» 16 / Nahl  65:

Kuran Sırası: 16
İniş Sırası: 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

 » 16 / Nahl  Suresi: 65
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : ve Allah
2. أَنْزَلَ (ÊNZL) = enzele : indirdi
3. مِنَ (MN) = mine : -ten
4. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : gök-
5. مَاءً (MEÙ) = māen : bir su
6. فَأَحْيَا (FÊḪYE) = feeHyā : ve diriltti
7. بِهِ (BH) = bihi : onunla
8. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : yeri
9. بَعْدَ (BAD̃) = beǎ'de : sonra
10. مَوْتِهَا (MVTHE) = mevtihā : ölümünden
11. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
12. فِي (FY) = fī : vardır
13. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bunda
14. لَايَةً (L ËYT) = lāyeten : elbette ibret(ler)
15. لِقَوْمٍ (LGVM) = liḳavmin : bir millet için
16. يَسْمَعُونَ (YSMAVN) = yesmeǔne : işiten
ve Allah | indirdi | -ten | gök- | bir su | ve diriltti | onunla | yeri | sonra | ölümünden | şüphesiz | vardır | bunda | elbette ibret(ler) | bir millet için | işiten |

[] [NZL] [] [SMV] [MVH] [ḪYY] [] [ERŽ] [BAD̃] [MVT] [] [] [] [EYY] [GVM] [SMA]
VELLH ÊNZL MN ELSMEÙ MEÙ FÊḪYE BH ELÊRŽ BAD̃ MVTHE ÎN FY Z̃LK L ËYT LGVM YSMAVN

vallahu enzele mine s-semāi māen feeHyā bihi l-erDe beǎ'de mevtihā inne ƶālike lāyeten liḳavmin yesmeǔne
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون

 » 16 / Nahl  Suresi: 65
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والله | VELLH vallahu ve Allah And Allah
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirdi has sent down
من | MN mine -ten from
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the sky
ماء م و ه | MVH MEÙ māen bir su water,
فأحيا ح ي ي | ḪYY FÊḪYE feeHyā ve diriltti then gives life
به | BH bihi onunla by it
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
موتها م و ت | MVT MVTHE mevtihā ölümünden its death.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
في | FY vardır in
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that
لآية ا ي ي | EYY L ËYT lāyeten elbette ibret(ler) (is) surely a Sign
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir millet için for a people
يسمعون س م ع | SMA YSMAVN yesmeǔne işiten who listen.

16:65 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve Allah | indirdi | -ten | gök- | bir su | ve diriltti | onunla | yeri | sonra | ölümünden | şüphesiz | vardır | bunda | elbette ibret(ler) | bir millet için | işiten |

[] [NZL] [] [SMV] [MVH] [ḪYY] [] [ERŽ] [BAD̃] [MVT] [] [] [] [EYY] [GVM] [SMA]
VELLH ÊNZL MN ELSMEÙ MEÙ FÊḪYE BH ELÊRŽ BAD̃ MVTHE ÎN FY Z̃LK L ËYT LGVM YSMAVN

vallahu enzele mine s-semāi māen feeHyā bihi l-erDe beǎ'de mevtihā inne ƶālike lāyeten liḳavmin yesmeǔne
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون

[] [ن ز ل] [] [س م و] [م و ه] [ح ي ي] [] [ا ر ض] [ب ع د] [م و ت] [] [] [] [ا ي ي] [ق و م] [س م ع]

 » 16 / Nahl  Suresi: 65
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والله | VELLH vallahu ve Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو عاطفة
لفظ الجلالة مرفوع
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirdi has sent down
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
من | MN mine -ten from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the sky
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
ماء م و ه | MVH MEÙ māen bir su water,
Mim,Elif,,
40,1,,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فأحيا ح ي ي | ḪYY FÊḪYE feeHyā ve diriltti then gives life
Fe,,Ha,Ye,Elif,
80,,8,10,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
الفاء استئنافية
فعل ماض
به | BH bihi onunla by it
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – accusative feminine noun → Earth"
اسم منصوب
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
T – accusative time adverb
ظرف زمان منصوب
موتها م و ت | MVT MVTHE mevtihā ölümünden its death.
Mim,Vav,Te,He,Elif,
40,6,400,5,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
في | FY vardır in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
لآية ا ي ي | EYY L ËYT lāyeten elbette ibret(ler) (is) surely a Sign
Lam,,Ye,Te merbuta,
30,,10,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – accusative feminine singular indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم منصوب
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir millet için for a people
Lam,Gaf,Vav,Mim,
30,100,6,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
يسمعون س م ع | SMA YSMAVN yesmeǔne işiten who listen.
Ye,Sin,Mim,Ayn,Vav,Nun,
10,60,40,70,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَاللَّهُ: ve Allah | أَنْزَلَ: indirdi | مِنَ: -ten | السَّمَاءِ: gök- | مَاءً: bir su | فَأَحْيَا: ve diriltti | بِهِ: onunla | الْأَرْضَ: yeri | بَعْدَ: sonra | مَوْتِهَا: ölümünden | إِنَّ: şüphesiz | فِي: vardır | ذَٰلِكَ: bunda | لَايَةً: elbette ibret(ler) | لِقَوْمٍ: bir millet için | يَسْمَعُونَ: işiten |
Kırık Meal (Harekesiz) : |والله WELLH ve Allah | أنزل ÊNZL indirdi | من MN -ten | السماء ELSMEÙ gök- | ماء MEÙ bir su | فأحيا FÊḪYE ve diriltti | به BH onunla | الأرض ELÊRŽ yeri | بعد BAD̃ sonra | موتها MWTHE ölümünden | إن ÎN şüphesiz | في FY vardır | ذلك Z̃LK bunda | لآية L ËYT elbette ibret(ler) | لقوم LGWM bir millet için | يسمعون YSMAWN işiten |
Kırık Meal (Okunuş) : |vallahu: ve Allah | enzele: indirdi | mine: -ten | s-semāi: gök- | māen: bir su | feeHyā: ve diriltti | bihi: onunla | l-erDe: yeri | beǎ'de: sonra | mevtihā: ölümünden | inne: şüphesiz | : vardır | ƶālike: bunda | lāyeten: elbette ibret(ler) | liḳavmin: bir millet için | yesmeǔne: işiten |
Kırık Meal (Transcript) : |VELLH: ve Allah | ÊNZL: indirdi | MN: -ten | ELSMEÙ: gök- | MEÙ: bir su | FÊḪYE: ve diriltti | BH: onunla | ELÊRŽ: yeri | BAD̃: sonra | MVTHE: ölümünden | ÎN: şüphesiz | FY: vardır | Z̃LK: bunda | L ËYT: elbette ibret(ler) | LGVM: bir millet için | YSMAVN: işiten |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Allah, gökten yağmur yağdırır da yeryüzünü, ölümünden sonra diriltir onunla; şüphe yok ki duyan topluluğa bunda bir delil var.
Adem Uğur : Allah gökten bir su indirdi ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz ki bunda dinleyen toplum için bir ibret vardır.
Ahmed Hulusi : Allâh, semâdan (kişinin hakikatinden) bir su (ilim) inzâl etti de onunla arzı (bedeni), ölümünden (şuursuz - kendini sadece beden sanarak yaşama hâlinden) sonra diriltti (Allâh Esmâ'sıyla var olan sonsuz yaşama sahip olduğunu fark ettirdi). . . Muhakkak ki bu, duyduğunu değerlendirecek kişiler için önemli işarettir!
Ahmet Tekin : Allah gökten sular indirdi. Onunla yeryüzüne, ölümünden sonra hayat verdi, canlandırdı. Kur’ân’a kulak verip dinleyen bir kavim, bir toplum için, bunda Allah’ın varlığına, birliğine, yeniden diriltecek güce kudrete sahip olduğuna işaretler vardır.
Ahmet Varol : Allah gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda duyan bir topluluk için ayet vardır.
Ali Bulaç : Allah gökten su indirdi, ölümünden sonra yeri onunla diriltti; işitebilen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır.
Ali Fikri Yavuz : Allah gökten bir yağmur indirdi de onunla Arz’a, ölümünden (bitkileri kuruduktan) sonra hayat verdi; bitkileri yeşertti. Şüphesiz ki bunda, ibret kulağı ile dinleyenler için, öldükten sonra dirilmeğe bir alâmet var...
Bekir Sadak : Allah gokten su indirir ve olumunden sonra yeryuzunu diriltir. Kulak veren kimseler icin bunda ibret vardir. *
Celal Yıldırım : Allah gökten su indirdi d9, onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda kulak verip dinleyen bir millet için âyet (=belge, ibret ve öğüt) vardır.
Diyanet İşleri : Allah, gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır.
Diyanet İşleri (eski) : Allah gökten su indirir ve ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Kulak veren kimseler için bunda ibret vardır.
Diyanet Vakfi : Allah gökten bir su indirdi ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz ki bunda dinleyen toplum için bir ibret vardır.
Edip Yüksel : ALLAH gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Dinleyen bir toplum için bunda bir işaret vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah gökten bir su indirdi ve onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat verdi. Şüphesiz ki bunda dinleyen bir millet için büyük bir ibret vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah gökten bir su indirdi de onunla yeri ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz ki, bunda dinleyecek bir topluluk için bir ibret vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Evet Allah Semâdan bir su indirdi de onunla Arza ölümünden sonra hayat verdi, her halde bunda dinliyecek bir kavm için bir âyet vardır
Fizilal-il Kuran : Allah gökten su indirerek, onunla yeri, ölümünden sonra diriltti. Gerçekleri işitebilecek kulakları olanlar için bunda ibret dersi vardır.
Gültekin Onan : Tanrı gökten su indirdi, ölümünden sonra yeri onunla diriltti; işitebilen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır.
Hakkı Yılmaz : Ve Allah gökten bir su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz ki bunda dinleyen bir toplum için kesinlikle bir alâmet/gösterge vardır.
Hasan Basri Çantay : Allah gökden (bulutdan) su (yağmur) indirdi de onunla yer (yüzün) e, ölümünden sonra, can verdi. Şübhesiz ki bunda dinleyecek bir kavm için (ibret verici) bir âyet vardır.
Hayrat Neşriyat : Ve Allah, gökten bir su indirdi de onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat verdi. Şübhesiz bunda, (ibretle) dinleyecek bir topluluk için kat'î bir delil vardır.
İbni Kesir : Allah; gökten su indirir de onunla yeryüzünü öldükten sonra tekrar diriltir. Muhakkak ki bunda, dinleyen topluluklar için ayet vardır.
İskender Evrenosoğlu : Ve Allah, semadan suyu indirdi. Böylece onunla, ölümünden sonra arza (yeryüzüne) hayat verdi. Muhakkak ki bunda, işiten bir kavim için elbette bir âyet (delil) vardır.
Muhammed Esed : Gökten su indirip onunla, kuruyup katılaştıktan sonra toprağa yeniden hayat veren Allah'tır. Şüphesiz bu olguda dinlemeye niyetli olanlar için bir ders vardır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Allah Teâlâ gökten suyu indirdi de, onunla yeryüzünü ölümünden sonra hayata erdirdi. Şüphe yok ki, bunda dinleyiciler olan bir kavim için elbette bir ibret vardır.
Ömer Öngüt : Allah gökten su indirdi. Onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz ki bunda işiten bir topluluk için âyet (ibret) vardır.
Şaban Piriş : Allah, gökten su indirdi ve onunla ölümünden sonra yere hayat verdi. Şüphesiz bunda, işiten bir toplum için bir belge vardır.
Suat Yıldırım : Allah gökten yağmur indirip onunla ölmüş olan yeryüzüne hayat verir. Elbette bunda gerçeğe kulak verecek kimseler için ibret ve delil vardır.
Süleyman Ateş : Allâh, gökten bir su indirdi, onunla yeri ölümünden sonra diriltti, şüphesiz bunda işiten bir millet için ibret vardır.
Tefhim-ul Kuran : Allah gökten su indirdi, ölümünden sonra yeri onunla diriltti; işitebilen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır.
Ümit Şimşek : Allah size gökten bir su indirdi de ölmüş yeryüzünü onunla diriltti. Kulak veren bir topluluk için bunda bir âyet vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah, gökten bir su indirdi de onunla, ölümünden sonra yeryüzüne hayat verdi. Kuşkusuz, bunda kulak verip dinleyen bir topluluk için mutlaka bir mucize vardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}