» 28 / Kasas  49:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 49
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. فَأْتُوا (FÊTVE) = fe'tū : o halde getirin
3. بِكِتَابٍ (BKTEB) = bikitābin : bir Kitap
4. مِنْ (MN) = min :
5. عِنْدِ (AND̃) = ǐndi : katından
6. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
7. هُوَ (HV) = huve : o
8. أَهْدَىٰ (ÊHD̃) = ehdā : daha doğru olan
9. مِنْهُمَا (MNHME) = minhumā : bu ikisinden
10. أَتَّبِعْهُ (ÊTBAH) = ettebiǎ'hu : ben ona uyayım
11. إِنْ (ÎN) = in : eğer
12. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : iseniz
13. صَادِقِينَ (ṦED̃GYN) = Sādiḳīne : doğru
de ki | o halde getirin | bir Kitap | | katından | Allah | o | daha doğru olan | bu ikisinden | ben ona uyayım | eğer | iseniz | doğru |

[GVL] [ETY] [KTB] [] [AND̃] [] [] [HD̃Y] [] [TBA] [] [KVN] [ṦD̃G]
GL FÊTVE BKTEB MN AND̃ ELLH HV ÊHD̃ MNHME ÊTBAH ÎN KNTM ṦED̃GYN

ḳul fe'tū bikitābin min ǐndi llahi huve ehdā minhumā ettebiǎ'hu in kuntum Sādiḳīne
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين

 » 28 / Kasas  Suresi: 49
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
فأتوا ا ت ي | ETY FÊTVE fe'tū o halde getirin """Then bring"
بكتاب ك ت ب | KTB BKTEB bikitābin bir Kitap a Book
من | MN min from Allah,
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐndi katından from Allah,
الله | ELLH llahi Allah from Allah,
هو | HV huve o which
أهدى ه د ي | HD̃Y ÊHD̃ ehdā daha doğru olan (is) a better guide
منهما | MNHME minhumā bu ikisinden than both of them
أتبعه ت ب ع | TBA ÊTBAH ettebiǎ'hu ben ona uyayım that I may follow it,
إن | ÎN in eğer if
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you are
صادقين ص د ق | ṦD̃G ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru "truthful."""

28:49 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | o halde getirin | bir Kitap | | katından | Allah | o | daha doğru olan | bu ikisinden | ben ona uyayım | eğer | iseniz | doğru |

[GVL] [ETY] [KTB] [] [AND̃] [] [] [HD̃Y] [] [TBA] [] [KVN] [ṦD̃G]
GL FÊTVE BKTEB MN AND̃ ELLH HV ÊHD̃ MNHME ÊTBAH ÎN KNTM ṦED̃GYN

ḳul fe'tū bikitābin min ǐndi llahi huve ehdā minhumā ettebiǎ'hu in kuntum Sādiḳīne
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين

[ق و ل] [ا ت ي] [ك ت ب] [] [ع ن د] [] [] [ه د ي] [] [ت ب ع] [] [ك و ن] [ص د ق]

 » 28 / Kasas  Suresi: 49
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
فأتوا ا ت ي | ETY FÊTVE fe'tū o halde getirin """Then bring"
Fe,,Te,Vav,Elif,
80,,400,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بكتاب ك ت ب | KTB BKTEB bikitābin bir Kitap a Book
Be,Kef,Te,Elif,Be,
2,20,400,1,2,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
من | MN min from Allah,
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐndi katından from Allah,
Ayn,Nun,Dal,
70,50,4,
N – genitive noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah from Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
هو | HV huve o which
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
أهدى ه د ي | HD̃Y ÊHD̃ ehdā daha doğru olan (is) a better guide
,He,Dal,,
,5,4,,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
منهما | MNHME minhumā bu ikisinden than both of them
Mim,Nun,He,Mim,Elif,
40,50,5,40,1,
P – preposition
PRON – 3rd person dual object pronoun
جار ومجرور
أتبعه ت ب ع | TBA ÊTBAH ettebiǎ'hu ben ona uyayım that I may follow it,
,Te,Be,Ayn,He,
,400,2,70,5,
V – 1st person singular (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you are
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
صادقين ص د ق | ṦD̃G ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru "truthful."""
Sad,Elif,Dal,Gaf,Ye,Nun,
90,1,4,100,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | فَأْتُوا: o halde getirin | بِكِتَابٍ: bir Kitap | مِنْ: | عِنْدِ: katından | اللَّهِ: Allah | هُوَ: o | أَهْدَىٰ: daha doğru olan | مِنْهُمَا: bu ikisinden | أَتَّبِعْهُ: ben ona uyayım | إِنْ: eğer | كُنْتُمْ: iseniz | صَادِقِينَ: doğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | فأتوا FÊTWE o halde getirin | بكتاب BKTEB bir Kitap | من MN | عند AND̃ katından | الله ELLH Allah | هو HW o | أهدى ÊHD̃ daha doğru olan | منهما MNHME bu ikisinden | أتبعه ÊTBAH ben ona uyayım | إن ÎN eğer | كنتم KNTM iseniz | صادقين ṦED̃GYN doğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | fe'tū: o halde getirin | bikitābin: bir Kitap | min: | ǐndi: katından | llahi: Allah | huve: o | ehdā: daha doğru olan | minhumā: bu ikisinden | ettebiǎ'hu: ben ona uyayım | in: eğer | kuntum: iseniz | Sādiḳīne: doğru |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | FÊTVE: o halde getirin | BKTEB: bir Kitap | MN: | AND̃: katından | ELLH: Allah | HV: o | ÊHD̃: daha doğru olan | MNHME: bu ikisinden | ÊTBAH: ben ona uyayım | ÎN: eğer | KNTM: iseniz | ṦED̃GYN: doğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Şu iki kitaptan daha fazla doğru yola sevkeden bir kitap getirin doğru söylüyorsanız, getirin de uyayım ona.
Adem Uğur : (Resûlüm!) De ki: Eğer doğru sözlüler iseniz, Allah katından bu ikisinden (bana ve Musa'ya inen kitaplardan) daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım!
Ahmed Hulusi : De ki: "Eğer sözünüzde sadıksanız, bu ikisinden (Kur'ân ve Tevrat'tan) daha doğru yolu gösteren Allâh indînden bir bilgi (kitap) getirin de ona tâbi olayım!"
Ahmet Tekin : Rasulüm: 'Eğer siz iddianızda doğru iseniz, Allah katından, bu ikisinden, Kur’ân ve Tevrat’tan daha doğru bir kitap getirin de, ben ona uyayım' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Eğer doğru söyleyenlerdenseniz Allah katından bu ikisinden (Tevrat'tan ve Kur'an'dan) daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım.'
Ali Bulaç : De ki: "Eğer doğruysanız, bu durumda Allah katından bu ikisinden (Musa'ya indirilen Tevrat ve bana indirilen Kur'an'dan) daha doğru olan bir kitap getirin de, ona uymuş olayım."
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm onlara) de ki: “-Eğer doğru söyliyen kimselerseniz, bu ikisinden (Mûsa’ya indirilen Tevrat’dan ve bana indirilen Kur’an’dan) daha doğru bir kitab getirin Allah tarafından da, ben ona uyayım!...
Bekir Sadak : De ki «Eger dogru sozlu iseniz, Allah katindan, bu ikisinden daha dogru bir Kitap getirin de ona uyayim.»
Celal Yıldırım : De ki: Eğer doğrulardan iseniz bu ikisinden daha doğru yol gösterici ve daha gerçekçi bir kitab Allah'tan getirin de ona uyayım !
Diyanet İşleri : De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah katından, doğruya bu ikisinden (Tevrat ve Kur’an’dan) daha çok ulaştıran bir kitap getirin de, ben ona uyayım.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki 'Eğer doğru sözlü iseniz, Allah katından, bu ikisinden daha doğru bir Kitap getirin de ona uyayım.'
Diyanet Vakfi : (Resûlüm!) De ki: Eğer doğru sözlüler iseniz, Allah katından bu ikisinden (bana ve Musa'ya inen kitaplardan) daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım!
Edip Yüksel : De ki, 'Doğru sözlü iseniz, ALLAH katından bu ikisinden daha iyi yol gösteren bir kitap getirin, ben ona uyayım.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Resulüm!) De ki: «Eğer doğru sözlüler iseniz, Allah katından bu ikisinden (bana ve Musa'ya inen kitaplardan) daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım!»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «O halde eğer doğru söylüyorsanız, Allah katından bu ikisinden daha doğru bir kitap getirin ben de ona uyayım!»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: o halde bu ikisinden daha doğru bir kitab getirin Allah tarafından da ben ona tabi' olayım eğer sadıksanız
Fizilal-il Kuran : De ki; «Eğer doğru iseniz, Allah katından bu ikisinden, Musa'ya ve bana inen kitaplardan daha doğru bir kitap getirinde ben ona uyayım.»
Gültekin Onan : De ki: "Eğer doğruysanız, bu durumda Tanrı katından bu ikisinden (Musa'ya indirilen Tevrat ve bana indirilen Kuran'dan) daha doğru olan bir kitap getirin de, ona uymuş olayım."
Hakkı Yılmaz : De ki: “Eğer doğru kimseler iseniz, hemen Allah katından bana ve Mûsâ'ya inen kitaplardan daha çok doğruya kılavuz olan bir kitap getirin de ben de ona uyayım!”
Hasan Basri Çantay : De ki: «Eğer (sözünüzde) saadık (adam) larsanız Allah tarafından bu ikisinden daha doğru bir kâtib getirin de ben ona uyayım!»
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Eğer (iddiânızda) doğru kimseler iseniz, o hâlde Allah katından, bu ikisinden (Kur’ândan ve Tevrât’tan) daha doğru bir kitab getirin de, (ben) ona uyayım!'
İbni Kesir : De ki: Şayet doğru sözlüyseniz; Allah katından bu ikisinden daha doğru bir kitab getirin de ona uyalım.
İskender Evrenosoğlu : (Onlara) de ki: "Eğer siz, sadıklardan (doğru söyleyenlerden) iseniz Allah'ın katından, o ikisinden daha çok hidayete erdiren bir kitap getirin, ona tâbî olayım."
Muhammed Esed : De ki: "Eğer doğru sözlü kimselerseniz, haydi, Allah katından, doğru olana bu ikisinden daha yakın bir yol gösteren bir başka kitap getirin, ona ben de uyayım!"
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Allah tarafından bir kitap getiriniz ki, o, ikisinden daha doğru olsun da ona tâbi olayım. Eğer (zû'munuzca) doğru sözlü kimseler iseniz.»
Ömer Öngüt : De ki: “Eğer doğru sözlüler iseniz, Allah katından bu ikisinden daha doğru bir kitap getirin de ona uyayım. ”
Şaban Piriş : De ki: -Eğer doğru ve samimi iseniz, Allah katından bu iki kitaptan daha doğru bir kitap getirin de, ben de ona tabi olayım.
Suat Yıldırım : De ki: "Bu iddianızda tutarlı iseniz, bu iki kitaptan daha doğru, daha mûteber olup, Allah tarafından gelmiş olan başka bir kitap gösterin ona tâbi olayım!"
Süleyman Ateş : De ki: "Eğer doğru iseniz, Allâh katından bu ikisinden (yani Mûsâ'ya ve bana inen Kitaplardan) daha doğru bir Kitap getirin de ben ona uyayım."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Eğer doğruysanız, bu durumda Allah katından bu ikisinden (Musa'ya indirilen Tevrat ve bana indirilen Kur'an'dan) daha doğru olan bir kitap getirin de, ben de ona uymuş olayım.»
Ümit Şimşek : De ki: Doğru söylüyorsanız, bu ikisinden daha doğru bir kitabı Allah katından getirin de ona uyayım.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Eğer doğru sözlü iseniz, Allah katından, bu ikisinden daha aydınlık bir kitap getirin, ben ona uyayım."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}