» 48 / Fetih  21:

Kuran Sırası: 48
İniş Sırası: 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 » 48 / Fetih  Suresi: 21
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَأُخْرَىٰ (VÊḢR) = ve uḣrā : ve başka (şeyler)
2. لَمْ (LM) = lem :
3. تَقْدِرُوا (TGD̃RVE) = teḳdirū : henüz ele geçiremediniz
4. عَلَيْهَا (ALYHE) = ǎleyhā : onları
5. قَدْ (GD̃) = ḳad : fakat
6. أَحَاطَ (ÊḪEŦ) = eHāTa : kuşatmıştır
7. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
8. بِهَا (BHE) = bihā : onları
9. وَكَانَ (VKEN) = ve kāne : ve
10. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
11. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
12. كُلِّ (KL) = kulli : her
13. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şey
14. قَدِيرًا (GD̃YRE) = ḳadīran : kadirdir
ve başka (şeyler) | | henüz ele geçiremediniz | onları | fakat | kuşatmıştır | Allah | onları | ve | Allah | üzerine | her | şey | kadirdir |

[EḢR] [] [GD̃R] [] [] [ḪVŦ] [] [] [KVN] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
VÊḢR LM TGD̃RVE ALYHE GD̃ ÊḪEŦ ELLH BHE VKEN ELLH AL KL ŞYÙ GD̃YRE

ve uḣrā lem teḳdirū ǎleyhā ḳad eHāTa llahu bihā ve kāne llahu ǎlā kulli şey'in ḳadīran
وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا

 » 48 / Fetih  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأخرى ا خ ر | EḢR VÊḢR ve uḣrā ve başka (şeyler) And others,
لم | LM lem not
تقدروا ق د ر | GD̃R TGD̃RVE teḳdirū henüz ele geçiremediniz you had power
عليها | ALYHE ǎleyhā onları over them
قد | GD̃ ḳad fakat surely
أحاط ح و ط | ḪVŦ ÊḪEŦ eHāTa kuşatmıştır Allah encompassed
الله | ELLH llahu Allah Allah encompassed
بها | BHE bihā onları them,
وكان ك و ن | KVN VKEN ve kāne ve and is
الله | ELLH llahu Allah Allah
على | AL ǎlā üzerine over
كل ك ل ل | KLL KL kulli her all
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey things
قديرا ق د ر | GD̃R GD̃YRE ḳadīran kadirdir All-Powerful.

48:21 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve başka (şeyler) | | henüz ele geçiremediniz | onları | fakat | kuşatmıştır | Allah | onları | ve | Allah | üzerine | her | şey | kadirdir |

[EḢR] [] [GD̃R] [] [] [ḪVŦ] [] [] [KVN] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
VÊḢR LM TGD̃RVE ALYHE GD̃ ÊḪEŦ ELLH BHE VKEN ELLH AL KL ŞYÙ GD̃YRE

ve uḣrā lem teḳdirū ǎleyhā ḳad eHāTa llahu bihā ve kāne llahu ǎlā kulli şey'in ḳadīran
وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا

[ا خ ر] [] [ق د ر] [] [] [ح و ط] [] [] [ك و ن] [] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ق د ر]

 » 48 / Fetih  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأخرى ا خ ر | EḢR VÊḢR ve uḣrā ve başka (şeyler) And others,
Vav,,Hı,Re,,
6,,600,200,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative feminine singular noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
لم | LM lem not
Lam,Mim,
30,40,
NEG – negative particle
حرف نفي
تقدروا ق د ر | GD̃R TGD̃RVE teḳdirū henüz ele geçiremediniz you had power
Te,Gaf,Dal,Re,Vav,Elif,
400,100,4,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
عليها | ALYHE ǎleyhā onları over them
Ayn,Lam,Ye,He,Elif,
70,30,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
قد | GD̃ ḳad fakat surely
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
أحاط ح و ط | ḪVŦ ÊḪEŦ eHāTa kuşatmıştır Allah encompassed
,Ha,Elif,Tı,
,8,1,9,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah encompassed
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
بها | BHE bihā onları them,
Be,He,Elif,
2,5,1,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
جار ومجرور
وكان ك و ن | KVN VKEN ve kāne ve and is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
على | AL ǎlā üzerine over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her all
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey things
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
قديرا ق د ر | GD̃R GD̃YRE ḳadīran kadirdir All-Powerful.
Gaf,Dal,Ye,Re,Elif,
100,4,10,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَأُخْرَىٰ: ve başka (şeyler) | لَمْ: | تَقْدِرُوا: henüz ele geçiremediniz | عَلَيْهَا: onları | قَدْ: fakat | أَحَاطَ: kuşatmıştır | اللَّهُ: Allah | بِهَا: onları | وَكَانَ: ve | اللَّهُ: Allah | عَلَىٰ: üzerine | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şey | قَدِيرًا: kadirdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وأخرى WÊḢR ve başka (şeyler) | لم LM | تقدروا TGD̃RWE henüz ele geçiremediniz | عليها ALYHE onları | قد GD̃ fakat | أحاط ÊḪEŦ kuşatmıştır | الله ELLH Allah | بها BHE onları | وكان WKEN ve | الله ELLH Allah | على AL üzerine | كل KL her | شيء ŞYÙ şey | قديرا GD̃YRE kadirdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve uḣrā: ve başka (şeyler) | lem: | teḳdirū: henüz ele geçiremediniz | ǎleyhā: onları | ḳad: fakat | eHāTa: kuşatmıştır | llahu: Allah | bihā: onları | ve kāne: ve | llahu: Allah | ǎlā: üzerine | kulli: her | şey'in: şey | ḳadīran: kadirdir |
Kırık Meal (Transcript) : |VÊḢR: ve başka (şeyler) | LM: | TGD̃RVE: henüz ele geçiremediniz | ALYHE: onları | GD̃: fakat | ÊḪEŦ: kuşatmıştır | ELLH: Allah | BHE: onları | VKEN: ve | ELLH: Allah | AL: üzerine | KL: her | ŞYÙ: şey | GD̃YRE: kadirdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve daha başka ganîmetler de vaadetmiştir ki siz, henüz onları elde edemezsiniz, andolsun ki Allah, bilgisiyle onları kavrayıp kuşatmıştır ve Allah'ın, her şeye gücü yeter.
Adem Uğur : Henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki, onlar Allah'ın bilgi ve kudreti dahilindedir. Allah, her şeye kadirdir.
Ahmed Hulusi : Henüz onlara gücünüzün yetmediği daha başka şeyler de vadetti ki, onları Allâh (içten ve dıştan) ihâta etmiştir. (Zaten) Allâh her şeye Kaadir'dir.
Ahmet Tekin : Henüz almaya gücünüzün yetmediği, elde edemediğiniz ganimetler de vardır. Onlar da Allah’ın bilgi ve kudreti dâhilindedir. Allah’ın her şeye gücü kudreti yeter.
Ahmet Varol : Sizin henüz güç yetiremedeğiniz ama Allah'ın (ilmiyle) kuşattığı başka (ganimetler) de (var). Allah her şeye güç yetirendir.
Ali Bulaç : Ve (daha) başka (nice nimetler de, ki) siz henüz onlara güç yetirmiş değilsiniz (ama) gerçekten Allah, onları kuşatmıştır. Allah, her şeye güç yetirendir.
Ali Fikri Yavuz : Size, henüz elinizin ermediği diğer ganimetler de vermiştir. Fakat Allah onları ilmi ile kuşatmıştır. Allah ise her şeye kadirdir.
Bekir Sadak : Bundan baska, sizin gucunuzun yetmedigi fakat Allah'in sizin icin sakladigi ganimetler de vardir. Allah her seye Kadir olandir.
Celal Yıldırım : Size başka ganimetler de va'detti ki, onlara henüz kudretiniz yetmemektedir ki, gerçekten Allah, o ganimetleri (ilmiyle kudretiyle) kuşatmıştır. Allah'ın kudreti her şeye yeter.
Diyanet İşleri : Henüz elde edemediğiniz, fakat Allah’ın, ilmiyle kuşattığı başka (kazançlar) da vardır. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Diyanet İşleri (eski) : Bundan başka, sizin gücünüzün yetmediği fakat Allah'ın sizin için sakladığı ganimetler de vardır. Allah her şeye Kadir olandır.
Diyanet Vakfi : Henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki, onlar Allah'ın bilgi ve kudreti dahilindedir. Allah, her şeye kadirdir.
Edip Yüksel : Güç yetirmediğiniz diğer gruba gelince, onları ALLAH kuşatmıştır. ALLAH elbette her şeye gücü yetendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bundan başka sizin güç yetiremediğiniz, ama Allah'ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah herşeye kâdirdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Henüz elinizin ermediği, fakat Allah'ın (bilgisi ile) kuşattığı bir diğerini daha (vaad buyurdu). Allah, her şeye gücü yetendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir diğerini daha ki ona henüz eliniz irmedi, fakat Allah onu ihata buyurmuştur, daha da Allah her şeye kadir bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Bundan başka sizin güç yetiremediğiniz, ancak Allah'ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah her şeye kadirdir.
Gültekin Onan : Ve (daha) başka (nice nimetler de, ki) siz henüz onlara güç yetirmiş değilsiniz (ama) gerçekten Tanrı onları kuşatmıştır. Tanrı, her şeye güç yetirendir/yetkindir.
Hakkı Yılmaz : (20,21) Ve Allah size, alacağınız birçok ganimetleri ve sizin güç yetiremediğiniz, ama Allah'ın sizin için kuşattığı başka şeyleri, siz yararlanasınız ve mü’minlere bir alâmet olsun, Allah sizi dosdoğru yola kılavuzlasın diye vaat etmiştir. İşte Allah, bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Ve Allah, her şeye en iyi güç yetirendir.
Hasan Basri Çantay : Size henüz güc yetiremediğiniz daha diğer (ganimet) ler de (vermişdir). Allah bütün onları (ilmiyle) hakıykaten kuşatmışdır, Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.
Hayrat Neşriyat : Henüz üzerlerine güç yetiremediğiniz (ganîmetlerden) başkası da vardır ki, Allah onları (ilim ve kudretiyle) gerçekten kuşatmıştır (onların sizin olacağını takdîr etmiş ve bilmiştir). Çünki Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir.
İbni Kesir : Bundan başka, sizin gücünüzün yetmediği ama Allah'ın sizin için sakladığı ganimetler de vardır. Ve Allah; her şeye kadir olandır.
İskender Evrenosoğlu : Ve henüz ulaşamadığınız, Allah'ın kuşatmış olduğu diğer (ganimetler) var. Ve Allah, herşeye kaadirdir.
Muhammed Esed : Hala kavrayışınız dışında bulunan (ama) Allah'ın şimdiden (sizin için) hazırladığı daha başka (kazançlar da) var çünkü Allah dilediğini yapma gücüne sahiptir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve bir başkası (da vaad buyurulmuştur ki) onların üzerine sizin gücünüz henüz yetmemiştir. Allah Teâlâ onları muhakkak ki kuşatmıştır ve Allah Teâlâ her şey üzerine bihakkın kâdir bulunmuştur.
Ömer Öngüt : Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği, fakat Allah'ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah her şeye kâdirdir.
Şaban Piriş : Allah’ın ihata ettiği fakat sizin henüz sahip olmadığınız daha başkalarını da. (Vaat etmiştir) Allah’ın her şeye gücü yeter.
Suat Yıldırım : (20-21) Allah size daha başka birçok ganimet vâd etti. Onları ileride alacaksınız. Şimdilik size bunu verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki müminler için Allah’ın teyidine bir delil ve ibret olsun ve sizi dosdoğru yola eriştirsin. Allah size henüz güç yetiremediğiniz ama Kendisinin (ilim ve kudretiyle) hazırladığı başka fetih ve ganimetler de vâd etti. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.
Süleyman Ateş : (Size) başka (ganimetler) de söz vermiştir ki henüz onları ele geçiremediniz fakat Allâh onları kuşatmış (sizin için ayırmış)tır. Allâh her şeyi yapabilir.
Tefhim-ul Kuran : Ve (daha) başka (nice nimetler de, ki) siz henüz onlara güç yetirmiş değilsiniz (ama) gerçekten Allah, onları sarıp kuşatmıştır. Allah, her şeye karşı güç yetirendir.
Ümit Şimşek : Henüz gücünüzün yetmediği daha başka fetih ve ganimetler de var ki, Allah onları ilmiyle kuşatmıştır. Zira Allah'ın gücü herşeye yeter.
Yaşar Nuri Öztürk : Sizin güç yetireceğiniz başka ganimetler de vardır. Allah onları kuşatmış bulunuyor. Allah, her şey üzerinde Kadîr'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}