» 48 / Fetih  2:

Kuran Sırası: 48
İniş Sırası: 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 » 48 / Fetih  Suresi: 2
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لِيَغْفِرَ (LYĞFR) = liyeğfira : ki bağışlasın (diye)
2. لَكَ (LK) = leke : senin
3. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
4. مَا (ME) = mā : ne varsa
5. تَقَدَّمَ (TGD̃M) = teḳaddeme : geçmiş
6. مِنْ (MN) = min : -dan
7. ذَنْبِكَ (Z̃NBK) = ƶenbike : günahların-
8. وَمَا (VME) = ve mā : ve ne varsa
9. تَأَخَّرَ (TÊḢR) = teeḣḣara : gelecek (günahlarından)
10. وَيُتِمَّ (VYTM) = ve yutimme : ve tamamlasın (diye)
11. نِعْمَتَهُ (NAMTH) = niǎ'metehu : ni'metini
12. عَلَيْكَ (ALYK) = ǎleyke : sana olan
13. وَيَهْدِيَكَ (VYHD̃YK) = ve yehdiyeke : ve seni iletsin (diye)
14. صِرَاطًا (ṦREŦE) = SirāTen : bir yola
15. مُسْتَقِيمًا (MSTGYME) = musteḳīmen : doğru
ki bağışlasın (diye) | senin | Allah | ne varsa | geçmiş | -dan | günahların- | ve ne varsa | gelecek (günahlarından) | ve tamamlasın (diye) | ni'metini | sana olan | ve seni iletsin (diye) | bir yola | doğru |

[ĞFR] [] [] [] [GD̃M] [] [Z̃NB] [] [EḢR] [TMM] [NAM] [] [HD̃Y] [ṦRŦ] [GVM]
LYĞFR LK ELLH ME TGD̃M MN Z̃NBK VME TÊḢR VYTM NAMTH ALYK VYHD̃YK ṦREŦE MSTGYME

liyeğfira leke llahu teḳaddeme min ƶenbike ve mā teeḣḣara ve yutimme niǎ'metehu ǎleyke ve yehdiyeke SirāTen musteḳīmen
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما

 » 48 / Fetih  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ليغفر غ ف ر | ĞFR LYĞFR liyeğfira ki bağışlasın (diye) That may forgive
لك | LK leke senin for you
الله | ELLH llahu Allah Allah
ما | ME ne varsa what
تقدم ق د م | GD̃M TGD̃M teḳaddeme geçmiş preceded
من | MN min -dan of
ذنبك ذ ن ب | Z̃NB Z̃NBK ƶenbike günahların- your sins
وما | VME ve mā ve ne varsa and what
تأخر ا خ ر | EḢR TÊḢR teeḣḣara gelecek (günahlarından) will follow
ويتم ت م م | TMM VYTM ve yutimme ve tamamlasın (diye) and complete
نعمته ن ع م | NAM NAMTH niǎ'metehu ni'metini His favor
عليك | ALYK ǎleyke sana olan upon you
ويهديك ه د ي | HD̃Y VYHD̃YK ve yehdiyeke ve seni iletsin (diye) and guide you
صراطا ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦE SirāTen bir yola (to) a Path
مستقيما ق و م | GVM MSTGYME musteḳīmen doğru Straight,

48:2 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ki bağışlasın (diye) | senin | Allah | ne varsa | geçmiş | -dan | günahların- | ve ne varsa | gelecek (günahlarından) | ve tamamlasın (diye) | ni'metini | sana olan | ve seni iletsin (diye) | bir yola | doğru |

[ĞFR] [] [] [] [GD̃M] [] [Z̃NB] [] [EḢR] [TMM] [NAM] [] [HD̃Y] [ṦRŦ] [GVM]
LYĞFR LK ELLH ME TGD̃M MN Z̃NBK VME TÊḢR VYTM NAMTH ALYK VYHD̃YK ṦREŦE MSTGYME

liyeğfira leke llahu teḳaddeme min ƶenbike ve mā teeḣḣara ve yutimme niǎ'metehu ǎleyke ve yehdiyeke SirāTen musteḳīmen
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما

[غ ف ر] [] [] [] [ق د م] [] [ذ ن ب] [] [ا خ ر] [ت م م] [ن ع م] [] [ه د ي] [ص ر ط] [ق و م]

 » 48 / Fetih  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ليغفر غ ف ر | ĞFR LYĞFR liyeğfira ki bağışlasın (diye) That may forgive
Lam,Ye,Ğayn,Fe,Re,
30,10,1000,80,200,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب
لك | LK leke senin for you
Lam,Kef,
30,20,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ما | ME ne varsa what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
تقدم ق د م | GD̃M TGD̃M teḳaddeme geçmiş preceded
Te,Gaf,Dal,Mim,
400,100,4,40,
V – 3rd person masculine singular (form V) perfect verb
فعل ماض
من | MN min -dan of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ذنبك ذ ن ب | Z̃NB Z̃NBK ƶenbike günahların- your sins
Zel,Nun,Be,Kef,
700,50,2,20,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وما | VME ve mā ve ne varsa and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
تأخر ا خ ر | EḢR TÊḢR teeḣḣara gelecek (günahlarından) will follow
Te,,Hı,Re,
400,,600,200,
V – 3rd person masculine singular (form V) perfect verb
فعل ماض
ويتم ت م م | TMM VYTM ve yutimme ve tamamlasın (diye) and complete
Vav,Ye,Te,Mim,
6,10,400,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب
نعمته ن ع م | NAM NAMTH niǎ'metehu ni'metini His favor
Nun,Ayn,Mim,Te,He,
50,70,40,400,5,
N – accusative feminine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
عليك | ALYK ǎleyke sana olan upon you
Ayn,Lam,Ye,Kef,
70,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
ويهديك ه د ي | HD̃Y VYHD̃YK ve yehdiyeke ve seni iletsin (diye) and guide you
Vav,Ye,He,Dal,Ye,Kef,
6,10,5,4,10,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
صراطا ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦE SirāTen bir yola (to) a Path
Sad,Re,Elif,Tı,Elif,
90,200,1,9,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
مستقيما ق و م | GVM MSTGYME musteḳīmen doğru Straight,
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,Elif,
40,60,400,100,10,40,1,
N – accusative masculine indefinite (form X) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لِيَغْفِرَ: ki bağışlasın (diye) | لَكَ: senin | اللَّهُ: Allah | مَا: ne varsa | تَقَدَّمَ: geçmiş | مِنْ: -dan | ذَنْبِكَ: günahların- | وَمَا: ve ne varsa | تَأَخَّرَ: gelecek (günahlarından) | وَيُتِمَّ: ve tamamlasın (diye) | نِعْمَتَهُ: ni'metini | عَلَيْكَ: sana olan | وَيَهْدِيَكَ: ve seni iletsin (diye) | صِرَاطًا: bir yola | مُسْتَقِيمًا: doğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ليغفر LYĞFR ki bağışlasın (diye) | لك LK senin | الله ELLH Allah | ما ME ne varsa | تقدم TGD̃M geçmiş | من MN -dan | ذنبك Z̃NBK günahların- | وما WME ve ne varsa | تأخر TÊḢR gelecek (günahlarından) | ويتم WYTM ve tamamlasın (diye) | نعمته NAMTH ni'metini | عليك ALYK sana olan | ويهديك WYHD̃YK ve seni iletsin (diye) | صراطا ṦREŦE bir yola | مستقيما MSTGYME doğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |liyeğfira: ki bağışlasın (diye) | leke: senin | llahu: Allah | : ne varsa | teḳaddeme: geçmiş | min: -dan | ƶenbike: günahların- | ve mā: ve ne varsa | teeḣḣara: gelecek (günahlarından) | ve yutimme: ve tamamlasın (diye) | niǎ'metehu: ni'metini | ǎleyke: sana olan | ve yehdiyeke: ve seni iletsin (diye) | SirāTen: bir yola | musteḳīmen: doğru |
Kırık Meal (Transcript) : |LYĞFR: ki bağışlasın (diye) | LK: senin | ELLH: Allah | ME: ne varsa | TGD̃M: geçmiş | MN: -dan | Z̃NBK: günahların- | VME: ve ne varsa | TÊḢR: gelecek (günahlarından) | VYTM: ve tamamlasın (diye) | NAMTH: ni'metini | ALYK: sana olan | VYHD̃YK: ve seni iletsin (diye) | ṦREŦE: bir yola | MSTGYME: doğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah, ümmetinin önce yapılan ve sona kalmış olan suçlarını sana bağışlasın ve sana, nîmetini tamamlasın ve seni, doğru yola götürsün diye.
Adem Uğur : Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.
Ahmed Hulusi : Bu yüzden Allâh, senin geçmiş ve (fethe rağmen oluşacak) gelecek tüm zenbini (bedenselliğinin doğal getirisi perdeliliklerini) mağfiret eder (örter) ve sana olan nimetini tamamlar; seni, hakikatini yaşama yolunda yürütür!
Ahmet Tekin : Allah, geçmişte yaptığın ve gelecekte yapacağın icraatlarından ve davranışlarından dolayı suçlanmaktan ve günah işlemekten seni korusun, seni koruma kalkanına alsın, sana olan nimetini, ihsanını tamamlasın, dinini, düzenini hâkim kılsın, yüceltsin, seni doğru, muhkem, güvenli yolda, İslâmî hayatta başarıya ulaştırsın diye, bu fethi ihsan etti.
Ahmet Varol : Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola iletsin.
Ali Bulaç : Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin.
Ali Fikri Yavuz : Öyle ki, (bu yüzden) Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlayıp üzerindeki nimetini, (dinin yücelmesini) tamamlayacak ve seni dosdoğru bir yolda sabit kılacaktır;
Bekir Sadak : Allah boylece, senin gecmis ve gelecek gunahlarini bagislar, sana olan nimetini tamamlar, seni dogru yola eristirir.
Celal Yıldırım : (Bu da) Allah'ın, senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlaması, sana olan nîmetini tamamlaması, seni dosdoğru yola iletmesi;
Diyanet İşleri : (2-3) Ta ki Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana, şanlı bir zaferle yardım etsin.
Diyanet İşleri (eski) : Allah böylece, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar, seni doğru yola eriştirir.
Diyanet Vakfi : Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.
Edip Yüksel : Ki ALLAH, geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru yola iletsin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah, senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola iletsin diye.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ki Allah senin zenbinden geçmişini ve geleceğini mağfiret buyurup üzerindeki ni'metini tamamlıyacak ve seni dosdoğru bir caddeye çıkaracak
Fizilal-il Kuran : Allah böylece, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar, seni doğru yola iletir.
Gültekin Onan : Öyle ki Tanrı, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin.
Hakkı Yılmaz : (1-3) Şüphesiz Biz, Allah, senin günahlarından geçmiş ve gelecek olanları bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni dosdoğru yola kılavuzlasın ve Allah, sana çok güçlü bir zaferle yardım etsin diye, sana apaçık bir fethi açtık.
Hasan Basri Çantay : (Bu), geçmiş ve gelecek günâhını Allahın yarlığaması, senin üzerindeki ni'metini tamamlaması, seni (bu sayede) doğru yola iletmesi içindir.
Hayrat Neşriyat : Tâ ki Allah, senin günâhından geçmiş ve gelecek olanı, senin için bağışlasın;üzerine olan ni'metini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola hidâyet etsin!
İbni Kesir : Ta ki Allah; senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın. Sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru yola eriştirsin.
İskender Evrenosoğlu : Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana ni'metini tamamlasın ve seni Sıratı Mustakîm'e ulaştırsın diye.
Muhammed Esed : böylece Allah, senin hem geçmişte hem de gelecekteki bütün hatalarına karşı bağışlayıcılığını gösterecek; ve (böylece) bütün nimetlerini sana verecek ve seni dosdoğru bir yola sevk edecektir;
Ömer Nasuhi Bilmen : Tâ ki, Allah senin için günahından, geçmiş ve sonraya kalmış olanı mağfiret etsin ve senin üzerine nîmetini itmam buyursun ve seni dosdoğru bir yola iletsin.
Ömer Öngüt : Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni dosdoğru bir yola eriştirir.
Şaban Piriş : Allah, geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve sana dosdoğru yolu göstersin...
Suat Yıldırım : Bu da Allah’ın, senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve in’amı tamamlaması, seni dosdoğru yola hidâyet etmesi.
Süleyman Ateş : Ki Allâh, senin geçmiş ve gelecek günâhını bağışlasın (bütün tasalarını gidersin) ve sana olan ni'metini tamamlasın ve seni doğru bir yola iletsin.
Tefhim-ul Kuran : Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltip iletsin.
Ümit Şimşek : Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayacak, üzerindeki nimetini tamama erdirecek ve seni dosdoğru bir yola iletecektir.
Yaşar Nuri Öztürk : Ki Allah senin günahından geçmiş olanı da gelecek olanı da bağışlasın, nimetini senin üzerinde tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola kılavuzlasın.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}