» 48 / Fetih  14:

Kuran Sırası: 48
İniş Sırası: 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 » 48 / Fetih  Suresi: 14
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلِلَّهِ (VLLH) = velillahi : ve Allah'ındır
2. مُلْكُ (MLK) = mulku : mülkü
3. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerin
4. وَالْأَرْضِ (VELÊRŽ) = vel'erDi : ve yerin
5. يَغْفِرُ (YĞFR) = yeğfiru : bağışlar
6. لِمَنْ (LMN) = limen : kimseyi
7. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
8. وَيُعَذِّبُ (VYAZ̃B) = ve yuǎƶƶibu : ve azab eder
9. مَنْ (MN) = men : kimseyi
10. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
11. وَكَانَ (VKEN) = ve kāne : ve
12. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
13. غَفُورًا (ĞFVRE) = ğafūran : bağışlayandır
14. رَحِيمًا (RḪYME) = raHīmen : esirgeyendir
ve Allah'ındır | mülkü | göklerin | ve yerin | bağışlar | kimseyi | dilediği | ve azab eder | kimseyi | dilediği | ve | Allah | bağışlayandır | esirgeyendir |

[] [MLK] [SMV] [ERŽ] [ĞFR] [] [ŞYE] [AZ̃B] [] [ŞYE] [KVN] [] [ĞFR] [RḪM]
VLLH MLK ELSMEVET VELÊRŽ YĞFR LMN YŞEÙ VYAZ̃B MN YŞEÙ VKEN ELLH ĞFVRE RḪYME

velillahi mulku s-semāvāti vel'erDi yeğfiru limen yeşā'u ve yuǎƶƶibu men yeşā'u ve kāne llahu ğafūran raHīmen
ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما

 » 48 / Fetih  Suresi: 14
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولله | VLLH velillahi ve Allah'ındır And for Allah
ملك م ل ك | MLK MLK mulku mülkü (is the) kingdom
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth.
يغفر غ ف ر | ĞFR YĞFR yeğfiru bağışlar He forgives
لمن | LMN limen kimseyi whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills
ويعذب ع ذ ب | AZ̃B VYAZ̃B ve yuǎƶƶibu ve azab eder and punishes
من | MN men kimseyi whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
وكان ك و ن | KVN VKEN ve kāne ve And is
الله | ELLH llahu Allah Allah
غفورا غ ف ر | ĞFR ĞFVRE ğafūran bağışlayandır Oft-Forgiving,
رحيما ر ح م | RḪM RḪYME raHīmen esirgeyendir Most Merciful.

48:14 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve Allah'ındır | mülkü | göklerin | ve yerin | bağışlar | kimseyi | dilediği | ve azab eder | kimseyi | dilediği | ve | Allah | bağışlayandır | esirgeyendir |

[] [MLK] [SMV] [ERŽ] [ĞFR] [] [ŞYE] [AZ̃B] [] [ŞYE] [KVN] [] [ĞFR] [RḪM]
VLLH MLK ELSMEVET VELÊRŽ YĞFR LMN YŞEÙ VYAZ̃B MN YŞEÙ VKEN ELLH ĞFVRE RḪYME

velillahi mulku s-semāvāti vel'erDi yeğfiru limen yeşā'u ve yuǎƶƶibu men yeşā'u ve kāne llahu ğafūran raHīmen
ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما

[] [م ل ك] [س م و] [ا ر ض] [غ ف ر] [] [ش ي ا] [ع ذ ب] [] [ش ي ا] [ك و ن] [] [غ ف ر] [ر ح م]

 » 48 / Fetih  Suresi: 14
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولله | VLLH velillahi ve Allah'ındır And for Allah
Vav,Lam,Lam,He,
6,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
الواو عاطفة
جار ومجرور
ملك م ل ك | MLK MLK mulku mülkü (is the) kingdom
Mim,Lam,Kef,
40,30,20,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth.
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
يغفر غ ف ر | ĞFR YĞFR yeğfiru bağışlar He forgives
Ye,Ğayn,Fe,Re,
10,1000,80,200,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
لمن | LMN limen kimseyi whom
Lam,Mim,Nun,
30,40,50,
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
جار ومجرور
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ويعذب ع ذ ب | AZ̃B VYAZ̃B ve yuǎƶƶibu ve azab eder and punishes
Vav,Ye,Ayn,Zel,Be,
6,10,70,700,2,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
من | MN men kimseyi whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
وكان ك و ن | KVN VKEN ve kāne ve And is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
غفورا غ ف ر | ĞFR ĞFVRE ğafūran bağışlayandır Oft-Forgiving,
Ğayn,Fe,Vav,Re,Elif,
1000,80,6,200,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
رحيما ر ح م | RḪM RḪYME raHīmen esirgeyendir Most Merciful.
Re,Ha,Ye,Mim,Elif,
200,8,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلِلَّهِ: ve Allah'ındır | مُلْكُ: mülkü | السَّمَاوَاتِ: göklerin | وَالْأَرْضِ: ve yerin | يَغْفِرُ: bağışlar | لِمَنْ: kimseyi | يَشَاءُ: dilediği | وَيُعَذِّبُ: ve azab eder | مَنْ: kimseyi | يَشَاءُ: dilediği | وَكَانَ: ve | اللَّهُ: Allah | غَفُورًا: bağışlayandır | رَحِيمًا: esirgeyendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولله WLLH ve Allah'ındır | ملك MLK mülkü | السماوات ELSMEWET göklerin | والأرض WELÊRŽ ve yerin | يغفر YĞFR bağışlar | لمن LMN kimseyi | يشاء YŞEÙ dilediği | ويعذب WYAZ̃B ve azab eder | من MN kimseyi | يشاء YŞEÙ dilediği | وكان WKEN ve | الله ELLH Allah | غفورا ĞFWRE bağışlayandır | رحيما RḪYME esirgeyendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |velillahi: ve Allah'ındır | mulku: mülkü | s-semāvāti: göklerin | vel'erDi: ve yerin | yeğfiru: bağışlar | limen: kimseyi | yeşā'u: dilediği | ve yuǎƶƶibu: ve azab eder | men: kimseyi | yeşā'u: dilediği | ve kāne: ve | llahu: Allah | ğafūran: bağışlayandır | raHīmen: esirgeyendir |
Kırık Meal (Transcript) : |VLLH: ve Allah'ındır | MLK: mülkü | ELSMEVET: göklerin | VELÊRŽ: ve yerin | YĞFR: bağışlar | LMN: kimseyi | YŞEÙ: dilediği | VYAZ̃B: ve azab eder | MN: kimseyi | YŞEÙ: dilediği | VKEN: ve | ELLH: Allah | ĞFVRE: bağışlayandır | RḪYME: esirgeyendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Allah'ındır göklerin ve yeryüzünün saltanatı ve tedbîri, dilediğini yarlıgar ve dilediğini azaplandırır ve Allah, suçları örter, rahîmdir.
Adem Uğur : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Ahmed Hulusi : Semâlar ve arzın mülkü Allâh içindir! Dilediğini mağfiret eder (suçlu hâlini örter); dilediğini azaplandırır (bedenselliğinin getirisine terk eder)! Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir.
Ahmet Tekin : Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı Allah’ındır. Sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu varlıkları koruma kalkanına alır, bağışlar, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu varlıkları cezalandırır da. Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol : Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. O dilediğini bağışlar, dilediğine de azab eder. Allah bağışlayandır, rahmet edendir.
Ali Bulaç : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; dilediğine mağfiret eder, dilediğini azablandırır. Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz : Bütün göklerin ve yerin mülkü (idare ve tasarrufu) Allah’ındır. Dilediği kimseyi bağışlar, dilediğine de azab eder. Allah Gafûr’dur= çok bağışlayıcıdır, Rahîm’dir= çok merhametlidir.
Bekir Sadak : Goklerin ve yerin hukumranligi Allah'indir. O, diledigini bagislar, diledigine azabeder. Allah bagislayandir, merhamet edendir.
Celal Yıldırım : Göklerin ve yerin mülkü-saltanatı Allah'ındır. Dilediği kimseyi bağışlar, dilediği kimseye azâb eder Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri : Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azabeder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.
Diyanet Vakfi : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Edip Yüksel : Göklerin ve yerin yönetimi ALLAH'a aittir. Dileyeni bağışlar ve dileyeni de cezalandırır. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar dilediğini azaplandırır. Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; dilediği kimseyi bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah, çok bağışlayandır, merhamet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve Allahındır hep o göklerin, yerin mülkü. Kimine diler mağfiret buyurur, kimine de diler azâb eyler ve Allah bir gafur, rahîm bulunuyor.
Fizilal-il Kuran : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Gültekin Onan : Göklerin ve yerin mülkü Tanrı'nındır; dilediğine mağfiret eder, dilediğini azablandırır. Tanrı, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Hakkı Yılmaz : Ve göklerin ve yeryüzünün hükümranlığı Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar dilediğini azaplandırır. Ve Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Hasan Basri Çantay : Göklerin ve yerin mülk (-ü tasarruf) u Allahındır. Kimi dilerse yarlığar, kimi dilerse azâblandırır. Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat : Hem göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. (O,) dilediğine (kendi lütfundan) mağfiret eder, dilediğine de (hak ettiği üzere) azâb eder. Ve Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm(çok merhamet eden)dir.
İbni Kesir : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azablandırır. Ve Allah Gafur, Rahim olandır.
İskender Evrenosoğlu : Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine azap eder. Ve Allah; Gafur'dur, Rahîm'dir.
Muhammed Esed : Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğini azaba uğratır ve O, gerçekten çok bağışlayıcıdır, bir rahmet kaynağıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Allah'ındır, o göklerin ve yerin mülkü. Dilediğini yarlığar ve dilediğini de muazzeb kılar ve Allah çok yarlığayıcı, çok merhamet edici olmuştur.
Ömer Öngüt : Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Şaban Piriş : Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah’a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir.
Suat Yıldırım : Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah’ındır. O, dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahîmdir (affı ve ihsanı boldur).
Süleyman Ateş : Göklerin ve yerin mülkü Allâh'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azâb eder. Allâh bağışlayandır, esirgeyendir.
Tefhim-ul Kuran : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; dilediğine mağfiret eder, dilediğini azablandırır. Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Ümit Şimşek : Göklerin ve yerin egemenliği Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azap verir. Bununla beraber, Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır! Dilediğini affeder, dilediğine azap eder. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}