» 48 / Fetih  13:

Kuran Sırası: 48
İniş Sırası: 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 » 48 / Fetih  Suresi: 13
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَنْ (VMN) = ve men : ve kim
2. لَمْ (LM) = lem :
3. يُؤْمِنْ (YÙMN) = yu'min : inanmazsa
4. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'a
5. وَرَسُولِهِ (VRSVLH) = ve rasūlihi : ve Elçisine
6. فَإِنَّا (FÎNE) = feinnā : bilsin ki biz
7. أَعْتَدْنَا (ÊATD̃NE) = eǎ'tednā : hazırlamışızdır
8. لِلْكَافِرِينَ (LLKEFRYN) = lilkāfirīne : kafirler için
9. سَعِيرًا (SAYRE) = seǐyran : alevli bir ateş
ve kim | | inanmazsa | Allah'a | ve Elçisine | bilsin ki biz | hazırlamışızdır | kafirler için | alevli bir ateş |

[] [] [EMN] [] [RSL] [] [ATD̃] [KFR] [SAR]
VMN LM YÙMN BELLH VRSVLH FÎNE ÊATD̃NE LLKEFRYN SAYRE

ve men lem yu'min billahi ve rasūlihi feinnā eǎ'tednā lilkāfirīne seǐyran
ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا

 » 48 / Fetih  Suresi: 13
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve men ve kim And whoever
لم | LM lem (has) not believed
يؤمن ا م ن | EMN YÙMN yu'min inanmazsa (has) not believed
بالله | BELLH billahi Allah'a in Allah
ورسوله ر س ل | RSL VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisine and His Messenger
فإنا | FÎNE feinnā bilsin ki biz then indeed, We
أعتدنا ع ت د | ATD̃ ÊATD̃NE eǎ'tednā hazırlamışızdır [We] have prepared
للكافرين ك ف ر | KFR LLKEFRYN lilkāfirīne kafirler için for the disbelievers
سعيرا س ع ر | SAR SAYRE seǐyran alevli bir ateş a Blazing Fire.

48:13 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kim | | inanmazsa | Allah'a | ve Elçisine | bilsin ki biz | hazırlamışızdır | kafirler için | alevli bir ateş |

[] [] [EMN] [] [RSL] [] [ATD̃] [KFR] [SAR]
VMN LM YÙMN BELLH VRSVLH FÎNE ÊATD̃NE LLKEFRYN SAYRE

ve men lem yu'min billahi ve rasūlihi feinnā eǎ'tednā lilkāfirīne seǐyran
ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا

[] [] [ا م ن] [] [ر س ل] [] [ع ت د] [ك ف ر] [س ع ر]

 » 48 / Fetih  Suresi: 13
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve men ve kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
لم | LM lem (has) not believed
Lam,Mim,
30,40,
NEG – negative particle
حرف نفي
يؤمن ا م ن | EMN YÙMN yu'min inanmazsa (has) not believed
Ye,,Mim,Nun,
10,,40,50,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
بالله | BELLH billahi Allah'a in Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ورسوله ر س ل | RSL VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisine and His Messenger
Vav,Re,Sin,Vav,Lam,He,
6,200,60,6,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فإنا | FÎNE feinnā bilsin ki biz then indeed, We
Fe,,Nun,Elif,
80,,50,1,
REM – prefixed resumption particle
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
الفاء استئنافية
حرف نصب و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أعتدنا ع ت د | ATD̃ ÊATD̃NE eǎ'tednā hazırlamışızdır [We] have prepared
,Ayn,Te,Dal,Nun,Elif,
,70,400,4,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
للكافرين ك ف ر | KFR LLKEFRYN lilkāfirīne kafirler için for the disbelievers
Lam,Lam,Kef,Elif,Fe,Re,Ye,Nun,
30,30,20,1,80,200,10,50,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural active participle
جار ومجرور
سعيرا س ع ر | SAR SAYRE seǐyran alevli bir ateş a Blazing Fire.
Sin,Ayn,Ye,Re,Elif,
60,70,10,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَنْ: ve kim | لَمْ: | يُؤْمِنْ: inanmazsa | بِاللَّهِ: Allah'a | وَرَسُولِهِ: ve Elçisine | فَإِنَّا: bilsin ki biz | أَعْتَدْنَا: hazırlamışızdır | لِلْكَافِرِينَ: kafirler için | سَعِيرًا: alevli bir ateş |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN ve kim | لم LM | يؤمن YÙMN inanmazsa | بالله BELLH Allah'a | ورسوله WRSWLH ve Elçisine | فإنا FÎNE bilsin ki biz | أعتدنا ÊATD̃NE hazırlamışızdır | للكافرين LLKEFRYN kafirler için | سعيرا SAYRE alevli bir ateş |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve men: ve kim | lem: | yu'min: inanmazsa | billahi: Allah'a | ve rasūlihi: ve Elçisine | feinnā: bilsin ki biz | eǎ'tednā: hazırlamışızdır | lilkāfirīne: kafirler için | seǐyran: alevli bir ateş |
Kırık Meal (Transcript) : |VMN: ve kim | LM: | YÙMN: inanmazsa | BELLH: Allah'a | VRSVLH: ve Elçisine | FÎNE: bilsin ki biz | ÊATD̃NE: hazırlamışızdır | LLKEFRYN: kafirler için | SAYRE: alevli bir ateş |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve kim, Allah'a ve Peygambere inanmazsa bilsin ki gerçekten de biz, kâfirlere, yakıp kavuran bir ateştir, hazırlamışızdır.
Adem Uğur : Kim Allah'a ve Resûlüne iman etmezse bilsin ki biz, kâfirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.
Ahmed Hulusi : Kim varlığının Esmâ'sıyla hakikati olan Allâh'a ve Rasûlüne iman etmezse, bilsin ki hakikat bilgisini inkâr edenler için saîri (alevli bir ateşi - radyasyon dalgaları) hazırlamışızdır.
Ahmet Tekin : Allah ve Rasulüne iman etmeyenlere, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirlere, nankörlere, körüklenen alev püsküren dehşetli bir ateş hazırladık.
Ahmet Varol : Kim Allah'a ve Peygamber'ine iman etmezse, şüphesiz biz inkar edenler için alevli bir ateş hazırlamışızdır.
Ali Bulaç : Kim Allah'a ve Resûlü'ne iman etmezse, (bilsin ki) gerçekten Biz, kafirler için çılgınca yanan bir ateş hazırlamışızdır.
Ali Fikri Yavuz : Kim Allah’a ve Peygamberine iman etmezse, bilsin ki, biz, kâfirlere kızgın bir ateş hazırlamışızdır.
Bekir Sadak : Allah'a ve peygamberine kim inanmamissa bilsin ki, suphesiz Biz, inkarcilar icin cilgin alevli cehennemi hazirlamisizdir.
Celal Yıldırım : Kim Allah'a ve Peygamberine imân etmezse, elbette biz, kâfirlere alevleri köpüren bir ateş hazırladık.
Diyanet İşleri : Kim Allah’a ve Peygambere inanmazsa bilsin ki, şüphesiz biz, inkârcılar için alevli bir ateş hazırladık.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'a ve Peygamberine kim inanmamışsa bilsin ki, şüphesiz Biz, inkarcılar için çılgın alevli cehennemi hazırlamışızdır.
Diyanet Vakfi : Kim Allah'a ve Resûlüne iman etmezse bilsin ki biz, kâfirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.
Edip Yüksel : Kim ALLAH'a ve elçisine inanmazsa, biz inkarcılar için bir ateş hazırlamışızdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kim Allah'a ve Rasulüne iman etmezse şüphesiz biz, kâfirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Her kim Allah'a ve peygamberine inanmazsa, bilsin ki, Biz kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her kim Allaha ve Resulüne inanmazsa bilsin ki biz, kâfirler için bir çılgın ateş hazırlamışızdır
Fizilal-il Kuran : Kim Allah'a ve Resulüne inanmazsa bilsin ki biz, kafirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır.
Gültekin Onan : Kim Tanrı'ya ve Resulü'ne inanmazsa, (bilsin ki) gerçekten biz kafirler için çılgınca yanan bir ateş hazırlamışızdır.
Hakkı Yılmaz : "Ve kim Allah'a ve Elçisi'ne iman etmezse, bilsin ki şüphesiz Biz, kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimseler için çılgın bir ateşi hazırlamışızdır. "
Hasan Basri Çantay : Kim Allaha ve peygamberine îman etmezse muhakkak (bilsin) ki biz o kâfirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki kim Allah’a ve Resûlüne îmân etmezse, hiç şübhesiz ki biz, o kâfirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır.
İbni Kesir : Kim, Allah'a ve Rasulüne iman etmezse; muhakkak ki Biz; kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.
İskender Evrenosoğlu : Ve kim Allah ve O'nun Resûl'üne îmân etmezse işte o zaman, muhakkak ki Biz, kâfirler için alevli ateş (cehennemi) hazırladık.
Muhammed Esed : Allah'a ve Elçisi'ne inanmayanlara gelince, Biz bu tür bütün hakikat inkarcıları için yakıcı bir ateş hazırlamışızdır!
Ömer Nasuhi Bilmen : Her kim ki, Allah'a ve Peygamberine imân etmemiş olursa artık (bilsin ki) muhakkak Biz, kâfirler için bir çılgın ateş hazırlamışızdır.
Ömer Öngüt : Kim Allah'a ve Resul'üne iman etmezse, bilsin ki biz kâfirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.
Şaban Piriş : Kim Allah’a ve Peygamberine iman etmezse, biz o kafirlere alevli bir ateş hazırladık.
Suat Yıldırım : Kim Allah’a ve Resulüne inanmazsa bilsin ki Biz kâfirlere alevli ateşler hazırladık.
Süleyman Ateş : Kim Allah'a ve Elçisine inanmazsa bilsin ki, biz, kâfirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır.
Tefhim-ul Kuran : Kim Allah'a ve Rasulüne iman etmezse, (bilsin ki) gerçekten biz, kâfirler için çılgınca yanan bir ateş hazırlamışızdır.
Ümit Şimşek : Fakat kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse, bilsin ki Biz kâfirler için çılgın bir ateş hazırladık.
Yaşar Nuri Öztürk : Kim Allah'a ve resulüne iman etmezse bilsin ki biz, inkârcılar için alevli bir ateş hazırladık.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}