"GLYLE" ifadesi tarandı:
# İçinde "GLYLE" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ق ل ل|GLLقليلاGLYLEḳalīlenaz"a few."""55x
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen azıcık small, 2:41
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen azıcık little. 2:79
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen pek azınız a few 2:83
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen az bir (süre) "a little;" 2:126
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen azıcık little. 2:174
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen pek azı a few 2:246
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen pek azı a few 2:249
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen az bir little, 3:77
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen azıcık little. 3:187
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen azıcık little. 3:199
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen pek azı a few. 4:46
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen pek azınız a few. 4:83
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen azıcık a little. 4:142
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen pek az a few. 4:155
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen pek azı a few 5:13
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen azıcık little. 5:44
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen ne kadar da az Little 7:3
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen ne kadar da az Little 7:10
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen az few 7:86
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen az (as) few, 8:43
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen az (as) few 8:44
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen azıcık (for) a little price, 9:9
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen az a little, 9:82
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen çok azı a few 11:116
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen az bir mikdar a little 12:47
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen az miktar a little 12:48
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen az little. 16:95
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen pek az (bir süre) a little (while). 17:52
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen pek azı "a few.""" 17:62
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen bir parça a little. 17:74
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen pek az a little. 17:76
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen pek az bir şey "a little.""" 17:85
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen az little 23:78
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen az bir (zamandan) a little, 23:114
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen ne de az Little 27:62
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen pek az a little. 28:58
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen biraz (for) a little, 31:24
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen ne kadar az little 32:9
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen pek az "a little.""" 33:16
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen pek azı a few, 33:18
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen pek azı a little. 33:20
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen az bir zaman (for) a little, 33:60
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen azıcık (for) a little. 39:8
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen az Little 40:58
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen birazcık a little, 44:15
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen pek azı a little. 48:15
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen pek az little 51:17
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen azıcık a little, 53:34
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen ne kadar az Little 67:23
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen az little 69:41
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen az little 69:42
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen birazında a little, 73:2
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen biraz a little, 73:3
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen biraz a little. 73:11
ق ل ل|GLL قليلا GLYLE ḳalīlen azıcık "a little;" 77:46


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}