"AME" ifadesi tarandı:
# İçinde "AME" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|عماAMEǎmmā"""After a little while"47x
| عما AME ǎmmā -dan of what 2:74
| عما AME ǎmmā -dan of what 2:85
| عما AME ǎmmā şeyden about what 2:134
| عما AME ǎmmā -dan of what 2:140
| عما AME ǎmmā şeylerden about what 2:141
| عما AME ǎmmā -ndan of what 2:144
| عما AME ǎmmā -dan of what 2:149
| عما AME ǎmmā -dan of what 3:99
| عما AME ǎmmā when 5:48
| عما AME ǎmmā şeylerden from what 5:73
| عما AME ǎmmā olanı what 5:95
| عما AME ǎmmā above what 6:100
| عما AME ǎmmā -ndan about what 6:132
| عما AME ǎmmā şeylerden above what 7:190
| عما AME ǎmmā şeylerden from what 9:31
| عما AME ǎmmā above what 10:18
| عما AME ǎmmā (yol)dan from that 10:78
| عما AME ǎmmā -dan of what 11:123
| عما AME ǎmmā -ndan from what 14:10
| عما AME ǎmmā şeylerden of what 14:42
| عما AME ǎmmā About what 15:93
| عما AME ǎmmā -ndan above what 16:1
| عما AME ǎmmā -ndan above what 16:3
| عما AME ǎmmā şeylerden about what 16:56
| عما AME ǎmmā şeylerden about what 16:93
| عما AME ǎmmā -nden above what 17:43
| عما AME ǎmmā şeylerden (above) what 21:22
| عما AME ǎmmā şeylerden about what 21:23
| عما AME ǎmmā that which 22:2
| عما AME ǎmmā """After a little while" 23:40
| عما AME ǎmmā -ndan above what 23:91
| عما AME ǎmmā şeylerden above what 23:92
| عما AME ǎmmā şeylerden above what 27:63
| عما AME ǎmmā şeylerden of what 27:93
| عما AME ǎmmā şeylerden above what 28:68
| عما AME ǎmmā şeylerden about what 29:13
| عما AME ǎmmā şeylerden above what 30:40
| عما AME ǎmmā -tan about what 34:25
| عما AME ǎmmā -den about what 34:25
| عما AME ǎmmā -dan from what 34:43
| عما AME ǎmmā above what 37:159
| عما AME ǎmmā above what 37:180
| عما AME ǎmmā -ndan above what 39:67
| عما AME ǎmmā -nden above what 43:82
| عما AME ǎmmā şeyden from what 46:3
| عما AME ǎmmā şeylerden from what 52:43
| عما AME ǎmmā from what 59:23


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}