» 48 / Fetih  15:

Kuran Sırası: 48
İniş Sırası: 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 » 48 / Fetih  Suresi: 15
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. سَيَقُولُ (SYGVL) = seyeḳūlu : diyecekler
2. الْمُخَلَّفُونَ (ELMḢLFVN) = l-muḣallefūne : geri bırakılanlar
3. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
4. انْطَلَقْتُمْ (ENŦLGTM) = nTaleḳtum : gittiğiniz
5. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
6. مَغَانِمَ (MĞENM) = meğānime : ganimetlere
7. لِتَأْخُذُوهَا (LTÊḢZ̃VHE) = lite'ḣuƶūhā : onları almak için
8. ذَرُونَا (Z̃RVNE) = ƶerūnā : bizi bırakın
9. نَتَّبِعْكُمْ (NTBAKM) = nettebiǎ'kum : sizinle beraber gelelim
10. يُرِيدُونَ (YRYD̃VN) = yurīdūne : onlar istiyorlar
11. أَنْ (ÊN) = en :
12. يُبَدِّلُوا (YBD̃LVE) = yubeddilū : değiştirmek
13. كَلَامَ (KLEM) = kelāme : sözünü
14. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
15. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
16. لَنْ (LN) = len : asla
17. تَتَّبِعُونَا (TTBAVNE) = tettebiǔnā : siz bizimle gelemezsiniz
18. كَذَٰلِكُمْ (KZ̃LKM) = keƶālikum : böyle
19. قَالَ (GEL) = ḳāle : buyurdu
20. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
21. مِنْ (MN) = min :
22. قَبْلُ (GBL) = ḳablu : önceden
23. فَسَيَقُولُونَ (FSYGVLVN) = feseyeḳūlūne : onlar diyecekler
24. بَلْ (BL) = bel : hayır
25. تَحْسُدُونَنَا (TḪSD̃VNNE) = teHsudūnenā : bizi çekemiyorsunuz
26. بَلْ (BL) = bel : hayır
27. كَانُوا (KENVE) = kānū : onlar
28. لَا (LE) = lā :
29. يَفْقَهُونَ (YFGHVN) = yefḳahūne : anlamazlar
30. إِلَّا (ÎLE) = illā : dışında
31. قَلِيلًا (GLYLE) = ḳalīlen : pek azı
diyecekler | geri bırakılanlar | zaman | gittiğiniz | | ganimetlere | onları almak için | bizi bırakın | sizinle beraber gelelim | onlar istiyorlar | | değiştirmek | sözünü | Allah'ın | de ki | asla | siz bizimle gelemezsiniz | böyle | buyurdu | Allah | | önceden | onlar diyecekler | hayır | bizi çekemiyorsunuz | hayır | onlar | | anlamazlar | dışında | pek azı |

[GVL] [ḢLF] [] [ŦLG] [] [ĞNM] [EḢZ̃] [VZ̃R] [TBA] [RVD̃] [] [BD̃L] [KLM] [] [GVL] [] [TBA] [] [GVL] [] [] [GBL] [GVL] [] [ḪSD̃] [] [KVN] [] [FGH] [] [GLL]
SYGVL ELMḢLFVN ÎZ̃E ENŦLGTM ÎL MĞENM LTÊḢZ̃VHE Z̃RVNE NTBAKM YRYD̃VN ÊN YBD̃LVE KLEM ELLH GL LN TTBAVNE KZ̃LKM GEL ELLH MN GBL FSYGVLVN BL TḪSD̃VNNE BL KENVE LE YFGHVN ÎLE GLYLE

seyeḳūlu l-muḣallefūne iƶā nTaleḳtum ilā meğānime lite'ḣuƶūhā ƶerūnā nettebiǎ'kum yurīdūne en yubeddilū kelāme llahi ḳul len tettebiǔnā keƶālikum ḳāle llahu min ḳablu feseyeḳūlūne bel teHsudūnenā bel kānū yefḳahūne illā ḳalīlen
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا

 » 48 / Fetih  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
سيقول ق و ل | GVL SYGVL seyeḳūlu diyecekler Will say
المخلفون خ ل ف | ḢLF ELMḢLFVN l-muḣallefūne geri bırakılanlar those who remained behind
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
انطلقتم ط ل ق | ŦLG ENŦLGTM nTaleḳtum gittiğiniz you set forth
إلى | ÎL ilā towards
مغانم غ ن م | ĞNM MĞENM meğānime ganimetlere (the) spoils of war
لتأخذوها ا خ ذ | EḢZ̃ LTÊḢZ̃VHE lite'ḣuƶūhā onları almak için to take it,
ذرونا و ذ ر | VZ̃R Z̃RVNE ƶerūnā bizi bırakın """Allow us"
نتبعكم ت ب ع | TBA NTBAKM nettebiǎ'kum sizinle beraber gelelim "(to) follow you."""
يريدون ر و د | RVD̃ YRYD̃VN yurīdūne onlar istiyorlar They wish
أن | ÊN en to
يبدلوا ب د ل | BD̃L YBD̃LVE yubeddilū değiştirmek change
كلام ك ل م | KLM KLEM kelāme sözünü (the) Words
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah.
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
لن | LN len asla """Never"
تتبعونا ت ب ع | TBA TTBAVNE tettebiǔnā siz bizimle gelemezsiniz will you follow us.
كذلكم | KZ̃LKM keƶālikum böyle Thus
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle buyurdu Allah said
الله | ELLH llahu Allah Allah said
من | MN min "before."""
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳablu önceden "before."""
فسيقولون ق و ل | GVL FSYGVLVN feseyeḳūlūne onlar diyecekler Then they will say,
بل | BL bel hayır """Nay,"
تحسدوننا ح س د | ḪSD̃ TḪSD̃VNNE teHsudūnenā bizi çekemiyorsunuz "you envy us."""
بل | BL bel hayır Nay,
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū onlar they were
لا | LE not
يفقهون ف ق ه | FGH YFGHVN yefḳahūne anlamazlar understanding
إلا | ÎLE illā dışında except
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen pek azı a little.

48:15 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

diyecekler | geri bırakılanlar | zaman | gittiğiniz | | ganimetlere | onları almak için | bizi bırakın | sizinle beraber gelelim | onlar istiyorlar | | değiştirmek | sözünü | Allah'ın | de ki | asla | siz bizimle gelemezsiniz | böyle | buyurdu | Allah | | önceden | onlar diyecekler | hayır | bizi çekemiyorsunuz | hayır | onlar | | anlamazlar | dışında | pek azı |

[GVL] [ḢLF] [] [ŦLG] [] [ĞNM] [EḢZ̃] [VZ̃R] [TBA] [RVD̃] [] [BD̃L] [KLM] [] [GVL] [] [TBA] [] [GVL] [] [] [GBL] [GVL] [] [ḪSD̃] [] [KVN] [] [FGH] [] [GLL]
SYGVL ELMḢLFVN ÎZ̃E ENŦLGTM ÎL MĞENM LTÊḢZ̃VHE Z̃RVNE NTBAKM YRYD̃VN ÊN YBD̃LVE KLEM ELLH GL LN TTBAVNE KZ̃LKM GEL ELLH MN GBL FSYGVLVN BL TḪSD̃VNNE BL KENVE LE YFGHVN ÎLE GLYLE

seyeḳūlu l-muḣallefūne iƶā nTaleḳtum ilā meğānime lite'ḣuƶūhā ƶerūnā nettebiǎ'kum yurīdūne en yubeddilū kelāme llahi ḳul len tettebiǔnā keƶālikum ḳāle llahu min ḳablu feseyeḳūlūne bel teHsudūnenā bel kānū yefḳahūne illā ḳalīlen
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا

[ق و ل] [خ ل ف] [] [ط ل ق] [] [غ ن م] [ا خ ذ ] [و ذ ر] [ت ب ع] [ر و د] [] [ب د ل] [ك ل م] [] [ق و ل] [] [ت ب ع] [] [ق و ل] [] [] [ق ب ل] [ق و ل] [] [ح س د] [] [ك و ن] [] [ف ق ه] [] [ق ل ل]

 » 48 / Fetih  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
سيقول ق و ل | GVL SYGVL seyeḳūlu diyecekler Will say
Sin,Ye,Gaf,Vav,Lam,
60,10,100,6,30,
FUT – prefixed future particle sa
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
حرف استقبال
فعل مضارع
المخلفون خ ل ف | ḢLF ELMḢLFVN l-muḣallefūne geri bırakılanlar those who remained behind
Elif,Lam,Mim,Hı,Lam,Fe,Vav,Nun,
1,30,40,600,30,80,6,50,
N – nominative masculine plural (form II) passive participle
اسم مرفوع
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
انطلقتم ط ل ق | ŦLG ENŦLGTM nTaleḳtum gittiğiniz you set forth
Elif,Nun,Tı,Lam,Gaf,Te,Mim,
1,50,9,30,100,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form VII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلى | ÎL ilā towards
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
مغانم غ ن م | ĞNM MĞENM meğānime ganimetlere (the) spoils of war
Mim,Ğayn,Elif,Nun,Mim,
40,1000,1,50,40,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
لتأخذوها ا خ ذ | EḢZ̃ LTÊḢZ̃VHE lite'ḣuƶūhā onları almak için to take it,
Lam,Te,,Hı,Zel,Vav,He,Elif,
30,400,,600,700,6,5,1,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ذرونا و ذ ر | VZ̃R Z̃RVNE ƶerūnā bizi bırakın """Allow us"
Zel,Re,Vav,Nun,Elif,
700,200,6,50,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
نتبعكم ت ب ع | TBA NTBAKM nettebiǎ'kum sizinle beraber gelelim "(to) follow you."""
Nun,Te,Be,Ayn,Kef,Mim,
50,400,2,70,20,40,
V – 1st person plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع مجزوم والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
يريدون ر و د | RVD̃ YRYD̃VN yurīdūne onlar istiyorlar They wish
Ye,Re,Ye,Dal,Vav,Nun,
10,200,10,4,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN en to
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يبدلوا ب د ل | BD̃L YBD̃LVE yubeddilū değiştirmek change
Ye,Be,Dal,Lam,Vav,Elif,
10,2,4,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form II) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
كلام ك ل م | KLM KLEM kelāme sözünü (the) Words
Kef,Lam,Elif,Mim,
20,30,1,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
لن | LN len asla """Never"
Lam,Nun,
30,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
تتبعونا ت ب ع | TBA TTBAVNE tettebiǔnā siz bizimle gelemezsiniz will you follow us.
Te,Te,Be,Ayn,Vav,Nun,Elif,
400,400,2,70,6,50,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
كذلكم | KZ̃LKM keƶālikum böyle Thus
Kef,Zel,Lam,Kef,Mim,
20,700,30,20,40,
P – prefixed preposition ka
DEM – 2nd person masculine plural demonstrative pronoun
جار ومجرور
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle buyurdu Allah said
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah said
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
من | MN min "before."""
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳablu önceden "before."""
Gaf,Be,Lam,
100,2,30,
N – genitive noun
اسم مجرور
فسيقولون ق و ل | GVL FSYGVLVN feseyeḳūlūne onlar diyecekler Then they will say,
Fe,Sin,Ye,Gaf,Vav,Lam,Vav,Nun,
80,60,10,100,6,30,6,50,
REM – prefixed resumption particle
FUT – prefixed future particle sa
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
حرف استقبال
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بل | BL bel hayır """Nay,"
Be,Lam,
2,30,
RET – retraction particle
حرف اضراب
تحسدوننا ح س د | ḪSD̃ TḪSD̃VNNE teHsudūnenā bizi çekemiyorsunuz "you envy us."""
Te,Ha,Sin,Dal,Vav,Nun,Nun,Elif,
400,8,60,4,6,50,50,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بل | BL bel hayır Nay,
Be,Lam,
2,30,
RET – retraction particle
حرف اضراب
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū onlar they were
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يفقهون ف ق ه | FGH YFGHVN yefḳahūne anlamazlar understanding
Ye,Fe,Gaf,He,Vav,Nun,
10,80,100,5,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلا | ÎLE illā dışında except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen pek azı a little.
Gaf,Lam,Ye,Lam,Elif,
100,30,10,30,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |سَيَقُولُ: diyecekler | الْمُخَلَّفُونَ: geri bırakılanlar | إِذَا: zaman | انْطَلَقْتُمْ: gittiğiniz | إِلَىٰ: | مَغَانِمَ: ganimetlere | لِتَأْخُذُوهَا: onları almak için | ذَرُونَا: bizi bırakın | نَتَّبِعْكُمْ: sizinle beraber gelelim | يُرِيدُونَ: onlar istiyorlar | أَنْ: | يُبَدِّلُوا: değiştirmek | كَلَامَ: sözünü | اللَّهِ: Allah'ın | قُلْ: de ki | لَنْ: asla | تَتَّبِعُونَا: siz bizimle gelemezsiniz | كَذَٰلِكُمْ: böyle | قَالَ: buyurdu | اللَّهُ: Allah | مِنْ: | قَبْلُ: önceden | فَسَيَقُولُونَ: onlar diyecekler | بَلْ: hayır | تَحْسُدُونَنَا: bizi çekemiyorsunuz | بَلْ: hayır | كَانُوا: onlar | لَا: | يَفْقَهُونَ: anlamazlar | إِلَّا: dışında | قَلِيلًا: pek azı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |سيقول SYGWL diyecekler | المخلفون ELMḢLFWN geri bırakılanlar | إذا ÎZ̃E zaman | انطلقتم ENŦLGTM gittiğiniz | إلى ÎL | مغانم MĞENM ganimetlere | لتأخذوها LTÊḢZ̃WHE onları almak için | ذرونا Z̃RWNE bizi bırakın | نتبعكم NTBAKM sizinle beraber gelelim | يريدون YRYD̃WN onlar istiyorlar | أن ÊN | يبدلوا YBD̃LWE değiştirmek | كلام KLEM sözünü | الله ELLH Allah'ın | قل GL de ki | لن LN asla | تتبعونا TTBAWNE siz bizimle gelemezsiniz | كذلكم KZ̃LKM böyle | قال GEL buyurdu | الله ELLH Allah | من MN | قبل GBL önceden | فسيقولون FSYGWLWN onlar diyecekler | بل BL hayır | تحسدوننا TḪSD̃WNNE bizi çekemiyorsunuz | بل BL hayır | كانوا KENWE onlar | لا LE | يفقهون YFGHWN anlamazlar | إلا ÎLE dışında | قليلا GLYLE pek azı |
Kırık Meal (Okunuş) : |seyeḳūlu: diyecekler | l-muḣallefūne: geri bırakılanlar | iƶā: zaman | nTaleḳtum: gittiğiniz | ilā: | meğānime: ganimetlere | lite'ḣuƶūhā: onları almak için | ƶerūnā: bizi bırakın | nettebiǎ'kum: sizinle beraber gelelim | yurīdūne: onlar istiyorlar | en: | yubeddilū: değiştirmek | kelāme: sözünü | llahi: Allah'ın | ḳul: de ki | len: asla | tettebiǔnā: siz bizimle gelemezsiniz | keƶālikum: böyle | ḳāle: buyurdu | llahu: Allah | min: | ḳablu: önceden | feseyeḳūlūne: onlar diyecekler | bel: hayır | teHsudūnenā: bizi çekemiyorsunuz | bel: hayır | kānū: onlar | : | yefḳahūne: anlamazlar | illā: dışında | ḳalīlen: pek azı |
Kırık Meal (Transcript) : |SYGVL: diyecekler | ELMḢLFVN: geri bırakılanlar | ÎZ̃E: zaman | ENŦLGTM: gittiğiniz | ÎL: | MĞENM: ganimetlere | LTÊḢZ̃VHE: onları almak için | Z̃RVNE: bizi bırakın | NTBAKM: sizinle beraber gelelim | YRYD̃VN: onlar istiyorlar | ÊN: | YBD̃LVE: değiştirmek | KLEM: sözünü | ELLH: Allah'ın | GL: de ki | LN: asla | TTBAVNE: siz bizimle gelemezsiniz | KZ̃LKM: böyle | GEL: buyurdu | ELLH: Allah | MN: | GBL: önceden | FSYGVLVN: onlar diyecekler | BL: hayır | TḪSD̃VNNE: bizi çekemiyorsunuz | BL: hayır | KENVE: onlar | LE: | YFGHVN: anlamazlar | ÎLE: dışında | GLYLE: pek azı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Geri kalanlar, siz ganîmetleri almaya giderken bizi de bırakın da derler, biz de size uyalım; onlar, Allah sözünü değiştirmek isterler, de ki: Siz, kesin olarak bize uyamazsınız, Allah da önceden böyle dedi; onlar, diyecekler ki: Hayır, siz bizi kıskanıyorsunuz, bize haset ediyorsunuz; hayır, onlar, anlayışları pek az bir topluluktur.
Adem Uğur : Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar: Bırakın, biz de arkanıza düşelim, diyeceklerdir. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: "Siz asla bizim peşimize düşmeyeceksiniz! Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur." Onlar size: Hayır, bizi kıskanıyorsunuz, diyeceklerdir. Bilâkis onlar, pek az anlayan kimselerdir.
Ahmed Hulusi : Bu geri bırakılanlar, ganimetleri almak için gittiğinizde: "Bırakın biz de sizinle gelelim" derler. Onlar, Allâh kelâmını (sözünü) değiştirmek istiyorlar! De ki: "Siz bize asla uyamazsınız; daha önce Allâh böyle buyurdu (hükmetti)". . . Bu kez şöyle derler: "Hayır, bizi kıskanıyorsunuz". . . Bilakis onlar, anlayışı kıt kimselerdir!
Ahmet Tekin : Siz ganimetleri almak için gittiğinizde, savaşa giden orduya katılmayıp cephe gerisinde kalanlar: 'Bırakın, ellemeyin, biz de arkanıza düşelim.' diyeceklerdir. Onlar, Allah’ın kelâmını, hükmünü değiştirmek istiyorlar. Onlara: 'Siz, asla bizim peşimize takılamazsınız. Allah, daha önce sizin için böyle buyurmuştur.' de. Onlar size: 'Aslına bakarsanız, siz bizi kıskanıyorsunuz.' diyeceklerdir. Bilâkis onlar, senin söylediklerinden işlerine gelen kadar azıcık bir şey anlamayı alışkanlık haline getirmişlerdir.
Ahmet Varol : Geride bırakılanlar, siz ganimetleri almaya çıktığınızda diyecekler ki: 'Bırakın bizi, sizin arkanızdan gelelim.' Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. De ki: 'Siz bizim arkamızdan gelemezsiniz. Allah daha önce böyle buyurdu.' 'Hayır. Bizi kıskanıyorsunuz' diyecekler. Hayır onlar ancak çok az anlayan kimselerdir.
Ali Bulaç : (Savaştan) Geride bırakılanlar, siz ganimetleri almaya gittiğiniz zaman diyeceklerdir ki: "Bizi bırakın da sizi izleyelim." Onlar, Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. De ki: "siz, kesin olarak bizim izimizden gelemezsiniz. Allah, daha evvel böyle buyurdu." Bunun üzerine: "Hayır, bizi kıskanıyorsunuz" diyecekler. Hayır, onlar pek az anlayan kimselerdir.
Ali Fikri Yavuz : Siz (Hayber’den) ganimetler almak için gideceğiniz vakit, o (Hudeybiye seferinden) geri kalanlar şöyle diyecekler: “-Bırakın bizi, arkanızdan gelelim.” Onlar, Allah’ın (kendi aleyhlerine olan) kelâmını, (Hudeybiye seferine katılmıyan Bedevî’leri, bundan böyle başka bir sefere çıkarma, emrini) değiştirmek istiyecekler. De ki: “- Siz, bizim arkamızdan asla gelmiyeceksiniz. Allah, bundan önce hakkınızda böyle buyurdu.” Onlar buna da şöyle diyecekler: “- Hayır bizi kıskanıyorsunuz.” Doğrusu onlar, pek az anlıyan duygusuzlardır.
Bekir Sadak : Savastan geri kalmis olanlar, siz ganimetleri almaya giderken: «Birakin, biz de sizinle gelelim» diyeceklerdir. Onlar Allah'in sozunu degistirmek isterler. De ki: «Bize uymayacaksiniz; Allah sizin icin onceden boyle buyurmustur.» Size: «Hayir, bizi cekemiyorsunuz» diyecekler. Aksine, kendileri ancak pek az soz anlayan kimselerdir.
Celal Yıldırım : (Savaşa katılmayıp) geri kalanlar, siz ganimetleri almaya gittiğiniz vakit, bırakın biz de peşinizden gelelim, derler; onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: Peşimize takılıp gelmeyeceksiniz. Allah, sizin için daha önce böyle buyurdu. Onlar, «hayır siz bizi kıskanıyorsunuz,» diyecekler. Bilâkis, kendileri çok az anlayan kimselerdir..
Diyanet İşleri : Savaştan geri bırakılanlar, siz ganimetleri almaya giderken, “Bırakın biz de sizinle gelelim” diyeceklerdir. Onlar Allah’ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: “Siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. Allah, önceden böyle buyurmuştur.” Onlar, “Bizi kıskanıyorsunuz” diyeceklerdir. Hayır, onlar pek az anlarlar.
Diyanet İşleri (eski) : Savaştan geri kalmış olanlar, siz ganimetleri almaya giderken: 'Bırakın, biz de sizinle gelelim' diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: 'Bize uymayacaksınız; Allah sizin için önceden böyle buyurmuştur.' Size: 'Hayır, bizi çekemiyorsunuz' diyecekler. Aksine, kendileri ancak pek az söz anlayan kimselerdir.
Diyanet Vakfi : Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar: Bırakın, biz de arkanıza düşelim, diyeceklerdir. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: «Siz asla bizim peşimize düşmeyeceksiniz! Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur.» Onlar size: Hayır, bizi kıskanıyorsunuz, diyeceklerdir. Bilâkis onlar, pek az anlayan kimselerdir.
Edip Yüksel : Savaştan geri kalmış olanlar, siz ganimetleri almak için gittiğinizde, 'Bırakın biz de sizinle gelelim,' diyecekler. Onlar ALLAH'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. De ki, 'Siz bizi izlemiyeceksiniz. Bu ALLAH'ın önceden almış olduğu karardır.' Bunun üzerine onlar, 'Siz aslında bizi çekemiyorsunuz,' diyeceklerdir. Doğrusu, onlar pek az söz anlarlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geri kalanlar: «Bırakın biz de arkanıza düşelim.» diyeceklerdir. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: Siz bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Onlar size: «Bizi kıskanıyorsunuz.» diyeceklerdir. Bilakis onlar, pek az anlayan kimselerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sizler bir takım ganimetleri almaya gittiğinizde o geri bırakılanlar yakında diyecekler: «Bırakın bizi, arkanızdan gelelim!» Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isteyecekler. De ki: «Siz asla bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz; hakkınızda bundan önce Allah böyle buyurdu.» Ona da diyecekler ki: «Hayır, bizi kıskanıyorsunuz!» Hayır onlar, ince anlamaz, anlayışları az kimselerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yakında diyecek ki o geri bırakılanlar -sizler bir takım ganimetlere koştuğunuz vakıt onları almak için- «bırakın bizi arkanızdan gelelim», Allahın kelâmını tebdil etmek istiyecekler, de ki: Siz bizim arkamızdan asla gelmiyeceksiniz, hakkınızda bundan evvel Allah böyle buyurdu, ona da diyecekler ki: Hayır bizi kıskanıyorsunuz, hayır ince anlamazdırlar anlayışları az.
Fizilal-il Kuran : Savaştan geri kalmış olanlar, siz ganimetleri almaya giderken; «Bırakın biz de sizinle gelelim» diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: «Bize uymayacaksınız; Allah sizin için önceden böyle buyurdu». Onlar size: «Hayır bizi kıskanıyorsunuz» diyecekler. Hayır aksine, kendileri ancak pek az söz anlayan kimsedirler.
Gültekin Onan : (Savaştan) Geride bırakılanlar siz ganimetleri almaya gittiğiniz zaman diyeceklerdir ki: "Bizi bırakın da sizi izleyelim." Onlar, Tanrı'nın kelamını değiştirmek istiyorlar. De ki: "Siz, kesin olarak bizim izimizden gelemezsiniz. Tanrı, daha evvel böyle buyurdu." Bunun üzerine: "Hayır, bizi kıskanıyorsunuz" diyecekler. Hayır, onlar pek az kavrayan (la yefkahune) kimselerdir.
Hakkı Yılmaz : Siz, ganimetleri almak için gittiğinizde o geri kalanlar: “Bırakın bizi de sizi izleyelim” diyeceklerdir. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: “Siz, asla bizimle gelemeyeceksiniz. Allah, daha önce böyle buyurmuştur.” Sonra onlar: “Tam tersi, siz, bizi kıskanıyorsunuz” diyeceklerdir. Tam tersi onlar, pek az şey dışında anlamazlar.
Hasan Basri Çantay : Siz ganimetler almak için gitdiğiniz vakit o geri bırakılanlar diyecek (ler) ki: «Bırakın biz de arkanıza düşelim». Onlar (bununla) Allahın sözünü değişdirmelerini isterler. De ki: «Bizim arkamıza asla düşemezsiniz siz. Allah, daha evvel böyle buyurmuşdur». Bunun üzerine de «Hayır, siz bizi çekemiyorsunuz» diyeceklerdir. Bil'akis onlar (başka değil) pek az anlar kimselerdir.
Hayrat Neşriyat : O geri bırakılanlar, (siz Hayber’deki) ganîmetleri almak için gittiğiniz zaman: 'Bizi bırakın da peşinizden gelelim!' diyecektir. (Onlar) Allah’ın kelâmını değiştirmek istiyorlar. De ki: '(Siz) aslâ peşimizden gelmeyeceksiniz; Allah, hakkınızda daha önce böyle buyurmuştur!' Bunun üzerine (onlar): 'Hayır! (Siz) bizi kıskanıyorsunuz!' diyeceklerdir. Bil'akis (onlar), ancak pek az anlıyorlar.
İbni Kesir : Siz, ganimetleri almak için gittiğinizde; geride bırakılanlar diyeceklerdir ki: Bırakın, biz de arkanıza düşelim. Onlar, Allah'ın kelamını değiştirmek isterler. De ki: Bize uymayacaksınız. Allah, daha önce böyle buyurmuştur. Size; hayır, bizi çekemiyorsunuz, diyeceklerdir. Hayır onlar, pek az anlayan kimselerdir.
İskender Evrenosoğlu : (Savaştan) geri kalanlar, ganimetlerin (bulunduğu yere) onları almak için gittiğiniz zaman: “Bizi bırakın (bize izin verin), size tâbî olalım.” diyecekler. (Onlar) Allah'ın kelâmını değiştirmek istiyorlar. (Onlara) de ki: “Siz asla bize tâbî olamazsınız. Allahû Tealâ daha önce böyle buyurdu.” O zaman (onlar da): “Hayır, siz bize haset ediyorsunuz (bizi kıskanıyorsunuz).” diyecekler. Hayır, onlar pek azı hariç, fıkıh (idrak) edemiyorlar (anlayamıyorlar).
Muhammed Esed : Siz (ey müminler,) ganimet vaad eden bir savaşa katılmak için yola çıktığınız zaman (daha önce) geride kalmış olanlar: "Bırakın sizinle gelelim!" diyecekler; Allah'ın Sözünü değiştirmek iste(diklerini böylece gösterecek)ler. De ki: "Bizimle hiçbir zaman gelemeyeceksiniz. Allah daha önce (ganimetleri kimin kazanacağını) bildirmiştir". Bunun üzerine onlar: "Hayır, aslında bizi(m ganimetten alacağımız payı) kıskanıyorsunuz!" diye (kendilerinden emin bir şekilde) cevap verecekler. Hayır, (tersine) onlar hakikati çok az kavrayabilirler!
Ömer Nasuhi Bilmen : O geri bırakılmış olanlar, siz ganîmetler elde etmek için sefere çıkıp gideceğiniz zaman diyeceklerdir ki: «Bizi bırakınız, arkanızdan gelelim.» Onlar Allah'ın kelâmını değiştirmek isterler. De ki: «Siz bize asla tâbi olamazsınız. İşte sizin için Allah Teâlâ önceden böyle buyurmuştur.» Buna da diyeceklerdir ki: «Hayır. Bizi kıskanıyorsunuz.» Halbuki, pek azdan başka bir şey anlayamaz olmuşlardır.
Ömer Öngüt : Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri bırakılanlar: "Bırakın, biz de sizinle gelelim. " diyeceklerdir. Onlar Allah'ın kelâmını değiştirmek isterler. De ki: "Siz bizim arkamıza aslâ düşemezsiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur. " Size: "Hayır! Bizi çekemiyorsunuz!" diyeceklerdir. Aksine onlar pek az anlayan kimselerdir.
Şaban Piriş : Geride kalanlar, siz ganimetleri almaya giderken diyecekler ki: -Bizi bırakın da size uyalım. Allah’ın sözünü değiştirmek istiyorlar. De ki: -Asla bize uymayacaksınız. Daha önce Allah da böyle buyurmuştu. -Hayır, siz bizi çekemiyorsunuz/kıskanıyorsunuz, diyecekler. Hayır, onların çok azı dışında anlayamaz oldular.
Suat Yıldırım : Gazaya katılmayanlar, siz ganimetleri almak için gittiğinizde: "İzin verin, biz de size tâbi olalım." derler. Böylece Allah’ın hükmünü değiştirmek isterler. De ki: "Siz bizimle gelemezsiniz, zira Allah Teâlâ daha önce böyle buyurmuştur" Bu defa da: "Hayır!" diyecekler, "siz bizi çekemiyorsunuz" Bilakis kendileri anlayışları kıt olan, çok az anlayan kimselerdir.
Süleyman Ateş : O geri bırakılanlar, ganimetleri almak için gittiğiniz zaman: "Bizi bırakın, sizinle beraber gelelim," diyecekler. Onlar, Allâh'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. De ki: "Siz, bizimle gelemezsiniz. Allâh, önceden böyle buyurdu." Onlar: "Bizi çekemiyorsunuz" diyecekler. Hayır, onlar, pek az anlarlar.
Tefhim-ul Kuran : Geride bırakılanlar, siz ganimetleri almaya gittiğiniz zaman diyeceklerdir ki: «Bizi bırakın da sizi izleyelim.» Onlar, Allah'ın kelâmını değiştirmek istiyorlar. De ki: «Siz, kesin olarak bizim izimizden gelmezsiniz. Allah, daha evvel böyle buyurdu.» Bunun üzerine: «Hayır, bizi kıskanıyorsunuz» diyecekler. Hayır, onlar pek az anlayanlardır.
Ümit Şimşek : Seferden geri kalmış olanlar, siz ganimet almaya gittiğiniz zaman 'İzin verin, biz de ardınıza düşelim' diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Sen de ki: 'Siz bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz; çünkü daha önce Allah böyle buyurdu.' Onlar, 'Aslında siz bizi kıskanıyorsunuz' diyecekler. Gerçekte ise onların pek kıt bir anlayışları var.
Yaşar Nuri Öztürk : Geri bırakılanlar, ganimetleri almak üzere gittiğiniz zaman şöyle diyecekler: "İzin verin, biz de size uyalım!" Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. De ki: "Bize asla uyamazsınız! Allah önceden de böyle buyurmuştu." Bu kez şöyle diyecekler: "Hayır, siz bizi kıskanıyorsunuz." İşin doğrusu şu ki, onlar çok az anlıyorlar/onlar, az bir kısmı hariç, anlamıyorlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}