» 48 / Fetih  9:

Kuran Sırası: 48
İniş Sırası: 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 » 48 / Fetih  Suresi: 9
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لِتُؤْمِنُوا (LTÙMNVE) = litu'minū : ki inanasınız
2. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'a
3. وَرَسُولِهِ (VRSVLH) = ve rasūlihi : ve Resulüne
4. وَتُعَزِّرُوهُ (VTAZRVH) = ve tuǎzzirūhu : O'nu destekleyesiniz
5. وَتُوَقِّرُوهُ (VTVGRVH) = ve tuveḳḳirūhu : Ona saygı gösteresiniz
6. وَتُسَبِّحُوهُ (VTSBḪVH) = ve tusebbiHūhu : ve O'nu tesbih edesiniz
7. بُكْرَةً (BKRT) = bukraten : sabah
8. وَأَصِيلًا (VÊṦYLE) = ve eSīlen : ve akşam
ki inanasınız | Allah'a | ve Resulüne | O'nu destekleyesiniz | Ona saygı gösteresiniz | ve O'nu tesbih edesiniz | sabah | ve akşam |

[EMN] [] [RSL] [AZR] [VGR] [SBḪ] [BKR] [EṦL]
LTÙMNVE BELLH VRSVLH VTAZRVH VTVGRVH VTSBḪVH BKRT VÊṦYLE

litu'minū billahi ve rasūlihi ve tuǎzzirūhu ve tuveḳḳirūhu ve tusebbiHūhu bukraten ve eSīlen
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا

 » 48 / Fetih  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لتؤمنوا ا م ن | EMN LTÙMNVE litu'minū ki inanasınız That you may believe
بالله | BELLH billahi Allah'a in Allah
ورسوله ر س ل | RSL VRSVLH ve rasūlihi ve Resulüne and His Messenger
وتعزروه ع ز ر | AZR VTAZRVH ve tuǎzzirūhu O'nu destekleyesiniz and (may) honor him
وتوقروه و ق ر | VGR VTVGRVH ve tuveḳḳirūhu Ona saygı gösteresiniz and respect him
وتسبحوه س ب ح | SBḪ VTSBḪVH ve tusebbiHūhu ve O'nu tesbih edesiniz and glorify Him
بكرة ب ك ر | BKR BKRT bukraten sabah morning
وأصيلا ا ص ل | EṦL VÊṦYLE ve eSīlen ve akşam and evening.

48:9 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ki inanasınız | Allah'a | ve Resulüne | O'nu destekleyesiniz | Ona saygı gösteresiniz | ve O'nu tesbih edesiniz | sabah | ve akşam |

[EMN] [] [RSL] [AZR] [VGR] [SBḪ] [BKR] [EṦL]
LTÙMNVE BELLH VRSVLH VTAZRVH VTVGRVH VTSBḪVH BKRT VÊṦYLE

litu'minū billahi ve rasūlihi ve tuǎzzirūhu ve tuveḳḳirūhu ve tusebbiHūhu bukraten ve eSīlen
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا

[ا م ن] [] [ر س ل] [ع ز ر] [و ق ر] [س ب ح] [ب ك ر] [ا ص ل]

 » 48 / Fetih  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لتؤمنوا ا م ن | EMN LTÙMNVE litu'minū ki inanasınız That you may believe
Lam,Te,,Mim,Nun,Vav,Elif,
30,400,,40,50,6,1,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالله | BELLH billahi Allah'a in Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ورسوله ر س ل | RSL VRSVLH ve rasūlihi ve Resulüne and His Messenger
Vav,Re,Sin,Vav,Lam,He,
6,200,60,6,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وتعزروه ع ز ر | AZR VTAZRVH ve tuǎzzirūhu O'nu destekleyesiniz and (may) honor him
Vav,Te,Ayn,Ze,Re,Vav,He,
6,400,70,7,200,6,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form II) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وتوقروه و ق ر | VGR VTVGRVH ve tuveḳḳirūhu Ona saygı gösteresiniz and respect him
Vav,Te,Vav,Gaf,Re,Vav,He,
6,400,6,100,200,6,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form II) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وتسبحوه س ب ح | SBḪ VTSBḪVH ve tusebbiHūhu ve O'nu tesbih edesiniz and glorify Him
Vav,Te,Sin,Be,Ha,Vav,He,
6,400,60,2,8,6,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form II) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بكرة ب ك ر | BKR BKRT bukraten sabah morning
Be,Kef,Re,Te merbuta,
2,20,200,400,
T – accusative feminine indefinite time adverb
ظرف زمان منصوب
وأصيلا ا ص ل | EṦL VÊṦYLE ve eSīlen ve akşam and evening.
Vav,,Sad,Ye,Lam,Elif,
6,,90,10,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
T – accusative masculine indefinite time adverb
الواو عاطفة
ظرف زمان منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لِتُؤْمِنُوا: ki inanasınız | بِاللَّهِ: Allah'a | وَرَسُولِهِ: ve Resulüne | وَتُعَزِّرُوهُ: O'nu destekleyesiniz | وَتُوَقِّرُوهُ: Ona saygı gösteresiniz | وَتُسَبِّحُوهُ: ve O'nu tesbih edesiniz | بُكْرَةً: sabah | وَأَصِيلًا: ve akşam |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لتؤمنوا LTÙMNWE ki inanasınız | بالله BELLH Allah'a | ورسوله WRSWLH ve Resulüne | وتعزروه WTAZRWH O'nu destekleyesiniz | وتوقروه WTWGRWH Ona saygı gösteresiniz | وتسبحوه WTSBḪWH ve O'nu tesbih edesiniz | بكرة BKRT sabah | وأصيلا WÊṦYLE ve akşam |
Kırık Meal (Okunuş) : |litu'minū: ki inanasınız | billahi: Allah'a | ve rasūlihi: ve Resulüne | ve tuǎzzirūhu: O'nu destekleyesiniz | ve tuveḳḳirūhu: Ona saygı gösteresiniz | ve tusebbiHūhu: ve O'nu tesbih edesiniz | bukraten: sabah | ve eSīlen: ve akşam |
Kırık Meal (Transcript) : |LTÙMNVE: ki inanasınız | BELLH: Allah'a | VRSVLH: ve Resulüne | VTAZRVH: O'nu destekleyesiniz | VTVGRVH: Ona saygı gösteresiniz | VTSBḪVH: ve O'nu tesbih edesiniz | BKRT: sabah | VÊṦYLE: ve akşam |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'a ve Peygamberine inansınlar ve onu kuvvetlendirsinler ve ululasınlar ve sabah ve akşam onu noksan sıfatlardan tenzîh etsinler diye.
Adem Uğur : Ta ki (ey müminler!) Allah'a ve Resûlüne iman edesiniz, Resûlüne yardım edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz.
Ahmed Hulusi : Artık varlığınızın Esmâ'sıyla hakikati olan Allâh'a ve Rasûlüne iman edip; O'na yardımcı olasınız, O'nu yüce bilip saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tespih edesiniz.
Ahmet Tekin : Allah’a ve Rasulüne iman edesiniz, Rasulüne yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz, gündüzün ilk ve son saatlerinde Allah’ı tesbih edesiniz, zikredesiniz diye onu gönderdik.
Ahmet Varol : Ki Allah'a ve Peygamber'ine iman edesiniz, ona destek olasınız, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu (Allah'ı) tesbih edesiniz.
Ali Bulaç : Ki Allah'a ve Resûlü'ne iman etmeniz, O'nu savunup desteklemeniz, O'nu en içten bir saygıyla yüceltmeniz ve sabah akşam O'nu (Allah'ı) tesbih etmeniz için.
Ali Fikri Yavuz : Ki, (siz insanlar) Allah’a ve Peygamberine iman edesiniz, O’na yardım edesiniz ve O’nu büyük tanıyasınız; Allah’ı da sabah ve akşam tesbih edesiniz.
Bekir Sadak : (8-9) Dogrusu seni sahit, mujdeci ve uyarici olarak gonderdik. Ey insanlar, siz de Allah'a ve peygamberine inananasiniz, ona yardim edesiniz, O'na saygi gosteresiniz ve O'nu sabah aksam tesbih edesiniz.
Celal Yıldırım : Ki, (siz insanlar da) Allah'a ve Peygamber'ine imân edesiniz; O'nu destekleyip yardımcı olasınız; O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbîh edesiniz..
Diyanet İşleri : Ey insanlar! Allah’a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah’ı tespih edesiniz diye (Peygamber’i gönderdik.)
Diyanet İşleri (eski) : (8-9) Doğrusu seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar, siz de Allah'a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve O'nu sabah akşam tesbih edesiniz.
Diyanet Vakfi : Ta ki (ey müminler!) Allah'a ve Resûlüne iman edesiniz, Resûlüne yardım edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz.
Edip Yüksel : Ki siz insanlar, ALLAH'a ve elçisine inanasınız ve O'na saygı gösteresiniz, O'nu dinleyesiniz ve sabah akşam O'nu yüceltesiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ki, Allah'a ve Resulüne iman edesiniz ve bunu takviye edip, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih edesiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'a ve peygamberine inanasınız da bunu takviye edip onurlandırarak O'na sabah akşam tesbih edesiniz diye.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ki Allaha ve Resulüne iyman edesiniz de bunu takviye ve tevkır edip ona sabah akşam tesbih edesiniz
Fizilal-il Kuran : Ki Allah'a ve Resulüne inanasınız O'nun dinini destekleyesiniz. O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih edip şanını yüceltesiniz.
Gültekin Onan : Ki Tanrı'ya ve Resulü'ne inanmanız, O'nu savunup desteklemeniz, O'nu en içten bir saygıyla yüceltmeniz ve sabah akşam O'nu (Tanrı'yı) tesbih etmeniz için.
Hakkı Yılmaz : (8-9,5-6) "Şüphesiz Biz, Allah'a ve Elçisi'ne iman etmeniz, O'na yardım etmeniz, O'na saygı göstermeniz ve her zaman O'nu her türlü noksanlıktan arındırmanız için; mü’min erkekler ve mü’min kadınları, içinde sürekli kalanlar olarak, altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirmesi ve onların kötülüklerini örtmesi için –işte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur–; ve Allah hakkında kötü zanda bulunan o münâfık erkekler ve münâfık kadınları, Allah'a ortak koşan erkekleri ve ortak koşan kadınları azaplandırması için –kötülük onların üzerine olmuştur. Allah onlara gazap etmiş, onları dışlamış; rahmetinden mahrum bırakmış ve kendileri için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!–; seni, şâhit, müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere elçi yaptık. "
Hasan Basri Çantay : ki (hepiniz ey insanlar) Allaha ve peygamberine îman edesiniz, ona yardım edesiniz, onu büyük tanıyasınız, sabah ve akşam O'nu (Allâhı) tesbîh (ve tenzîh)' edesiniz.
Hayrat Neşriyat : Tâ ki Allah’a ve Resûlüne îmân edesiniz; ve O’na (dînine ve peygamberine) yardım edesiniz, hem O’nu (Rabbinizi) büyük bilesiniz! Hem sabah ve akşam O’nu tesbîh edesiniz!
İbni Kesir : Ki; Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, O'na yardım edesiniz ve saygı gösteresiniz. Sabah, akşam O'nu tesbih edesiniz.
İskender Evrenosoğlu : Allah ve O'nun Resûl'üne îmân edin, O'nu saygıyla yüceltin ve sabah akşam O'nu tesbih edin diye.
Muhammed Esed : ki siz (ey insanlar,) Allah'a ve Elçisi'ne inanasınız, O'nun izzetini takdir edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve sabahtan akşama O'nun şanını yüceltesiniz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Tâ siz Allah'a ve O'nun Peygamberine imân edesiniz ve O'na yardımda ve tebcilde bulunasınız ve O'nu sabah ve akşam tesbîh edesiniz.
Ömer Öngüt : (Ey insanlar)! Allah'a ve Peygamber'ine inanasınız, ona yardım edesiniz, onu büyük tanıyıp saygı gösteresiniz ve sabah-akşam O'nu tesbih edesiniz.
Şaban Piriş : Allah’a ve elçisine inanmanız, onu savunup desteklemeniz ve ona saygı göstermeniz ve sabah akşam onu tesbih etmeniz için.
Suat Yıldırım : Allah’a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olup saygı gösteresiniz ve Allah’ı da sabah akşam tesbih ve tenzih edesiniz.
Süleyman Ateş : Ki Allah'a ve Resulüne inanasınız, O'nu(n dinini) destekleyesiniz. Ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih ed(ip şânını yücelt)esiniz...
Tefhim-ul Kuran : Ki Allah'a ve Resulüne iman etmeniz, onu savunup desteklemeniz, onu en içten bir saygıyla yüceltmeniz ve sabah akşam O'nu (Allah'ı) tesbih etmeniz için.
Ümit Şimşek : Tâ ki Allah'a ve Resulüne iman edin, ona destek olun, ona saygı gösterin. Ve sabah akşam Allah'ı tesbih edin.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'a ve resulüne inanasınız, O'nu destekleyesiniz, O'nu yüce bilesiniz ve sabah akşam O'nu tespih edesiniz diye.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}