» 16 / Nahl  66:

Kuran Sırası: 16
İniş Sırası: 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

 » 16 / Nahl  Suresi: 66
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِنَّ (VÎN) = ve inne : ve şüphesiz
2. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
3. فِي (FY) = fī : vardır
4. الْأَنْعَامِ (ELÊNAEM) = l-en'ǎāmi : hayvanlarda
5. لَعِبْرَةً (LABRT) = leǐbraten : ibret(ler)
6. نُسْقِيكُمْ (NSGYKM) = nusḳīkum : size içiriyoruz
7. مِمَّا (MME) = mimmā : olandan
8. فِي (FY) = fī :
9. بُطُونِهِ (BŦVNH) = buTūnihi : onların karınlarında
10. مِنْ (MN) = min :
11. بَيْنِ (BYN) = beyni : arasıdan
12. فَرْثٍ (FRS̃) = ferṧin : fışkı
13. وَدَمٍ (VD̃M) = ve demin : ile kan
14. لَبَنًا (LBNE) = lebenen : süt
15. خَالِصًا (ḢELṦE) = ḣāliSen : halis
16. سَائِغًا (SEÙĞE) = sāiğan : lezzetli
17. لِلشَّارِبِينَ (LLŞERBYN) = lişşāribīne : içenler için
ve şüphesiz | sizin için | vardır | hayvanlarda | ibret(ler) | size içiriyoruz | olandan | | onların karınlarında | | arasıdan | fışkı | ile kan | süt | halis | lezzetli | içenler için |

[] [] [] [NAM] [ABR] [SGY] [] [] [BŦN] [] [BYN] [FRS̃] [D̃MV] [LBN] [ḢLṦ] [SVĞ] [ŞRB]
VÎN LKM FY ELÊNAEM LABRT NSGYKM MME FY BŦVNH MN BYN FRS̃ VD̃M LBNE ḢELṦE SEÙĞE LLŞERBYN

ve inne lekum l-en'ǎāmi leǐbraten nusḳīkum mimmā buTūnihi min beyni ferṧin ve demin lebenen ḣāliSen sāiğan lişşāribīne
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين

 » 16 / Nahl  Suresi: 66
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
لكم | LKM lekum sizin için for you
في | FY vardır in
الأنعام ن ع م | NAM ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvanlarda the cattle
لعبرة ع ب ر | ABR LABRT leǐbraten ibret(ler) (is) a lesson.
نسقيكم س ق ي | SGY NSGYKM nusḳīkum size içiriyoruz We give you to drink
مما | MME mimmā olandan from what
في | FY (is) in
بطونه ب ط ن | BŦN BŦVNH buTūnihi onların karınlarında their bellies,
من | MN min from
بين ب ي ن | BYN BYN beyni arasıdan between
فرث ف ر ث | FRS̃ FRS̃ ferṧin fışkı bowels
ودم د م و | D̃MV VD̃M ve demin ile kan and blood,
لبنا ل ب ن | LBN LBNE lebenen süt milk
خالصا خ ل ص | ḢLṦ ḢELṦE ḣāliSen halis pure,
سائغا س و غ | SVĞ SEÙĞE sāiğan lezzetli palatable
للشاربين ش ر ب | ŞRB LLŞERBYN lişşāribīne içenler için to the drinkers.

16:66 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve şüphesiz | sizin için | vardır | hayvanlarda | ibret(ler) | size içiriyoruz | olandan | | onların karınlarında | | arasıdan | fışkı | ile kan | süt | halis | lezzetli | içenler için |

[] [] [] [NAM] [ABR] [SGY] [] [] [BŦN] [] [BYN] [FRS̃] [D̃MV] [LBN] [ḢLṦ] [SVĞ] [ŞRB]
VÎN LKM FY ELÊNAEM LABRT NSGYKM MME FY BŦVNH MN BYN FRS̃ VD̃M LBNE ḢELṦE SEÙĞE LLŞERBYN

ve inne lekum l-en'ǎāmi leǐbraten nusḳīkum mimmā buTūnihi min beyni ferṧin ve demin lebenen ḣāliSen sāiğan lişşāribīne
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين

[] [] [] [ن ع م] [ع ب ر] [س ق ي] [] [] [ب ط ن] [] [ب ي ن] [ف ر ث] [د م و] [ل ب ن] [خ ل ص] [س و غ] [ش ر ب]

 » 16 / Nahl  Suresi: 66
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب
لكم | LKM lekum sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
في | FY vardır in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأنعام ن ع م | NAM ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvanlarda the cattle
Elif,Lam,,Nun,Ayn,Elif,Mim,
1,30,,50,70,1,40,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
لعبرة ع ب ر | ABR LABRT leǐbraten ibret(ler) (is) a lesson.
Lam,Ayn,Be,Re,Te merbuta,
30,70,2,200,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – accusative feminine indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم منصوب
نسقيكم س ق ي | SGY NSGYKM nusḳīkum size içiriyoruz We give you to drink
Nun,Sin,Gaf,Ye,Kef,Mim,
50,60,100,10,20,40,
V – 1st person plural (form IV) imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
مما | MME mimmā olandan from what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
بطونه ب ط ن | BŦN BŦVNH buTūnihi onların karınlarında their bellies,
Be,Tı,Vav,Nun,He,
2,9,6,50,5,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
بين ب ي ن | BYN BYN beyni arasıdan between
Be,Ye,Nun,
2,10,50,
N – genitive noun
اسم مجرور
فرث ف ر ث | FRS̃ FRS̃ ferṧin fışkı bowels
Fe,Re,Se,
80,200,500,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ودم د م و | D̃MV VD̃M ve demin ile kan and blood,
Vav,Dal,Mim,
6,4,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
لبنا ل ب ن | LBN LBNE lebenen süt milk
Lam,Be,Nun,Elif,
30,2,50,1,
"N – accusative masculine indefinite noun → Milk"
اسم منصوب
خالصا خ ل ص | ḢLṦ ḢELṦE ḣāliSen halis pure,
Hı,Elif,Lam,Sad,Elif,
600,1,30,90,1,
N – accusative masculine indefinite active participle
اسم منصوب
سائغا س و غ | SVĞ SEÙĞE sāiğan lezzetli palatable
Sin,Elif,,Ğayn,Elif,
60,1,,1000,1,
N – accusative masculine indefinite active participle
اسم منصوب
للشاربين ش ر ب | ŞRB LLŞERBYN lişşāribīne içenler için to the drinkers.
Lam,Lam,Şın,Elif,Re,Be,Ye,Nun,
30,30,300,1,200,2,10,50,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِنَّ: ve şüphesiz | لَكُمْ: sizin için | فِي: vardır | الْأَنْعَامِ: hayvanlarda | لَعِبْرَةً: ibret(ler) | نُسْقِيكُمْ: size içiriyoruz | مِمَّا: olandan | فِي: | بُطُونِهِ: onların karınlarında | مِنْ: | بَيْنِ: arasıdan | فَرْثٍ: fışkı | وَدَمٍ: ile kan | لَبَنًا: süt | خَالِصًا: halis | سَائِغًا: lezzetli | لِلشَّارِبِينَ: içenler için |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإن WÎN ve şüphesiz | لكم LKM sizin için | في FY vardır | الأنعام ELÊNAEM hayvanlarda | لعبرة LABRT ibret(ler) | نسقيكم NSGYKM size içiriyoruz | مما MME olandan | في FY | بطونه BŦWNH onların karınlarında | من MN | بين BYN arasıdan | فرث FRS̃ fışkı | ودم WD̃M ile kan | لبنا LBNE süt | خالصا ḢELṦE halis | سائغا SEÙĞE lezzetli | للشاربين LLŞERBYN içenler için |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve inne: ve şüphesiz | lekum: sizin için | : vardır | l-en'ǎāmi: hayvanlarda | leǐbraten: ibret(ler) | nusḳīkum: size içiriyoruz | mimmā: olandan | : | buTūnihi: onların karınlarında | min: | beyni: arasıdan | ferṧin: fışkı | ve demin: ile kan | lebenen: süt | ḣāliSen: halis | sāiğan: lezzetli | lişşāribīne: içenler için |
Kırık Meal (Transcript) : |VÎN: ve şüphesiz | LKM: sizin için | FY: vardır | ELÊNAEM: hayvanlarda | LABRT: ibret(ler) | NSGYKM: size içiriyoruz | MME: olandan | FY: | BŦVNH: onların karınlarında | MN: | BYN: arasıdan | FRS̃: fışkı | VD̃M: ile kan | LBNE: süt | ḢELṦE: halis | SEÙĞE: lezzetli | LLŞERBYN: içenler için |
Abdulbaki Gölpınarlı : Davarlarda da ibret alacağınız şeyler var. Karınlarındaki fışkıyla kan arasındaki hâlis sütü içirmedeyiz size ve süt, içenlerin boğazlarından kayıp gitmede.
Adem Uğur : Kuşkusuz sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır. Zira size, onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından (gelen), içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt içiriyoruz.
Ahmed Hulusi : En'amda (kurban olabilecek hayvanlarda) da sizin için bir ibret vardır. . . Size onun (en'amın - hayvanın) karınlarındaki pislik ve kan arasından, lezzetle boğazdan geçen, hâlis bir süt içiririz.
Ahmet Tekin : Gerçekten süt veren hayvanlarda da sizin için ibretler vardır. Zira, onların karınlarından, bağırsak içeriği, sindirim artığı ile kan arasındaki oluşumdan gelen, içmek isteyenlere, içimi kolay hâlis bir süt içiriyoruz.
Ahmet Varol : Şüphesiz sizin için hayvanlarda da ibret vardır. Size onların karınlarından, fışkı [2] ile kan arasından içenler için içimi kolay halis süt içiririz.
Ali Bulaç : Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır, size onların karınlarındaki fers (yarı sindirilmiş gıdalar) ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla kayan dupduru bir süt içirmekteyiz.
Ali Fikri Yavuz : Gerçekten süt veren hayvanlarda da size bir ibret vardır: Size, onların karnındaki işkembe pisliği ile kan arasından halis bir süt içiriyoruz ki, içenlerin boğazından âfiyetle geçer.
Bekir Sadak : Hayvanlarda da size ibretler vardir. Bagirsaklarindakiler ile kan arasindan, icenlere halis ve icimi kolay sut iciririz.
Celal Yıldırım : Doğrusu sizin için davarlarda da ibret vardır: Size onların karnındaki ters ile kan arasındaki hâlis, içenlerin boğazından rahatlıkla geçen süt içiriyoruz.
Diyanet İşleri : Şüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından (süzülen) içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz.
Diyanet İşleri (eski) : Hayvanlarda da size ibretler vardır. Bağırsaklarındakiler ile kan arasından, içenlere halis ve içimi kolay süt içiririz.
Diyanet Vakfi : Kuşkusuz sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır. Zira size, onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından (gelen), içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt içiriyoruz.
Edip Yüksel : Sizin için çiftlik hayvanlarında da dersler vardır. İçmeniz için karınlarından, yani sindirilmiş yiyecek ile kan arasından çıkan bir maddeyi size sunuyoruz: İçimi lezzetli saf süt.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Gerçekten süt veren hayvanlarda da size bir ibret vardır. Size işkembelerindeki yem artıklarıyla kandan meydana gelen, içenlere içimi kolay halis bir süt içirmekteyiz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gerçekten size sağmal hayvanlarda da bir ibret vardır. Biz, size onların kanlarındaki fışkı ile kan arasından, lezzetli ve içenlerin boğazlarından kolayca kayıp giden halis bir süt içiriyoruz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her halde size sağmal hayvanlarda da bir ıbret vardır, size onun butûnundakinden fers ile dem arasında halıs bir süt içiriyoruz ki içenlerin boğazından kayar gider
Fizilal-il Kuran : Sizin için süt hayvanlarında da ibret dersi vardır. Onların karınlarındaki (bağırsaklarındaki) posa ile kan arasından size halis ve tatlı içimli bir besin kaynağı olan sütü içiririz.
Gültekin Onan : Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır; size onların karınlarındaki fers (yarı sindirilmiş gıdalar) ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla kayan dupduru bir süt içirmekteyiz.
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz sizin için keçi, koyun, deve sığırda da size bir ibret vardır. Biz, size onların karnındaki dışkı ile kan arasındaki şeylerden, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen halis süt içiriyoruz.
Hasan Basri Çantay : Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen dubduru (ve tertemiz) bir süt içiriyoruz.
Hayrat Neşriyat : Muhakkak ki sizin için, sağmal hayvanlarda da gerçekten bir ibret vardır. Size on(lar)ın karınlarındaki fışkı ile kan arasından, içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt içiriyoruz.
İbni Kesir : Sizin için hayvanlarda da ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından; size, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen dupduru bir süt içiririz.
İskender Evrenosoğlu : Ve muhakkak ki hayvanlarda, sizin için elbette bir ibret vardır. Size, onların karnında, fers (sindirilmiş gıda) ile kan arasından oluşan, tadanlar için boğazdan kolayca geçen halis (saf) süt içiriyoruz.
Muhammed Esed : Ve muhakkak ki, sizin için (sağmal) hayvanlarda da (çıkarılacak) bir ders vardır: hayvanın karnında, (bedeninden) atılacak artıklarla kan arasından (salgılanan) ve içenlere lezzet ve ferahlık veren katıksız süt içiriyoruz size.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve şüphe yok ki, sizin için sağmal hayvanlarda da elbette bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından halis bir süt içiriyoruz ki, içenlerin boğazından kolaylıkla geçer gider.
Ömer Öngüt : Sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır. Size, onların karınlarındaki işkembe ile kan arasından (gelen) ve içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt içiriyoruz.
Şaban Piriş : Sizin için hayvanlarda da ibretler vardır. Size, onların karınlarındaki dışkı ile kan arasında halis, içenlerin boğazından kolayca geçen bir süt içiriyoruz.
Suat Yıldırım : Doğrusu davarlarda da size deliller vardır:Zira size onların karınlarındaki işkembe ile kan arasından, halis bir süt içiriyoruz ki içenlerin boğazından âfiyetle geçer.
Süleyman Ateş : Hayvanlarda da sizin için ibret vardır. Size onların karınlarından, fışkı ile kan arasından (çıkardığımız) hâlis, içenlere (içimi) kolay süt içiriyoruz.
Tefhim-ul Kuran : Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır, size onların karınlarındaki fers (yarı sindirilmiş gıdalar) ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla kayan dupduru bir süt içirmekteyiz.
Ümit Şimşek : Davarlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarında kan ve dışkı arasından çıkan ve içenlerin boğazından kolaylıkla geçen halis bir sütle sizi besleriz.
Yaşar Nuri Öztürk : Hayvanlarda da sizin için kesin bir ibret vardır. Size onların karınlarından, fışkı ile kan arasından halis bir süt içiriyoruz ki, içenlerin boğazlarından kayar gider.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}