» 48 / Fetih  28:

Kuran Sırası: 48
İniş Sırası: 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 » 48 / Fetih  Suresi: 28
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. هُوَ (HV) = huve : O
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī :
3. أَرْسَلَ (ÊRSL) = ersele : gönderendir
4. رَسُولَهُ (RSVLH) = rasūlehu : Elçisini
5. بِالْهُدَىٰ (BELHD̃) = bil-hudā : hidayet ile
6. وَدِينِ (VD̃YN) = ve dīni : ve din ile
7. الْحَقِّ (ELḪG) = l-Haḳḳi : hak
8. لِيُظْهِرَهُ (LYƵHRH) = liyuZhirahu : onu üstün kılmak için
9. عَلَى (AL) = ǎlā :
10. الدِّينِ (ELD̃YN) = d-dīni : dinlere
11. كُلِّهِ (KLH) = kullihi : bütün
12. وَكَفَىٰ (VKF) = ve kefā : ve yeter
13. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah
14. شَهِيدًا (ŞHYD̃E) = şehīden : şahid olarak
O | | gönderendir | Elçisini | hidayet ile | ve din ile | hak | onu üstün kılmak için | | dinlere | bütün | ve yeter | Allah | şahid olarak |

[] [] [RSL] [RSL] [HD̃Y] [D̃YN] [ḪGG] [ƵHR] [] [D̃YN] [KLL] [KFY] [] [ŞHD̃]
HV ELZ̃Y ÊRSL RSVLH BELHD̃ VD̃YN ELḪG LYƵHRH AL ELD̃YN KLH VKF BELLH ŞHYD̃E

huve lleƶī ersele rasūlehu bil-hudā ve dīni l-Haḳḳi liyuZhirahu ǎlā d-dīni kullihi ve kefā billahi şehīden
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا

 » 48 / Fetih  Suresi: 28
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O He
الذي | ELZ̃Y lleƶī (is) the One Who
أرسل ر س ل | RSL ÊRSL ersele gönderendir (has) sent
رسوله ر س ل | RSL RSVLH rasūlehu Elçisini His Messenger
بالهدى ه د ي | HD̃Y BELHD̃ bil-hudā hidayet ile with guidance
ودين د ي ن | D̃YN VD̃YN ve dīni ve din ile and (the) religion,
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳi hak the true
ليظهره ظ ه ر | ƵHR LYƵHRH liyuZhirahu onu üstün kılmak için that He (may) make it prevail
على | AL ǎlā over
الدين د ي ن | D̃YN ELD̃YN d-dīni dinlere the religions
كله ك ل ل | KLL KLH kullihi bütün all.
وكفى ك ف ي | KFY VKF ve kefā ve yeter And sufficient is
بالله | BELLH billahi Allah Allah
شهيدا ش ه د | ŞHD̃ ŞHYD̃E şehīden şahid olarak (as) a Witness.

48:28 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O | | gönderendir | Elçisini | hidayet ile | ve din ile | hak | onu üstün kılmak için | | dinlere | bütün | ve yeter | Allah | şahid olarak |

[] [] [RSL] [RSL] [HD̃Y] [D̃YN] [ḪGG] [ƵHR] [] [D̃YN] [KLL] [KFY] [] [ŞHD̃]
HV ELZ̃Y ÊRSL RSVLH BELHD̃ VD̃YN ELḪG LYƵHRH AL ELD̃YN KLH VKF BELLH ŞHYD̃E

huve lleƶī ersele rasūlehu bil-hudā ve dīni l-Haḳḳi liyuZhirahu ǎlā d-dīni kullihi ve kefā billahi şehīden
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا

[] [] [ر س ل] [ر س ل] [ه د ي] [د ي ن] [ح ق ق] [ظ ه ر] [] [د ي ن] [ك ل ل] [ك ف ي] [] [ش ه د]

 » 48 / Fetih  Suresi: 28
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
أرسل ر س ل | RSL ÊRSL ersele gönderendir (has) sent
,Re,Sin,Lam,
,200,60,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
رسوله ر س ل | RSL RSVLH rasūlehu Elçisini His Messenger
Re,Sin,Vav,Lam,He,
200,60,6,30,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بالهدى ه د ي | HD̃Y BELHD̃ bil-hudā hidayet ile with guidance
Be,Elif,Lam,He,Dal,,
2,1,30,5,4,,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
ودين د ي ن | D̃YN VD̃YN ve dīni ve din ile and (the) religion,
Vav,Dal,Ye,Nun,
6,4,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳi hak the true
Elif,Lam,Ha,Gaf,
1,30,8,100,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
ليظهره ظ ه ر | ƵHR LYƵHRH liyuZhirahu onu üstün kılmak için that He (may) make it prevail
Lam,Ye,Zı,He,Re,He,
30,10,900,5,200,5,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
على | AL ǎlā over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الدين د ي ن | D̃YN ELD̃YN d-dīni dinlere the religions
Elif,Lam,Dal,Ye,Nun,
1,30,4,10,50,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
كله ك ل ل | KLL KLH kullihi bütün all.
Kef,Lam,He,
20,30,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وكفى ك ف ي | KFY VKF ve kefā ve yeter And sufficient is
Vav,Kef,Fe,,
6,20,80,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
بالله | BELLH billahi Allah Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
شهيدا ش ه د | ŞHD̃ ŞHYD̃E şehīden şahid olarak (as) a Witness.
Şın,He,Ye,Dal,Elif,
300,5,10,4,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |هُوَ: O | الَّذِي: | أَرْسَلَ: gönderendir | رَسُولَهُ: Elçisini | بِالْهُدَىٰ: hidayet ile | وَدِينِ: ve din ile | الْحَقِّ: hak | لِيُظْهِرَهُ: onu üstün kılmak için | عَلَى: | الدِّينِ: dinlere | كُلِّهِ: bütün | وَكَفَىٰ: ve yeter | بِاللَّهِ: Allah | شَهِيدًا: şahid olarak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |هو HW O | الذي ELZ̃Y | أرسل ÊRSL gönderendir | رسوله RSWLH Elçisini | بالهدى BELHD̃ hidayet ile | ودين WD̃YN ve din ile | الحق ELḪG hak | ليظهره LYƵHRH onu üstün kılmak için | على AL | الدين ELD̃YN dinlere | كله KLH bütün | وكفى WKF ve yeter | بالله BELLH Allah | شهيدا ŞHYD̃E şahid olarak |
Kırık Meal (Okunuş) : |huve: O | lleƶī: | ersele: gönderendir | rasūlehu: Elçisini | bil-hudā: hidayet ile | ve dīni: ve din ile | l-Haḳḳi: hak | liyuZhirahu: onu üstün kılmak için | ǎlā: | d-dīni: dinlere | kullihi: bütün | ve kefā: ve yeter | billahi: Allah | şehīden: şahid olarak |
Kırık Meal (Transcript) : |HV: O | ELZ̃Y: | ÊRSL: gönderendir | RSVLH: Elçisini | BELHD̃: hidayet ile | VD̃YN: ve din ile | ELḪG: hak | LYƵHRH: onu üstün kılmak için | AL: | ELD̃YN: dinlere | KLH: bütün | VKF: ve yeter | BELLH: Allah | ŞHYD̃E: şahid olarak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir mâbuttur o ki Peygamberini, doğru yolu göstermek üzere gerçek dinle, bütün dinlere üstün olmak için göndermiştir ve Allah'ın tanıklığı yeter.
Adem Uğur : Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.
Ahmed Hulusi : O, Rasûlünü, hakikatin dillenişi olarak (bil-HÜDA) ve Hak Din (Esmâ'nın açığa çıkışı sistemi ve düzeni olan Sünnetullâh realitesi anlayışı) ile irsâl etti ki, O'nu tüm din anlayışlarına üstün kılsın! (Varlıklarında) Şehiyd olarak Allâh yeter.
Ahmet Tekin : O, dinini, şeriatını, düzenini, medeniyetini bütün inançlara, rejimlere medeniyetlere üstün ve hâkim kılmak için, Rasulünü bir hidayet rehberi olan Kur’ân ile ve Hak Din ile, âdil bir şeriatla peygamberlik görevi ile özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere gönderendir. Va’dini gerçekleştirmeye, Rasûlünün hak peygamber olduğuna şâhit olarak Allah yeter.
Ahmet Varol : Peygamberini hidayetle ve onu bütün dinlere üstün kılmak için hak dinle gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.
Ali Bulaç : Ki O, elçilerini hidayetle ve hak din ile, diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahid olarak Allah yeter.
Ali Fikri Yavuz : O’dur ki, peygamberini hidayet ve hak din ile gönderdi; Onu bütün dinlere üstün kılmak için... Buna şahid olarak da Allah yeter.
Bekir Sadak : Butun dinlerden ustun kilmak uzere, peygamberini, dogruluk rehberi Kuran ve hak din ile gonderen O'dur. sahit olarak Allah yeter.
Celal Yıldırım : Peygamberini doğru yol üzere ve hakk din ile, diğer bütün dinlere üstün kılmak için gönderen O'dur. Şâhid olarak Allah yeter.
Diyanet İşleri : O, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. (Allah) o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için (böyle yaptı). Şahit olarak Allah yeter.
Diyanet İşleri (eski) : Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini, doğruluk rehberi Kuran ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.
Diyanet Vakfi : Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.
Edip Yüksel : O, tüm dinlere üstün kılmak üzere elçisini hidayetle ve gerçek dinle gönderendir. Tanık olarak ALLAH yeterlidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O'dur peygamberini hidayet rehberi ve hak dini ile gönderen; onu her dinin üstüne çıkarmak için şahit olarak da Allah yeter!
Elmalılı Hamdi Yazır : O odur ki Resulünü hidayet rehberi ve hak dîni ile gönderdi, onu her dînin üstüne çıkarmak için, şâhid olarak da Allah yeter
Fizilal-il Kuran : Resulünü, hidayet ve hak dinle gönderdi ki o hak dini, bütün dinlere üstün kılsın. Şahid olarak Allah yeter.
Gültekin Onan : Ki O, elçilerini hidayetle ve hak din ile, diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahid olarak Tanrı yeter.
Hakkı Yılmaz : Allah, hak dini bütün dinlere üstün kılmak için, Elçisi'ni doğru yol kılavuzu Kur’ân ve hak din ile gönderendir. Şâhit olarak da Allah yeter.
Hasan Basri Çantay : O, peygamberini hidâyetle ve hak dîn ile gönderendir. (Bu da) onu (o hak dîni) diğer bütün dîn (ler) e gaalib kılmak için (dir). (Senin bu suretle gönderildiğine) tam şâhid olarak da Allah yeter.
Hayrat Neşriyat : O, onu (İslâm’ı), bütün dinlere üstün kılsın diye Resûlünü hidâyet ve o hak olan dîn ile gönderendir. Şâhid olarak Allah yeter!
İbni Kesir : O'dur Rasulünü hidayet ve hak din ile gönderen. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere. Şahid olarak Allah yeter.
İskender Evrenosoğlu : O'dur ki, Resûl'ünü hidayetle ve hak dîn ile bütün dînlere izhar etmesi (açıklaması) için gönderdi ve şahit olarak Allah yeter.
Muhammed Esed : O, Elçisini rehberliği ve hak dini (yayma görevi) ile göndermişti ki, bu (dini) öteki bütün (batıl) dinlere üstün kılsın; ve hiç kimse Allah kadar (hakikate) şahitlik yapamaz.
Ömer Nasuhi Bilmen : O, o (Allah-ü Zîşan)dır ki, Peygamberini hidâyet ile ve din-i hak ile gönderdi. Tâ ki, onu her din üzerine yükseltin. Ve şahid olmak için de Allah Teâlâ kâfidir.
Ömer Öngüt : Dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamber'ini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şâhit olarak Allah yeter.
Şaban Piriş : Elçisini, doğruluk rehberi ve hak din ile, onu bütün dinlere üstün kılmak için gönderen O’dur. Şahit olarak Allah yeter.
Suat Yıldırım : Bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidâyet ve hak dinle gönderen O’dur. Buna şahit olarak Allah yeter.
Süleyman Ateş : O, Elçisini hidâyet ve hak dinle gönderdi ki, o (hak di)ni, bütün dinlere üstün kılsın. Şâhid olarak Allah yeter.
Tefhim-ul Kuran : Ki O, kendi peygamberlerini hidayetle ve hak olan din ile, diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahid olarak Allah yeter.
Ümit Şimşek : Resulünü, bütün dinlere üstün kılmak üzere hidayet ve hak din ile gönderen Odur. Buna şahit olarak Allah yeter.
Yaşar Nuri Öztürk : O, resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, o dini tüm dinlere üstün kılsın. Tanık olarak Allah yeter.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}