» 28 / Kasas  69:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 69
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَرَبُّكَ (VRBK) = ve rabbuke : ve Rabbin
2. يَعْلَمُ (YALM) = yeǎ'lemu : bilir
3. مَا (ME) = mā : neyi
4. تُكِنُّ (TKN) = tukinnu : gizlediğini
5. صُدُورُهُمْ (ṦD̃VRHM) = Sudūruhum : göğüslerinin
6. وَمَا (VME) = ve mā : ve neyi
7. يُعْلِنُونَ (YALNVN) = yuǎ'linūne : açığa vurduğunu
ve Rabbin | bilir | neyi | gizlediğini | göğüslerinin | ve neyi | açığa vurduğunu |

[RBB] [ALM] [] [KNN] [ṦD̃R] [] [ALN]
VRBK YALM ME TKN ṦD̃VRHM VME YALNVN

ve rabbuke yeǎ'lemu tukinnu Sudūruhum ve mā yuǎ'linūne
وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون

 » 28 / Kasas  Suresi: 69
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وربك ر ب ب | RBB VRBK ve rabbuke ve Rabbin And your Lord
يعلم ع ل م | ALM YALM yeǎ'lemu bilir knows
ما | ME neyi what
تكن ك ن ن | KNN TKN tukinnu gizlediğini conceals
صدورهم ص د ر | ṦD̃R ṦD̃VRHM Sudūruhum göğüslerinin their breasts
وما | VME ve mā ve neyi and what
يعلنون ع ل ن | ALN YALNVN yuǎ'linūne açığa vurduğunu they declare.

28:69 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve Rabbin | bilir | neyi | gizlediğini | göğüslerinin | ve neyi | açığa vurduğunu |

[RBB] [ALM] [] [KNN] [ṦD̃R] [] [ALN]
VRBK YALM ME TKN ṦD̃VRHM VME YALNVN

ve rabbuke yeǎ'lemu tukinnu Sudūruhum ve mā yuǎ'linūne
وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون

[ر ب ب] [ع ل م] [] [ك ن ن] [ص د ر] [] [ع ل ن]

 » 28 / Kasas  Suresi: 69
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وربك ر ب ب | RBB VRBK ve rabbuke ve Rabbin And your Lord
Vav,Re,Be,Kef,
6,200,2,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يعلم ع ل م | ALM YALM yeǎ'lemu bilir knows
Ye,Ayn,Lam,Mim,
10,70,30,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ما | ME neyi what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
تكن ك ن ن | KNN TKN tukinnu gizlediğini conceals
Te,Kef,Nun,
400,20,50,
V – 3rd person feminine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
صدورهم ص د ر | ṦD̃R ṦD̃VRHM Sudūruhum göğüslerinin their breasts
Sad,Dal,Vav,Re,He,Mim,
90,4,6,200,5,40,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وما | VME ve mā ve neyi and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
يعلنون ع ل ن | ALN YALNVN yuǎ'linūne açığa vurduğunu they declare.
Ye,Ayn,Lam,Nun,Vav,Nun,
10,70,30,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَرَبُّكَ: ve Rabbin | يَعْلَمُ: bilir | مَا: neyi | تُكِنُّ: gizlediğini | صُدُورُهُمْ: göğüslerinin | وَمَا: ve neyi | يُعْلِنُونَ: açığa vurduğunu |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وربك WRBK ve Rabbin | يعلم YALM bilir | ما ME neyi | تكن TKN gizlediğini | صدورهم ṦD̃WRHM göğüslerinin | وما WME ve neyi | يعلنون YALNWN açığa vurduğunu |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve rabbuke: ve Rabbin | yeǎ'lemu: bilir | : neyi | tukinnu: gizlediğini | Sudūruhum: göğüslerinin | ve mā: ve neyi | yuǎ'linūne: açığa vurduğunu |
Kırık Meal (Transcript) : |VRBK: ve Rabbin | YALM: bilir | ME: neyi | TKN: gizlediğini | ṦD̃VRHM: göğüslerinin | VME: ve neyi | YALNVN: açığa vurduğunu |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Rabbin bilir, gönüllerinde ne saklıyorlarsa ve neyi açıklıyorlarsa.
Adem Uğur : Rabbin, onların, sînelerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.
Ahmed Hulusi : Senin Rabbin onların içlerinde sakladığını da, açıkladıklarını da bilir.
Ahmet Tekin : Rabbin, onların gönüllerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.
Ahmet Varol : Rabbin onların göğüslerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilmektedir.
Ali Bulaç : Rabbin onların göğüslerinin sakladıklarını ve açığa vurduklarını bilir.
Ali Fikri Yavuz : (Allah’ın peygamberine besledikleri kinden) kalblerinin ne sakladığını ve ne açıkladıklarını Rabbin hep bilir.
Bekir Sadak : Rabbin gonullerinin gizlediklerini ve aciga vurduklarini bilir.
Celal Yıldırım : Rabbın onların göğüslerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.
Diyanet İşleri : Rabbin, onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir.
Diyanet İşleri (eski) : Rabbin gönüllerinin gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir.
Diyanet Vakfi : Rabbin, onların, sînelerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.
Edip Yüksel : Çünkü Rabbin, onların açığa vurduklarını bildiği gibi göğüslerinin gizlediklerini de bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Rabbin, onların, sinelerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sineleri ne saklıyor ve ne açığa vuruyorlar, Rabbin bilir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem rabbın bilir onların sîneleri ne saklıyor ve de i'lân ediyorlar
Fizilal-il Kuran : Rabbin, gönüllerinin gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir.
Gültekin Onan : Rabbin onların göğüslerinin sakladıklarını ve açığa vurduklarını bilir.
Hakkı Yılmaz : Ve senin Rabbin, onların, sinelerinde gizledikleri şeyleri ve açığa vurdukları şeyleri bilir.
Hasan Basri Çantay : Göğüsleri neler saklıyorsa, neleri ne açıklıyorsa Rabbin (hepsini) bilir.
Hayrat Neşriyat : Çünki Rabbin, (onların) sîneleri neyi gizler ve neyi açıklarsa bilir.
İbni Kesir : Rabbın; göğüslerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.
İskender Evrenosoğlu : Ve senin Rabbin, onların sinelerinde gizli olan şeyi ve alenî olan (gizlemedikleri) şeyi bilir.
Muhammed Esed : Ve yine senin Rabbindir, onların içlerinde gizli tuttuklarını da, açığa vurduklarını da künhüyle bilen!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Rabbin onların sinelerinin neler sakladığını ve neler ilan ettiklerini bilir.
Ömer Öngüt : Rabbin, onların göğüslerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir.
Şaban Piriş : Rabbin, onların içlerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.
Suat Yıldırım : Senin Rabbin onların gerek kalplerinin gizledikleri, gerek açıkladıkları her şeyi bilir.
Süleyman Ateş : Rabbin, onların göğüslerinin neyi gizleyip neyi açığa vurduğunu bilir.
Tefhim-ul Kuran : Rabbin onların göğüslerinin saklamakta olduklarını da, açığa vurmakta olduklarını da bilir.
Ümit Şimşek : Rabbin onların gönüllerinde sakladıklarını da bilir, açığa vurduklarını da.
Yaşar Nuri Öztürk : Ve Rabbin onların göğüslerinin neyi sakladığını, neyi açığa vurduğunu da bilir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}