» 28 / Kasas  5:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 5
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَنُرِيدُ (VNRYD̃) = ve nurīdu : biz istiyorduk
2. أَنْ (ÊN) = en :
3. نَمُنَّ (NMN) = nemunne : lutfetmeyi
4. عَلَى (AL) = ǎlā : üzerine
5. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
6. اسْتُضْعِفُوا (ESTŽAFVE) = stuD'ǐfū : ezilen(ler)
7. فِي (FY) = fī :
8. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : o yerde
9. وَنَجْعَلَهُمْ (VNCALHM) = ve nec'ǎlehum : ve onları yapmayı
10. أَئِمَّةً (ÊÙMT) = eimmeten : önderler
11. وَنَجْعَلَهُمُ (VNCALHM) = ve nec'ǎlehumu : ve onları kılmayı
12. الْوَارِثِينَ (ELVERS̃YN) = l-vāriṧīne : mirasçı
biz istiyorduk | | lutfetmeyi | üzerine | kimseler | ezilen(ler) | | o yerde | ve onları yapmayı | önderler | ve onları kılmayı | mirasçı |

[RVD̃] [] [MNN] [] [] [ŽAF] [] [ERŽ] [CAL] [EMM] [CAL] [VRS̃]
VNRYD̃ ÊN NMN AL ELZ̃YN ESTŽAFVE FY ELÊRŽ VNCALHM ÊÙMT VNCALHM ELVERS̃YN

ve nurīdu en nemunne ǎlā elleƶīne stuD'ǐfū l-erDi ve nec'ǎlehum eimmeten ve nec'ǎlehumu l-vāriṧīne
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين

 » 28 / Kasas  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ونريد ر و د | RVD̃ VNRYD̃ ve nurīdu biz istiyorduk And We wanted
أن | ÊN en to
نمن م ن ن | MNN NMN nemunne lutfetmeyi bestow a favor
على | AL ǎlā üzerine upon
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
استضعفوا ض ع ف | ŽAF ESTŽAFVE stuD'ǐfū ezilen(ler) were oppressed
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi o yerde the land
ونجعلهم ج ع ل | CAL VNCALHM ve nec'ǎlehum ve onları yapmayı and make them
أئمة ا م م | EMM ÊÙMT eimmeten önderler leaders
ونجعلهم ج ع ل | CAL VNCALHM ve nec'ǎlehumu ve onları kılmayı and make them
الوارثين و ر ث | VRS̃ ELVERS̃YN l-vāriṧīne mirasçı the inheritors,

28:5 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

biz istiyorduk | | lutfetmeyi | üzerine | kimseler | ezilen(ler) | | o yerde | ve onları yapmayı | önderler | ve onları kılmayı | mirasçı |

[RVD̃] [] [MNN] [] [] [ŽAF] [] [ERŽ] [CAL] [EMM] [CAL] [VRS̃]
VNRYD̃ ÊN NMN AL ELZ̃YN ESTŽAFVE FY ELÊRŽ VNCALHM ÊÙMT VNCALHM ELVERS̃YN

ve nurīdu en nemunne ǎlā elleƶīne stuD'ǐfū l-erDi ve nec'ǎlehum eimmeten ve nec'ǎlehumu l-vāriṧīne
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين

[ر و د] [] [م ن ن] [] [] [ض ع ف] [] [ا ر ض] [ج ع ل] [ا م م] [ج ع ل] [و ر ث]

 » 28 / Kasas  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ونريد ر و د | RVD̃ VNRYD̃ ve nurīdu biz istiyorduk And We wanted
Vav,Nun,Re,Ye,Dal,
6,50,200,10,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural (form IV) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
أن | ÊN en to
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
نمن م ن ن | MNN NMN nemunne lutfetmeyi bestow a favor
Nun,Mim,Nun,
50,40,50,
V – 1st person plural imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
على | AL ǎlā üzerine upon
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
استضعفوا ض ع ف | ŽAF ESTŽAFVE stuD'ǐfū ezilen(ler) were oppressed
Elif,Sin,Te,Dad,Ayn,Fe,Vav,Elif,
1,60,400,800,70,80,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form X) passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi o yerde the land
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
ونجعلهم ج ع ل | CAL VNCALHM ve nec'ǎlehum ve onları yapmayı and make them
Vav,Nun,Cim,Ayn,Lam,He,Mim,
6,50,3,70,30,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أئمة ا م م | EMM ÊÙMT eimmeten önderler leaders
,,Mim,Te merbuta,
,,40,400,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
ونجعلهم ج ع ل | CAL VNCALHM ve nec'ǎlehumu ve onları kılmayı and make them
Vav,Nun,Cim,Ayn,Lam,He,Mim,
6,50,3,70,30,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الوارثين و ر ث | VRS̃ ELVERS̃YN l-vāriṧīne mirasçı the inheritors,
Elif,Lam,Vav,Elif,Re,Se,Ye,Nun,
1,30,6,1,200,500,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَنُرِيدُ: biz istiyorduk | أَنْ: | نَمُنَّ: lutfetmeyi | عَلَى: üzerine | الَّذِينَ: kimseler | اسْتُضْعِفُوا: ezilen(ler) | فِي: | الْأَرْضِ: o yerde | وَنَجْعَلَهُمْ: ve onları yapmayı | أَئِمَّةً: önderler | وَنَجْعَلَهُمُ: ve onları kılmayı | الْوَارِثِينَ: mirasçı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ونريد WNRYD̃ biz istiyorduk | أن ÊN | نمن NMN lutfetmeyi | على AL üzerine | الذين ELZ̃YN kimseler | استضعفوا ESTŽAFWE ezilen(ler) | في FY | الأرض ELÊRŽ o yerde | ونجعلهم WNCALHM ve onları yapmayı | أئمة ÊÙMT önderler | ونجعلهم WNCALHM ve onları kılmayı | الوارثين ELWERS̃YN mirasçı |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve nurīdu: biz istiyorduk | en: | nemunne: lutfetmeyi | ǎlā: üzerine | elleƶīne: kimseler | stuD'ǐfū: ezilen(ler) | : | l-erDi: o yerde | ve nec'ǎlehum: ve onları yapmayı | eimmeten: önderler | ve nec'ǎlehumu: ve onları kılmayı | l-vāriṧīne: mirasçı |
Kırık Meal (Transcript) : |VNRYD̃: biz istiyorduk | ÊN: | NMN: lutfetmeyi | AL: üzerine | ELZ̃YN: kimseler | ESTŽAFVE: ezilen(ler) | FY: | ELÊRŽ: o yerde | VNCALHM: ve onları yapmayı | ÊÙMT: önderler | VNCALHM: ve onları kılmayı | ELVERS̃YN: mirasçı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve bizse yeryüzünde zayıf bir hâle getirilmesi istenenlere lûtfetmeyi ve onları, halka rehber kılmayı ve yeryüzüne, onları mîras bırakmayı dilemedeydik.
Adem Uğur : Biz ise, o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları (mukaddes topraklara) vâris kılmak istiyorduk.
Ahmed Hulusi : Biz de diledik ki, o bölgedeki âciz bırakılıp aşağılananlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve kendilerini vârisler kılalım.
Ahmet Tekin : Biz ise, o ülkede temel hak ve hürriyetleri yok sayılan güçsüzlere, baskıcı, zâlim idareler altında ezilenlere lütufta bulunmak, onları önderler olarak yetiştirmek, o topraklara vâris kılarak, ötekilerin yerine geçirmek, oraya hâkim hale getirmek istiyorduk.
Ahmet Varol : Bizse o yerde zayıf düşürülenlere lütfetmek, onları önderler yapmak ve onları mirasçılar kılmak istiyorduk.
Ali Bulaç : Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz.
Ali Fikri Yavuz : Biz de istiyorduk ki, o yerde ezilmekte olanlara lütûf yapalım, onları hayırda önderler yapalım ve kendilerini (Firavun’un yerine Mısır’da) mirasçılar kılalım.
Bekir Sadak : (5-6) Biz, memlekette gucsuz sayilanlara iyilikte bulunmak onlari onderler kilmak, onlari varis yapmak, memlekete yerlestirmek; Firavun, Haman ve her ikisinin askerlerine, cekinmekte olduklari seyleri gostermek istiyorduk.
Celal Yıldırım : Biz ise, o ülkede güçsüz hale düşürülenlere (lütuf ve rahmetimizle) yardımda bulunmayı, onları (örnek alınacak) liderler, önderler kılmayı, onları (o yerlere) vârisler yapmayı,
Diyanet İşleri : Biz ise, istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım.
Diyanet İşleri (eski) : (5-6) Biz, memlekette güçsüz sayılanlara iyilikte bulunmak, onları önderler kılmak, onları varis yapmak, memlekete yerleştirmek; Firavun, Haman ve her ikisinin askerlerine, çekinmekte oldukları şeyleri göstermek istiyorduk.
Diyanet Vakfi : Biz ise, o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları (mukaddes topraklara) vâris kılmak istiyorduk.
Edip Yüksel : Yeryüzünde güçsüzleştirilip ezilenlere lütfederek diledik ki onları önderler ve varisler yapalım.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Biz ise istiyorduk ki, o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunalım, onları önderler yapalım, onlara (ötekilerin) yerini aldıralım.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Biz de o yerde ezilmekte olanlara lütufta bulunmak, onları öncül rehberler yapmak ve onları varisler kılmak istiyorduk.
Elmalılı Hamdi Yazır : Biz de istiyorduk ki o yerde ezilmekte olanlara lûtfedelim, onları öncül imamlar yapalım, hem onları vârisler kılalım
Fizilal-il Kuran : Biz istiyorduk ki o yerde zayıflatılanlara lutfedelim, onları önderler yapalım, onları diğerlerinin yerine mirasçı kılalım.
Gültekin Onan : Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları imamlar yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz.
Hakkı Yılmaz : Biz ise istiyoruz ki, yeryüzünde güçsüz düşürülenlere armağan verelim, onları önderler yapalım ve onları mirasçılar yapalım.
Hasan Basri Çantay : Biz ise diliyoruz ki o yerde za'fa uğratılanlara lütfedelim, onları (hayırda) muktedâbihler yapalım, onları (Fir'avn mülkünün) vârisler (i) kılalım.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki (biz, onları bu devrelerden geçirmekle) istiyorduk ki, o memlekette güçsüz düşürülenlere lütufta bulunalım, onları (insanlara) rehberler yapalım ve onları (Fir'avun’un memleketine) vâris olan kimseler kılalım.
İbni Kesir : Biz ise istiyorduk ki; güçsüz sayılanlara iyilikte bulunalım, onları önderler kılalım ve onları varisler yapalım.
İskender Evrenosoğlu : Ve Biz, yeryüzünde güçsüz olanları ni'metlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyoruz (istiyorduk).
Muhammed Esed : Fakat Biz istiyorduk ki, yeryüzünde hor ve güçsüz görülen kimselerden yana çıkalım, onların dinde öncüler olmasını sağlayalım, onları (Firavun'un şeref ve itibarına) varis kılalım
Ömer Nasuhi Bilmen : Biz de o yerde zayıf düşürülmeleri istenilen kimselere lütfetmek ve onları ileri gelenler kılmak ve onları (o yere) varisler kılmak diledik.
Ömer Öngüt : Biz de istiyorduk ki; o yerde ezilmekte olanlara iyilikte bulunalım, onları önderler yapalım ve onları (ötekilerin mülküne) mirasçı kılalım.
Şaban Piriş : Biz ise, ülkede güçsüz bırakılanlara iyilik etmek ve onları önderler yapmak ve onları oraya mirasçı kılmak istiyorduk.
Suat Yıldırım : (5-6) Biz ise o ülkedeki güçsüzlere ihsanda bulunmak, onları dünyada örnek şahsiyetler yapmak ve ülkeye onları vâris kılmak, onlara dünya hâkimiyeti vermek; Firavun’u, Haman’ı ve onların ordularını ise korktuklarına uğratmak istiyorduk.
Süleyman Ateş : Biz de istiyorduk ki o yerde ezilenlere lutfedelim, onları önderler yapalım, onları (ötekilerin mülküne) mirâsçı kılalım.
Tefhim-ul Kuran : Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz.
Ümit Şimşek : Biz de istiyorduk ki, o memlekette zayıf düşürülmüş olanlara lütufta bulunalım, onları önder yapalım ve diğerlerine vâris kılalım.
Yaşar Nuri Öztürk : Ve biz istiyoruz ki, yeryüzünde ezilip horlananlara bağışta bulunalım, onları önderler yapalım, onları mirasçılar haline getirelim.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}