» 28 / Kasas  3:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 3
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. نَتْلُو (NTLV) = netlū : okuyacağız
2. عَلَيْكَ (ALYK) = ǎleyke : sana
3. مِنْ (MN) = min : bir parçayı
4. نَبَإِ (NBÎ) = nebei : haberinden
5. مُوسَىٰ (MVS) = mūsā : Musa
6. وَفِرْعَوْنَ (VFRAVN) = ve fir'ǎvne : ve Fir'avn'ın
7. بِالْحَقِّ (BELḪG) = bil-Haḳḳi : gerçek olarak
8. لِقَوْمٍ (LGVM) = liḳavmin : bir toplum için
9. يُؤْمِنُونَ (YÙMNVN) = yu'minūne : inanan
okuyacağız | sana | bir parçayı | haberinden | Musa | ve Fir'avn'ın | gerçek olarak | bir toplum için | inanan |

[TLV] [] [] [NBE] [] [] [ḪGG] [GVM] [EMN]
NTLV ALYK MN NBÎ MVS VFRAVN BELḪG LGVM YÙMNVN

netlū ǎleyke min nebei mūsā ve fir'ǎvne bil-Haḳḳi liḳavmin yu'minūne
نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون

 » 28 / Kasas  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
نتلو ت ل و | TLV NTLV netlū okuyacağız We recite
عليك | ALYK ǎleyke sana to you
من | MN min bir parçayı from
نبإ ن ب ا | NBE NBÎ nebei haberinden (the) news
موسى | MVS mūsā Musa (of) Musa
وفرعون | VFRAVN ve fir'ǎvne ve Fir'avn'ın and Firaun
بالحق ح ق ق | ḪGG BELḪG bil-Haḳḳi gerçek olarak in truth
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir toplum için for a people
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNVN yu'minūne inanan who believe.

28:3 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

okuyacağız | sana | bir parçayı | haberinden | Musa | ve Fir'avn'ın | gerçek olarak | bir toplum için | inanan |

[TLV] [] [] [NBE] [] [] [ḪGG] [GVM] [EMN]
NTLV ALYK MN NBÎ MVS VFRAVN BELḪG LGVM YÙMNVN

netlū ǎleyke min nebei mūsā ve fir'ǎvne bil-Haḳḳi liḳavmin yu'minūne
نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون

[ت ل و] [] [] [ن ب ا] [] [] [ح ق ق] [ق و م] [ا م ن]

 » 28 / Kasas  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
نتلو ت ل و | TLV NTLV netlū okuyacağız We recite
Nun,Te,Lam,Vav,
50,400,30,6,
V – 1st person plural imperfect verb
فعل مضارع
عليك | ALYK ǎleyke sana to you
Ayn,Lam,Ye,Kef,
70,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
من | MN min bir parçayı from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
نبإ ن ب ا | NBE NBÎ nebei haberinden (the) news
Nun,Be,,
50,2,,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
موسى | MVS mūsā Musa (of) Musa
Mim,Vav,Sin,,
40,6,60,,
"PN – nominative masculine proper noun → Musa"
اسم علم مرفوع
وفرعون | VFRAVN ve fir'ǎvne ve Fir'avn'ın and Firaun
Vav,Fe,Re,Ayn,Vav,Nun,
6,80,200,70,6,50,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative masculine proper noun → Pharaoh"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
بالحق ح ق ق | ḪGG BELḪG bil-Haḳḳi gerçek olarak in truth
Be,Elif,Lam,Ha,Gaf,
2,1,30,8,100,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir toplum için for a people
Lam,Gaf,Vav,Mim,
30,100,6,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNVN yu'minūne inanan who believe.
Ye,,Mim,Nun,Vav,Nun,
10,,40,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |نَتْلُو: okuyacağız | عَلَيْكَ: sana | مِنْ: bir parçayı | نَبَإِ: haberinden | مُوسَىٰ: Musa | وَفِرْعَوْنَ: ve Fir'avn'ın | بِالْحَقِّ: gerçek olarak | لِقَوْمٍ: bir toplum için | يُؤْمِنُونَ: inanan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |نتلو NTLW okuyacağız | عليك ALYK sana | من MN bir parçayı | نبإ NBÎ haberinden | موسى MWS Musa | وفرعون WFRAWN ve Fir'avn'ın | بالحق BELḪG gerçek olarak | لقوم LGWM bir toplum için | يؤمنون YÙMNWN inanan |
Kırık Meal (Okunuş) : |netlū: okuyacağız | ǎleyke: sana | min: bir parçayı | nebei: haberinden | mūsā: Musa | ve fir'ǎvne: ve Fir'avn'ın | bil-Haḳḳi: gerçek olarak | liḳavmin: bir toplum için | yu'minūne: inanan |
Kırık Meal (Transcript) : |NTLV: okuyacağız | ALYK: sana | MN: bir parçayı | NBÎ: haberinden | MVS: Musa | VFRAVN: ve Fir'avn'ın | BELḪG: gerçek olarak | LGVM: bir toplum için | YÙMNVN: inanan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Mûsâ'ya ve Firavun'a âit haberlerden bir kısmını, gerçek olarak, inanan topluluğa bildirmen için okumaktayız sana.
Adem Uğur : İman eden bir kavim için (faydalı olmak üzere) Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek şekliyle nakledeceğiz.
Ahmed Hulusi : İman eden bir kavim için, Musa ve Firavun'un haberinden bir kısmını sana Hak olarak tilavet edeceğiz.
Ahmet Tekin : İman edecek bir kavim için Mûsâ’nın Firavun ile yaptığı mücadelenin bir kısmını sana, gerçek şekliyle, doğru olarak anlatacağız.
Ahmet Varol : İman eden bir topluluk için Musa'nın ve Firavun'un haberinden (bir kısmını) gerçek olarak sana okuyacağız.
Ali Bulaç : Mü'min olan bir kavim için hak olmak üzere, Musa ve Firavun'un haberinden (bir bölümünü) sana okuyacağız.
Ali Fikri Yavuz : Biz sana Mûsa ve Firavun’un mühim haberlerinden, iman edecek bir kavim için, gerçek olarak okuyacağız.
Bekir Sadak : Inanan bir millet icin, sana Musa ve Firavun olayini oldugu gibi anlatacagiz.
Celal Yıldırım : İmân eden bir millet için (onların yararına) Musâ ve Fir'avn'la ilgili haberi sana gerçek ölçüde okuyup anlatacağız:
Diyanet İşleri : İman eden bir kavm için Mûsâ ile Firavun’un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız.
Diyanet İşleri (eski) : İnanan bir millet için, sana Musa ve Firavun olayını olduğu gibi anlatacağız.
Diyanet Vakfi : İman eden bir kavim için (faydalı olmak üzere) Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek şekliyle nakledeceğiz.
Edip Yüksel : İnanan bir toplum için, Musa ile Firavun'un bir kısım haberini sana doğru olarak anlatmaktayız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İman edecek bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana dosdoğru okuyacağız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sana Musa ile Firavun kıssasından bir kısmını iman edecek bir topluluğa ibret olsun diye, bütün gerçeği ile okuyacağız.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sana Musâ ve Fir'avn kıssasından hakkıyle biraz okuyacağız iyman edecek kavm için
Fizilal-il Kuran : Ey Muhammed! İnanan bir kavim için. Musa ve Firavun olayının bir kısmını sana dosdoğru anlatacağız.
Gültekin Onan : İnanmış bir kavim için hak olmak üzere, Musa ve Firavunun haberinden (bir bölümünü) sana okuyacağız.
Hakkı Yılmaz : Biz, iman edecek bir toplum için Mûsâ ve Firavun'un önemli haberlerinden bir kısmını sana hak ile okuyoruz/takip ettiriyoruz.
Hasan Basri Çantay : Muusâ ile Fir'avn haberinden bir kısmını, îman edecek bir zümre (nin fâidelenmesi) için, hak olarak sana okuyacağız.
Hayrat Neşriyat : (Ey Resûlüm!) Îmân edecek bir kavim için, Mûsâ ile Fir'avun’un haberinden(kıssalarından) bir kısmını sana gerçek şekliyle okuyacağız.
İbni Kesir : Sana, Musa ile Firavun'un haberinden inanacak bir kavim için doğru olarak anlatacağız.
İskender Evrenosoğlu : Musa (A.S) ve firavunun haber(ler)inden, mü'min bir kavim için hak ile (gerçek olarak) sana okuyacağız.
Muhammed Esed : Sana Firavun'la Musa arasında geçen olayların bir bölümünü inanmaya eğilimli insanlar için bütün gerçeğiyle anlatacağız.
Ömer Nasuhi Bilmen : Sana Mûsa ile Fir'avun'un kıssasından bihakkın peyderpey okuyacağız, imân edenler olan bir kavim için.
Ömer Öngüt : Sana Musa ile Firavun'un haberinden (bir kısmını) iman eden bir kavim için gerçek olarak okuyacağız.
Şaban Piriş : Sana, Musa ve Firavun’un haberlerinden, inanan bir toplum için hakkıyla okuyacağız.
Suat Yıldırım : İnanacak kimseler için, sana Mûsâ ile Firavun’un arasında geçen olayların bir kısmını, gerçeğe tam uygun olarak anlatacağız.
Süleyman Ateş : İnanan bir toplum için Mûsâ ile Fir'avn'ın haberinden bir parçayı, gerçek olarak sana okuyacağız:
Tefhim-ul Kuran : Mü'min olan bir kavim için hak olmak üzere, Musa ve Firavun'un haberinden (bir bölümünü) sana okuyacağız.
Ümit Şimşek : İman eden bir topluluk için, Biz sana Musa ile Firavun'un kıssasından bir kısmını doğru olarak bildiriyoruz.
Yaşar Nuri Öztürk : İman edecek bir toplum için, Mûsa ve Firavun'un haberinden bir kısmını sana hak olarak okuyacağız.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}