» 48 / Fetih  6:

Kuran Sırası: 48
İniş Sırası: 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 » 48 / Fetih  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَيُعَذِّبَ (VYAZ̃B) = ve yuǎƶƶibe : ve azabetsin diye
2. الْمُنَافِقِينَ (ELMNEFGYN) = l-munāfiḳīne : münafık erkeklere
3. وَالْمُنَافِقَاتِ (VELMNEFGET) = velmunāfiḳāti : ve münafık kadınlara
4. وَالْمُشْرِكِينَ (VELMŞRKYN) = velmuşrikīne : ve ortak koşan erkeklere
5. وَالْمُشْرِكَاتِ (VELMŞRKET) = velmuşrikāti : ve ortak koşan kadınlara
6. الظَّانِّينَ (ELƵENYN) = Z-Zānnīne : zanda bulunan
7. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah hakkında
8. ظَنَّ (ƵN) = Zenne : zan ile
9. السَّوْءِ (ELSVÙ) = s-sev'i : kötü
10. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : başlarına gelsin!
11. دَائِرَةُ (D̃EÙRT) = dāiratu : çemberi (olaylar)
12. السَّوْءِ (ELSVÙ) = s-sev'i : kötülük
13. وَغَضِبَ (VĞŽB) = ve ğaDibe : gazab etmiştir
14. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
15. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
16. وَلَعَنَهُمْ (VLANHM) = veleǎnehum : ve onları la'netlemiştir
17. وَأَعَدَّ (VÊAD̃) = ve eǎdde : ve hazırlamıştır
18. لَهُمْ (LHM) = lehum : onlara
19. جَهَنَّمَ (CHNM) = cehenneme : cehennemi
20. وَسَاءَتْ (VSEÙT) = ve sā'et : ve orası ne kötü
21. مَصِيرًا (MṦYRE) = meSīran : bir varılacak yerdir
ve azabetsin diye | münafık erkeklere | ve münafık kadınlara | ve ortak koşan erkeklere | ve ortak koşan kadınlara | zanda bulunan | Allah hakkında | zan ile | kötü | başlarına gelsin! | çemberi (olaylar) | kötülük | gazab etmiştir | Allah | onlara | ve onları la'netlemiştir | ve hazırlamıştır | onlara | cehennemi | ve orası ne kötü | bir varılacak yerdir |

[AZ̃B] [NFG] [NFG] [ŞRK] [ŞRK] [ƵNN] [] [ƵNN] [SVE] [] [D̃VR] [SVE] [ĞŽB] [] [] [LAN] [AD̃D̃] [] [] [SVE] [ṦYR]
VYAZ̃B ELMNEFGYN VELMNEFGET VELMŞRKYN VELMŞRKET ELƵENYN BELLH ƵN ELSVÙ ALYHM D̃EÙRT ELSVÙ VĞŽB ELLH ALYHM VLANHM VÊAD̃ LHM CHNM VSEÙT MṦYRE

ve yuǎƶƶibe l-munāfiḳīne velmunāfiḳāti velmuşrikīne velmuşrikāti Z-Zānnīne billahi Zenne s-sev'i ǎleyhim dāiratu s-sev'i ve ğaDibe llahu ǎleyhim veleǎnehum ve eǎdde lehum cehenneme ve sā'et meSīran
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا

 » 48 / Fetih  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويعذب ع ذ ب | AZ̃B VYAZ̃B ve yuǎƶƶibe ve azabetsin diye And He (may) punish
المنافقين ن ف ق | NFG ELMNEFGYN l-munāfiḳīne münafık erkeklere the hypocrite men
والمنافقات ن ف ق | NFG VELMNEFGET velmunāfiḳāti ve münafık kadınlara and the hypocrite women
والمشركين ش ر ك | ŞRK VELMŞRKYN velmuşrikīne ve ortak koşan erkeklere and the polytheist men
والمشركات ش ر ك | ŞRK VELMŞRKET velmuşrikāti ve ortak koşan kadınlara and the polytheist women,
الظانين ظ ن ن | ƵNN ELƵENYN Z-Zānnīne zanda bulunan who assume
بالله | BELLH billahi Allah hakkında about Allah
ظن ظ ن ن | ƵNN ƵN Zenne zan ile an assumption
السوء س و ا | SVE ELSVÙ s-sev'i kötü evil.
عليهم | ALYHM ǎleyhim başlarına gelsin! Upon them
دائرة د و ر | D̃VR D̃EÙRT dāiratu çemberi (olaylar) (is) a turn
السوء س و ا | SVE ELSVÙ s-sev'i kötülük (of) evil,
وغضب غ ض ب | ĞŽB VĞŽB ve ğaDibe gazab etmiştir and Allah's wrath (is)
الله | ELLH llahu Allah and Allah's wrath (is)
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara upon them
ولعنهم ل ع ن | LAN VLANHM veleǎnehum ve onları la'netlemiştir and He has cursed them
وأعد ع د د | AD̃D̃ VÊAD̃ ve eǎdde ve hazırlamıştır and prepared
لهم | LHM lehum onlara for them
جهنم | CHNM cehenneme cehennemi Hell,
وساءت س و ا | SVE VSEÙT ve sā'et ve orası ne kötü and evil
مصيرا ص ي ر | ṦYR MṦYRE meSīran bir varılacak yerdir (is the) destination.

48:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve azabetsin diye | münafık erkeklere | ve münafık kadınlara | ve ortak koşan erkeklere | ve ortak koşan kadınlara | zanda bulunan | Allah hakkında | zan ile | kötü | başlarına gelsin! | çemberi (olaylar) | kötülük | gazab etmiştir | Allah | onlara | ve onları la'netlemiştir | ve hazırlamıştır | onlara | cehennemi | ve orası ne kötü | bir varılacak yerdir |

[AZ̃B] [NFG] [NFG] [ŞRK] [ŞRK] [ƵNN] [] [ƵNN] [SVE] [] [D̃VR] [SVE] [ĞŽB] [] [] [LAN] [AD̃D̃] [] [] [SVE] [ṦYR]
VYAZ̃B ELMNEFGYN VELMNEFGET VELMŞRKYN VELMŞRKET ELƵENYN BELLH ƵN ELSVÙ ALYHM D̃EÙRT ELSVÙ VĞŽB ELLH ALYHM VLANHM VÊAD̃ LHM CHNM VSEÙT MṦYRE

ve yuǎƶƶibe l-munāfiḳīne velmunāfiḳāti velmuşrikīne velmuşrikāti Z-Zānnīne billahi Zenne s-sev'i ǎleyhim dāiratu s-sev'i ve ğaDibe llahu ǎleyhim veleǎnehum ve eǎdde lehum cehenneme ve sā'et meSīran
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا

[ع ذ ب] [ن ف ق] [ن ف ق] [ش ر ك] [ش ر ك] [ظ ن ن] [] [ظ ن ن] [س و ا] [] [د و ر] [س و ا] [غ ض ب] [] [] [ل ع ن] [ع د د] [] [] [س و ا] [ص ي ر]

 » 48 / Fetih  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويعذب ع ذ ب | AZ̃B VYAZ̃B ve yuǎƶƶibe ve azabetsin diye And He (may) punish
Vav,Ye,Ayn,Zel,Be,
6,10,70,700,2,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb, subjunctive mood
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب
المنافقين ن ف ق | NFG ELMNEFGYN l-munāfiḳīne münafık erkeklere the hypocrite men
Elif,Lam,Mim,Nun,Elif,Fe,Gaf,Ye,Nun,
1,30,40,50,1,80,100,10,50,
N – accusative masculine plural (form III) active participle
اسم منصوب
والمنافقات ن ف ق | NFG VELMNEFGET velmunāfiḳāti ve münafık kadınlara and the hypocrite women
Vav,Elif,Lam,Mim,Nun,Elif,Fe,Gaf,Elif,Te,
6,1,30,40,50,1,80,100,1,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine plural (form III) active participle
الواو عاطفة
اسم منصوب
والمشركين ش ر ك | ŞRK VELMŞRKYN velmuşrikīne ve ortak koşan erkeklere and the polytheist men
Vav,Elif,Lam,Mim,Şın,Re,Kef,Ye,Nun,
6,1,30,40,300,200,20,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
الواو عاطفة
اسم منصوب
والمشركات ش ر ك | ŞRK VELMŞRKET velmuşrikāti ve ortak koşan kadınlara and the polytheist women,
Vav,Elif,Lam,Mim,Şın,Re,Kef,Elif,Te,
6,1,30,40,300,200,20,1,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine plural (form IV) active participle
الواو عاطفة
اسم منصوب
الظانين ظ ن ن | ƵNN ELƵENYN Z-Zānnīne zanda bulunan who assume
Elif,Lam,Zı,Elif,Nun,Ye,Nun,
1,30,900,1,50,10,50,
ADJ – accusative masculine plural active participle
صفة منصوبة
بالله | BELLH billahi Allah hakkında about Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ظن ظ ن ن | ƵNN ƵN Zenne zan ile an assumption
Zı,Nun,
900,50,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
السوء س و ا | SVE ELSVÙ s-sev'i kötü evil.
Elif,Lam,Sin,Vav,,
1,30,60,6,,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
عليهم | ALYHM ǎleyhim başlarına gelsin! Upon them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
دائرة د و ر | D̃VR D̃EÙRT dāiratu çemberi (olaylar) (is) a turn
Dal,Elif,,Re,Te merbuta,
4,1,,200,400,
N – nominative feminine singular noun
اسم مرفوع
السوء س و ا | SVE ELSVÙ s-sev'i kötülük (of) evil,
Elif,Lam,Sin,Vav,,
1,30,60,6,,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
وغضب غ ض ب | ĞŽB VĞŽB ve ğaDibe gazab etmiştir and Allah's wrath (is)
Vav,Ğayn,Dad,Be,
6,1000,800,2,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah and Allah's wrath (is)
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara upon them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ولعنهم ل ع ن | LAN VLANHM veleǎnehum ve onları la'netlemiştir and He has cursed them
Vav,Lam,Ayn,Nun,He,Mim,
6,30,70,50,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وأعد ع د د | AD̃D̃ VÊAD̃ ve eǎdde ve hazırlamıştır and prepared
Vav,,Ayn,Dal,
6,,70,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
لهم | LHM lehum onlara for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
جهنم | CHNM cehenneme cehennemi Hell,
Cim,He,Nun,Mim,
3,5,50,40,
"PN – genitive proper noun → Hell"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
وساءت س و ا | SVE VSEÙT ve sā'et ve orası ne kötü and evil
Vav,Sin,Elif,,Te,
6,60,1,,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person feminine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
مصيرا ص ي ر | ṦYR MṦYRE meSīran bir varılacak yerdir (is the) destination.
Mim,Sad,Ye,Re,Elif,
40,90,10,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَيُعَذِّبَ: ve azabetsin diye | الْمُنَافِقِينَ: münafık erkeklere | وَالْمُنَافِقَاتِ: ve münafık kadınlara | وَالْمُشْرِكِينَ: ve ortak koşan erkeklere | وَالْمُشْرِكَاتِ: ve ortak koşan kadınlara | الظَّانِّينَ: zanda bulunan | بِاللَّهِ: Allah hakkında | ظَنَّ: zan ile | السَّوْءِ: kötü | عَلَيْهِمْ: başlarına gelsin! | دَائِرَةُ: çemberi (olaylar) | السَّوْءِ: kötülük | وَغَضِبَ: gazab etmiştir | اللَّهُ: Allah | عَلَيْهِمْ: onlara | وَلَعَنَهُمْ: ve onları la'netlemiştir | وَأَعَدَّ: ve hazırlamıştır | لَهُمْ: onlara | جَهَنَّمَ: cehennemi | وَسَاءَتْ: ve orası ne kötü | مَصِيرًا: bir varılacak yerdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ويعذب WYAZ̃B ve azabetsin diye | المنافقين ELMNEFGYN münafık erkeklere | والمنافقات WELMNEFGET ve münafık kadınlara | والمشركين WELMŞRKYN ve ortak koşan erkeklere | والمشركات WELMŞRKET ve ortak koşan kadınlara | الظانين ELƵENYN zanda bulunan | بالله BELLH Allah hakkında | ظن ƵN zan ile | السوء ELSWÙ kötü | عليهم ALYHM başlarına gelsin! | دائرة D̃EÙRT çemberi (olaylar) | السوء ELSWÙ kötülük | وغضب WĞŽB gazab etmiştir | الله ELLH Allah | عليهم ALYHM onlara | ولعنهم WLANHM ve onları la'netlemiştir | وأعد WÊAD̃ ve hazırlamıştır | لهم LHM onlara | جهنم CHNM cehennemi | وساءت WSEÙT ve orası ne kötü | مصيرا MṦYRE bir varılacak yerdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve yuǎƶƶibe: ve azabetsin diye | l-munāfiḳīne: münafık erkeklere | velmunāfiḳāti: ve münafık kadınlara | velmuşrikīne: ve ortak koşan erkeklere | velmuşrikāti: ve ortak koşan kadınlara | Z-Zānnīne: zanda bulunan | billahi: Allah hakkında | Zenne: zan ile | s-sev'i: kötü | ǎleyhim: başlarına gelsin! | dāiratu: çemberi (olaylar) | s-sev'i: kötülük | ve ğaDibe: gazab etmiştir | llahu: Allah | ǎleyhim: onlara | veleǎnehum: ve onları la'netlemiştir | ve eǎdde: ve hazırlamıştır | lehum: onlara | cehenneme: cehennemi | ve sā'et: ve orası ne kötü | meSīran: bir varılacak yerdir |
Kırık Meal (Transcript) : |VYAZ̃B: ve azabetsin diye | ELMNEFGYN: münafık erkeklere | VELMNEFGET: ve münafık kadınlara | VELMŞRKYN: ve ortak koşan erkeklere | VELMŞRKET: ve ortak koşan kadınlara | ELƵENYN: zanda bulunan | BELLH: Allah hakkında | ƵN: zan ile | ELSVÙ: kötü | ALYHM: başlarına gelsin! | D̃EÙRT: çemberi (olaylar) | ELSVÙ: kötülük | VĞŽB: gazab etmiştir | ELLH: Allah | ALYHM: onlara | VLANHM: ve onları la'netlemiştir | VÊAD̃: ve hazırlamıştır | LHM: onlara | CHNM: cehennemi | VSEÙT: ve orası ne kötü | MṦYRE: bir varılacak yerdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Allah, erkek ve kadın münâfıkları ve erkek ve kadın şirk koşanları azaplandırsın diye, kötülük, dönüp başlarına gelesi helâk olasılar ve Allah gazap etmiştir onlara ve lânetlemiştir onları ve hazırlamıştır onlara cehennemi ve orası, gidilecek ne de kötü yerdir.
Adem Uğur : (Bir de bunlar) Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberi başlarına gelsin! Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!
Ahmed Hulusi : Bir de Esmâ'sıyla hakikatleri olan Allâh hakkında su-i zanda bulunan (O'nu tanrı gibi düşünen) münafık (ikiyüzlü) erkek ve kadınlara, şirk koşan erkek ve kadınlara azabı yaşatması içindir! Zanları yüzünden devranın belâsı başlarında patlasın! Allâh onlara gazap etmiş, onları lânetlemiş (inkârları sonucu hakikati yaşamaktan uzaklaştırmış); onlar için cehennem hazırlamıştır! Ne kötü dönüş yeridir!
Ahmet Tekin : Allah hakkında, ortalık bulandıran, fesada sebep olan düşünce ve inançlar taşıyan, müslüman görünerek İslâm’a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münâfık erkeklerle, münâfık kadınları, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde tasarruflarında Allah’a ortak koşan müşrik erkeklerle, müşrik kadınları cezalandırmak için, bu fethi sana ihsan etti. Müslümanların başlarına geçsin diye bekledikleri felaket çemberi, onların başlarına geçsin. Allah’ın gazabını ve lânetini mucip olmuşlardır. Allah onlara Cehennem’i hazırlamıştır. Orası ne kötü bir cezalandırma ve nihaî bir dönüş yeridir.
Ahmet Varol : Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınlara ve müşrik erkeklerle müşrik kadınlara da azap etmesi için. Kötü felaket başlarına gelsin. Allah onlara gazab etmiş, onları lanetlemiş ve kendileri için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir.
Ali Bulaç : Bir de; kötü bir zan ile zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azablandırması için. O kötülük çemberi, tepelerine insin. Allah, onlara karşı gazablanmış, onları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Varacakları yer ne kötüdür.
Ali Fikri Yavuz : Bir de, (Allah peygambere zafer vermez diye) Allah’a kötü zan besliyen erkek ve kadın münafıklarla, erkek ve kadın müşrikleri, - (müminler için bekledikleri) felâket başlarına dönesileri- azaba sokmak içindir. Allah onlara gazab etmiş, lânet etmiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. O, ne kötü bir yerdir?...
Bekir Sadak : Inananlara yardim etmez diye Allah'a kotu sanida bulunan ikiyuzlu erkek ve kadinlara, puta tapan erek ve kadinlara Allah azabetsin; kotu sanilari kendi baslarina gelsin! Allah onlara gazabetmis onlari lanetlemis ve cehennemi kendilerine hazirlamistir. Ne kotu donus yeridir!
Celal Yıldırım : Hem de Allah hakkında kötü zanda bulunan ikiyüzlü dönek erkekleri ve kadınları; Allah'a ortak koşan erkek ve kadınları azaba uğratmak içindir. Çevirdikleri o kötü zan başla rina dönsün!.. Allah, onlara gazab etmiş, onları lânetlemiştir. Ayrıca onlara Cehennem'i hazırlamıştır. Orası ne kötü varış yeridir!
Diyanet İşleri : Bir de, Allah’ın, hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah’a ortak koşan erkeklere ve Allah’a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun! Allah onlara gazap etmiş, onları lânetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir!
Diyanet İşleri (eski) : İnananlara yardım etmez diye Allah'a kötü sanıda bulunan ikiyüzlü erkek ve kadınlara, puta tapan erek ve kadınlara Allah azabetsin; kötü sanıları kendi baslarına gelsin! Allah onlara gazabetmiş, onları lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Ne kötü dönüş yeridir!
Diyanet Vakfi : (Bir de bunlar) Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberi başlarına gelsin! Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!
Edip Yüksel : Ve ALLAH hakkında kötü düşünceler besleyen ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınları ve putperest erkeklerle putperest kadınları cezalandırsın. Kötülükleri geri tepecektir. ALLAH onlara gazaplanmış, onları lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkekleri , münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları, o kötülük girdabı başlarına dönesiceleri azaba uğratsın diye. Allah, onlara gazap etmiş, la'net etmiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Ona gidiş de ne kötüdür!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve o Allah'a sû-i zan eden Münafıkları ve Münafıkaları ve Müşrikleri ve Müşrikeleri, o kötülük kirdâbı başlarına dönesileri ta'zib etmek için ki Allah onlara gadab etmiş, lâ'net etmiş ve kendilerine Cehennemi hazırlamıştır, ona gidiş de ne fenâdır!
Fizilal-il Kuran : İnananlara yardım etmez diye Allah hakkında kötü zanda bulunan iki yüzlü erkek ve kadınlar, puta tapan erkek ve kadınlara Allah azab etsin, kötü zanları kendi başlarına gelsin! Allah onlara gazab etmiş onları lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Ne kötü dönüş yeridir.
Gültekin Onan : Bir de; kötü bir zan ile zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azablandırmak için. O kötülük çemberi tepelerine insin. Tanrı, onlara karşı gazablanmış, onları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Varacakları yer ne kötüdür!
Hakkı Yılmaz : (8-9,5-6) "Şüphesiz Biz, Allah'a ve Elçisi'ne iman etmeniz, O'na yardım etmeniz, O'na saygı göstermeniz ve her zaman O'nu her türlü noksanlıktan arındırmanız için; mü’min erkekler ve mü’min kadınları, içinde sürekli kalanlar olarak, altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirmesi ve onların kötülüklerini örtmesi için –işte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur–; ve Allah hakkında kötü zanda bulunan o münâfık erkekler ve münâfık kadınları, Allah'a ortak koşan erkekleri ve ortak koşan kadınları azaplandırması için –kötülük onların üzerine olmuştur. Allah onlara gazap etmiş, onları dışlamış; rahmetinden mahrum bırakmış ve kendileri için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!–; seni, şâhit, müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere elçi yaptık. "
Hasan Basri Çantay : (Bir de bu fazl-u keremler) Allaha kötü zanda bulunan erkek münafıklarla kadın münafıkları ve erkek müşriklerle kadın müşrikleri — ki kötü hezimet başlarına gelsin — (bir çok şekil ve nev'ilerde) azâblandtrmak için (dir). Allah onlara karşı gazablanmış, onları rahmetinden koğmuşdur. Onlara cehennemi de hazırlamışdır ki varacakları (bu) yer ne kötüdür!
Hayrat Neşriyat : Bir de Allah hakkında kötü zan ile zanda bulunan münâfık erkeklerle münâfık kadınlara ve müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azâb etsin! O kötü âkıbet kendi başlarına gelsin! Çünki Allah onlara gazab etmiş, onları lâ'netlemiş ve onlar için Cehennemi hazırlamıştır. Artık (o) ne kötü bir dönüş yeridir!
İbni Kesir : Ve Allah hakkındaki kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınlara, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azab etsin. Kötülük onların başlarına dönsün. Allah; onlara gazabetmiş, la'netlemiş ve cehennemi kendileri için hazırlamıştır.
İskender Evrenosoğlu : Ve münafık erkek ve kadınlara, müşrik erkek ve kadınlara azap etsin. Onlar ki, Allah'a kötü zan ile zanda bulundular. Kötü (zanları) onların üzerine dönsün. Ve Allah, onlara gazaplandı ve onları lânetledi. Ve onlar için cehennemi hazırladı, ne kötü varış yeri.
Muhammed Esed : Ve (Allah) ikiyüzlü erkek ve kadınları ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıran erkek ve kadınları (öteki dünyada) azaba uğrat(mayı dile)miştir. Bunların tümü Allah hakkında kötü, uygunsuz düşünceler taşırlar. Kötülük onları her taraftan kuşatır ve Allah'ın gazabına uğrarlar. O, (rahmetinden) onları dışlamış ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Ne kötü bir varış yeridir orası!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve tâ ki, şan-ı ilâhide kötü kuruntuda bulunan münafıklar ile münafıkaları da ve müşrikler ile müşrikeleri de muazzeb kılsın, o kötü kuruntuları kendi üzerlerine geliversin. Ve Allah, onlara gazab etmiş ve onlara lânet eylemiştir ve onlar için bir cehennem de hazırlamıştır. Ve ne fena bir uğranacak yer!
Ömer Öngüt : Ve Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınlara ve müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap etsin. Kötülük onların başlarına dönsün! Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve kendileri için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir!
Şaban Piriş : Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkek ve müşrik kadınlara azap edecektir. Kötülük çemberi tepelerine insin. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Varacakları yer ne kötüdür.
Suat Yıldırım : Öte yandan, Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkekler ve münafık kadınlar, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması içindir. Kötülük, onların başlarına dönsün! Allah, onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Ne kötü yerdir orası!
Süleyman Ateş : Allâh hakkında kötü zanda bulunan münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara; (Allah'a) ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara da azâbetsin. (Onların, müslümanlar için istedikleri) Kötü olaylar, kendi başlarına gelsin. Allâh, onlara gazabetmiş, onları la'netlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Orası da ne kötü bir yerdir!
Tefhim-ul Kuran : Bir de; kötü bir zan ile zanda bulunmakta olan münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azablandırması için. O kötülük çemberi, tepelerine insin. Allah, onlara karşı gazablanmış, onları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Varacakları yer ne kötüdür.
Ümit Şimşek : Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları da azaplandırır. Kötülük kendi başlarına gelsin! Allah onlara gazap etmiş, onları lânetlemiş ve onlar için Cehennemi hazırlamıştır. Gidilecek ne kötü bir yerdir orası!
Yaşar Nuri Öztürk : Ve Allah hakkında kötü sanılar besleyen erkek münafıklarla kadın münafıklara ve erkek putperestlerle kadın putperestlere, o kötülük girdabı başlarına dönesilere azap etsin diyedir bu. Allah onlara öfkelenmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennem hazırlamıştır. Kötü bir varış yeridir o.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}