» 28 / Kasas  68:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 68
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَرَبُّكَ (VRBK) = ve rabbuke : ve Rabbin
2. يَخْلُقُ (YḢLG) = yeḣluḳu : yaratır
3. مَا (ME) = mā : ne
4. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilerse
5. وَيَخْتَارُ (VYḢTER) = ve yeḣtāru : ve seçer
6. مَا (ME) = mā :
7. كَانَ (KEN) = kāne : değildir
8. لَهُمُ (LHM) = lehumu : onlara ait
9. الْخِيَرَةُ (ELḢYRT) = l-ḣiyeratu : seçim
10. سُبْحَانَ (SBḪEN) = subHāne : münezzehtir
11. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
12. وَتَعَالَىٰ (VTAEL) = ve teǎālā : ve yücedir
13. عَمَّا (AME) = ǎmmā : şeylerden
14. يُشْرِكُونَ (YŞRKVN) = yuşrikūne : ortak koştukları
ve Rabbin | yaratır | ne | dilerse | ve seçer | | değildir | onlara ait | seçim | münezzehtir | Allah | ve yücedir | şeylerden | ortak koştukları |

[RBB] [ḢLG] [] [ŞYE] [ḢYR] [] [KVN] [] [ḢYR] [SBḪ] [] [ALV] [] [ŞRK]
VRBK YḢLG ME YŞEÙ VYḢTER ME KEN LHM ELḢYRT SBḪEN ELLH VTAEL AME YŞRKVN

ve rabbuke yeḣluḳu yeşā'u ve yeḣtāru kāne lehumu l-ḣiyeratu subHāne llahi ve teǎālā ǎmmā yuşrikūne
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون

 » 28 / Kasas  Suresi: 68
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وربك ر ب ب | RBB VRBK ve rabbuke ve Rabbin And your Lord
يخلق خ ل ق | ḢLG YḢLG yeḣluḳu yaratır creates
ما | ME ne what
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilerse He wills
ويختار خ ي ر | ḢYR VYḢTER ve yeḣtāru ve seçer and chooses.
ما | ME Not
كان ك و ن | KVN KEN kāne değildir they have
لهم | LHM lehumu onlara ait for them
الخيرة خ ي ر | ḢYR ELḢYRT l-ḣiyeratu seçim the choice.
سبحان س ب ح | SBḪ SBḪEN subHāne münezzehtir Glory be
الله | ELLH llahi Allah (to) Allah
وتعالى ع ل و | ALV VTAEL ve teǎālā ve yücedir and High is He
عما | AME ǎmmā şeylerden above what
يشركون ش ر ك | ŞRK YŞRKVN yuşrikūne ortak koştukları they associate (with Him).

28:68 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve Rabbin | yaratır | ne | dilerse | ve seçer | | değildir | onlara ait | seçim | münezzehtir | Allah | ve yücedir | şeylerden | ortak koştukları |

[RBB] [ḢLG] [] [ŞYE] [ḢYR] [] [KVN] [] [ḢYR] [SBḪ] [] [ALV] [] [ŞRK]
VRBK YḢLG ME YŞEÙ VYḢTER ME KEN LHM ELḢYRT SBḪEN ELLH VTAEL AME YŞRKVN

ve rabbuke yeḣluḳu yeşā'u ve yeḣtāru kāne lehumu l-ḣiyeratu subHāne llahi ve teǎālā ǎmmā yuşrikūne
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون

[ر ب ب] [خ ل ق] [] [ش ي ا] [خ ي ر] [] [ك و ن] [] [خ ي ر] [س ب ح] [] [ع ل و] [] [ش ر ك]

 » 28 / Kasas  Suresi: 68
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وربك ر ب ب | RBB VRBK ve rabbuke ve Rabbin And your Lord
Vav,Re,Be,Kef,
6,200,2,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يخلق خ ل ق | ḢLG YḢLG yeḣluḳu yaratır creates
Ye,Hı,Lam,Gaf,
10,600,30,100,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ما | ME ne what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilerse He wills
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ويختار خ ي ر | ḢYR VYḢTER ve yeḣtāru ve seçer and chooses.
Vav,Ye,Hı,Te,Elif,Re,
6,10,600,400,1,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form VIII) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
ما | ME Not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
كان ك و ن | KVN KEN kāne değildir they have
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لهم | LHM lehumu onlara ait for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
الخيرة خ ي ر | ḢYR ELḢYRT l-ḣiyeratu seçim the choice.
Elif,Lam,Hı,Ye,Re,Te merbuta,
1,30,600,10,200,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
سبحان س ب ح | SBḪ SBḪEN subHāne münezzehtir Glory be
Sin,Be,Ha,Elif,Nun,
60,2,8,1,50,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الله | ELLH llahi Allah (to) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وتعالى ع ل و | ALV VTAEL ve teǎālā ve yücedir and High is He
Vav,Te,Ayn,Elif,Lam,,
6,400,70,1,30,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
عما | AME ǎmmā şeylerden above what
Ayn,Mim,Elif,
70,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
يشركون ش ر ك | ŞRK YŞRKVN yuşrikūne ortak koştukları they associate (with Him).
Ye,Şın,Re,Kef,Vav,Nun,
10,300,200,20,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَرَبُّكَ: ve Rabbin | يَخْلُقُ: yaratır | مَا: ne | يَشَاءُ: dilerse | وَيَخْتَارُ: ve seçer | مَا: | كَانَ: değildir | لَهُمُ: onlara ait | الْخِيَرَةُ: seçim | سُبْحَانَ: münezzehtir | اللَّهِ: Allah | وَتَعَالَىٰ: ve yücedir | عَمَّا: şeylerden | يُشْرِكُونَ: ortak koştukları |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وربك WRBK ve Rabbin | يخلق YḢLG yaratır | ما ME ne | يشاء YŞEÙ dilerse | ويختار WYḢTER ve seçer | ما ME | كان KEN değildir | لهم LHM onlara ait | الخيرة ELḢYRT seçim | سبحان SBḪEN münezzehtir | الله ELLH Allah | وتعالى WTAEL ve yücedir | عما AME şeylerden | يشركون YŞRKWN ortak koştukları |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve rabbuke: ve Rabbin | yeḣluḳu: yaratır | : ne | yeşā'u: dilerse | ve yeḣtāru: ve seçer | : | kāne: değildir | lehumu: onlara ait | l-ḣiyeratu: seçim | subHāne: münezzehtir | llahi: Allah | ve teǎālā: ve yücedir | ǎmmā: şeylerden | yuşrikūne: ortak koştukları |
Kırık Meal (Transcript) : |VRBK: ve Rabbin | YḢLG: yaratır | ME: ne | YŞEÙ: dilerse | VYḢTER: ve seçer | ME: | KEN: değildir | LHM: onlara ait | ELḢYRT: seçim | SBḪEN: münezzehtir | ELLH: Allah | VTAEL: ve yücedir | AME: şeylerden | YŞRKVN: ortak koştukları |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer; seçmek, onlara âit bir hak değildir; münezzehtir Allah ve yücedir şirk koştukları şeylerden.
Adem Uğur : Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şânı yücedir.
Ahmed Hulusi : Rabbin dilediğini yaratır ve seçer! Onların ihtiyârı (seçim hakkı) yoktur! Allâh Subhan'dır! Şirk koştukları şeylerden Âli'dir!
Ahmet Tekin : Rabbin, sünnetinin, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olanları yaratır. Kâinatta mevcut akıllı ve sorumlu varlıkları, mahlûkatı, cemâdâtı, imkânları, kurulmuş düzenleri ve tedbirleri O seçer. İnsanların da seçme ve tercih hakları vardır. Yüceler yücesi olan Allah ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında onların kendisine koştukları şirkten münezzehtir.
Ahmet Varol : Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onlara ait değildir. Allah onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir.
Ali Bulaç : Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer; seçim onlara ait değildir. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir, yücedir.
Ali Fikri Yavuz : Rabbin dilediğini yaratır ve seçer (istediğini peygamber yapar, Mekke’li elebaşların istediği olamaz). İrade (dilemede) serbestlik onların değil; (ancak Allah’ındır). Allah (bir kimsenin kendisi üzerine irade sahibi olmasından) münezzehtir ve onların ortak koştukları şeylerden yücedir.
Bekir Sadak : Rabbin diledigini yaratir ve secer; onlar icin secim hakki yoktur. Allah onlarin kostuklari ortaklardan munezzehtir, yucedir.
Celal Yıldırım : Rabbın dilediğini yaratır ve dilediğini seçip beğenir. Onların ise seçmek ve seçilmek yetkileri yoktur. Allah, onların koştukları ortaklardan münezzehtir ve yücedir,
Diyanet İşleri : Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir.
Diyanet İşleri (eski) : Rabbin dilediğini yaratır ve seçer; onlar için seçim hakkı yoktur. Allah onların koştukları ortaklardan münezzehtir, yücedir.
Diyanet Vakfi : Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şânı yücedir.
Edip Yüksel : Rabbin dilediğini yaratır, dilediğini seçer. Seçim onlara ait değildir. ALLAH onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Seçim hakkı onların değildir. Allah, onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir!
Elmalılı Hamdi Yazır : Rabbın dilediğini yaratır ve ihtiyar eyler, muhayyerlik onların değil, sübhan o Allah ve çok yüksek onların şirkinden
Fizilal-il Kuran : Rabbin dilediğini yaratır, seçer. Seçim onlara ait değildir. Allah onların ortak koştuğu şeylerden uzaktır, yücedir.
Gültekin Onan : Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer; seçim onlara ait değildir. Tanrı, onların ortak koştuklarından münezzehtir, yücedir.
Hakkı Yılmaz : Ve senin Rabbin, dilediği şeyi oluşturur ve onlar için hayırlı olan şeyleri seçer, onlar için ise seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından arınıktır ve yüceler yücesidir.
Hasan Basri Çantay : Rabbin ne dilerse yaratır, (ne dilerse) ihtiyar eder. Onlar için ise (Rablerine karşı böyle) muhayyerlik yokdur. Allah münezzehdir. (Onların) eş tutmakda oldukları (her) şeyden yücedir.
Hayrat Neşriyat : Rabbin ise, dilediğini (dilediği gibi) yaratır ve seçer. Onların (o kulların, bu yaratılışta) seçme hakkı yoktur. Allah (onların) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzeh ve pek yücedir.
İbni Kesir : Rabbın; dilediğini yaratır ve seçer. Onlar için seçim hakkı yoktur. Onların koştukları ortaklardan Allah münezzehtir ve yücedir.
İskender Evrenosoğlu : Ve Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah Sübhan'dır (münezzehtir) ve (onların) şirk koştukları şeylerden yücedir.
Muhammed Esed : Ve (gerçek şudur:) dilediğini yaratan ve (insanlar için) en iyi olanı seçen senin Rabbindir. Sınırsız kudret ve yüceliğiyle Allah onların tanrısal nitelikler yakıştırarak ortak koştukları her şeyin, herkesin mutlak olarak üstündedir!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer, onlar için ise muhayyerlik yoktur. Allah onların şerik koştuklarından münezzehtir, mütealîdir.
Ömer Öngüt : Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve yücedir.
Şaban Piriş : Rabbin, dilediğini yaratıp, seçer. Onların seçme hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir.
Suat Yıldırım : Senin Rabbin dilediğini yaratır, dilediğini seçer. Onların ise seçme hakları yoktur. Allah, onların uydurdukları şeriklerden münezzehtir, yücedir.
Süleyman Ateş : Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Seçim, onlara âit değildir. Allâh, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.
Tefhim-ul Kuran : Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer; seçim onlara ait değlidir. Allah, onların ortak koşmakta olduklarından münezzehtir, yücedir.
Ümit Şimşek : Rabbin dilediği gibi yaratır ve tercihte bulunur. Yoksa, tercih hakkı onların değildir. Allah onların ortak koştuğu şeylerden münezzeh ve yücedir.
Yaşar Nuri Öztürk : Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onların değil/onların seçme hakkı yok. Allah, onların ortak koştuklarından yücedir, arınmıştır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}