'ǎlukum : ve sizi yapan
9. خُلَفَاءَ (ḢLFEÙ) = ḣulefā'e : sahipleri
10. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünün
11. أَإِلَٰهٌ (ÊÎLH) = eilāhun : tanrı mı var?
12. مَعَ (MA) = meǎ : ile beraber
13. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
14. قَلِيلًا (GLYLE) = ḳalīlen : ne de az
15. مَا (ME) = mā :
16. تَذَكَّرُونَ (TZ̃KRVN) = teƶekkerūne : düşünüyorsunuz
yahut kimdir? | yetişen | darda kalmışa | zaman | du'a ettiği | ve kaldıran | kötülüğü | ve sizi yapan | sahipleri | yeryüzünün | tanrı mı var? | ile beraber | Allah | ne de az | | düşünüyorsunuz |

[] [CVB] [ŽRR] [] [D̃AV] [KŞF] [SVE] [CAL] [ḢLF] [ERŽ] [ELH] [] [] [GLL] [] [Z̃KR]
ÊMN YCYB ELMŽŦR ÎZ̃E D̃AEH VYKŞF ELSVÙ VYCALKM ḢLFEÙ ELÊRŽ ÊÎLH MA ELLH GLYLE ME TZ̃KRVN

emmen yucību l-muDTarra iƶā deǎāhu ve yekşifu s-sū'e ve yec'ǎlukum ḣulefā'e l-erDi eilāhun meǎ llahi ḳalīlen teƶekkerūne
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون

 » 27 / Neml  Suresi: 62
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أمن | ÊMN emmen yahut kimdir? Or Who
يجيب ج و ب | CVB YCYB yucību yetişen responds
المضطر ض ر ر | ŽRR ELMŽŦR l-muDTarra darda kalmışa (to) the distressed one
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
دعاه د ع و | D̃AV D̃AEH deǎāhu du'a ettiği he calls Him
ويكشف ك ش ف | KŞF VYKŞF ve yekşifu ve kaldıran and He removes
السوء س و ا | SVE ELSVÙ s-sū'e kötülüğü the evil
ويجعلكم ج ع ل | CAL VYCALKM ve yec'ǎlukum ve sizi yapan and makes you
خلفاء خ ل ف | ḢLF ḢLFEÙ ḣulefā'e sahipleri inheritors
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünün (of) the earth?
أإله ا ل ه | ELH ÊÎLH eilāhun tanrı mı var? Is there any god
مع | MA meǎ ile beraber with
الله | ELLH llahi Allah Allah?
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen ne de az Little
ما | ME (is) what
تذكرون ذ ك ر | Z̃KR TZ̃KRVN teƶekkerūne düşünüyorsunuz you remember.

27:62 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yahut kimdir? | yetişen | darda kalmışa | zaman | du'a ettiği | ve kaldıran | kötülüğü | ve sizi yapan | sahipleri | yeryüzünün | tanrı mı var? | ile beraber | Allah | ne de az | | düşünüyorsunuz |

[] [CVB] [ŽRR] [] [D̃AV] [KŞF] [SVE] [CAL] [ḢLF] [ERŽ] [ELH] [] [] [GLL] [] [Z̃KR]
ÊMN YCYB ELMŽŦR ÎZ̃E D̃AEH VYKŞF ELSVÙ VYCALKM ḢLFEÙ ELÊRŽ ÊÎLH MA ELLH GLYLE ME TZ̃KRVN

emmen yucību l-muDTarra iƶā deǎāhu ve yekşifu s-sū'e ve yec'ǎlukum ḣulefā'e l-erDi eilāhun meǎ llahi ḳalīlen teƶekkerūne
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون

[] [ج و ب] [ض ر ر] [] [د ع و] [ك ش ف] [س و ا] [ج ع ل] [خ ل ف] [ا ر ض] [ا ل ه] [] [] [ق ل ل] [] [ذ ك ر]

 » 27 / Neml  Suresi: 62
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أمن | ÊMN emmen yahut kimdir? Or Who
,Mim,Nun,
,40,50,
CONJ – coordinating conjunction
REL – relative pronoun
حرف عطف
اسم موصول
يجيب ج و ب | CVB YCYB yucību yetişen responds
Ye,Cim,Ye,Be,
10,3,10,2,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
المضطر ض ر ر | ŽRR ELMŽŦR l-muDTarra darda kalmışa (to) the distressed one
Elif,Lam,Mim,Dad,Tı,Re,
1,30,40,800,9,200,
N – accusative noun
اسم منصوب
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
دعاه د ع و | D̃AV D̃AEH deǎāhu du'a ettiği he calls Him
Dal,Ayn,Elif,He,
4,70,1,5,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ويكشف ك ش ف | KŞF VYKŞF ve yekşifu ve kaldıran and He removes
Vav,Ye,Kef,Şın,Fe,
6,10,20,300,80,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
السوء س و ا | SVE ELSVÙ s-sū'e kötülüğü the evil
Elif,Lam,Sin,Vav,,
1,30,60,6,,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
ويجعلكم ج ع ل | CAL VYCALKM ve yec'ǎlukum ve sizi yapan and makes you
Vav,Ye,Cim,Ayn,Lam,Kef,Mim,
6,10,3,70,30,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
خلفاء خ ل ف | ḢLF ḢLFEÙ ḣulefā'e sahipleri inheritors
Hı,Lam,Fe,Elif,,
600,30,80,1,,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünün (of) the earth?
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
أإله ا ل ه | ELH ÊÎLH eilāhun tanrı mı var? Is there any god
,,Lam,He,
,,30,5,
INTG – prefixed interrogative alif
N – nominative masculine singular indefinite noun
الهمزة همزة استفهام
اسم مرفوع
مع | MA meǎ ile beraber with
Mim,Ayn,
40,70,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
الله | ELLH llahi Allah Allah?
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen ne de az Little
Gaf,Lam,Ye,Lam,Elif,
100,30,10,30,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
ما | ME (is) what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
تذكرون ذ ك ر | Z̃KR TZ̃KRVN teƶekkerūne düşünüyorsunuz you remember.
Te,Zel,Kef,Re,Vav,Nun,
400,700,20,200,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form V) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَمَّنْ: yahut kimdir? | يُجِيبُ: yetişen | الْمُضْطَرَّ: darda kalmışa | إِذَا: zaman | دَعَاهُ: du'a ettiği | وَيَكْشِفُ: ve kaldıran | السُّوءَ: kötülüğü | وَيَجْعَلُكُمْ: ve sizi yapan | خُلَفَاءَ: sahipleri | الْأَرْضِ: yeryüzünün | أَإِلَٰهٌ: tanrı mı var? | مَعَ: ile beraber | اللَّهِ: Allah | قَلِيلًا: ne de az | مَا: | تَذَكَّرُونَ: düşünüyorsunuz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أمن ÊMN yahut kimdir? | يجيب YCYB yetişen | المضطر ELMŽŦR darda kalmışa | إذا ÎZ̃E zaman | دعاه D̃AEH du'a ettiği | ويكشف WYKŞF ve kaldıran | السوء ELSWÙ kötülüğü | ويجعلكم WYCALKM ve sizi yapan | خلفاء ḢLFEÙ sahipleri | الأرض ELÊRŽ yeryüzünün | أإله ÊÎLH tanrı mı var? | مع MA ile beraber | الله ELLH Allah | قليلا GLYLE ne de az | ما ME | تذكرون TZ̃KRWN düşünüyorsunuz |
Kırık Meal (Okunuş) : |emmen: yahut kimdir? | yucību: yetişen | l-muDTarra: darda kalmışa | iƶā: zaman | deǎāhu: du'a ettiği | ve yekşifu: ve kaldıran | s-sū'e: kötülüğü | ve yec'ǎlukum: ve sizi yapan | ḣulefā'e: sahipleri | l-erDi: yeryüzünün | eilāhun: tanrı mı var? | meǎ: ile beraber | llahi: Allah | ḳalīlen: ne de az | : | teƶekkerūne: düşünüyorsunuz |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊMN: yahut kimdir? | YCYB: yetişen | ELMŽŦR: darda kalmışa | ÎZ̃E: zaman | D̃AEH: du'a ettiği | VYKŞF: ve kaldıran | ELSVÙ: kötülüğü | VYCALKM: ve sizi yapan | ḢLFEÙ: sahipleri | ELÊRŽ: yeryüzünün | ÊÎLH: tanrı mı var? | MA: ile beraber | ELLH: Allah | GLYLE: ne de az | ME: | TZ̃KRVN: düşünüyorsunuz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yoksa darda kalana, duâ ettiği zaman icâbet eden ve kötülüğü gideren ve sizi, yeryüzüne sâhip kılan mı hayırlı? Allah'la berâber bir başka mâbut var mı? Ne de az düşünmedesiniz.
Adem Uğur : (Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz!
Ahmed Hulusi : Yoksa darda kalıp O'na dua ettiğinde icabet eden, sıkıntısından kurtaran ve sizi arzın halifeleri kılan mı? Allâh'la beraber edinilen tanrı mı? Bunları ne kadar az anıp düşünüyorsunuz?
Ahmet Tekin : Yoksa, kendisine dua ettiği zaman darda kalana, bunalana yetişen, sıkıntısını gideren, sizi dünya düzenini korumaya, ilâhî hükümleri icraya, yeryüzünü imara yetkili halifeleri olarak hazırlayıp yerleştiren mi daha hayırlı? Allah ile birlikte bir başka tanrı olabilir mi? Ne kadar kıt düşünüyor, ne kadar az öğüt alıyorsunuz.
Ahmet Varol : Yahut darda kalana kendisine dua ettiği zaman icabet eden, sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan kimdir? Yoksa Allah ile beraber bir başka ilâh mı? Ne kadar da az düşünüyorsunuz.
Ali Bulaç : Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Ne az öğüt alıp düşünüyorsunuz.
Ali Fikri Yavuz : Yoksa, sıkıntıya düşen kimse, dua ettiği zaman, onun duasını kabul edip fenalığı gideren, sizi yeryüzünün sakinleri kılan mı, (hayırlı)? Allah ile beraber bir ilâh mı var? Siz pek az düşünüyorsunuz.
Bekir Sadak : Yoksa, darda kalana, kendisine yakardigi zaman karsilik veren, basindaki sikintiyi gideren ve sizi yeryuzunun sahipleri yapan mi? Allah'in yaninda baska bir tanri mi? Pek kit dusunuyorsunuz.
Celal Yıldırım : Yoksa darda kalıp da duâ ettiğinde duasına olumlu cevap veren ; üzüntü ve sıkıntıyı açıp gideren ve sizi yeryüzünde öncekilerin yerine geçirip söz sahibi kılan mı ? Allah ile beraber başka bir tanrı mı ?! Ne de az düşünüyorsunuz!
Diyanet İşleri : Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilâh mı var!? Ne kadar az düşünüyorsunuz!
Diyanet İşleri (eski) : Yoksa, darda kalana, kendisine yakardığı zaman karşılık veren, başındaki sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün sahipleri yapan mı? Allah'ın yanında başka bir tanrı mi? Pek kıt düşünüyorsunuz.
Diyanet Vakfi : (Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz!
Edip Yüksel : Darda kalmışın çağrısına karşılık veren, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünün varisleri kılan kimdir? ALLAH ile birlikte bir başka tanrı mı? Ne kadar az öğüt alırsınız?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Onlar mı hayırlı) yoksa, kendine yalvardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri yapan mı? Allah'ın yanında başka bir ilâh mı var? Ne kıt düşünüyorsunuz!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yoksa, darda kalan kendisine dua ettiği zaman, onun duasını kabul edip kötü durumdan kurtaran ve sizleri yeryüzünün yöneticileri kılan mı? Allah'la birlikte bir tanrı mı var? Siz, pek az düşünüyorsunuz!
Elmalılı Hamdi Yazır : Yoksa, sıkılan kendisine duâ ettiği zaman ona icabet edip fenalığı açan ve size Arzın halifeleri kılan mı? Bir tanrı mı var Allahla beraber? Siz pek az düşünüyorsunuz
Fizilal-il Kuran : (Bu düzmece ilahlar mı daha iyi) yoksa sıkıntıya düşene, kendisine yalvardığı takdirde cevap vererek sıkıntısını gideren ve sizi ardarda gelen kuşaklar halinde yeryüzüne egemen kılan Allah mı? Allah'ın yanı sıra başka bir ilah mı var? Ne kadar kıt düşüncelisiniz
Gültekin Onan : Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Tanrı ile beraber başka bir tanrı mı? Ne az öğüt alıp düşünüyorsunuz.
Hakkı Yılmaz : Onların ortak koştuğu şeyler mi hayırlıdır ya da kendine yalvardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve kötülüğü gideren, sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı? Allah'ın yanında başka bir ilâh mı var? Çok az düşünüyorsunuz!
Hasan Basri Çantay : Yoksa bunalmışa, kendisine düâ (ve iltica) etdiği zaman, icabet eden, fenalığı gideren, sizi yer (yüzünün) hükümdarları kılan mı? Allah ile beraber bir Tanrı ha? Siz ne kıt düşünüyorsunuz!
Hayrat Neşriyat : (Onlar mı daha hayırlıdır,) yoksa (bir sıkıntısından dolayı) kendisine duâ ettiği zaman darda kalan (bir kulun)a icâbet edip, (ondan) fenâlığı gideren ve sizi yeryüzünün halîfeleri kılan (Allah) mı? Allah ile berâber (başka) bir ilâh mı var? Ne kadar az ibret alıyorsunuz!
İbni Kesir : Yoksa, kendisine yakardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren; sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'ın yanında başka bir ilah mı? Ne de kıt düşünüyorsunuz.
İskender Evrenosoğlu : Yoksa darda kalan kişi, ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir (başka) ilâh mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz?
Muhammed Esed : Peki kimdir, kendisine başvurduğunda darda kalmış olanın darına yetişen, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzüne mirasçı kılan? Allah'la beraber başka bir tanrı, öyle mi? Aklınızda ne kadar az tutuyorsunuz (bütün bu gerçekleri)!
Ömer Nasuhi Bilmen : Yoksa kendisine dua ettiği zaman, sıkıntı içinde kalana icabet eden ve kötülüğü açıp gideren ve sizi yerde hükümdarlar kılan mı (hayırlıdır?) Allah ile beraber bir ilâh mı vardır? Siz pek az düşünüyorsunuz.
Ömer Öngüt : Yoksa kendisine yalvardığı zaman darda kalana karşılık veren, sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı? Allah ile beraber başka bir ilâh mı var? Ne de az düşünüyorsunuz!
Şaban Piriş : Yoksa, onlara dua ettiğinizde, darda kalana yardım eden, sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünde başkalarının yerine iktidara getiren mi var? Allah ile birlikte bir başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz?!
Suat Yıldırım : O nesneler mi üstün yoksa, çaresiz kalıp Kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip sıkıntısını gideren ve sizi dünyada halifeler yapan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz! Ne de az düşünüyorsunuz!
Süleyman Ateş : Yahut du'â ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da kötülüğü (onun üzerinden) kaldırıyor ve sizi (eskilerin yerine) yeryüzünün sâhipleri yapıyor? Allâh ile beraber başka bir tanrı mı var? Ne de az düşünüyorsunuz?
Tefhim-ul Kuran : Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Ne kadar da az öğüt alıp düşünüyorsunuz.
Ümit Şimşek : Onlar mı hayırlı, yoksa dua ettiğinde çaresiz kimseye cevap verip onun sıkıntısını kaldıran, sizi de yeryüzünün halifeleri yapan mı? Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Ne kadar az düşünüyorsunuz?
Yaşar Nuri Öztürk : Yoksa zorda kalan yalvardığında, onun imdadına yetişip sıkıntı ve kaderi kaldıran, sizi yeryüzünün hükmedenleri kılan mı hayırlı? Allah'ın yanında bir ilah daha var mı? Ne kadar da az ibret alıyorsunuz!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}