» 28 / Kasas  56:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 56
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّكَ (ÎNK) = inneke : şüphesiz sen
2. لَا (LE) = lā :
3. تَهْدِي (THD̃Y) = tehdī : doğru yola iletemezsin
4. مَنْ (MN) = men : kimseyi
5. أَحْبَبْتَ (ÊḪBBT) = eHbebte : sevdiğin
6. وَلَٰكِنَّ (VLKN) = velākinne : fakat
7. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
8. يَهْدِي (YHD̃Y) = yehdī : doğru yola iletir
9. مَنْ (MN) = men : kimseyi
10. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
11. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
12. أَعْلَمُ (ÊALM) = eǎ'lemu : daha iyi bilir
13. بِالْمُهْتَدِينَ (BELMHTD̃YN) = bil-muhtedīne : yola gelecek olanları
şüphesiz sen | | doğru yola iletemezsin | kimseyi | sevdiğin | fakat | Allah | doğru yola iletir | kimseyi | dilediği | ve O | daha iyi bilir | yola gelecek olanları |

[] [] [HD̃Y] [] [ḪBB] [] [] [HD̃Y] [] [ŞYE] [] [ALM] [HD̃Y]
ÎNK LE THD̃Y MN ÊḪBBT VLKN ELLH YHD̃Y MN YŞEÙ VHV ÊALM BELMHTD̃YN

inneke tehdī men eHbebte velākinne llahe yehdī men yeşā'u ve huve eǎ'lemu bil-muhtedīne
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين

 » 28 / Kasas  Suresi: 56
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنك | ÎNK inneke şüphesiz sen Indeed, you
لا | LE (can) not
تهدي ه د ي | HD̃Y THD̃Y tehdī doğru yola iletemezsin guide
من | MN men kimseyi whom
أحببت ح ب ب | ḪBB ÊḪBBT eHbebte sevdiğin you love,
ولكن | VLKN velākinne fakat but
الله | ELLH llahe Allah Allah
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī doğru yola iletir guides
من | MN men kimseyi whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
وهو | VHV ve huve ve O And He
أعلم ع ل م | ALM ÊALM eǎ'lemu daha iyi bilir (is) most knowing
بالمهتدين ه د ي | HD̃Y BELMHTD̃YN bil-muhtedīne yola gelecek olanları (of) the guided ones.

28:56 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz sen | | doğru yola iletemezsin | kimseyi | sevdiğin | fakat | Allah | doğru yola iletir | kimseyi | dilediği | ve O | daha iyi bilir | yola gelecek olanları |

[] [] [HD̃Y] [] [ḪBB] [] [] [HD̃Y] [] [ŞYE] [] [ALM] [HD̃Y]
ÎNK LE THD̃Y MN ÊḪBBT VLKN ELLH YHD̃Y MN YŞEÙ VHV ÊALM BELMHTD̃YN

inneke tehdī men eHbebte velākinne llahe yehdī men yeşā'u ve huve eǎ'lemu bil-muhtedīne
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين

[] [] [ه د ي] [] [ح ب ب] [] [] [ه د ي] [] [ش ي ا] [] [ع ل م] [ه د ي]

 » 28 / Kasas  Suresi: 56
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنك | ÎNK inneke şüphesiz sen Indeed, you
,Nun,Kef,
,50,20,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لا | LE (can) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
تهدي ه د ي | HD̃Y THD̃Y tehdī doğru yola iletemezsin guide
Te,He,Dal,Ye,
400,5,4,10,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN men kimseyi whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
أحببت ح ب ب | ḪBB ÊḪBBT eHbebte sevdiğin you love,
,Ha,Be,Be,Te,
,8,2,2,400,
V – 2nd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
ولكن | VLKN velākinne fakat but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان»
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī doğru yola iletir guides
Ye,He,Dal,Ye,
10,5,4,10,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN men kimseyi whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
أعلم ع ل م | ALM ÊALM eǎ'lemu daha iyi bilir (is) most knowing
,Ayn,Lam,Mim,
,70,30,40,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
بالمهتدين ه د ي | HD̃Y BELMHTD̃YN bil-muhtedīne yola gelecek olanları (of) the guided ones.
Be,Elif,Lam,Mim,He,Te,Dal,Ye,Nun,
2,1,30,40,5,400,4,10,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural (form VIII) active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّكَ: şüphesiz sen | لَا: | تَهْدِي: doğru yola iletemezsin | مَنْ: kimseyi | أَحْبَبْتَ: sevdiğin | وَلَٰكِنَّ: fakat | اللَّهَ: Allah | يَهْدِي: doğru yola iletir | مَنْ: kimseyi | يَشَاءُ: dilediği | وَهُوَ: ve O | أَعْلَمُ: daha iyi bilir | بِالْمُهْتَدِينَ: yola gelecek olanları |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إنك ÎNK şüphesiz sen | لا LE | تهدي THD̃Y doğru yola iletemezsin | من MN kimseyi | أحببت ÊḪBBT sevdiğin | ولكن WLKN fakat | الله ELLH Allah | يهدي YHD̃Y doğru yola iletir | من MN kimseyi | يشاء YŞEÙ dilediği | وهو WHW ve O | أعلم ÊALM daha iyi bilir | بالمهتدين BELMHTD̃YN yola gelecek olanları |
Kırık Meal (Okunuş) : |inneke: şüphesiz sen | : | tehdī: doğru yola iletemezsin | men: kimseyi | eHbebte: sevdiğin | velākinne: fakat | llahe: Allah | yehdī: doğru yola iletir | men: kimseyi | yeşā'u: dilediği | ve huve: ve O | eǎ'lemu: daha iyi bilir | bil-muhtedīne: yola gelecek olanları |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎNK: şüphesiz sen | LE: | THD̃Y: doğru yola iletemezsin | MN: kimseyi | ÊḪBBT: sevdiğin | VLKN: fakat | ELLH: Allah | YHD̃Y: doğru yola iletir | MN: kimseyi | YŞEÙ: dilediği | VHV: ve O | ÊALM: daha iyi bilir | BELMHTD̃YN: yola gelecek olanları |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki sen, sevdiğini doğru yola sevkedemezsin ve fakat Allah, dilediğini doğru yola sevk eder ve odur hidâyete erecekleri daha iyi bilen.
Abdullah Aydın : Ey Muhammed! Doğrusu sen, her sevdiğini doğru yola eriştiremezsin. Ama Allah, dilediğini doğru yola eriştirir. Doğru yola girecekleri en iyi O bilir.
Adem Uğur : (Resûlüm!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.
Ahmed Hulusi : Kesinlikle sen, sevdiğini hakikate erdiremezsin! Ne var ki Allâh dilediğini hakikate yönlendirir! "HÛ" hakikati yaşayacakları bilir! (Çünkü kendi Esmâ'sıyla o istidat ve kabiliyette yaratmıştır onları. )
Ahmet Davudoğlu : (Habibim) şüphesiz sen, sevdiğine hidâyet veremezsin. Lâkin Allah, dilediğine hidâyet verir. O, hidayete lâyık olanları daha iyi bilir.
Ahmet Tekin : Sen, sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu varlıklara hak yolu aydınlatıcı bilgiler verir, doğru yola sevketme lütfunda bulunur. Doğru yola girmeye istekli olanları iyi bilir.
Ahmet Varol : Sen sevdiğini doğru yola iletemezsin, ancak Allah dilediğini doğru yola iletir ve O doğru yola erecekleri daha iyi bilir.
Ali Arslan : (Ey Resûlüm!) sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Ve O, hidayete erecekleri herkesten daha iyi bilir.
Ali Bulaç : Gerçek şu ki, sen, sevdiğini hidayete erdiremezsin, ancak Allah, dilediğini hidayete erdirir; O, hidayete erecek olanları daha iyi bilendir.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm), doğrusu sen, her sevdiğine hidayet veremezsin (onu İslâm’a sokamazsın, ancak tebliğ yaparsın.) Fakat Allah, dilediği kimseye hidayet verir ve hidayete kavuşacak olanları, O, daha iyi bilir.
Arif Pamuk : Ey Muhammed! Sen her sevdiğini doğru yola iletemezsin, fakat Allah dilediğini doğru yola iletir ve hidayete erecekleri en iyi O bilir.
Ayntabî Mehmet Efendi : Sen sevdiğini îmâna hidayete muktedir değilsin; Ama Allahû Tealâ, dilediğini îmâna hidayet eder. Allah'ü Azîmü'ş-şân hükm-i ezelisinde hidayet ve îmâna istidâdı olanları daha iyi bilir.
Bahaeddin Sağlam : Şüphesiz sen, istediğini doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, istediğini doğru yola iletir. O, kimin hidayete ve doğru yola gelmek istediğini çok daha iyi bilir.
Bekir Sadak : Sen, sevdigini dogru yola eristiremezsin, ama Allah, diledigini dogru yola eristirir. Dogru yola girecekleri en iyi O bilir.
Bir Heyet : (Resûlüm!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.
Celal Yıldırım : Ey Peygamber! Doğrusu sen, sevdiğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin ; ama Allah dilediğini doğru yola eriştirir ve O, doğru yola erişecekleri daha iyi bilir.
Diyanet İşleri : Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O, doğru yola gelecekleri daha iyi bilir.
Diyanet İşleri (eski) : Sen, sevdiğini doğru yola eriştiremezsin, ama Allah, dilediğini doğru yola eriştirir. Doğru yola girecekleri en iyi O bilir.
Diyanet Vakfi : (Resûlüm!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.
Diyanet Vakfı (1993) : (Resûlüm!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bilâkis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.
Edip Yüksel : Sen sevdiğini doğruya iletemezsin. Dilediğini doğruya ileten sadece ALLAH'tır. Doğruya ulaşmayı hakedenleri en iyi bilen de O'dur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Resulüm!) Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Doğrusu sen, sevdiğini doğru yola iletemezsin; fakat Allah dilediğini doğru yola iletir ve doğru yola erecekleri o daha iyi bilir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Doğrusu sen sevdiğine hidâyet veremezsin ve lâkin Allah, kimi dilerse hidayet verir ve hidayete irecekleri o, daha iyi bilir
Fizilal-il Kuran : Ey Muhammed! Sen sevdiğini doğru yola eriştiremezsin, ancak Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Doğru yola girecekleri en iyi O bilir.
Gültekin Onan : Gerçek şu ki, sen, sevdiğini hidayete erdiremezsin, ancak Tanrı, dilediğini hidayete erdirir; O, hidayete erecek olanları daha iyi bilendir.
Hakkı Yılmaz : "Kesinlikle sen sevdiğini kılavuzlanan doğru yola iletemezsin; ama Allah dilediğine doğru yolu gösterir ve O, kılavuzlanan doğru yolu kabullenecek olanları daha iyi bilir. "
Hasan Basri Çantay : Hakıykat sen (Habîbim, her) sevdiğin kişiyi hidâyete erdiremezsin. Fakat Allahdır ki kimi dilerse ona hidâyet verir ve O, hidâyete erecekleri daha iyi bilendir.
Hasan Tahsin Feyizli : (Ey Resûlüm) şüphesiz sen, sevdiğini doğru yola eriştiremezsin, fakat Allah dilediğini doğru yola eriştirir. O, doğru yola erişecek olanları daha iyi bilir.
Hayrat Neşriyat : (Habîbim, yâ Muhammed!) Şübhesiz ki sen, sevdiğin kimseyi hidâyete erdiremezsin; fakat Allah, dilediği kimseyi hidâyete erdirir. Çünki O, hidâyete erecek olanları en iyi bilendir.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : Ey Muhammed! Sen, sevdiğini doğru yola eriştiremezsin. Ama Allah, dilediğini doğru yola eriştirir. Doğru yola girecekleri en iyi O bilir.
Hüseyin Kaleli : “Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi hidâyete erdiremezsin. Fakat Allâh dileyeceği kimseyi hidâyete erdirir. Hem de o, hidâyete erenleri en iyi bilendir.”
İbni Kesir : Muhakkak ki sen; her sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah; dilediğini hidayete erdirir. Ve hidayete erecekleri en iyi O, bilir.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki sen, sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin (onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın). Fakat Allah, dilediğini hidayete erdirir. Ve O, muhtedileri (hidayete erenleri) daha iyi bilir.
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : Sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet verir. Doğru yolda olanları en iyi bilen de O'dur.
Muhammed Esed : Gerçek şu ki, sen her sevdiğini doğru yola yöneltemezsin; fakat Allah'tır, (yönelmek) isteyeni doğru yola yönelten; ve yine O'dur, doğru yola girecek olanları en iyi bilen.
Mustafa İslamoğlu : Şüphesiz ki sen sevdiğin herkesi doğru yola yöneltemezsin; ve fakat Allah (isteyenin) doğru yola yönelmesini diler. Zira O kimin doğru yola girmek istediğini çok iyi bilir.
Nedim Yılmaz : Gerçek şu ki, sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğine hidayet verir. Hidayete erecek olanları en iyi O bilir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, sen sevdiğini hidâyete erdiremezsin. Ve Allah dilediğini hidâyete erdirir ve o, hidâyete erecekleri daha ziyâde bilendir.
Ömer Öngüt : Resulüm! Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin, fakat Allah dilediğine hidayet eder ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir.
Ömer Rıza Doğrul : Sen sevdiğini (dilediğini) hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Doğru yolu tutanları en iyi bilen O’dur.
Şaban Piriş : Sen, sevdiğini doğru yola iletemezsin. Fakat, Allah, dilediğini doğru yola iletir. Çünkü hidayete layık olanları en iyi o bilir.
Suat Yıldırım : Sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin, lâkin ancak Allah dilediğini doğruya ulaştırır. O, hidâyete gelecek olanları pek iyi bilir.
Süleyman Ateş : (Ey Muhammed), sen, sevdiğini doğru yola iletemezsin, fakat Allâh, dilediğini doğru yola iletir. O, yola gelecek olanları daha iyi bilir.
Talat Koçyiğit : (Ey Muhammed!) Sen, sevdiğin kimseye hidayet edemezsin; fakat Allah dilediğine hidayet eder. O, hidayete lâyık olanları daha iyi bilir.
Tefhim-ul Kuran : Gerçek şu ki, sen, sevdiğini hidayete eriştiremezsin, ancak Allah, dilediğini hidayete eriştirir; O, hidayete erecek olanları daha iyi bilendir.
Ümit Şimşek : Sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin; ancak Allah dilediğine hidayet verir. Doğru yola yönelenleri en iyi bilen de Odur.
Yaşar Nuri Öztürk : Şu bir gerçek ki, sen istediğin kişiyi doğru yola iletemezsin. Ama Allah, dilediğine kılavuzluk eder. Hidayete erecekleri O daha iyi bilir.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : (Ey Habibim) doğrusu sen, her sevdiğini hidâyete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğine hidâyet eder. Ve O, hidâyete erecekleri daha iyi bilir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}