» 16 / Nahl  13:

Kuran Sırası: 16
İniş Sırası: 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

 » 16 / Nahl  Suresi: 13
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā : ve vardır
2. ذَرَأَ (Z̃RÊ) = ƶerae : yarattıklarında
3. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
4. فِي (FY) = fī :
5. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
6. مُخْتَلِفًا (MḢTLFE) = muḣtelifen : çeşitli
7. أَلْوَانُهُ (ÊLVENH) = elvānuhu : renklerdeki
8. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
9. فِي (FY) = fī :
10. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bunda
11. لَايَةً (L ËYT) = lāyeten : ibret vardır
12. لِقَوْمٍ (LGVM) = liḳavmin : bir toplum için
13. يَذَّكَّرُونَ (YZ̃KRVN) = yeƶƶekkerūne : öğüt alan
ve vardır | yarattıklarında | sizin için | | yeryüzünde | çeşitli | renklerdeki | şüphesiz | | bunda | ibret vardır | bir toplum için | öğüt alan |

[] [Z̃RE] [] [] [ERŽ] [ḢLF] [LVN] [] [] [] [EYY] [GVM] [Z̃KR]
VME Z̃RÊ LKM FY ELÊRŽ MḢTLFE ÊLVENH ÎN FY Z̃LK L ËYT LGVM YZ̃KRVN

ve mā ƶerae lekum l-erDi muḣtelifen elvānuhu inne ƶālike lāyeten liḳavmin yeƶƶekkerūne
وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون

 » 16 / Nahl  Suresi: 13
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve vardır And whatever
ذرأ ذ ر ا | Z̃RE Z̃RÊ ƶerae yarattıklarında He multiplied
لكم | LKM lekum sizin için for you
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
مختلفا خ ل ف | ḢLF MḢTLFE muḣtelifen çeşitli (of) varying
ألوانه ل و ن | LVN ÊLVENH elvānuhu renklerdeki colors.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
في | FY in
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that
لآية ا ي ي | EYY L ËYT lāyeten ibret vardır surely (is) a sign
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir toplum için for a people
يذكرون ذ ك ر | Z̃KR YZ̃KRVN yeƶƶekkerūne öğüt alan who remember.

16:13 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve vardır | yarattıklarında | sizin için | | yeryüzünde | çeşitli | renklerdeki | şüphesiz | | bunda | ibret vardır | bir toplum için | öğüt alan |

[] [Z̃RE] [] [] [ERŽ] [ḢLF] [LVN] [] [] [] [EYY] [GVM] [Z̃KR]
VME Z̃RÊ LKM FY ELÊRŽ MḢTLFE ÊLVENH ÎN FY Z̃LK L ËYT LGVM YZ̃KRVN

ve mā ƶerae lekum l-erDi muḣtelifen elvānuhu inne ƶālike lāyeten liḳavmin yeƶƶekkerūne
وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون

[] [ذ ر ا] [] [] [ا ر ض] [خ ل ف] [ل و ن] [] [] [] [ا ي ي] [ق و م] [ذ ك ر]

 » 16 / Nahl  Suresi: 13
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve vardır And whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
ذرأ ذ ر ا | Z̃RE Z̃RÊ ƶerae yarattıklarında He multiplied
Zel,Re,,
700,200,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لكم | LKM lekum sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
مختلفا خ ل ف | ḢLF MḢTLFE muḣtelifen çeşitli (of) varying
Mim,Hı,Te,Lam,Fe,Elif,
40,600,400,30,80,1,
N – accusative masculine indefinite (form VIII) active participle
اسم منصوب
ألوانه ل و ن | LVN ÊLVENH elvānuhu renklerdeki colors.
,Lam,Vav,Elif,Nun,He,
,30,6,1,50,5,
"N – nominative masculine plural noun → Color
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun"
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
لآية ا ي ي | EYY L ËYT lāyeten ibret vardır surely (is) a sign
Lam,,Ye,Te merbuta,
30,,10,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – accusative feminine singular indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم منصوب
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir toplum için for a people
Lam,Gaf,Vav,Mim,
30,100,6,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
يذكرون ذ ك ر | Z̃KR YZ̃KRVN yeƶƶekkerūne öğüt alan who remember.
Ye,Zel,Kef,Re,Vav,Nun,
10,700,20,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form V) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: ve vardır | ذَرَأَ: yarattıklarında | لَكُمْ: sizin için | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | مُخْتَلِفًا: çeşitli | أَلْوَانُهُ: renklerdeki | إِنَّ: şüphesiz | فِي: | ذَٰلِكَ: bunda | لَايَةً: ibret vardır | لِقَوْمٍ: bir toplum için | يَذَّكَّرُونَ: öğüt alan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME ve vardır | ذرأ Z̃RÊ yarattıklarında | لكم LKM sizin için | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | مختلفا MḢTLFE çeşitli | ألوانه ÊLWENH renklerdeki | إن ÎN şüphesiz | في FY | ذلك Z̃LK bunda | لآية L ËYT ibret vardır | لقوم LGWM bir toplum için | يذكرون YZ̃KRWN öğüt alan |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: ve vardır | ƶerae: yarattıklarında | lekum: sizin için | : | l-erDi: yeryüzünde | muḣtelifen: çeşitli | elvānuhu: renklerdeki | inne: şüphesiz | : | ƶālike: bunda | lāyeten: ibret vardır | liḳavmin: bir toplum için | yeƶƶekkerūne: öğüt alan |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: ve vardır | Z̃RÊ: yarattıklarında | LKM: sizin için | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | MḢTLFE: çeşitli | ÊLVENH: renklerdeki | ÎN: şüphesiz | FY: | Z̃LK: bunda | L ËYT: ibret vardır | LGVM: bir toplum için | YZ̃KRVN: öğüt alan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve yeryüzünde sizin için yarattığı, ayrı ayrı, çeşitli renklerde ne varsa hepsi râm olmuştur size. Şüphe yok ki bunda da ibret alacak topluluk için bir delil var.
Adem Uğur : Yeryüzünde sizin için rengârenk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçek bir ibret vardır.
Ahmed Hulusi : Gene sizin için arzda, muhtelif renklerde yarattığı şeyleri de (size hizmet veren kılmıştır). . . Muhakkak ki bu işaret üzerinde düşünecekler için ne dersler var!
Ahmet Tekin : Yeryüzünde sizin için, rengârenk yaratıp çoğalttığı, canlı-cansız varlıklarda, bitkilerde de, öğüt alan bir toplum, bir kavim için açık ibretler, uyarılar, ilâhî kudreti ve birliğini gösteren deliller vardır.
Ahmet Varol : Yeryüzünde sizin için değişik renklerde yarattığı şeyleri de (sizin hizmetinize verdi). Şüphesiz bunda öğüt alan topluluk için ibret vardır.
Ali Bulaç : Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdekileri de (faydanıza verdi). Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler vardır.
Ali Fikri Yavuz : Yeryüzünde muhtelif renklerle yarattığı şeyleri (hayvanat ve bitkileri) de sizin hizmetinize bağladı. Elbette bunda da düşünecek bir topluluk için bir ibret nişanesi var.
Bekir Sadak : Yeryuzunde rengarenk seyleri de sizin icin yaratmistir. Bunda, ogut alan kimseler icin ibret vardir.
Celal Yıldırım : Sizin için yeryüzünde, farklı ren.Jerde yarattıklarını da hizmetinize vermiştir. Şüphesiz bunda iyice düşünüp öğüt alan bir millet için öğüt ve ibret vardır.
Diyanet İşleri : Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır.
Diyanet İşleri (eski) : Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için yaratmıştır. Bunda, öğüt alan kimseler için ibret vardır.
Diyanet Vakfi : Yeryüzünde sizin için rengârenk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçek bir ibret vardır.
Edip Yüksel : Ve sizin için yeryüzünde yarattığı rengarenk nesneleri de... Düşünen bir toplum için elbette bunda bir ders vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yeryüzünde sizin için yarattığı değişik renklerdeki şeyleri de sizin hizmetinize sunmuştur. Elbette bunda öğüt alan kimseler için bir ibret vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Daha yeryüzünde türlü renklerle yarattığı neler var sizin için. Elbette bunda derin düşünenler için bir ibret vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Daha sizin için Arzdan muhtelif renklerle yarattıkları, neler var, elbette bunda tezekkür edecek bir kavm için bir âyet var
Fizilal-il Kuran : O yeryüzünde yarattığı çeşitli türdeki varlıkları da sizin yararınıza sundu. Bunda öğüt alan kimselere ibret dersi vardır.
Gültekin Onan : Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdekileri de (faydanıza verdi). Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk için bir ayet vardır.
Hakkı Yılmaz : Yeryüzünde sizin için renklerini değişik olarak yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize sunmuştur. Şüphesiz bunda öğüt alan bir toplum için kesinlikle bir alâmet/gösterge vardır.
Hasan Basri Çantay : Sizin için yerde çeşidli renklerle yaratdığı neler varsa (onları da size müsahhar kılmışdır). Bunların her birinde öğüd alacak, (iyi düşünecek) bir zümre için elbette birer âyet vardır.
Hayrat Neşriyat : Yeryüzünde sizin için yarattığı, renkleri muhtelif şeyleri de (size itâatkâr kıldı). Şübhesiz bunda (da) ibret alacak bir topluluk için kat'î bir delil vardır.
İbni Kesir : Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için O, yaratmıştır. Muhakkak ki öğüt alan bir kavim için bunda ayetler vardır.
İskender Evrenosoğlu : Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa hepsinin renkleri çeşit çeşittir (muhteliftir). Muhakkak ki bunda, zikreden (tezekkür eden) bir kavim için elbette âyet (delil) vardır.
Muhammed Esed : Ve sizin için yeryüzünde yarattığı bütün o rengarenk (güzel) şeyler: işte bunlarda da anıp da hatırda tutmasını bilen kimseler için elbette çıkarılacak bir ders/bir mesaj vardır!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve sizin için yerde renkleri muhtelif olarak neler yaratmış ise şüphe yok onda da öğüt alacak bir kavim için elbette bir ibret vardır.
Ömer Öngüt : Yeryüzünde rengârenk şeyleri de sizin için O yaratmıştır. Bunda da öğüt alan bir topluluk için âyet (ibret) vardır.
Şaban Piriş : Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için var etmiştir. Bunda öğüt alan bir toplum için birer ayet vardır.
Suat Yıldırım : Yeryüzünde türlü türlü renklerle, her çeşitten bitki ve hayvan olarak sizin için yarattığı daha neler neler var!Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak ibret var.
Süleyman Ateş : Yeryüzünde yarattığı çeşitli renklerdeki (hayvanları, bitki)leri de (sizin hizmetinize verdi). Şüphesiz bunda öğüt alan bir toplum için ibret vardır.
Tefhim-ul Kuran : Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdekileri de (faydanıza verdi). Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayet vardır.
Ümit Şimşek : Yeryüzünde rengârenk yarattığı şeyleri de O sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir topluluk için bunda bir âyet vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Ve sizin için yeryüzünde, çeşit çeşit renklerde başka şeylere de vücut vermiştir. Bütün bunlarda, düşünüp ibret alacak bir toplum için elbette bir mucize vardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}