» 28 / Kasas  28:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 28
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : (Musa) dedi
2. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bu
3. بَيْنِي (BYNY) = beynī : benimle aramızdadır
4. وَبَيْنَكَ (VBYNK) = ve beyneke : senin arasında
5. أَيَّمَا (ÊYME) = eyyemā : hangi
6. الْأَجَلَيْنِ (ELÊCLYN) = l-eceleyni : süreyi
7. قَضَيْتُ (GŽYT) = ḳaDeytu : yerine getirsem
8. فَلَا (FLE) = felā : yoktur
9. عُدْوَانَ (AD̃VEN) = ǔdvāne : düşmanlık
10. عَلَيَّ (ALY) = ǎleyye : bana
11. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah
12. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : karşı
13. مَا (ME) = mā : şeye
14. نَقُولُ (NGVL) = neḳūlu : dediğimiz
15. وَكِيلٌ (VKYL) = vekīlun : vekildir
(Musa) dedi | bu | benimle aramızdadır | senin arasında | hangi | süreyi | yerine getirsem | yoktur | düşmanlık | bana | Allah | karşı | şeye | dediğimiz | vekildir |

[GVL] [] [BYN] [BYN] [] [ECL] [GŽY] [] [AD̃V] [] [] [] [] [GVL] [VKL]
GEL Z̃LK BYNY VBYNK ÊYME ELÊCLYN GŽYT FLE AD̃VEN ALY VELLH AL ME NGVL VKYL

ḳāle ƶālike beynī ve beyneke eyyemā l-eceleyni ḳaDeytu felā ǔdvāne ǎleyye vallahu ǎlā neḳūlu vekīlun
قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل

 » 28 / Kasas  Suresi: 28
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle (Musa) dedi He said,
ذلك | Z̃LK ƶālike bu """That"
بيني ب ي ن | BYN BYNY beynī benimle aramızdadır (is) between me
وبينك ب ي ن | BYN VBYNK ve beyneke senin arasında and between you.
أيما | ÊYME eyyemā hangi Whichever
الأجلين ا ج ل | ECL ELÊCLYN l-eceleyni süreyi (of) the two terms
قضيت ق ض ي | GŽY GŽYT ḳaDeytu yerine getirsem I complete
فلا | FLE felā yoktur then no
عدوان ع د و | AD̃V AD̃VEN ǔdvāne düşmanlık injustice
علي | ALY ǎleyye bana to me,
والله | VELLH vallahu Allah and Allah,
على | AL ǎlā karşı over
ما | ME şeye what
نقول ق و ل | GVL NGVL neḳūlu dediğimiz we say
وكيل و ك ل | VKL VKYL vekīlun vekildir "(is) a Witness."""

28:28 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

(Musa) dedi | bu | benimle aramızdadır | senin arasında | hangi | süreyi | yerine getirsem | yoktur | düşmanlık | bana | Allah | karşı | şeye | dediğimiz | vekildir |

[GVL] [] [BYN] [BYN] [] [ECL] [GŽY] [] [AD̃V] [] [] [] [] [GVL] [VKL]
GEL Z̃LK BYNY VBYNK ÊYME ELÊCLYN GŽYT FLE AD̃VEN ALY VELLH AL ME NGVL VKYL

ḳāle ƶālike beynī ve beyneke eyyemā l-eceleyni ḳaDeytu felā ǔdvāne ǎleyye vallahu ǎlā neḳūlu vekīlun
قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل

[ق و ل] [] [ب ي ن] [ب ي ن] [] [ا ج ل] [ق ض ي] [] [ع د و] [] [] [] [] [ق و ل] [و ك ل]

 » 28 / Kasas  Suresi: 28
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle (Musa) dedi He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
ذلك | Z̃LK ƶālike bu """That"
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
بيني ب ي ن | BYN BYNY beynī benimle aramızdadır (is) between me
Be,Ye,Nun,Ye,
2,10,50,10,
LOC – location adverb
PRON – 1st person singular possessive pronoun
ظرف مكان والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وبينك ب ي ن | BYN VBYNK ve beyneke senin arasında and between you.
Vav,Be,Ye,Nun,Kef,
6,2,10,50,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
LOC – accusative location adverb
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
ظرف مكان منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أيما | ÊYME eyyemā hangi Whichever
,Ye,Mim,Elif,
,10,40,1,
COND – conditional noun
SUP – supplemental particle
اسم شرط
حرف زائد
الأجلين ا ج ل | ECL ELÊCLYN l-eceleyni süreyi (of) the two terms
Elif,Lam,,Cim,Lam,Ye,Nun,
1,30,,3,30,10,50,
N – nominative masculine dual noun
اسم مرفوع
قضيت ق ض ي | GŽY GŽYT ḳaDeytu yerine getirsem I complete
Gaf,Dad,Ye,Te,
100,800,10,400,
V – 1st person singular perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
فلا | FLE felā yoktur then no
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الفاء استئنافية
حرف نفي
عدوان ع د و | AD̃V AD̃VEN ǔdvāne düşmanlık injustice
Ayn,Dal,Vav,Elif,Nun,
70,4,6,1,50,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
علي | ALY ǎleyye bana to me,
Ayn,Lam,Ye,
70,30,10,
P – preposition
PRON – 1st person singular object pronoun
جار ومجرور
والله | VELLH vallahu Allah and Allah,
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو عاطفة
لفظ الجلالة مرفوع
على | AL ǎlā karşı over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
ما | ME şeye what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
نقول ق و ل | GVL NGVL neḳūlu dediğimiz we say
Nun,Gaf,Vav,Lam,
50,100,6,30,
V – 1st person plural imperfect verb
فعل مضارع
وكيل و ك ل | VKL VKYL vekīlun vekildir "(is) a Witness."""
Vav,Kef,Ye,Lam,
6,20,10,30,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: (Musa) dedi | ذَٰلِكَ: bu | بَيْنِي: benimle aramızdadır | وَبَيْنَكَ: senin arasında | أَيَّمَا: hangi | الْأَجَلَيْنِ: süreyi | قَضَيْتُ: yerine getirsem | فَلَا: yoktur | عُدْوَانَ: düşmanlık | عَلَيَّ: bana | وَاللَّهُ: Allah | عَلَىٰ: karşı | مَا: şeye | نَقُولُ: dediğimiz | وَكِيلٌ: vekildir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL (Musa) dedi | ذلك Z̃LK bu | بيني BYNY benimle aramızdadır | وبينك WBYNK senin arasında | أيما ÊYME hangi | الأجلين ELÊCLYN süreyi | قضيت GŽYT yerine getirsem | فلا FLE yoktur | عدوان AD̃WEN düşmanlık | علي ALY bana | والله WELLH Allah | على AL karşı | ما ME şeye | نقول NGWL dediğimiz | وكيل WKYL vekildir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: (Musa) dedi | ƶālike: bu | beynī: benimle aramızdadır | ve beyneke: senin arasında | eyyemā: hangi | l-eceleyni: süreyi | ḳaDeytu: yerine getirsem | felā: yoktur | ǔdvāne: düşmanlık | ǎleyye: bana | vallahu: Allah | ǎlā: karşı | : şeye | neḳūlu: dediğimiz | vekīlun: vekildir |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: (Musa) dedi | Z̃LK: bu | BYNY: benimle aramızdadır | VBYNK: senin arasında | ÊYME: hangi | ELÊCLYN: süreyi | GŽYT: yerine getirsem | FLE: yoktur | AD̃VEN: düşmanlık | ALY: bana | VELLH: Allah | AL: karşı | ME: şeye | NGVL: dediğimiz | VKYL: vekildir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Mûsâ, bu dedi, seninle benim aramda bir sözleşme. Hangi müddeti tamamlarsam tamamlayayım, demek bir haksızlık edilmeyecek bana ve Allah da şu sözlerimize tanık.
Adem Uğur : Musa şöyle cevap verdi: Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, demek ki bana karşı husumet yok. Söylediklerimize Allah vekîldir.
Ahmed Hulusi : (Musa) dedi ki: "O (süre şartı) seninle benim aramda! İki süreçten hangisini tamamlarsam tamamlayayım, bana kızmak yok. . . Allâh, sözümüze Vekiyl'dir. "
Ahmet Tekin : Mûsâ: 'Bu, seninle benim aramda. Bu iki süreden hangisini tamamlarsam tamamlayayım, bana darılmak-kırılmak yok. Söylediklerimizi denetleyen, kaydını yapan, hesabını soracak, şahitlik edecek olan Allah’tır.' dedi.
Ahmet Varol : Dedi ki: 'Bu benimle senin aranda (bir anlaşma)dır. Bu iki süreden hangisini tamamlarsam bana karşı düşmanlık yok. Allah da söylediğimize vekildir.'
Ali Bulaç : (Musa) Dedi ki: "Bu, benimle senin aranda olan (bir antlaşma)dır. Bu durumda iki süreden hangisini yerine getirirsem, artık bana karşı bir haksızlık söz konusu olamaz. Allah, söylediklerimize vekildir."
Ali Fikri Yavuz : (Mûsa şöyle) dedi: “- Bu söylediğin söz, benimle senin aranda (gözetilecek bir husus)...Bu iki müddetten (sekiz ve on yıldan) hangisini ödersem, demek bana karşı düşmanlık yok. Allah da dediğimize şahiddir.”
Bekir Sadak : Musa: «Bu seninle benim aramdadir. Bu iki sureden hangisini doldurursam doldurayim bir kotuluge ugramayacagim. Soylediklerimize Allah vekildir» dedi. *
Celal Yıldırım : Musâ (ona): «Bu husus benimle senin orandadır. Bu iki süreden hangisini (tamamlayıp sözümü) yerine getirsem, artık bana karşı bir haksızlık söz konusu değildir. Allah bu dediklerimize vekildir» dedi.
Diyanet İşleri : Mûsâ, şöyle dedi: “Bu, seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisini tamamlarsam bana bir husûmet yok. Allah, söylediklerimize vekildir.”
Diyanet İşleri (eski) : Musa: 'Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım bir kötülüğe uğramayacağım. Söylediklerimize Allah vekildir' dedi.
Diyanet Vakfi : Musa şöyle cevap verdi: Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, demek ki bana karşı husumet yok. Söylediklerimize Allah vekîldir.
Edip Yüksel : Dedi ki, 'Bu, seninle benim arasında bir sözleşmedir. Hangi süreyi yerine getirirsem bana düşmanlık yok. Konuştuklarımıza ALLAH garantördür,' dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Musa şöyle cevap verdi: «Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım demek ki, bana karşı husumet yok. Söylediklerimize Allah vekildir.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Musa: «O, benimle senin arandadır. Bu iki süreden hangisini ödersem (doldurursam), bana karşı bir düşmanlık yok demektir ve sözleşmemize Allah kefildir!» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Dedi: o, benimle senin aramızda, iki müddetin her hangisini ödersem demek aleyhime husumet yok ve Allah mukavelemiz üzerine vekîl
Fizilal-il Kuran : Musa; «Bu seninle benim aramda bir sözleşmedir. Hangi süreyi yerine getirirsem bana düşmanlık yoktur. Konuştuklarımıza Allah vekildir.» dedi.
Gültekin Onan : (Musa) Dedi ki: "Bu, benimle senin aranda olan (bir antlaşma)dır. Bu durumda iki ecelden (süre) hangisini yerine getirirsem, artık bana karşı bir haksızlık söz konusu olamaz. Tanrı, söylediklerimize vekildir."
Hakkı Yılmaz : "Mûsâ, “Bu, seninle benim aramdadır; bu iki süreden hangisinin sonunu gerçekleştirirsem demek ki, bana karşı düşmanlık/sorumluluk yok. Ve söylediklerimize Allah vekildir [koruyarak, destekleyerek uygulayandır]” dedi. "
Hasan Basri Çantay : (Muusâ) dedi: «O, seninle benim aramdadır. Bu iki müddetden hangisini ödersem demek ki bana karşı bir husumet yok. Allah da şu dediğimizin üstünde bir vekîl».
Hayrat Neşriyat : (Mûsâ:) 'Bu (sözleşme) benimle senin arandadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam, o hâlde bana düşmanlık (bir kızgınlık) yok. Çünki Allah, söylemekte olduğumuza vekîldir' dedi.
İbni Kesir : Dedi ki: Bu, seninle benim aramdadır. Bu süreden hangisini doldurursam doldurayım, bir kötülüğe uğramam. Söylediklerimize Allah Vekil'dir.
İskender Evrenosoğlu : (Musa A.S): "Bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini kada edersem (yerine getirirsem), artık bana bir düşmanlık oluşmasın. Ve Allah, konuştuklarımıza vekildir." dedi.
Muhammed Esed : (Musa:) "Bu seninle benim aramızda kalsın" dedi, "artık hangi süreyi doldurursam doldurayım bana karşı bir husumet olmasın. Bu söylediklerimize Allah da şahit olsun!"
Ömer Nasuhi Bilmen : (Hazreti Mûsa da) dedi ki: «Bu (taahhüd) benimle senin aramızdadır. Ki müddetten hangisini ödersem artık benim üzerime bir husumet yoktur. Allah da dediğimiz şey üzerine vekildir.»
Ömer Öngüt : (Musa) dedi ki: “Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım bir kötülüğe uğramam. Söylediklerimize Allah vekildir. ”
Şaban Piriş : Musa da: -Bu, benimle senin arandadır. Bu iki süreden hangisini yerine getirirsem, bana bir haksızlık edilmesin. Allah, söylediklerimize vekildir, dedi.
Suat Yıldırım : Mûsa: "Bu seninle benim aramızdaki bir sözleşmedir. Bu iki müddetten hangisini yerine getirirsem buna itiraz edilemez. Yaptığımız bu sözleşmeye Allah da şahit olsun." dedi.
Süleyman Ateş : (Mûsâ) dedi: "Bu, seninle benim aramızda (bir sözleşme)dir. Demek hangi süreyi yerine getirsem, bana düşmanlık yok. Allâh dediğimize vekildir."
Tefhim-ul Kuran : (Musa) Dedi ki: «Bu, benimle senin aranda olan (bir antlaşma)dır. Bu durumda iki süreden hangisini yerine getirirsem, artık bana karşı bir haksızlık sözkonusu olamaz. Allah da, söylemekte olduklarımıza vekildir.»
Ümit Şimşek : Musa 'Bu seninle benim aramızdaki anlaşmadır,' dedi. 'İki süreden herhangi birini tamamladığımda, daha fazlası benden istenmeyecek. Konuştuklarımıza Allah vekildir.'
Yaşar Nuri Öztürk : Mûsa dedi: "Bu seninle benim aramda. İki süreden hangisini tamamlasam bana kızıp darılmak yok. Allah, bizim şu konuştuğumuza Vekîl'dir."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}