» 28 / Kasas  41:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 41
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَجَعَلْنَاهُمْ (VCALNEHM) = ve ceǎlnāhum : ve biz onları yaptık
2. أَئِمَّةً (ÊÙMT) = eimmeten : önderler
3. يَدْعُونَ (YD̃AVN) = yed'ǔne : çağıran
4. إِلَى (ÎL) = ilā :
5. النَّارِ (ELNER) = n-nāri : ateşe
6. وَيَوْمَ (VYVM) = ve yevme : ve günü
7. الْقِيَامَةِ (ELGYEMT) = l-ḳiyāmeti : kıyamet
8. لَا (LE) = lā : asla
9. يُنْصَرُونَ (YNṦRVN) = yunSarūne : yardım olunmazlar
ve biz onları yaptık | önderler | çağıran | | ateşe | ve günü | kıyamet | asla | yardım olunmazlar |

[CAL] [EMM] [D̃AV] [] [NVR] [YVM] [GVM] [] [NṦR]
VCALNEHM ÊÙMT YD̃AVN ÎL ELNER VYVM ELGYEMT LE YNṦRVN

ve ceǎlnāhum eimmeten yed'ǔne ilā n-nāri ve yevme l-ḳiyāmeti yunSarūne
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون

 » 28 / Kasas  Suresi: 41
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وجعلناهم ج ع ل | CAL VCALNEHM ve ceǎlnāhum ve biz onları yaptık And We made them
أئمة ا م م | EMM ÊÙMT eimmeten önderler leaders
يدعون د ع و | D̃AV YD̃AVN yed'ǔne çağıran inviting
إلى | ÎL ilā to
النار ن و ر | NVR ELNER n-nāri ateşe the Fire,
ويوم ي و م | YVM VYVM ve yevme ve günü and (on the) Day
القيامة ق و م | GVM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection
لا | LE asla not
ينصرون ن ص ر | NṦR YNṦRVN yunSarūne yardım olunmazlar they will be helped.

28:41 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve biz onları yaptık | önderler | çağıran | | ateşe | ve günü | kıyamet | asla | yardım olunmazlar |

[CAL] [EMM] [D̃AV] [] [NVR] [YVM] [GVM] [] [NṦR]
VCALNEHM ÊÙMT YD̃AVN ÎL ELNER VYVM ELGYEMT LE YNṦRVN

ve ceǎlnāhum eimmeten yed'ǔne ilā n-nāri ve yevme l-ḳiyāmeti yunSarūne
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون

[ج ع ل] [ا م م] [د ع و] [] [ن و ر] [ي و م] [ق و م] [] [ن ص ر]

 » 28 / Kasas  Suresi: 41
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وجعلناهم ج ع ل | CAL VCALNEHM ve ceǎlnāhum ve biz onları yaptık And We made them
Vav,Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,He,Mim,
6,3,70,30,50,1,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أئمة ا م م | EMM ÊÙMT eimmeten önderler leaders
,,Mim,Te merbuta,
,,40,400,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
يدعون د ع و | D̃AV YD̃AVN yed'ǔne çağıran inviting
Ye,Dal,Ayn,Vav,Nun,
10,4,70,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
النار ن و ر | NVR ELNER n-nāri ateşe the Fire,
Elif,Lam,Nun,Elif,Re,
1,30,50,1,200,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
ويوم ي و م | YVM VYVM ve yevme ve günü and (on the) Day
Vav,Ye,Vav,Mim,
6,10,6,40,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun → Day of Resurrection"
الواو عاطفة
اسم منصوب
القيامة ق و م | GVM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection
Elif,Lam,Gaf,Ye,Elif,Mim,Te merbuta,
1,30,100,10,1,40,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
لا | LE asla not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
ينصرون ن ص ر | NṦR YNṦRVN yunSarūne yardım olunmazlar they will be helped.
Ye,Nun,Sad,Re,Vav,Nun,
10,50,90,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَجَعَلْنَاهُمْ: ve biz onları yaptık | أَئِمَّةً: önderler | يَدْعُونَ: çağıran | إِلَى: | النَّارِ: ateşe | وَيَوْمَ: ve günü | الْقِيَامَةِ: kıyamet | لَا: asla | يُنْصَرُونَ: yardım olunmazlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وجعلناهم WCALNEHM ve biz onları yaptık | أئمة ÊÙMT önderler | يدعون YD̃AWN çağıran | إلى ÎL | النار ELNER ateşe | ويوم WYWM ve günü | القيامة ELGYEMT kıyamet | لا LE asla | ينصرون YNṦRWN yardım olunmazlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ceǎlnāhum: ve biz onları yaptık | eimmeten: önderler | yed'ǔne: çağıran | ilā: | n-nāri: ateşe | ve yevme: ve günü | l-ḳiyāmeti: kıyamet | : asla | yunSarūne: yardım olunmazlar |
Kırık Meal (Transcript) : |VCALNEHM: ve biz onları yaptık | ÊÙMT: önderler | YD̃AVN: çağıran | ÎL: | ELNER: ateşe | VYVM: ve günü | ELGYEMT: kıyamet | LE: asla | YNṦRVN: yardım olunmazlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve onları, halkı ateşe çağıran rehberler yaptık ve kıyâmet günü de yardım edilmez onlara.
Adem Uğur : Onları, (insanları) ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdir.
Ahmed Hulusi : Biz onları, ateşe çağıran önderler kıldık. . . Kıyamet sürecinde de yardım olunmazlar.
Ahmet Tekin : Biz onları ateşe çağıran imamlar kıldık; kıyamet günü yardım görmezler.
Ahmet Varol : Onları ateşe çağıran önderler kıldık. Kıyamet günü de yardım görmezler.
Ali Bulaç : Biz, onları ateşe çağıran önderler kıldık; kıyamet günü yardım görmezler.
Ali Fikri Yavuz : Biz, onları, ateşe (küfür ve şirke) çağıran öncüler yaptık. Kıyamet gününde ise yardım olunmazlar.
Bekir Sadak : Onlari, atese cagiran onderler kildik; kiyamet gunu yardim gormezler.
Celal Yıldırım : Biz, onları (tuttukları yol gereği) Cehennem ateşine davet eden liderler kıldık ve Kıyamet gününde ise yardım göremiyecekler.
Diyanet İşleri : Biz onları, ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir.
Diyanet İşleri (eski) : Onları, ateşe çağıran önderler kıldık; kıyamet günü yardım görmezler.
Diyanet Vakfi : Onları, (insanları) ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdir.
Edip Yüksel : Onları, ateşe çağıran önderler kıldık; diriliş gününde de yardım görmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Biz, onları ateşe davet eden baş kumandanlar yaptık. Kıyamet gününde de yardım görmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Biz onları öyle baş kumandanlar yaptık ki ateşe da'vet ederler ve kıyamet günü yardım olunmazlar
Fizilal-il Kuran : Biz onları ateşe çağıran önderler yaptık. Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdir.
Gültekin Onan : Biz onları ateşe çağıran imamlar kıldık; kıyamet günü yardım görmezler.
Hakkı Yılmaz : Ve onları, ateşe çağıran önderler yaptık. Kıyâmet günü onlar yardım görmeyecekler de.
Hasan Basri Çantay : Biz onları (dünyâda insanları) ateşe da'vet edegelen rehberler yapdık. Kıyamet gününde ise (azâblarının def'i husuusunda) asla yardıma kavuşdurulmayacaklardır.
Hayrat Neşriyat : Hem onları, (insanları) ateşe çağıran öncüler kıldık; (onlar) kıyâmet günü de yardım olunmayacaklardır.
İbni Kesir : Onları, ateşe çağıran önderler kıldık. Kıyamet günü de yardım görmezler.
İskender Evrenosoğlu : Ve Biz, onları ateşe davet eden imamlar (önderler) kıldık. Ve kıyâmet günü onlara yardım olunmaz.
Muhammed Esed : (Yeryüzünde onların işini bitirdik) ve böylece kendilerini (cehennem) ateşinin yolunu gösteren (kötülüğün) sembol tipleri olarak (insanlığın karşısına) çıkardık; öyle ki, Kıyamet Günü'nde böylelerine asla yardım edilmeyecektir;
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve onları ateşe dâvet eder ön ayaklar kıldık, yevm-i Kıyamette ise yardım olunmayacaklardır.
Ömer Öngüt : Biz onları ateşe çağıran önderler yaptık. Kıyamet günü aslâ yardım görmezler.
Şaban Piriş : Onları, ateşe çağıran önderler yaptık. Kıyamet günü ise onlara yardım olunmayacaktır.
Suat Yıldırım : Onları insanları ateşe çağıran önderler yaptık. Bu dünyada halkı çalıştırıp desteklerini sağlasalar da, kıyamet günü en ufak bir yardım bile görmeyeceklerdir.
Süleyman Ateş : Biz onları ateşe çağıran önderler yaptık. Kıyâmet günü asla yardım olunmazlar.
Tefhim-ul Kuran : Biz, onları ateşe çağıran önderler kıldık, kıyamet günü yardım görmezler.
Ümit Şimşek : Onları ateşe çağıran önderler yaptık. Kıyamet gününde onlar hiç kimseden yardım görmezler.
Yaşar Nuri Öztürk : Biz onları, ateşe çağıran önderler yapmıştık. Kıyamet günü yardım göremeyeceklerdir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}