» 28 / Kasas  62:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 62
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَيَوْمَ (VYVM) = ve yevme : ve o gün
2. يُنَادِيهِمْ (YNED̃YHM) = yunādīhim : (Allah) onlara seslenerek
3. فَيَقُولُ (FYGVL) = fe yeḳūlu : der ki
4. أَيْنَ (ÊYN) = eyne : nerede?
5. شُرَكَائِيَ (ŞRKEÙY) = şurakāiye : benim ortaklarım
6. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne :
7. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : olduklarını
8. تَزْعُمُونَ (TZAMVN) = tez'ǔmūne : zannettikleriniz
ve o gün | (Allah) onlara seslenerek | der ki | nerede? | benim ortaklarım | | olduklarını | zannettikleriniz |

[YVM] [ND̃V] [GVL] [] [ŞRK] [] [KVN] [ZAM]
VYVM YNED̃YHM FYGVL ÊYN ŞRKEÙY ELZ̃YN KNTM TZAMVN

ve yevme yunādīhim fe yeḳūlu eyne şurakāiye elleƶīne kuntum tez'ǔmūne
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون

 » 28 / Kasas  Suresi: 62
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويوم ي و م | YVM VYVM ve yevme ve o gün And (the) Day
يناديهم ن د و | ND̃V YNED̃YHM yunādīhim (Allah) onlara seslenerek He will call them
فيقول ق و ل | GVL FYGVL fe yeḳūlu der ki and say,
أين | ÊYN eyne nerede? """Where,"
شركائي ش ر ك | ŞRK ŞRKEÙY şurakāiye benim ortaklarım (are) My partners
الذين | ELZ̃YN elleƶīne whom
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum olduklarını you used (to)
تزعمون ز ع م | ZAM TZAMVN tez'ǔmūne zannettikleriniz "claim?"""

28:62 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve o gün | (Allah) onlara seslenerek | der ki | nerede? | benim ortaklarım | | olduklarını | zannettikleriniz |

[YVM] [ND̃V] [GVL] [] [ŞRK] [] [KVN] [ZAM]
VYVM YNED̃YHM FYGVL ÊYN ŞRKEÙY ELZ̃YN KNTM TZAMVN

ve yevme yunādīhim fe yeḳūlu eyne şurakāiye elleƶīne kuntum tez'ǔmūne
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون

[ي و م] [ن د و] [ق و ل] [] [ش ر ك] [] [ك و ن] [ز ع م]

 » 28 / Kasas  Suresi: 62
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويوم ي و م | YVM VYVM ve yevme ve o gün And (the) Day
Vav,Ye,Vav,Mim,
6,10,6,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
يناديهم ن د و | ND̃V YNED̃YHM yunādīhim (Allah) onlara seslenerek He will call them
Ye,Nun,Elif,Dal,Ye,He,Mim,
10,50,1,4,10,5,40,
V – 3rd person masculine singular (form III) imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فيقول ق و ل | GVL FYGVL fe yeḳūlu der ki and say,
Fe,Ye,Gaf,Vav,Lam,
80,10,100,6,30,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الفاء عاطفة
فعل مضارع
أين | ÊYN eyne nerede? """Where,"
,Ye,Nun,
,10,50,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
شركائي ش ر ك | ŞRK ŞRKEÙY şurakāiye benim ortaklarım (are) My partners
Şın,Re,Kef,Elif,,Ye,
300,200,20,1,,10,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الذين | ELZ̃YN elleƶīne whom
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum olduklarını you used (to)
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
تزعمون ز ع م | ZAM TZAMVN tez'ǔmūne zannettikleriniz "claim?"""
Te,Ze,Ayn,Mim,Vav,Nun,
400,7,70,40,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَيَوْمَ: ve o gün | يُنَادِيهِمْ: (Allah) onlara seslenerek | فَيَقُولُ: der ki | أَيْنَ: nerede? | شُرَكَائِيَ: benim ortaklarım | الَّذِينَ: | كُنْتُمْ: olduklarını | تَزْعُمُونَ: zannettikleriniz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ويوم WYWM ve o gün | يناديهم YNED̃YHM (Allah) onlara seslenerek | فيقول FYGWL der ki | أين ÊYN nerede? | شركائي ŞRKEÙY benim ortaklarım | الذين ELZ̃YN | كنتم KNTM olduklarını | تزعمون TZAMWN zannettikleriniz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve yevme: ve o gün | yunādīhim: (Allah) onlara seslenerek | fe yeḳūlu: der ki | eyne: nerede? | şurakāiye: benim ortaklarım | elleƶīne: | kuntum: olduklarını | tez'ǔmūne: zannettikleriniz |
Kırık Meal (Transcript) : |VYVM: ve o gün | YNED̃YHM: (Allah) onlara seslenerek | FYGVL: der ki | ÊYN: nerede? | ŞRKEÙY: benim ortaklarım | ELZ̃YN: | KNTM: olduklarını | TZAMVN: zannettikleriniz |
Abdulbaki Gölpınarlı : O gün, onlara nidâ eder de nerede der, bana eş, ortak sandığınız şeyler?
Adem Uğur : O gün Allah onları çağırarak: Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede? diyecektir.
Ahmed Hulusi : O süreçte onlara (Allâh'a inandıklarını söyleyip yanı sıra tanrılar edinenlere) şöyle hitap edilir: "Ortaklarım sandıklarınız nerede?"
Ahmet Tekin : Kıyamet günü, Allah’ın böylelerine sesleneceği gündür. 'İlâhlığımda, otoritemde, mülkümde, tasarruflarımda benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz, hani, nerede?' diye soracaktır.
Ahmet Varol : O gün (Allah) onlara seslenerek: 'Hani ortaklarım olduklarını sandıklarınız nerede?' der.
Ali Bulaç : O gün (Allah) onlara seslenerek: "Bana ortak olarak öne sürdükleriniz nerede?" der.
Ali Fikri Yavuz : Kıyamet gününde (Allah o müşriklere) nida edib şöyle buyuracaktır: “- Nerede, kendilerini ortaklarım diye zannettikleriniz?”
Bekir Sadak : Allah, o gun onlara seslenir: «Benim ortagim olduklarini iddia ettikleriniz nerededirler?» der.
Celal Yıldırım : O gün (Allah) onlara seslenir de, «iddia edip durduğunuz ortaklarım nerede ?» der.
Diyanet İşleri : Allah’ın onlara seslenerek, “Hani benim, var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?” diyeceği günü hatırla!
Diyanet İşleri (eski) : Allah, o gün onlara seslenir: 'Benim ortağım olduklarını iddia ettikleriniz nerededirler?' der.
Diyanet Vakfi : O gün Allah onları çağırarak: Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede? diyecektir.
Edip Yüksel : Gün gelir, onlara, 'Ortaklarım olduklarını iddia etmekte olduklarınız hani nerede?' diye seslenir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O gün Allah onları çağırarak, «Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz, hani nerede?» diyecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hele onlara haykırıp da: «Nerede o iddia ettiğiniz ortaklarım?» diyeceği gün,
Elmalılı Hamdi Yazır : Hele onlara haykırıb da «nerede o zu'mettiğiniz şeriklerim» diyeceği gün...
Fizilal-il Kuran : Allah, o gün onlara seslenir: «Benim ortağım olduğunu iddia ettikleriniz nerededirler?»
Gültekin Onan : O gün (Tanrı) onlara seslenerek: "Bana ortak olarak öne sürdükleriniz nerede?" der.
Hakkı Yılmaz : Ve o gün Allah onlara seslenir de der ki: “Yanlış olarak inanmış olduğunuz Benim ortaklar hani nerede?”
Hasan Basri Çantay : O günde ki (Allah) onlara nida edib: «Hani baatıl zan ile iddia edib durduğunuz ortaklarım nerede?» diyecekdir.
Hayrat Neşriyat : Ve o gün (Allah), onlara (o müşriklere) seslenir de: '(Kendilerini bana ortak)zannetmekte olduğunuz ortaklarım nerede?' buyurur.
İbni Kesir : O gün Allah; onlara seslenip: Benim ortağım olduklarını ileri sürdükleriniz nerededirler? der.
İskender Evrenosoğlu : Ve o gün onlara (Allah) nida edecek: "Zanda bulunduğunuz Benim ortaklarım nerede?" diyecek.
Muhammed Esed : Çünkü, o Gün böylelerine seslenilip, "Tanrılıkta Bana ortak olduğunu sandığınız (varlıklar ya da güçler) şimdi neredeler?" diye sorulacak.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o gün ki, onlara nidâ eder de der ki, «Nerede o şeriklerim ki, siz zu'm eder olmuştunuz!»
Ömer Öngüt : O gün Allah onlara seslenerek: “Benim ortağım olduklarını iddiâ ettikleriniz hani nerede?” diyecektir.
Şaban Piriş : O gün, Allah onlara seslenerek: -İddia ettiğiniz ortaklarım nerede? der.
Suat Yıldırım : O gün Allah müşriklere: "Nerede Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şerikler?" diye seslenir.
Süleyman Ateş : O gün (Allâh) onlara seslenerek: "Benim ortaklarım (olduklarını) sandığınız şeyler nerede?" der.
Tefhim-ul Kuran : O gün (Allah) onlara seslenecek: «Benim ortaklarım olarak öne sürdükleriniz nerede?» der.
Ümit Şimşek : O gün Allah onlara, 'Nerede Bana ortak zannettiğiniz şeriklerim?' diye seslenir.
Yaşar Nuri Öztürk : O gün onlara seslenerek şöyle diyecek: "O kendilerini bir şey sandığınız ortaklarım nerede?"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}