» 28 / Kasas  22:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 22
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَمَّا (VLME) = velemmā : ne zaman ki
2. تَوَجَّهَ (TVCH) = teveccehe : yönelince
3. تِلْقَاءَ (TLGEÙ) = tilḳā'e : tarafına
4. مَدْيَنَ (MD̃YN) = medyene : Medyen
5. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi
6. عَسَىٰ (AS) = ǎsā : umarım ki
7. رَبِّي (RBY) = rabbī : Rabbim
8. أَنْ (ÊN) = en :
9. يَهْدِيَنِي (YHD̃YNY) = yehdīenī : beni iletir
10. سَوَاءَ (SVEÙ) = sevā'e : doğru
11. السَّبِيلِ (ELSBYL) = s-sebīli : yola
ne zaman ki | yönelince | tarafına | Medyen | dedi | umarım ki | Rabbim | | beni iletir | doğru | yola |

[] [VCH] [LGY] [] [GVL] [ASY] [RBB] [] [HD̃Y] [SVY] [SBL]
VLME TVCH TLGEÙ MD̃YN GEL AS RBY ÊN YHD̃YNY SVEÙ ELSBYL

velemmā teveccehe tilḳā'e medyene ḳāle ǎsā rabbī en yehdīenī sevā'e s-sebīli
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل

 » 28 / Kasas  Suresi: 22
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولما | VLME velemmā ne zaman ki And when
توجه و ج ه | VCH TVCH teveccehe yönelince he turned his face
تلقاء ل ق ي | LGY TLGEÙ tilḳā'e tarafına towards
مدين | MD̃YN medyene Medyen Madyan,
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi he said,
عسى ع س ي | ASY AS ǎsā umarım ki """Perhaps"
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbim my Lord
أن | ÊN en [that]
يهديني ه د ي | HD̃Y YHD̃YNY yehdīenī beni iletir will guide me
سواء س و ي | SVY SVEÙ sevā'e doğru (to the) sound
السبيل س ب ل | SBL ELSBYL s-sebīli yola "way."""

28:22 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ne zaman ki | yönelince | tarafına | Medyen | dedi | umarım ki | Rabbim | | beni iletir | doğru | yola |

[] [VCH] [LGY] [] [GVL] [ASY] [RBB] [] [HD̃Y] [SVY] [SBL]
VLME TVCH TLGEÙ MD̃YN GEL AS RBY ÊN YHD̃YNY SVEÙ ELSBYL

velemmā teveccehe tilḳā'e medyene ḳāle ǎsā rabbī en yehdīenī sevā'e s-sebīli
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل

[] [و ج ه] [ل ق ي] [] [ق و ل] [ع س ي] [ر ب ب] [] [ه د ي] [س و ي] [س ب ل]

 » 28 / Kasas  Suresi: 22
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولما | VLME velemmā ne zaman ki And when
Vav,Lam,Mim,Elif,
6,30,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
T – time adverb
الواو عاطفة
ظرف زمان
توجه و ج ه | VCH TVCH teveccehe yönelince he turned his face
Te,Vav,Cim,He,
400,6,3,5,
V – 3rd person masculine singular (form V) perfect verb
فعل ماض
تلقاء ل ق ي | LGY TLGEÙ tilḳā'e tarafına towards
Te,Lam,Gaf,Elif,,
400,30,100,1,,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
مدين | MD̃YN medyene Medyen Madyan,
Mim,Dal,Ye,Nun,
40,4,10,50,
"PN – genitive proper noun → Madyan"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi he said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عسى ع س ي | ASY AS ǎsā umarım ki """Perhaps"
Ayn,Sin,,
70,60,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbim my Lord
Re,Be,Ye,
200,2,10,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أن | ÊN en [that]
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يهديني ه د ي | HD̃Y YHD̃YNY yehdīenī beni iletir will guide me
Ye,He,Dal,Ye,Nun,Ye,
10,5,4,10,50,10,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 1st person singular object pronoun
فعل مضارع منصوب والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
سواء س و ي | SVY SVEÙ sevā'e doğru (to the) sound
Sin,Vav,Elif,,
60,6,1,,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
السبيل س ب ل | SBL ELSBYL s-sebīli yola "way."""
Elif,Lam,Sin,Be,Ye,Lam,
1,30,60,2,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَمَّا: ne zaman ki | تَوَجَّهَ: yönelince | تِلْقَاءَ: tarafına | مَدْيَنَ: Medyen | قَالَ: dedi | عَسَىٰ: umarım ki | رَبِّي: Rabbim | أَنْ: | يَهْدِيَنِي: beni iletir | سَوَاءَ: doğru | السَّبِيلِ: yola |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولما WLME ne zaman ki | توجه TWCH yönelince | تلقاء TLGEÙ tarafına | مدين MD̃YN Medyen | قال GEL dedi | عسى AS umarım ki | ربي RBY Rabbim | أن ÊN | يهديني YHD̃YNY beni iletir | سواء SWEÙ doğru | السبيل ELSBYL yola |
Kırık Meal (Okunuş) : |velemmā: ne zaman ki | teveccehe: yönelince | tilḳā'e: tarafına | medyene: Medyen | ḳāle: dedi | ǎsā: umarım ki | rabbī: Rabbim | en: | yehdīenī: beni iletir | sevā'e: doğru | s-sebīli: yola |
Kırık Meal (Transcript) : |VLME: ne zaman ki | TVCH: yönelince | TLGEÙ: tarafına | MD̃YN: Medyen | GEL: dedi | AS: umarım ki | RBY: Rabbim | ÊN: | YHD̃YNY: beni iletir | SVEÙ: doğru | ELSBYL: yola |
Abdulbaki Gölpınarlı : Medyen tarafına yönelince de umarım ki dedi, Rabbim, beni doğru yola sevk eder.
Adem Uğur : Medyen'e doğru yöneldiğinde: Umarım, Rabbim beni doğru yola iletir, dedi.
Ahmed Hulusi : Medyen (Şuayb a. s. ın memleketi) tarafına yöneldiğinde (Musa) dedi ki: "Umulur ki Rabbim, düzlüğe çıkartır!"
Ahmet Tekin : Medyen’e doğru yöneldiğinde: 'Umarım, Rabbim beni doğru, normal bir yola yöneltti' dedi.
Ahmet Varol : Medyen tarafına yönelince: 'Umarım Rabbim beni doğru yola iletir' dedi.
Ali Bulaç : Medyen'e doğru yöneldiğinde de: "Umarım Rabbim, beni doğru bir yola yöneltip iletir" dedi.
Ali Fikri Yavuz : Mûsa Medyen (şehrine) doğru yönelince dedi ki: “- Umarım, Rabbim bana doğru yolu gösterir (de Medyen’e giderim).”
Bekir Sadak : Medyen'e dogru yoneldiginde: «Rabbimin bana dogru yolu gosterecegini umarim» dedi.
Celal Yıldırım : Ve Medyen tarafına yöneldiğinde şöyle dedi, «Rabbimin beni doğru yola eriştireceğini umarım.»
Diyanet İşleri : (Şehirden çıkıp) Medyen’e doğru yöneldiğinde, “Umarım Rabbim beni doğru yola iletir” dedi.
Diyanet İşleri (eski) : Medyen'e doğru yöneldiğinde: 'Rabbimin bana doğru yolu göstereceğini umarım' dedi.
Diyanet Vakfi : Medyen'e doğru yöneldiğinde: Umarım, Rabbim beni doğru yola iletir, dedi.
Edip Yüksel : Medyen'e doğru yönelince, 'Umarım Rabbim beni doğruya iletir,' dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Medyen'e doğru yöneldiğinde: «Umarım Rabbim beni doğru yola iletir.» dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Musa, Medyen tarafına yöneldiğinde: «Umarım Rabbim beni düz yola çıkarır.» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Vaktâ ki Medyen cihetine yöneldi, ola ki rabbım beni düz yola çıkara dedi
Fizilal-il Kuran : Medyen'e doğru yönelince; «Ümit ederim ki Rabb'im doğru yola iletir.» dedi.
Gültekin Onan : Medyen'e doğru yöneldiğinde de: "Umarım rabbim, beni doğru bir yola yöneltip iletir" dedi.
Hakkı Yılmaz : Ve Mûsâ Medyen'e doğru yöneldiğinde, “Rabbimin bana yolun doğrusunu göstereceğini umarım” dedi.
Hasan Basri Çantay : (Musa) Medyen tarafına yönelince dedi ki: «Umarım, Rabbim beni doğru yola iletir».
Hayrat Neşriyat : Nihâyet Medyen’e doğru yönelince: 'Olur ki Rabbim, beni yolun doğrusuna ulaştırır' dedi.
İbni Kesir : Medyen tarafına yöneldiğinde dedi ki: Umarım ki Rabbım, beni yolun doğrusuna hidayet eder.
İskender Evrenosoğlu : Ve (Musa A.S), Medyen (şehri) tarafına döndüğü zaman "Rabbimin beni sevva edilmiş yola hidayet etmesini (ulaştırmasını) umarım." dedi.
Muhammed Esed : Ve Medyen'e doğru yola çıkarken (kendi kendine): "Umarım, Rabbim beni (böylece) doğru yola yöneltir!" dedi.
Ömer Nasuhi Bilmen : Vaktâ ki, Medyen tarafına yöneldi, dedi ki: «Rabbimin beni düz bir yola erdirmesi umulur.»
Ömer Öngüt : Medyen'e doğru yöneldiğinde: “Umarım ki Rabbim beni doğru yola iletir. ” dedi.
Şaban Piriş : Medyen tarafına yöneldiğinde: “Rabbimin bana doğru yolu göstermesini umuyorum.” dedi.
Suat Yıldırım : Medyen tarafına yönelince: "Umarım Rabbim beni doğru yola yöneltir." dedi.
Süleyman Ateş : Medyen'e doğru yönelince: "Umarım ki Rabbim beni doğru yola iletir" dedi.
Tefhim-ul Kuran : Medyen'e doğru yöneldiğinde de: «Umarım Rabbim, beni doğru bir yola yöneltip iletir» dedi.
Ümit Şimşek : Medyen tarafına yöneldiğinde, Musa 'Umarım, Rabbim beni doğru yola iletir' dedi.
Yaşar Nuri Öztürk : Medyen tarafına yönelince şöyle dedi: "Umarım Rabbim beni isabetli bir yola kılavuzlar."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}