"senin" ifadesi tarandı:
# İçinde "senin" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|أنتÊNTenteseninand you are not2x
| أنت ÊNT ente sen You 2:32
| أنت ÊNT ente sen you 2:35
| أنت ÊNT ente (yalnız) sen [You] (are) 2:127
| أنت ÊNT ente (ancak) sensin [You] (are) 2:128
| أنت ÊNT ente yalnız sen You (are) 2:129
| أنت ÊNT ente sen (de) (will) you (be) 2:145
| أنت ÊNT ente sen You (are) 2:286
| أنت ÊNT ente yalnız sen You 3:8
| أنت ÊNT ente sen You 3:35
| أنت ÊNT ente sen you 5:24
| أنت ÊNT ente sen You 5:109
| أنت ÊNT ente sensin You 5:116
| أنت ÊNT ente sen [You] 5:117
| أنت ÊNT ente yalnız sen You 5:118
| أنت ÊNT ente sen you 6:107
| أنت ÊNT ente sen you 7:19
| أنت ÊNT ente sen You 7:155
| أنت ÊNT ente sen you 11:12
| أنت ÊNT ente (ne) sen you 11:49
| أنت ÊNT ente senin and you are not 11:91
| أنت ÊNT ente sen you 12:17
| أنت ÊNT ente sensin You 12:101
| أنت ÊNT ente sen you 13:7
| أنت ÊNT ente sen you 16:101
| أنت ÊNT ente sen """Do you hate" 19:46
| أنت ÊNT ente sen you 20:42
| أنت ÊNT ente senin you, 20:58
| أنت ÊNT ente sen you 20:68
| أنت ÊNT ente sen you 20:72
| أنت ÊNT ente sen you 21:55
| أنت ÊNT ente senden You, 21:87
| أنت ÊNT ente sen you, 23:28
| أنت ÊNT ente sen you 26:153
| أنت ÊNT ente sen you 26:154
| أنت ÊNT ente sen you 26:185
| أنت ÊNT ente sen you 26:186
| أنت ÊNT ente sen (can) you 27:81
| أنت ÊNT ente sen you 30:53
| أنت ÊNT ente sensin You 34:41
| أنت ÊNT ente sen you 35:22
| أنت ÊNT ente sen you (are) 35:23
| أنت ÊNT ente sen [You] 38:35
| أنت ÊNT ente sen you 39:41
| أنت ÊNT ente (ancak) sen You 39:46
| أنت ÊNT ente sensin You 40:8
| أنت ÊNT ente sen you 42:6
| أنت ÊNT ente kendince [you] (were) 44:49
| أنت ÊNT ente sen (are) you 50:45
| أنت ÊNT ente sen you 51:54
| أنت ÊNT ente sen you 52:29
| أنت ÊNT ente Sen [You] 60:5
| أنت ÊNT ente sen you (are), 68:2
| أنت ÊNT ente sen (are) you 79:43
| أنت ÊNT ente sen you 79:45
| أنت ÊNT ente sen you 88:21
|أنكÊNKennekeseninthat you2x
| أنك ÊNK enneke senin that [you] 15:97
| أنك ÊNK enneke sen (is) that you 41:39
| أنك ÊNK enneke senin that you 73:20
|أياÊYEeyyenseninBy whatever (name)1x
| أيا ÊYE eyyen senin By whatever (name) 17:110
|عليكALYKǎleykeseninto you1x
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 2:252
| عليك ALYK ǎleyke senin üzerine on you 2:272
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 3:3
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 3:7
| عليك ALYK ǎleyke sana düşen on you 3:20
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 3:58
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 3:108
| عليك ALYK ǎleyke sana upon you 4:113
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 4:113
| عليك ALYK ǎleyke sana upon you 4:113
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 4:164
| عليك ALYK ǎleyke sana to you. 4:164
| عليك ALYK ǎleyke sana olan upon you 5:110
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 6:7
| عليك ALYK ǎleyke sana for you 6:35
| عليك ALYK ǎleyke sana (is) on you 6:52
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 7:101
| عليك ALYK ǎleyke sana on you 11:48
| عليك ALYK ǎleyke sana "to you;" 11:100
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 11:120
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 12:3
| عليك ALYK ǎleyke sana on you 12:6
| عليك ALYK ǎleyke sana düşen on you 13:40
| عليك ALYK ǎleyke üzerine upon you 15:35
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 16:64
| عليك ALYK ǎleyke senin üzerine düşen upon you 16:82
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 16:89
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 16:118
| عليك ALYK ǎleyke sana against you 17:14
| عليك ALYK ǎleyke sana olan upon you 17:87
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 18:13
| عليك ALYK ǎleyki üzerine upon you 19:25
| عليك ALYK ǎleyke sana on you. 19:47
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 20:2
| عليك ALYK ǎleyke sana on you 20:37
| عليك ALYK ǎleyke senin üzerine over you 20:39
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 20:99
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 28:3
| عليك ALYK ǎleyke sana for you. 28:27
| عليك ALYK ǎleyke sana upon you 28:85
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 29:51
| عليك ALYK ǎleyke yanında to yourself 33:37
| عليك ALYK ǎleyke sana to you, 33:50
| عليك ALYK ǎleyke sana on you 33:50
| عليك ALYK ǎleyke senin üzerine upon you. 33:51
| عليك ALYK ǎleyke senin üzerinedir upon you 38:78
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 39:41
| عليك ALYK ǎleyke sana to you, 40:78
| عليك ALYK ǎleyke sana to you. 40:78
| عليك ALYK ǎleyke sana düşen (is) on you 42:48
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 45:6
| عليك ALYK ǎleyke sana olan upon you 48:2
| عليك ALYK ǎleyke senin to you 49:17
| عليك ALYK ǎleyke sana upon You 60:4
| عليك ALYK ǎleyke senin üzerine upon you 73:5
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 76:23
| عليك ALYK ǎleyke sana düşen upon you 80:7
|لكLKlekeseninfor you14x
| لك LK leke seni "[to] You.""" 2:30
| لك LK leke sana in you 2:55
| لك LK leke sana for you 2:120
| لك LK leke sana to You. 2:128
| لك LK leke sana to You. 2:128
| لك LK leke sana to You 3:35
| لك LK leki sana for you 3:37
| لك LK leke senin for you 3:128
| لك LK leke sana to you, 3:154
| لك LK leke senin for you 7:13
| لك LK leke sana (will be) in you 7:132
| لك LK leke sana [for] you 7:134
| لك LK leke sana to you 9:43
| لك LK leke sana for you 9:48
| لك LK leke senin you have 11:46
| لك LK leke sana in you 11:53
| لك LK leke sana against you 12:5
| لك LK leke sen (do) you 12:11
| لك LK leke sen "you.""" 12:23
| لك LK leke senin için for you 13:37
| لك LK leke sana (is) for you 15:32
| لك LK leke senin you have 15:42
| لك LK leke senin you have 17:36
| لك LK leke sana for you 17:48
| لك LK leke sana to you, 17:60
| لك LK leke senin for you 17:65
| لك LK leke kendine for you 17:75
| لك LK leke sana "for you;" 17:79
| لك LK leke sana for you 17:86
| لك LK leke sana in you 17:90
| لك LK leke senin for you 17:91
| لك LK leke senin for you 17:93
| لك LK leke senin your 18:69
| لك LK leke sana to you 18:70
| لك LK leke sana to you 18:75
| لك LK leke sana for you 18:94
| لك LK leki sana on you 19:19
| لك LK leke senin için for you 19:47
| لك LK leke sen for you 20:97
| لك LK leke sana for you 20:97
| لك LK leke sena to you 20:117
| لك LK leke senin için for you 20:118
| لك LK leke senin için for you 25:9
| لك LK leke sana for you 25:10
| لك LK leke senin için for you 25:10
| لك LK leke sana in you 26:111
| لك LK leke sana to you 28:20
| لك LK leke sana to you, 28:50
| لك LK leke senin you have 29:8
| لك LK leke senin you have 31:15
| لك LK leke sana to you 33:50
| لك LK leke sana for you, 33:50
| لك LK leke sana for you 33:52
| لك LK leke sana to you 41:43
| لك LK leke sana for you 43:44
| لك LK leke sana to you 43:58
| لك LK leke sana to you 48:1
| لك LK leke senin for you 48:2
| لك LK leke sana to you 48:11
| لك LK leke sana "for you;" 56:91
| لك LK leke senin için for you, 60:4
| لك LK leke senin için for you 60:4
| لك LK leke sana for you, 66:1
| لك LK leke senin için vardır for you 68:3
| لك LK leke senin vardır for you 73:7
| لك LK leke sana to you, 75:34
| لك LK leke sana to you, 75:35
| لك LK leke ister- [for] you 79:18
| لك LK leke senin için for you 93:4
| لك LK leke senin for you 94:1
| لك LK leke senin for you 94:4


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}