» 28 / Kasas  87:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 87
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (VLE) = ve lā : ve sakın
2. يَصُدُّنَّكَ (YṦD̃NK) = yeSuddunneke : seni alıkoymasınlar
3. عَنْ (AN) = ǎn : -nden
4. ايَاتِ ( ËYET) = āyāti : ayetleri-
5. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
6. بَعْدَ (BAD̃) = beǎ'de : sonra
7. إِذْ (ÎZ̃) = iƶ :
8. أُنْزِلَتْ (ÊNZLT) = unzilet : indirildikten
9. إِلَيْكَ (ÎLYK) = ileyke : sana
10. وَادْعُ (VED̃A) = ved'ǔ : ve da'vet et
11. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
12. رَبِّكَ (RBK) = rabbike : Rabbine
13. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
14. تَكُونَنَّ (TKVNN) = tekūnenne : olma
15. مِنَ (MN) = mine : -dan
16. الْمُشْرِكِينَ (ELMŞRKYN) = l-muşrikīne : ortak koşanlar-
ve sakın | seni alıkoymasınlar | -nden | ayetleri- | Allah'ın | sonra | | indirildikten | sana | ve da'vet et | | Rabbine | ve | olma | -dan | ortak koşanlar- |

[] [ṦD̃D̃] [] [EYY] [] [BAD̃] [] [NZL] [] [D̃AV] [] [RBB] [] [KVN] [] [ŞRK]
VLE YṦD̃NK AN ËYET ELLH BAD̃ ÎZ̃ ÊNZLT ÎLYK VED̃A ÎL RBK VLE TKVNN MN ELMŞRKYN

ve lā yeSuddunneke ǎn āyāti llahi beǎ'de unzilet ileyke ved'ǔ ilā rabbike ve lā tekūnenne mine l-muşrikīne
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين

 » 28 / Kasas  Suresi: 87
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve sakın And (let) not
يصدنك ص د د | ṦD̃D̃ YṦD̃NK yeSuddunneke seni alıkoymasınlar avert you
عن | AN ǎn -nden from
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyāti ayetleri- (the) Verses
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
إذ | ÎZ̃ [when]
أنزلت ن ز ل | NZL ÊNZLT unzilet indirildikten they have been revealed
إليك | ÎLYK ileyke sana to you.
وادع د ع و | D̃AV VED̃A ved'ǔ ve da'vet et And invite (people)
إلى | ÎL ilā to
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbike Rabbine your Lord.
ولا | VLE ve lā ve And (do) not
تكونن ك و ن | KVN TKVNN tekūnenne olma be
من | MN mine -dan of
المشركين ش ر ك | ŞRK ELMŞRKYN l-muşrikīne ortak koşanlar- the polytheists.

28:87 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve sakın | seni alıkoymasınlar | -nden | ayetleri- | Allah'ın | sonra | | indirildikten | sana | ve da'vet et | | Rabbine | ve | olma | -dan | ortak koşanlar- |

[] [ṦD̃D̃] [] [EYY] [] [BAD̃] [] [NZL] [] [D̃AV] [] [RBB] [] [KVN] [] [ŞRK]
VLE YṦD̃NK AN ËYET ELLH BAD̃ ÎZ̃ ÊNZLT ÎLYK VED̃A ÎL RBK VLE TKVNN MN ELMŞRKYN

ve lā yeSuddunneke ǎn āyāti llahi beǎ'de unzilet ileyke ved'ǔ ilā rabbike ve lā tekūnenne mine l-muşrikīne
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين

[] [ص د د] [] [ا ي ي] [] [ب ع د] [] [ن ز ل] [] [د ع و] [] [ر ب ب] [] [ك و ن] [] [ش ر ك]

 » 28 / Kasas  Suresi: 87
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve sakın And (let) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يصدنك ص د د | ṦD̃D̃ YṦD̃NK yeSuddunneke seni alıkoymasınlar avert you
Ye,Sad,Dal,Nun,Kef,
10,90,4,50,20,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والنون للتوكيد والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
عن | AN ǎn -nden from
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyāti ayetleri- (the) Verses
,Ye,Elif,Te,
,10,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
T – accusative time adverb
ظرف زمان منصوب
إذ | ÎZ̃ [when]
,Zel,
,700,
T – time adverb
ظرف زمان
أنزلت ن ز ل | NZL ÊNZLT unzilet indirildikten they have been revealed
,Nun,Ze,Lam,Te,
,50,7,30,400,
V – 3rd person feminine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
إليك | ÎLYK ileyke sana to you.
,Lam,Ye,Kef,
,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
وادع د ع و | D̃AV VED̃A ved'ǔ ve da'vet et And invite (people)
Vav,Elif,Dal,Ayn,
6,1,4,70,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbike Rabbine your Lord.
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | VLE ve lā ve And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
تكونن ك و ن | KVN TKVNN tekūnenne olma be
Te,Kef,Vav,Nun,Nun,
400,20,6,50,50,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
فعل مضارع والنون للتوكيد
من | MN mine -dan of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
المشركين ش ر ك | ŞRK ELMŞRKYN l-muşrikīne ortak koşanlar- the polytheists.
Elif,Lam,Mim,Şın,Re,Kef,Ye,Nun,
1,30,40,300,200,20,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: ve sakın | يَصُدُّنَّكَ: seni alıkoymasınlar | عَنْ: -nden | ايَاتِ: ayetleri- | اللَّهِ: Allah'ın | بَعْدَ: sonra | إِذْ: | أُنْزِلَتْ: indirildikten | إِلَيْكَ: sana | وَادْعُ: ve da'vet et | إِلَىٰ: | رَبِّكَ: Rabbine | وَلَا: ve | تَكُونَنَّ: olma | مِنَ: -dan | الْمُشْرِكِينَ: ortak koşanlar- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE ve sakın | يصدنك YṦD̃NK seni alıkoymasınlar | عن AN -nden | آيات ËYET ayetleri- | الله ELLH Allah'ın | بعد BAD̃ sonra | إذ ÎZ̃ | أنزلت ÊNZLT indirildikten | إليك ÎLYK sana | وادع WED̃A ve da'vet et | إلى ÎL | ربك RBK Rabbine | ولا WLE ve | تكونن TKWNN olma | من MN -dan | المشركين ELMŞRKYN ortak koşanlar- |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: ve sakın | yeSuddunneke: seni alıkoymasınlar | ǎn: -nden | āyāti: ayetleri- | llahi: Allah'ın | beǎ'de: sonra | : | unzilet: indirildikten | ileyke: sana | ved'ǔ: ve da'vet et | ilā: | rabbike: Rabbine | ve lā: ve | tekūnenne: olma | mine: -dan | l-muşrikīne: ortak koşanlar- |
Kırık Meal (Transcript) : |VLE: ve sakın | YṦD̃NK: seni alıkoymasınlar | AN: -nden | ËYET: ayetleri- | ELLH: Allah'ın | BAD̃: sonra | ÎZ̃: | ÊNZLT: indirildikten | ÎLYK: sana | VED̃A: ve da'vet et | ÎL: | RBK: Rabbine | VLE: ve | TKVNN: olma | MN: -dan | ELMŞRKYN: ortak koşanlar- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve sakın sana indirildikten sonra seni Allah'ın âyetlerinden çevirmesinler ve Rabbine çağır halkı ve sakın şirk koşanlardan olma.
Adem Uğur : Allah'ın âyetleri sana indirildikten sonra, artık sakın onlar seni bu âyetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma!
Ahmed Hulusi : Sana inzâl olunan Allâh işaretlerinin gereğini yerine getirmekten seni engelleyemesinler! Rabbine davet et ve müşriklerden olma!
Ahmet Tekin : Allah’ın âyetleri sana indirildikten, içindeki hükümler sana farz olduktan sonra, artık, sakın onlar seni bu âyetleri okumaktan, tebliğden, içindeki ilkeleri yaşamaktan alıkoymasınlar, faaliyetlerini engelleyici tedbirler almasınlar. İnsanları, Rabbinin birliğini kabule, ona kulluk ve ibadete, şeriatla amel etmeye davet et. Sakın imandan sonra ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşan, gizli şirki yaşayan, başka otoriteler kabul eden müşriklerden olma!
Ahmet Varol : Sana indirildikten sonra, sakın seni Allah'ın ayetlerinden alıkoymasınlar. Sen Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma.
Ali Bulaç : Sana indirildikten sonra, sakın seni Allah'ın ayetlerinden alıkoymasınlar. Sen Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma.
Ali Fikri Yavuz : Sana indirildikten sonra, sakın Allah’ın ayetlerinden, (onları okuyup gereği üzre amel etmekten) seni çevirmesinler. Rabbine (ibadete) çağır ve kat’iyyen müşriklerden olma...
Bekir Sadak : Allah'in ayetleri sana indirildiginde sakin seni onlardan alikoymasinlar. Rabbine cagir, sakin musriklerden olma.
Celal Yıldırım : Sana indirildikten sonra sakın onlar seni Allah'ın âyetlerinden alıkoymasınlar. Rabbına (insanları) davete devam et; sakın Allah'a ortak koşanlardan olma !
Diyanet İşleri : Allah’ın âyetleri sana indirildikten sonra, sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah’a ortak koşanlardan olma!
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın ayetleri sana indirildiğinde sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine çağır, sakın müşriklerden olma.
Diyanet Vakfi : Allah'ın âyetleri sana indirildikten sonra, artık sakın onlar seni bu âyetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma!
Edip Yüksel : Sana indirildikten sonra seni ALLAH'ın ayetlerinden saptırmasınlar. Rabbine çağır; ortak koşanlardan olma.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'ın âyetleri sana indirildikten sonra, artık sakın onlar seni bu âyetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve sakın sana indirildikten sonra, Allah'ın ayetlerinden seni çevirmesinler; hemen Rabbine davet et ve sakın ortak koşanlardan olma!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve sakın sana indirildikten sonra Allahın âyatından seni çevirmesinler, hemen rabbına davet et ve sakın müşriklerden olma
Fizilal-il Kuran : Ve Allah'ın, ayetleri sana indikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabb'ine davet et, ortak koşanlardan olma.
Gültekin Onan : Sana indirildikten sonra, sakın seni Tanrı'nın ayetlerinden alıkoymasınlar. Sen rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma.
Hakkı Yılmaz : Ve ortak koşanlar sana indirildikten sonra, sakın seni Allah'ın âyetlerinden alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et. Ve asla ortak koşanlardan olma!
Hasan Basri Çantay : Allahın âyetlerinden — onların sana indirildiği andan i'tibâren — sakın (müşrikler) seni çevirmesinler! Sen (insanları) Allaha da'vet et. Zinhar müşriklerden olma!
Hayrat Neşriyat : Ve Allah’ın âyetleri sana indirildikten sonra, sakın seni (onlardan) alıkoymasınlar;artık Rabbine da'vet et; ve sakın müşriklerden olma!
İbni Kesir : Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbına davet et ve sakın müşriklerden olma.
İskender Evrenosoğlu : Ve Sana indirildikten sonra, Allah'ın âyetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et (Allah'a ulaşmaya çağır). Ve sakın müşriklerden olma!
Muhammed Esed : ve bir kere Allah'ın ayetleri sana indirilmiş olduğuna göre, bundan sonra artık sakın seni onlardan alıkoymalarına fırsat verme; tersine, (insanları) Rabbine çağır. Ve sakın, Allah'tan başka varlıklara tanrısal güçler ve nitelikler yakıştıran kimselerden olma:
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve seni Allah'ın âyetlerinden, sana indirildiğinden sonra çevimesinler ve Rabbine dâvet et ve sakın müşriklerden olma.
Ömer Öngüt : Allah'ın âyetleri sana indirildikten sonra, artık sakın onlar seni bu âyetlerden alıkoymasınlar. Rabbine dâvet et ve aslâ müşriklerden olma!
Şaban Piriş : Allah’ın ayetleri sana indirildikten sonra, sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabb’ine yalvar, müşriklerden olma!
Suat Yıldırım : Allah’ın âyetleri sana indirildikten sonra, sakın onlardan seni hiç kimse vazgeçirmesin. Sen insanları Rabbine ibadet etmeye dâvet et ve sakın müşriklerden olma!
Süleyman Ateş : Ve Allâh'ın, âyetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine da'vet et, ortak koşanlardan olma.
Tefhim-ul Kuran : Sana indirildikten sonra, sakın seni Allah'ın ayetlerinden alıkoymasınlar. Sen Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma.
Ümit Şimşek : Sana indirildikten sonra, Allah'ın âyetlerinden onlar seni alıkoymasın. Sen insanları Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni geri çevirmesinler. Rabbine yakar/Rabbine çağır. Sakın şirke bulaşanlardan olma.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}