» 48 / Fetih  23:

Kuran Sırası: 48
İniş Sırası: 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 » 48 / Fetih  Suresi: 23
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. سُنَّةَ (SNT) = sunnete : sünnetidir (yasasadır)
2. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
3. الَّتِي (ELTY) = lletī : öyle ki
4. قَدْ (GD̃) = ḳad :
5. خَلَتْ (ḢLT) = ḣalet : süregelir
6. مِنْ (MN) = min :
7. قَبْلُ (GBL) = ḳablu : ötedenberi
8. وَلَنْ (VLN) = velen : ve asla
9. تَجِدَ (TCD̃) = tecide : bulamazsın
10. لِسُنَّةِ (LSNT) = lisunneti : yasasında
11. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
12. تَبْدِيلًا (TBD̃YLE) = tebdīlen : bir değişme
sünnetidir (yasasadır) | Allah'ın | öyle ki | | süregelir | | ötedenberi | ve asla | bulamazsın | yasasında | Allah'ın | bir değişme |

[SNN] [] [] [] [ḢLV] [] [GBL] [] [VCD̃] [SNN] [] [BD̃L]
SNT ELLH ELTY GD̃ ḢLT MN GBL VLN TCD̃ LSNT ELLH TBD̃YLE

sunnete llahi lletī ḳad ḣalet min ḳablu velen tecide lisunneti llahi tebdīlen
سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا

 » 48 / Fetih  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
سنة س ن ن | SNN SNT sunnete sünnetidir (yasasadır) (The established) way
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
التي | ELTY lletī öyle ki which
قد | GD̃ ḳad passed away
خلت خ ل و | ḢLV ḢLT ḣalet süregelir passed away
من | MN min before,
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳablu ötedenberi before,
ولن | VLN velen ve asla and never
تجد و ج د | VCD̃ TCD̃ tecide bulamazsın you will find
لسنة س ن ن | SNN LSNT lisunneti yasasında in (the) way of Allah
الله | ELLH llahi Allah'ın in (the) way of Allah
تبديلا ب د ل | BD̃L TBD̃YLE tebdīlen bir değişme any change.

48:23 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sünnetidir (yasasadır) | Allah'ın | öyle ki | | süregelir | | ötedenberi | ve asla | bulamazsın | yasasında | Allah'ın | bir değişme |

[SNN] [] [] [] [ḢLV] [] [GBL] [] [VCD̃] [SNN] [] [BD̃L]
SNT ELLH ELTY GD̃ ḢLT MN GBL VLN TCD̃ LSNT ELLH TBD̃YLE

sunnete llahi lletī ḳad ḣalet min ḳablu velen tecide lisunneti llahi tebdīlen
سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا

[س ن ن] [] [] [] [خ ل و] [] [ق ب ل] [] [و ج د] [س ن ن] [] [ب د ل]

 » 48 / Fetih  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
سنة س ن ن | SNN SNT sunnete sünnetidir (yasasadır) (The established) way
Sin,Nun,Te merbuta,
60,50,400,
N – accusative feminine singular noun
اسم منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
التي | ELTY lletī öyle ki which
Elif,Lam,Te,Ye,
1,30,400,10,
REL – feminine singular relative pronoun
اسم موصول
قد | GD̃ ḳad passed away
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
خلت خ ل و | ḢLV ḢLT ḣalet süregelir passed away
Hı,Lam,Te,
600,30,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
من | MN min before,
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳablu ötedenberi before,
Gaf,Be,Lam,
100,2,30,
N – genitive noun
اسم مجرور
ولن | VLN velen ve asla and never
Vav,Lam,Nun,
6,30,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
تجد و ج د | VCD̃ TCD̃ tecide bulamazsın you will find
Te,Cim,Dal,
400,3,4,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
لسنة س ن ن | SNN LSNT lisunneti yasasında in (the) way of Allah
Lam,Sin,Nun,Te merbuta,
30,60,50,400,
P – prefixed preposition lām
N – genitive feminine singular noun
جار ومجرور
الله | ELLH llahi Allah'ın in (the) way of Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
تبديلا ب د ل | BD̃L TBD̃YLE tebdīlen bir değişme any change.
Te,Be,Dal,Ye,Lam,Elif,
400,2,4,10,30,1,
N – accusative masculine indefinite (form II) verbal noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |سُنَّةَ: sünnetidir (yasasadır) | اللَّهِ: Allah'ın | الَّتِي: öyle ki | قَدْ: | خَلَتْ: süregelir | مِنْ: | قَبْلُ: ötedenberi | وَلَنْ: ve asla | تَجِدَ: bulamazsın | لِسُنَّةِ: yasasında | اللَّهِ: Allah'ın | تَبْدِيلًا: bir değişme |
Kırık Meal (Harekesiz) : |سنة SNT sünnetidir (yasasadır) | الله ELLH Allah'ın | التي ELTY öyle ki | قد GD̃ | خلت ḢLT süregelir | من MN | قبل GBL ötedenberi | ولن WLN ve asla | تجد TCD̃ bulamazsın | لسنة LSNT yasasında | الله ELLH Allah'ın | تبديلا TBD̃YLE bir değişme |
Kırık Meal (Okunuş) : |sunnete: sünnetidir (yasasadır) | llahi: Allah'ın | lletī: öyle ki | ḳad: | ḣalet: süregelir | min: | ḳablu: ötedenberi | velen: ve asla | tecide: bulamazsın | lisunneti: yasasında | llahi: Allah'ın | tebdīlen: bir değişme |
Kırık Meal (Transcript) : |SNT: sünnetidir (yasasadır) | ELLH: Allah'ın | ELTY: öyle ki | GD̃: | ḢLT: süregelir | MN: | GBL: ötedenberi | VLN: ve asla | TCD̃: bulamazsın | LSNT: yasasında | ELLH: Allah'ın | TBD̃YLE: bir değişme |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ın, önceden de olup bitegelen yolu yordamıdır bu ve Allah'ın yolu yordamı, hiç mi hiç değişmez.
Adem Uğur : Allah'ın, öteden beri süregelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.
Ahmed Hulusi : Bu süregelen Sünnetullâh'tır! Sünnetullâh'ta asla değişme bulamazsın!
Ahmet Tekin : Allah’ın mü’minlere yardımı, kâfirleri yenilgiye uğratması ile ilgili öteden beri gelen kanunu, sünneti budur. Allah’ın sünnetinde asla değişiklik göremezsin. Onların yerini dolduracak bir kanun da bulamazsın.
Ahmet Varol : Bu, Allah'ın öteden beri süregelen sünnetidir. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın.
Ali Bulaç : (Bu,) Allah'ın öteden beri sürüp giden sünnetidir. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın.
Ali Fikri Yavuz : Allah’ın öteden beri olagelen sünneti böyledir. Allah’ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.
Bekir Sadak : Allah'in onceden gelip gecmislere uyguladigi yasasi budur. Allah'in yasasinda degisme bulamazsin.
Celal Yıldırım : Allah'ın, öteden beri gelip geçenler hakkındaki câri sünnetidir bu.. Sen artık Allah'ın sünnetinde hiçbir değişme bulamazsın..
Diyanet İşleri : Allah’ın öteden beri işleyip duran kanunu (budur). Allah’ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın önceden gelip geçmişlere uyguladığı yasası budur. Allah'ın yasasında değişme bulamazsın.
Diyanet Vakfi : Allah'ın, öteden beri süregelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.
Edip Yüksel : Öteden beri uygulanan ALLAH'ın sünneti (sistemi) budur. ALLAH'ın sünnetinde bir değişme bulamazsın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'ın öteden beri gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'ın öteden beri süregelen kanunu (budur). Allah'ın o kanununda asla bir değişiklik de bulamazsın.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allahın öteden beri cereyan edegelen sünneti, Allahın o sünnetine bir tebdil de bulamazsın
Fizilal-il Kuran : Allah'ın öteden beri süregelen yasasıdır. Allah'ın yasasında bir değişme bulamazsın.
Gültekin Onan : (Bu,) Tanrı'nın öteden beri sürüp giden sünnetidir. Sen Tanrı'nın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın.
Hakkı Yılmaz : (22,23) "Ve eğer kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş kimseler, sizinle savaşsalardı kesinlikle Allah'ın öteden beri gelen kanunu/ uygulaması olarak arkalarına dönüp kaçarlardı. –Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.– Sonra bir yol gösteren, koruyan yakın ve yardımcı da bulamazlardı. "
Hasan Basri Çantay : Allahın öteden beri câri olagelen sünneti (âdeti budur). Allahın sünnetinde asla değişiklik bulamazsın.
Hayrat Neşriyat : Allah’ın öteden beri süregelen kanûnu (böyle)dir; ve (sen) Allah’ın kanûnunda aslâ bir değişme bulamazsın!
İbni Kesir : Bu, önceden beri geçmiş olan Allah'ın sünnetidir. Ve sen; Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.
İskender Evrenosoğlu : Daha önceden beri devam eden, Allah'ın sünneti budur. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın.
Muhammed Esed : Allah'ın yöntemi öteden beri hep böyledir ve siz Allah'ın yönteminde hiçbir değişme bulamazsınız!
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah Teâlâ'nın öteden beri cari olan adeti ve Allah'ın adeti için asla bir değişiklik bulamazsın.
Ömer Öngüt : Allah'ın önceden beri geçmiş olan sünneti (âdeti) budur. Sen Allah'ın sünnetinde aslâ değişiklik bulamazsın.
Şaban Piriş : Allah’ın daha önce de geçmiş olan kanunu budur. Allah’ın kanununda bir değişiklik bulamazsın...
Suat Yıldırım : Allah’ın öteden beri câri olan kanunu budur. Ve sen Allah’ın nizamında hiçbir değişiklik bulamazsın.
Süleyman Ateş : Bu, Allâh'ın öteden beri süregelen yasasadır. Allâh'ın yasasında bir değişme bulamazsın.
Tefhim-ul Kuran : (Bu,) Allah'ın öteden beri sürüp gitmekte olan sünnetidir. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle hiçbir değişiklik bulamazsın.
Ümit Şimşek : Allah'ın önceden beri geçerli olan kanunu böyledir. Allah'ın kanununda asla değişiklik bulmazsın.
Yaşar Nuri Öztürk : Bu, Allah'ın öteden beri işleyip duran yolu yöntemidir. Allah'ın yol ve yönteminde hiçbir değişme bulamazsın.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}