» 28 / Kasas  21:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 21
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَخَرَجَ (FḢRC) = feḣarace : (Musa) çıktı
2. مِنْهَا (MNHE) = minhā : oradan
3. خَائِفًا (ḢEÙFE) = ḣāifen : korka korka
4. يَتَرَقَّبُ (YTRGB) = yeteraḳḳabu : kollayarak
5. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi
6. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbim
7. نَجِّنِي (NCNY) = neccinī : beni kurtar
8. مِنَ (MN) = mine : -den
9. الْقَوْمِ (ELGVM) = l-ḳavmi : kavim-
10. الظَّالِمِينَ (ELƵELMYN) = Z-Zālimīne : zalim
(Musa) çıktı | oradan | korka korka | kollayarak | dedi | Rabbim | beni kurtar | -den | kavim- | zalim |

[ḢRC] [] [ḢVF] [RGB] [GVL] [RBB] [NCV] [] [GVM] [ƵLM]
FḢRC MNHE ḢEÙFE YTRGB GEL RB NCNY MN ELGVM ELƵELMYN

feḣarace minhā ḣāifen yeteraḳḳabu ḳāle rabbi neccinī mine l-ḳavmi Z-Zālimīne
فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين

 » 28 / Kasas  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فخرج خ ر ج | ḢRC FḢRC feḣarace (Musa) çıktı So he left
منها | MNHE minhā oradan from it
خائفا خ و ف | ḢVF ḢEÙFE ḣāifen korka korka fearing,
يترقب ر ق ب | RGB YTRGB yeteraḳḳabu kollayarak (and) vigilant.
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
نجني ن ج و | NCV NCNY neccinī beni kurtar Save me
من | MN mine -den from
القوم ق و م | GVM ELGVM l-ḳavmi kavim- the people -
الظالمين ظ ل م | ƵLM ELƵELMYN Z-Zālimīne zalim "the wrongdoers."""

28:21 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

(Musa) çıktı | oradan | korka korka | kollayarak | dedi | Rabbim | beni kurtar | -den | kavim- | zalim |

[ḢRC] [] [ḢVF] [RGB] [GVL] [RBB] [NCV] [] [GVM] [ƵLM]
FḢRC MNHE ḢEÙFE YTRGB GEL RB NCNY MN ELGVM ELƵELMYN

feḣarace minhā ḣāifen yeteraḳḳabu ḳāle rabbi neccinī mine l-ḳavmi Z-Zālimīne
فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين

[خ ر ج] [] [خ و ف] [ر ق ب] [ق و ل] [ر ب ب] [ن ج و] [] [ق و م] [ظ ل م]

 » 28 / Kasas  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فخرج خ ر ج | ḢRC FḢRC feḣarace (Musa) çıktı So he left
Fe,Hı,Re,Cim,
80,600,200,3,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الفاء استئنافية
فعل ماض
منها | MNHE minhā oradan from it
Mim,Nun,He,Elif,
40,50,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
خائفا خ و ف | ḢVF ḢEÙFE ḣāifen korka korka fearing,
Hı,Elif,,Fe,Elif,
600,1,,80,1,
N – accusative masculine indefinite active participle
اسم منصوب
يترقب ر ق ب | RGB YTRGB yeteraḳḳabu kollayarak (and) vigilant.
Ye,Te,Re,Gaf,Be,
10,400,200,100,2,
V – 3rd person masculine singular (form V) imperfect verb
فعل مضارع
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
Re,Be,
200,2,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
نجني ن ج و | NCV NCNY neccinī beni kurtar Save me
Nun,Cim,Nun,Ye,
50,3,50,10,
V – 2nd person masculine singular (form II) imperative verb
PRON – 1st person singular object pronoun
فعل أمر والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN mine -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
القوم ق و م | GVM ELGVM l-ḳavmi kavim- the people -
Elif,Lam,Gaf,Vav,Mim,
1,30,100,6,40,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الظالمين ظ ل م | ƵLM ELƵELMYN Z-Zālimīne zalim "the wrongdoers."""
Elif,Lam,Zı,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,900,1,30,40,10,50,
ADJ – genitive masculine plural active participle
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَخَرَجَ: (Musa) çıktı | مِنْهَا: oradan | خَائِفًا: korka korka | يَتَرَقَّبُ: kollayarak | قَالَ: dedi | رَبِّ: Rabbim | نَجِّنِي: beni kurtar | مِنَ: -den | الْقَوْمِ: kavim- | الظَّالِمِينَ: zalim |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فخرج FḢRC (Musa) çıktı | منها MNHE oradan | خائفا ḢEÙFE korka korka | يترقب YTRGB kollayarak | قال GEL dedi | رب RB Rabbim | نجني NCNY beni kurtar | من MN -den | القوم ELGWM kavim- | الظالمين ELƵELMYN zalim |
Kırık Meal (Okunuş) : |feḣarace: (Musa) çıktı | minhā: oradan | ḣāifen: korka korka | yeteraḳḳabu: kollayarak | ḳāle: dedi | rabbi: Rabbim | neccinī: beni kurtar | mine: -den | l-ḳavmi: kavim- | Z-Zālimīne: zalim |
Kırık Meal (Transcript) : |FḢRC: (Musa) çıktı | MNHE: oradan | ḢEÙFE: korka korka | YTRGB: kollayarak | GEL: dedi | RB: Rabbim | NCNY: beni kurtar | MN: -den | ELGVM: kavim- | ELƵELMYN: zalim |
Abdulbaki Gölpınarlı : Mûsâ, korkarak, çekinip gözetleyerek şehirden çıktı ve Rabbim dedi, sen beni zâlim topluluktan kurtar.
Adem Uğur : Musa korka korka, (etrafı) gözetleyerek oradan çıktı. "Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar" dedi.
Ahmed Hulusi : Bunun üzerine (Musa) korkarak, (etrafı) gözetleyerek oradan çıktı. . . (Musa) dedi ki: "Rabbim, zâlim toplumdan beni kurtar!"
Ahmet Tekin : Mûsâ korka korka, etrafı gözetleyerek şehirden çıktı. 'Rabbim, inkâr ile, isyan ile, baskı, zulüm ve işkenceyle temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen, insanları köleleştirmekte devam eden zâlim, müşrik bir kavimden beni kurtar' dedi.
Ahmet Varol : Bunun üzerine korkuyla etrafı gözetleyerek oradan çıktı. 'Rabbim! Beni zalimler topluluğundan kurtar' dedi.
Ali Bulaç : Böylece oradan korku içinde (çevreyi) gözetleyerek çıkıp gitti: "Rabbim, zalimler topluluğundan beni kurtar" dedi.
Ali Fikri Yavuz : Mûsa korkarak ve sağı solu gözetliyerek hemen şehirden çıktı; şöyle dedi: “- Ey Rabbim! Beni bu zalimler kavminden kurtar.”
Bekir Sadak : Musa, korku icinde cevresini gozetleyerek oradan cikti. «Rabbim! Beni zalim milletten kurtar» dedi. *
Celal Yıldırım : Bu haber üzerine Musâ, korku içinde etrafı gözeterek çıktı (da şehirden uzaklaştı): «Ey Rabbim! Beni şu zâlim milletten kurtar» dedi.
Diyanet İşleri : Mûsâ, korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve “Ey Rabbim! Beni bu zalim kavimden kurtar” dedi.
Diyanet İşleri (eski) : Musa, korku içinde çevresini gözetleyerek oradan çıktı. 'Rabbim! Beni zalim milletten kurtar' dedi.
Diyanet Vakfi : Musa korka korka, (etrafı) gözetleyerek oradan çıktı. «Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar» dedi.
Edip Yüksel : Korku içinde, çevreyi kollayarak oradan kaçtı. 'Rabbim, beni şu zalim toplumdan kurtar,' dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Musa korka korka, (etrafı) gözetleyerek oradan çıktı. «Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar» dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hemen korku içinde çevreyi gözetleyerek şehirden çıktı ve: «Ey Rabbim, kurtar beni bu zalim kavimden!» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Derhal oradan korku ile çıktı gözetiyordu, dedi: ya rabbi! kurtar beni bu zalim kavmden
Fizilal-il Kuran : Musa, korku içinde çevresini gözetleyerek şehirden çıktı. «Rabb'im! Beni şu zalim kavimden kurtar.» dedi.
Gültekin Onan : Böylece oradan korku içinde (çevreyi) gözetleyerek çıkıp gitti: "Rabbim, zalimler topluluğundan beni kurtar" dedi.
Hakkı Yılmaz : Sonra da Mûsâ korka korka, kontrol ederek oradan çıktı. “Rabbim! Beni şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar toplumundan kurtar!” dedi.
Hasan Basri Çantay : Bunun üzerine (Musa) korkarak (ve etrafı) gözetleyerek oradan çıkdı. «Rabbim, dedi, beni o zaalimler güruhundan kurtar».
Hayrat Neşriyat : Bunun üzerine (Mûsâ) korkuya kapılan biri olarak (ve etrâfı) gözetleyerek oradan(şehirden) çıktı. 'Rabbim! Beni bu zâlimler topluluğundan kurtar!' dedi.
İbni Kesir : Bunun üzerine korku içinde gözetleyerek oradan çıktı ve: Rabbım; beni, o zalimler güruhundan kurtar, dedi.
İskender Evrenosoğlu : Böylece oradan korkuyla (etrafını) gözleyerek çıktı: "Rabbim, beni (bu) zalimler kavminden kurtar." dedi.
Muhammed Esed : Bunun üzerine (Musa) korku içinde çevresine bakınarak ve "Ey Rabbim, zalimlere karşı beni koru!" diye dua ederek oradan uzaklaştı.
Ömer Nasuhi Bilmen : Bunun üzerine (Hazreti Mûsa da) oradan korkar ve gözetir olarak çıktı. «Yarabbi! beni o zalimlerden olan kavimden necâta erdir» dedi.
Ömer Öngüt : Bunun üzerine korku içinde etrafı gözetleyerek oradan çıktı. “Rabbim! Beni şu zâlimler gürûhundan kurtar. ” dedi.
Şaban Piriş : Bunun üzerine korku içinde etrafını gözetleyerek oradan çıkıp gitti. -Rabbim, dedi. Beni zalim kavimden kurtar.
Suat Yıldırım : Hemen oradan ayrılıp, hep etrafını kontrol ederek endişe içinde şehirden çıktı ve:"Şu zalimler güruhunun elinden beni halas eyle ya Rabbî!" diye yalvardı.
Süleyman Ateş : (Mûsâ, etrafı) kollayarak, korka korka oradan çıktı: "Rabbim, beni şu zâlim kavimden kurtar!" dedi.
Tefhim-ul Kuran : Böylece oradan korku içinde (çevreyi) gözetleyerek çıkıp gitti: «Rabbim, zalimler topluluğundan beni kurtar» dedi.
Ümit Şimşek : Musa şehirden korku içinde ve etrafı gözetleyerek çıktı. 'Yâ Rabbi, beni zalimler güruhundan kurtar' diyordu.
Yaşar Nuri Öztürk : Bunun üzerine Mûsa, oradan korka korka çıktı. Her yanı gözlüyordu. Şöyle yakardı: "Rabbim, beni şu zalimler topluluğundan kurtar!"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}