» 16 / Nahl  95:

Kuran Sırası: 16
İniş Sırası: 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

 » 16 / Nahl  Suresi: 95
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (VLE) = ve lā : ve asla
2. تَشْتَرُوا (TŞTRVE) = teşterū : satmayın
3. بِعَهْدِ (BAHD̃) = biǎhdi : verdiğiniz sözü
4. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
5. ثَمَنًا (S̃MNE) = ṧemenen : bir paraya
6. قَلِيلًا (GLYLE) = ḳalīlen : az
7. إِنَّمَا (ÎNME) = innemā : şüphesiz
8. عِنْدَ (AND̃) = ǐnde : yanında olan
9. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
10. هُوَ (HV) = huve : o
11. خَيْرٌ (ḢYR) = ḣayrun : daha hayırlıdır
12. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
13. إِنْ (ÎN) = in : eğer
14. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum :
15. تَعْلَمُونَ (TALMVN) = teǎ'lemūne : bilirseniz
ve asla | satmayın | verdiğiniz sözü | Allah'a | bir paraya | az | şüphesiz | yanında olan | Allah'ın | o | daha hayırlıdır | sizin için | eğer | | bilirseniz |

[] [ŞRY] [AHD̃] [] [S̃MN] [GLL] [] [AND̃] [] [] [ḢYR] [] [] [KVN] [ALM]
VLE TŞTRVE BAHD̃ ELLH S̃MNE GLYLE ÎNME AND̃ ELLH HV ḢYR LKM ÎN KNTM TALMVN

ve lā teşterū biǎhdi llahi ṧemenen ḳalīlen innemā ǐnde llahi huve ḣayrun lekum in kuntum teǎ'lemūne
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون

 » 16 / Nahl  Suresi: 95
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve asla And (do) not
تشتروا ش ر ي | ŞRY TŞTRVE teşterū satmayın exchange
بعهد ع ه د | AHD̃ BAHD̃ biǎhdi verdiğiniz sözü the covenant
الله | ELLH llahi Allah'a (of) Allah,
ثمنا ث م ن | S̃MN S̃MNE ṧemenen bir paraya (for) a price
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen az little.
إنما | ÎNME innemā şüphesiz Indeed, what
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde yanında olan (is) with
الله | ELLH llahi Allah'ın Allah,
هو | HV huve o it
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha hayırlıdır (is) better
لكم | LKM lekum sizin için for you
إن | ÎN in eğer if
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum you were (to)
تعلمون ع ل م | ALM TALMVN teǎ'lemūne bilirseniz know.

16:95 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve asla | satmayın | verdiğiniz sözü | Allah'a | bir paraya | az | şüphesiz | yanında olan | Allah'ın | o | daha hayırlıdır | sizin için | eğer | | bilirseniz |

[] [ŞRY] [AHD̃] [] [S̃MN] [GLL] [] [AND̃] [] [] [ḢYR] [] [] [KVN] [ALM]
VLE TŞTRVE BAHD̃ ELLH S̃MNE GLYLE ÎNME AND̃ ELLH HV ḢYR LKM ÎN KNTM TALMVN

ve lā teşterū biǎhdi llahi ṧemenen ḳalīlen innemā ǐnde llahi huve ḣayrun lekum in kuntum teǎ'lemūne
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون

[] [ش ر ي] [ع ه د] [] [ث م ن] [ق ل ل] [] [ع ن د] [] [] [خ ي ر] [] [] [ك و ن] [ع ل م]

 » 16 / Nahl  Suresi: 95
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve asla And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تشتروا ش ر ي | ŞRY TŞTRVE teşterū satmayın exchange
Te,Şın,Te,Re,Vav,Elif,
400,300,400,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بعهد ع ه د | AHD̃ BAHD̃ biǎhdi verdiğiniz sözü the covenant
Be,Ayn,He,Dal,
2,70,5,4,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
الله | ELLH llahi Allah'a (of) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ثمنا ث م ن | S̃MN S̃MNE ṧemenen bir paraya (for) a price
Se,Mim,Nun,Elif,
500,40,50,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen az little.
Gaf,Lam,Ye,Lam,Elif,
100,30,10,30,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
إنما | ÎNME innemā şüphesiz Indeed, what
,Nun,Mim,Elif,
,50,40,1,
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle
كافة ومكفوفة
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde yanında olan (is) with
Ayn,Nun,Dal,
70,50,4,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
هو | HV huve o it
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha hayırlıdır (is) better
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
لكم | LKM lekum sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum you were (to)
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
تعلمون ع ل م | ALM TALMVN teǎ'lemūne bilirseniz know.
Te,Ayn,Lam,Mim,Vav,Nun,
400,70,30,40,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: ve asla | تَشْتَرُوا: satmayın | بِعَهْدِ: verdiğiniz sözü | اللَّهِ: Allah'a | ثَمَنًا: bir paraya | قَلِيلًا: az | إِنَّمَا: şüphesiz | عِنْدَ: yanında olan | اللَّهِ: Allah'ın | هُوَ: o | خَيْرٌ: daha hayırlıdır | لَكُمْ: sizin için | إِنْ: eğer | كُنْتُمْ: | تَعْلَمُونَ: bilirseniz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE ve asla | تشتروا TŞTRWE satmayın | بعهد BAHD̃ verdiğiniz sözü | الله ELLH Allah'a | ثمنا S̃MNE bir paraya | قليلا GLYLE az | إنما ÎNME şüphesiz | عند AND̃ yanında olan | الله ELLH Allah'ın | هو HW o | خير ḢYR daha hayırlıdır | لكم LKM sizin için | إن ÎN eğer | كنتم KNTM | تعلمون TALMWN bilirseniz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: ve asla | teşterū: satmayın | biǎhdi: verdiğiniz sözü | llahi: Allah'a | ṧemenen: bir paraya | ḳalīlen: az | innemā: şüphesiz | ǐnde: yanında olan | llahi: Allah'ın | huve: o | ḣayrun: daha hayırlıdır | lekum: sizin için | in: eğer | kuntum: | teǎ'lemūne: bilirseniz |
Kırık Meal (Transcript) : |VLE: ve asla | TŞTRVE: satmayın | BAHD̃: verdiğiniz sözü | ELLH: Allah'a | S̃MNE: bir paraya | GLYLE: az | ÎNME: şüphesiz | AND̃: yanında olan | ELLH: Allah'ın | HV: o | ḢYR: daha hayırlıdır | LKM: sizin için | ÎN: eğer | KNTM: | TALMVN: bilirseniz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'la giriştiğiniz ahdi, az bir menfaat karşılığında satmayın ve Allah'ın katındaki yok mu, bilirseniz o, daha da hayırlıdır size.
Adem Uğur : Allah'ın ahdini az bir karşılığa değişmeyin! Şayet anlayan kimseler iseniz, şüphesiz Allah katında olan (sevap) sizin için daha hayırlıdır.
Ahmed Hulusi : Az bir pahaya Allâh ahdini satmayın. . . Eğer bilirseniz, Allâh indîndeki sizin için daha hayırlıdır.
Ahmet Tekin : Allah’a verdiğiniz sözü, taahhüdü servet, makam, mevki gibi geçici dünya menfaatlerine, birkaç pula değişmeyin. Eğer bilirseniz, Allah katındakiler sizin için daha hayırlıdır.
Ahmet Varol : Allah'ın ahdini az bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz Allah'ın katında olan sizin için daha hayırlıdır.
Ali Bulaç : Allah'ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz, Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır.
Ali Fikri Yavuz : Allah’ın ahdini az bir bedel karşılığında değişmeyin. Muhakkak ki, Allah katında olan sevap;sizin için (dünya menfaatından) daha hayırlıdır, eğer bilirseniz...
Bekir Sadak : Allah'in ahdini hic bir degere degismeyin. Eger bilirseniz, Allah katinda olan sizin icin daha iyidir.
Celal Yıldırım : Allah dına verdiğiniz sözü, yaptığınız andlaşmayı az bir pahaya değiştirmeyin. Eğer bilirseniz, Allah yanında olan sizin için daha hayırlıdır.
Diyanet İşleri : Allah’a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz, şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın ahdini hiçbir değere değişmeyin. Eğer bilirseniz, Allah katında olan sizin için daha iyidir.
Diyanet Vakfi : Allah'ın ahdini az bir karşılığa değişmeyin! Şayet anlayan kimseler iseniz, şüphesiz Allah katında olan (sevap) sizin için daha hayırlıdır.
Edip Yüksel : ALLAH'a verdiğiniz sözü ucuza satmayın. Sizin için ALLAH'ın yanındakiler daha iyidir; bir bilseniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'ın ahdini az bir bedel karşılığında değişmeyin. Eğer bilirseniz muhakkak ki Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'ın ahdini küçücük bir bedele değişmeyin! Herhalde Allah katındaki sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allahın ahdini cüz'î bir bedele değişmeyin her halde Allah yanındaki sizin için daha hayırlıdır, eğer bilir iseniz
Fizilal-il Kuran : Allah'a vermiş olduğunuz sözü birkaç paraya satmayınız. Çünkü gerçeğin bilincindeyseniz, Allah'ın katındaki ödül sizin için daha hayırlıdır.
Gültekin Onan : Tanrı'nın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz, Tanrı katında olan sizin için daha hayırlıdır.
Hakkı Yılmaz : "Ve Allah'ın ahdini/ Allah'a verilen sözleri az bir bedel karşılığında satmayın. Eğer bilirseniz kesinlikle Allah katındaki; o, sizin için daha hayırlıdır. "
Hasan Basri Çantay : Allahın ahdini az bir bahâya satmayın (satıp değişmeyin). Allah indindeki (nusret ve sevab yok mu?) sizin için hayırlı olan ancak odur, eğer bilirseniz...
Hayrat Neşriyat : Allah’ın ahdini, (karşılığında ne alsanız) az (düşecek) bir fiyata satmayın! Eğer bilirseniz, ancak Allah katında olan (ahde riâyetinize karşı verilecek mükâfât) sizin için hayırlıdır.
İbni Kesir : Allah'ın ahdini az bir pahaya değişmeyin. Eğer bilirseniz; Allah katında olan, sizin için daha hayırlıdır.
İskender Evrenosoğlu : Ve Allah'ın ahdini, az bir bedelle satmayın. Oysa o (ahd), Allah'ın indinde (katında) sizin için daha hayırlıdır, bilseniz (bilmiş olsaydınız).
Muhammed Esed : Öyleyse, Allah'la yaptığınız sözleşmeyi az bir pahayla değişmeyin! Bir bilseniz, Allah katında (bulacağınız paha) sizin için elbette en iyisidir:
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Allah'ın ahdini az bir bedel ile değişmeyin. Şüphe yok ki, Allah'ın katındaki sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz.
Ömer Öngüt : Allah'ın ahdini (verdiğiniz sözü) az bir karşılığa satmayın. Eğer bilirseniz, Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır.
Şaban Piriş : Allah’a verdiğiniz sözü az bir bedele satmayın! Eğer, bilirseniz gerçekten Allah’ın yanındakiler sizin için daha hayırlıdır.
Suat Yıldırım : Allah’a verdiğiniz sözü değersiz bir menfaat karşılığında satmayın! Zira âhirette Allah nezdinde olan nimet, eğer bilirseniz, sizin için elbette daha hayırlıdır.
Süleyman Ateş : Allah'a verdiğiniz sözü (peygambere yaptığınız bey'atı) az bir paraya satmayın. Zira bilirseniz Allâh'ın yanında olan, sizin için daha hayırlıdır.
Tefhim-ul Kuran : Allah'ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz, Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır.
Ümit Şimşek : Allah'ın ahdini üç beş kuruş için satıvermeyin. Bir bilseniz, Allah katında olan şey sizin için daha hayırlıdır.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'a verdiğiniz sözü basit bir ücret karşılığı satmayın. Eğer bilirseniz, Allah katında olan, sizin için daha hayırlıdır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}