» 48 / Fetih  4:

Kuran Sırası: 48
İniş Sırası: 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 » 48 / Fetih  Suresi: 4
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. هُوَ (HV) = huve : O
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : ki
3. أَنْزَلَ (ÊNZL) = enzele : indirendir
4. السَّكِينَةَ (ELSKYNT) = s-sekīnete : huzur
5. فِي (FY) = fī :
6. قُلُوبِ (GLVB) = ḳulūbi : kalblerine
7. الْمُؤْمِنِينَ (ELMÙMNYN) = l-mu'minīne : mü'minlerin
8. لِيَزْدَادُوا (LYZD̃ED̃VE) = liyezdādū : artırmak için
9. إِيمَانًا (ÎYMENE) = īmānen : imanlarını
10. مَعَ (MA) = meǎ : beraber
11. إِيمَانِهِمْ (ÎYMENHM) = īmānihim : imanlarıyla
12. وَلِلَّهِ (VLLH) = velillahi : Allah'ındır
13. جُنُودُ (CNVD̃) = cunūdu : askerleri
14. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerin
15. وَالْأَرْضِ (VELÊRŽ) = vel'erDi : ve yerin
16. وَكَانَ (VKEN) = ve kāne : ve
17. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
18. عَلِيمًا (ALYME) = ǎlīmen : bilendir
19. حَكِيمًا (ḪKYME) = Hakīmen : hüküm ve hikmet sahibidir
O | ki | indirendir | huzur | | kalblerine | mü'minlerin | artırmak için | imanlarını | beraber | imanlarıyla | Allah'ındır | askerleri | göklerin | ve yerin | ve | Allah | bilendir | hüküm ve hikmet sahibidir |

[] [] [NZL] [SKN] [] [GLB] [EMN] [ZYD̃] [EMN] [] [EMN] [] [CND̃] [SMV] [ERŽ] [KVN] [] [ALM] [ḪKM]
HV ELZ̃Y ÊNZL ELSKYNT FY GLVB ELMÙMNYN LYZD̃ED̃VE ÎYMENE MA ÎYMENHM VLLH CNVD̃ ELSMEVET VELÊRŽ VKEN ELLH ALYME ḪKYME

huve lleƶī enzele s-sekīnete ḳulūbi l-mu'minīne liyezdādū īmānen meǎ īmānihim velillahi cunūdu s-semāvāti vel'erDi ve kāne llahu ǎlīmen Hakīmen
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما

 » 48 / Fetih  Suresi: 4
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O He
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirendir sent down
السكينة س ك ن | SKN ELSKYNT s-sekīnete huzur [the] tranquility
في | FY in(to)
قلوب ق ل ب | GLB GLVB ḳulūbi kalblerine (the) hearts
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne mü'minlerin (of) the believers
ليزدادوا ز ي د | ZYD̃ LYZD̃ED̃VE liyezdādū artırmak için that they may increase
إيمانا ا م ن | EMN ÎYMENE īmānen imanlarını (in) faith
مع | MA meǎ beraber with
إيمانهم ا م ن | EMN ÎYMENHM īmānihim imanlarıyla their faith.
ولله | VLLH velillahi Allah'ındır And for Allah
جنود ج ن د | CND̃ CNVD̃ cunūdu askerleri (are the) hosts
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth,
وكان ك و ن | KVN VKEN ve kāne ve and Allah
الله | ELLH llahu Allah and Allah
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen bilendir (is) All-Knower,
حكيما ح ك م | ḪKM ḪKYME Hakīmen hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.

48:4 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O | ki | indirendir | huzur | | kalblerine | mü'minlerin | artırmak için | imanlarını | beraber | imanlarıyla | Allah'ındır | askerleri | göklerin | ve yerin | ve | Allah | bilendir | hüküm ve hikmet sahibidir |

[] [] [NZL] [SKN] [] [GLB] [EMN] [ZYD̃] [EMN] [] [EMN] [] [CND̃] [SMV] [ERŽ] [KVN] [] [ALM] [ḪKM]
HV ELZ̃Y ÊNZL ELSKYNT FY GLVB ELMÙMNYN LYZD̃ED̃VE ÎYMENE MA ÎYMENHM VLLH CNVD̃ ELSMEVET VELÊRŽ VKEN ELLH ALYME ḪKYME

huve lleƶī enzele s-sekīnete ḳulūbi l-mu'minīne liyezdādū īmānen meǎ īmānihim velillahi cunūdu s-semāvāti vel'erDi ve kāne llahu ǎlīmen Hakīmen
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما

[] [] [ن ز ل] [س ك ن] [] [ق ل ب] [ا م ن] [ز ي د] [ا م ن] [] [ا م ن] [] [ج ن د] [س م و] [ا ر ض] [ك و ن] [] [ع ل م] [ح ك م]

 » 48 / Fetih  Suresi: 4
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirendir sent down
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
السكينة س ك ن | SKN ELSKYNT s-sekīnete huzur [the] tranquility
Elif,Lam,Sin,Kef,Ye,Nun,Te merbuta,
1,30,60,20,10,50,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
في | FY in(to)
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
قلوب ق ل ب | GLB GLVB ḳulūbi kalblerine (the) hearts
Gaf,Lam,Vav,Be,
100,30,6,2,
"N – genitive feminine plural noun → Heart"
اسم مجرور
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne mü'minlerin (of) the believers
Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
1,30,40,,40,50,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
ليزدادوا ز ي د | ZYD̃ LYZD̃ED̃VE liyezdādū artırmak için that they may increase
Lam,Ye,Ze,Dal,Elif,Dal,Vav,Elif,
30,10,7,4,1,4,6,1,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إيمانا ا م ن | EMN ÎYMENE īmānen imanlarını (in) faith
,Ye,Mim,Elif,Nun,Elif,
,10,40,1,50,1,
N – accusative masculine indefinite (form IV) verbal noun
اسم منصوب
مع | MA meǎ beraber with
Mim,Ayn,
40,70,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
إيمانهم ا م ن | EMN ÎYMENHM īmānihim imanlarıyla their faith.
,Ye,Mim,Elif,Nun,He,Mim,
,10,40,1,50,5,40,
N – genitive masculine (form IV) verbal noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولله | VLLH velillahi Allah'ındır And for Allah
Vav,Lam,Lam,He,
6,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
الواو عاطفة
جار ومجرور
جنود ج ن د | CND̃ CNVD̃ cunūdu askerleri (are the) hosts
Cim,Nun,Vav,Dal,
3,50,6,4,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth,
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
وكان ك و ن | KVN VKEN ve kāne ve and Allah
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah and Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen bilendir (is) All-Knower,
Ayn,Lam,Ye,Mim,Elif,
70,30,10,40,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
حكيما ح ك م | ḪKM ḪKYME Hakīmen hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.
Ha,Kef,Ye,Mim,Elif,
8,20,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |هُوَ: O | الَّذِي: ki | أَنْزَلَ: indirendir | السَّكِينَةَ: huzur | فِي: | قُلُوبِ: kalblerine | الْمُؤْمِنِينَ: mü'minlerin | لِيَزْدَادُوا: artırmak için | إِيمَانًا: imanlarını | مَعَ: beraber | إِيمَانِهِمْ: imanlarıyla | وَلِلَّهِ: Allah'ındır | جُنُودُ: askerleri | السَّمَاوَاتِ: göklerin | وَالْأَرْضِ: ve yerin | وَكَانَ: ve | اللَّهُ: Allah | عَلِيمًا: bilendir | حَكِيمًا: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |هو HW O | الذي ELZ̃Y ki | أنزل ÊNZL indirendir | السكينة ELSKYNT huzur | في FY | قلوب GLWB kalblerine | المؤمنين ELMÙMNYN mü'minlerin | ليزدادوا LYZD̃ED̃WE artırmak için | إيمانا ÎYMENE imanlarını | مع MA beraber | إيمانهم ÎYMENHM imanlarıyla | ولله WLLH Allah'ındır | جنود CNWD̃ askerleri | السماوات ELSMEWET göklerin | والأرض WELÊRŽ ve yerin | وكان WKEN ve | الله ELLH Allah | عليما ALYME bilendir | حكيما ḪKYME hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Okunuş) : |huve: O | lleƶī: ki | enzele: indirendir | s-sekīnete: huzur | : | ḳulūbi: kalblerine | l-mu'minīne: mü'minlerin | liyezdādū: artırmak için | īmānen: imanlarını | meǎ: beraber | īmānihim: imanlarıyla | velillahi: Allah'ındır | cunūdu: askerleri | s-semāvāti: göklerin | vel'erDi: ve yerin | ve kāne: ve | llahu: Allah | ǎlīmen: bilendir | Hakīmen: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Transcript) : |HV: O | ELZ̃Y: ki | ÊNZL: indirendir | ELSKYNT: huzur | FY: | GLVB: kalblerine | ELMÙMNYN: mü'minlerin | LYZD̃ED̃VE: artırmak için | ÎYMENE: imanlarını | MA: beraber | ÎYMENHM: imanlarıyla | VLLH: Allah'ındır | CNVD̃: askerleri | ELSMEVET: göklerin | VELÊRŽ: ve yerin | VKEN: ve | ELLH: Allah | ALYME: bilendir | ḪKYME: hüküm ve hikmet sahibidir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir mâbuttur ki inançlarına inanç katsın diye inananların gönüllerine, tam bir sükûn ve huzûr indirmiştir ve Allah'ındır göklerin ve yeryüzünün orduları ve Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Adem Uğur : İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır.
Ahmed Hulusi : İmanlarının kat kat artması için, iman edenlerin kalplerine sekine (sükûn, güven duygusu) inzâl eden "HÛ"dur! Semâlar ve arzın orduları Allâh içindir! Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin : O, imanlarını bir kat daha artırsınlar diye mü’minlerin kalplerine güven duygusu indiren, akıllarındaki İslâmî düşünceyi pekiştirendir. Göklerin ve yerin orduları, askerî erkânı, Allah’ın emir komutasındadır. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol : İmanlarına iman katmaları için mü'minlerin kalplerine güven [1] indiren O'dur. Göklerin ve yerin askerleri Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.
Ali Bulaç : Mü'minlerin kalplerine, imanlarına iman katıp arttırsınlar diye, 'güven duygusu ve huzur' indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Allah odur ki, imanları üstüne, iman artırsınlar diye, müminlerin kalbine manevî huzuru indirdi. Bütün göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah Alîm’dir= her şeyi bilir, Hakîm’dir= hikmet sahibidir.
Bekir Sadak : Inananlarin, imanlarini kat kat artirmalari icin, kalblerine guven indiren O'dur. Goklerdeki ve yerdeki ordular Allah'indir. Allah bilendir, Hakim olandir.
Celal Yıldırım : İmânlarıyla birlikte kat kat imân artırsınlar diye mü'minlerin kalblerine güven ve sükûnet indirdi. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hep bilendir ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri : O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : İnananların, imanlarını kat kat artırmaları için, kalblerine güven indiren O'dur. Göklerdeki ve yerdeki ordular Allah'ındır. Allah bilendir, Hakim olandır.
Diyanet Vakfi : İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır.
Edip Yüksel : O inançlarına inanç katmak için inananların kalbine huzur indirendir. Göklerin ve yerin orduları ALLAH'ındır. ALLAH Bilendir, Bilgedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, herşeyi hikmetle yapandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İmanlarına iman katsınlar diye inananların kalplerine o güveni indiren O'dur. Öyle ya, Allah'ındır bütün o göklerin ve yerin orduları. Allah herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : O, odur ki mü'minlerin kalblerine o sekîneti indirdi, iymanları üstüne iyman artırsınlar diye. Öyle ya Allah'ındır bütün o Göklerin ve Yerin orduları ve Allah, bir alîm, hakîm bulunuyor.
Fizilal-il Kuran : İnananların, imanlarını kat kat artırmaları için, kalblerine güven indiren O'dur. Göklerdeki ve yerdeki ordular Allah'ındır. Allah bilendir, Hakim olandır.
Gültekin Onan : İnançlıların kalplerine, inançlarına inanç katıp arttırsınlar diye 'güven duygusu ve huzur' indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Tanrı'nındır. Tanrı bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hakkı Yılmaz : O, kendi imanları ile birlikte, imanca fazlalaşsınlar diye mü’minlerin kalplerine kalbi teskin eden güven ve yatışma duygusu/moral indirendir. Göklerin ve yerin orduları da yalnızca Allah'ındır. Ve Allah, en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır.
Hasan Basri Çantay : O, mü'minlerin yüreklerine — îmanlarını katmerli bir îman ile artırmaları için— sekîneti (kuvve-i ma'neviyyeyi) indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allahındır. Allah her şey'i hakkıyle bilendir, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir.
Hayrat Neşriyat : O, îmanlarına îman katsınlar diye mü’minlerin kalblerine sekînet (huzur ve itmi’nân)indirendir. Hem göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Ve Allah, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir : O'dur; mü'minlerin kalblerine sekineti indiren. Ta ki; imanlarını imanla arttırsınlar. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah; Alim ve Hakim olandır.
İskender Evrenosoğlu : Mü'minlerin kalplerine, îmânlarını îmân ile artırsınlar diye sekîneti indiren, O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah; Alîm'dir, Hakîm'dir.
Muhammed Esed : Müminlerin kalplerine sükunet bağışlayan O'dur, ki göklerin ve yerin bütün güçlerinin Allah'a ait bulunduğunu ve Allah'ın her şeyi bilen ve gerçek hikmet Sahibi olduğunu görerek, imanlarını daha da sağlamlaştırabilsinler;
Ömer Nasuhi Bilmen : O, o Hâlık-ı Kerîm'dir ki, mü'minlerin kalblerine sükûneti indirdi. Tâ ki imânları ile beraber imân arttırsınlar. Ve göklerin ve yerin orduları Allah içindir ve Allah alîmdir, hakîmdir.
Ömer Öngüt : O'dur müminlerin kalplerine huzur ve sükûnu indiren. Tâ ki imanlarını kat kat artırsınlar. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, hükmünde hikmet sahibidir.
Şaban Piriş : İmanlarına iman katmaları için müminlerin kalplerine huzur indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah, alimdir, hakimdir.
Suat Yıldırım : İmandaki yakînlerini iyice artırsınlar diye müminlerin kalplerine sekîne indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
Süleyman Ateş : O, imanlarına iman katsınlar diye mü'minlerin kalblerine huzûr indirdi. Göklerin ve yerin askerleri Allâh'ındır. Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Tefhim-ul Kuran : Mü'minlerin kalplerine sükünet indirdi ki imanlarına iman katsınlar. Göklerin ve yerin orduları O'nundur. O Allah her şeyi bilendir. Ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek : İmanlarına iman katsınlar diye için mü'minlerin kalplerine güven ve huzur indiren Odur. Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Allah ise herşeyi bilen, herşeyi hikmetle yapandır.
Yaşar Nuri Öztürk : O odur ki, müminlerin gönüllerine, imanları beraberinde iman geliştirsinler diye, mutluluk ve huzur indirdi. Yalnız Allah'ındır göklerin ve yerin orduları. Alîm'dir Allah, Hakîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}