» 6 / En’âm  100:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 100
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَجَعَلُوا (VCALVE) = ve ceǎlū : ve yaptılar
2. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'a
3. شُرَكَاءَ (ŞRKEÙ) = şurakā'e : ortak
4. الْجِنَّ (ELCN) = l-cinne : cinleri
5. وَخَلَقَهُمْ (VḢLGHM) = veḣaleḳahum : halbuki onları O yaratmıştır
6. وَخَرَقُوا (VḢRGVE) = ve ḣaraḳū : ve icadettiler
7. لَهُ (LH) = lehu : O'na
8. بَنِينَ (BNYN) = benīne : oğullar
9. وَبَنَاتٍ (VBNET) = ve benātin : ve kızlar
10. بِغَيْرِ (BĞYR) = biğayri :
11. عِلْمٍ (ALM) = ǐlmin : bilmeden
12. سُبْحَانَهُ (SBḪENH) = subHānehu : O münezzehtir
13. وَتَعَالَىٰ (VTAEL) = ve teǎālā : ve yücedir
14. عَمَّا (AME) = ǎmmā :
15. يَصِفُونَ (YṦFVN) = yeSifūne : onların nitelemelerinden
ve yaptılar | Allah'a | ortak | cinleri | halbuki onları O yaratmıştır | ve icadettiler | O'na | oğullar | ve kızlar | | bilmeden | O münezzehtir | ve yücedir | | onların nitelemelerinden |

[CAL] [] [ŞRK] [CNN] [ḢLG] [ḢRG] [] [BNY] [BNY] [ĞYR] [ALM] [SBḪ] [ALV] [] [VṦF]
VCALVE LLH ŞRKEÙ ELCN VḢLGHM VḢRGVE LH BNYN VBNET BĞYR ALM SBḪENH VTAEL AME YṦFVN

ve ceǎlū lillahi şurakā'e l-cinne veḣaleḳahum ve ḣaraḳū lehu benīne ve benātin biğayri ǐlmin subHānehu ve teǎālā ǎmmā yeSifūne
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون

 » 6 / En’âm  Suresi: 100
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وجعلوا ج ع ل | CAL VCALVE ve ceǎlū ve yaptılar And they make
لله | LLH lillahi Allah'a with Allah
شركاء ش ر ك | ŞRK ŞRKEÙ şurakā'e ortak partners -
الجن ج ن ن | CNN ELCN l-cinne cinleri jinn
وخلقهم خ ل ق | ḢLG VḢLGHM veḣaleḳahum halbuki onları O yaratmıştır though He has created them,
وخرقوا خ ر ق | ḢRG VḢRGVE ve ḣaraḳū ve icadettiler and they falsely attribute
له | LH lehu O'na to Him
بنين ب ن ي | BNY BNYN benīne oğullar sons
وبنات ب ن ي | BNY VBNET ve benātin ve kızlar and daughters
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri without
علم ع ل م | ALM ALM ǐlmin bilmeden knowledge.
سبحانه س ب ح | SBḪ SBḪENH subHānehu O münezzehtir Glorified is He
وتعالى ع ل و | ALV VTAEL ve teǎālā ve yücedir and Exalted
عما | AME ǎmmā above what
يصفون و ص ف | VṦF YṦFVN yeSifūne onların nitelemelerinden they attribute.

6:100 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve yaptılar | Allah'a | ortak | cinleri | halbuki onları O yaratmıştır | ve icadettiler | O'na | oğullar | ve kızlar | | bilmeden | O münezzehtir | ve yücedir | | onların nitelemelerinden |

[CAL] [] [ŞRK] [CNN] [ḢLG] [ḢRG] [] [BNY] [BNY] [ĞYR] [ALM] [SBḪ] [ALV] [] [VṦF]
VCALVE LLH ŞRKEÙ ELCN VḢLGHM VḢRGVE LH BNYN VBNET BĞYR ALM SBḪENH VTAEL AME YṦFVN

ve ceǎlū lillahi şurakā'e l-cinne veḣaleḳahum ve ḣaraḳū lehu benīne ve benātin biğayri ǐlmin subHānehu ve teǎālā ǎmmā yeSifūne
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون

[ج ع ل] [] [ش ر ك] [ج ن ن] [خ ل ق] [خ ر ق] [] [ب ن ي] [ب ن ي] [غ ي ر] [ع ل م] [س ب ح] [ع ل و] [] [و ص ف]

 » 6 / En’âm  Suresi: 100
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وجعلوا ج ع ل | CAL VCALVE ve ceǎlū ve yaptılar And they make
Vav,Cim,Ayn,Lam,Vav,Elif,
6,3,70,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لله | LLH lillahi Allah'a with Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
شركاء ش ر ك | ŞRK ŞRKEÙ şurakā'e ortak partners -
Şın,Re,Kef,Elif,,
300,200,20,1,,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
الجن ج ن ن | CNN ELCN l-cinne cinleri jinn
Elif,Lam,Cim,Nun,
1,30,3,50,
"N – accusative masculine noun → Jinn"
اسم منصوب
وخلقهم خ ل ق | ḢLG VḢLGHM veḣaleḳahum halbuki onları O yaratmıştır though He has created them,
Vav,Hı,Lam,Gaf,He,Mim,
6,600,30,100,5,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو حالية
فعل ماض و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وخرقوا خ ر ق | ḢRG VḢRGVE ve ḣaraḳū ve icadettiler and they falsely attribute
Vav,Hı,Re,Gaf,Vav,Elif,
6,600,200,100,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
له | LH lehu O'na to Him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
بنين ب ن ي | BNY BNYN benīne oğullar sons
Be,Nun,Ye,Nun,
2,50,10,50,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
وبنات ب ن ي | BNY VBNET ve benātin ve kızlar and daughters
Vav,Be,Nun,Elif,Te,
6,2,50,1,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine plural indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri without
Be,Ğayn,Ye,Re,
2,1000,10,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
علم ع ل م | ALM ALM ǐlmin bilmeden knowledge.
Ayn,Lam,Mim,
70,30,40,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
سبحانه س ب ح | SBḪ SBḪENH subHānehu O münezzehtir Glorified is He
Sin,Be,Ha,Elif,Nun,He,
60,2,8,1,50,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وتعالى ع ل و | ALV VTAEL ve teǎālā ve yücedir and Exalted
Vav,Te,Ayn,Elif,Lam,,
6,400,70,1,30,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
عما | AME ǎmmā above what
Ayn,Mim,Elif,
70,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
يصفون و ص ف | VṦF YṦFVN yeSifūne onların nitelemelerinden they attribute.
Ye,Sad,Fe,Vav,Nun,
10,90,80,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَجَعَلُوا: ve yaptılar | لِلَّهِ: Allah'a | شُرَكَاءَ: ortak | الْجِنَّ: cinleri | وَخَلَقَهُمْ: halbuki onları O yaratmıştır | وَخَرَقُوا: ve icadettiler | لَهُ: O'na | بَنِينَ: oğullar | وَبَنَاتٍ: ve kızlar | بِغَيْرِ: | عِلْمٍ: bilmeden | سُبْحَانَهُ: O münezzehtir | وَتَعَالَىٰ: ve yücedir | عَمَّا: | يَصِفُونَ: onların nitelemelerinden |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وجعلوا WCALWE ve yaptılar | لله LLH Allah'a | شركاء ŞRKEÙ ortak | الجن ELCN cinleri | وخلقهم WḢLGHM halbuki onları O yaratmıştır | وخرقوا WḢRGWE ve icadettiler | له LH O'na | بنين BNYN oğullar | وبنات WBNET ve kızlar | بغير BĞYR | علم ALM bilmeden | سبحانه SBḪENH O münezzehtir | وتعالى WTAEL ve yücedir | عما AME | يصفون YṦFWN onların nitelemelerinden |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ceǎlū: ve yaptılar | lillahi: Allah'a | şurakā'e: ortak | l-cinne: cinleri | veḣaleḳahum: halbuki onları O yaratmıştır | ve ḣaraḳū: ve icadettiler | lehu: O'na | benīne: oğullar | ve benātin: ve kızlar | biğayri: | ǐlmin: bilmeden | subHānehu: O münezzehtir | ve teǎālā: ve yücedir | ǎmmā: | yeSifūne: onların nitelemelerinden |
Kırık Meal (Transcript) : |VCALVE: ve yaptılar | LLH: Allah'a | ŞRKEÙ: ortak | ELCN: cinleri | VḢLGHM: halbuki onları O yaratmıştır | VḢRGVE: ve icadettiler | LH: O'na | BNYN: oğullar | VBNET: ve kızlar | BĞYR: | ALM: bilmeden | SBḪENH: O münezzehtir | VTAEL: ve yücedir | AME: | YṦFVN: onların nitelemelerinden |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bir de Allah'a cinleri eş tanıdılar, halbuki onları da yaratan odur ve bilgisizlikle, onun oğulları, kızları olduğunu da uydurdular. O onların tavsîf ettiği şeylerden arıdır ve yücedir.
Adem Uğur : Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa ki onları da Allah yaratmıştı. Bilgisizce O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Hâşâ! O, onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir.
Ahmed Hulusi : (Onlar bir de) CİNNi (görünmeyen varlıkları) Allâh'a ortak kıldılar. . . Onları (Allâh) yaratmıştır! (Onlarda açığa çıkan özellikler de Allâh Esmâ'sından meydana gelmiştir). . . Bilgisizce O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar! Subhan'dır O; onların tanımlamalarından berî ve yücedir!
Ahmet Tekin : Cinleri, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak durumuna getirdiler. Oysa ki, onları da Allah yarattı. Bilgisizce Allah’a oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Hâşâ, Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzeh ve yücedir.
Ahmet Varol : Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları O yaratmıştır. Yine hiçbir bilgiye dayanmaksızın O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. O, onların vasıflandırmalarından uzak ve yücedir.
Ali Bulaç : Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları O yaratmıştır. Bir de hiç bir bilgiye dayanmaksızın O'na oğullar ve kızlar yakıştırıp uydurdular. O ise nitelendiregeldikleri şeylerden yücedir, uzaktır.
Ali Fikri Yavuz : Böyleyken, tuttular Allah’a cin’leri ortak koştular. Halbuki onları da Allah yaratmıştır. Bir de bilgileri olmadan Allah’ın oğulları ve kızları olduğunu uydururlar. Allah onların (ortak ve çocuk edinme) vasıflamalarından münezzehtir; ve yücedir.
Bekir Sadak : Cinleri O yaratmisken kafirler Allah'a ortak kostular. Koru korune O'na ogullar ve kizlar uydurdular. Hasa, O onlarin vasiflandirmalarindan yucedir. *
Celal Yıldırım : Bir de cinleri, —O yarattığı halde— Allah'a ortak koştular. Ayrıca O'na, bilgisizce oğullar ve kızlar uydurup saçmaladılar. Allah onların vasfedegeldiklerinden paktır ve çok yücedir.
Diyanet İşleri : Bir de cinleri Allah’a birtakım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah’a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir.
Diyanet İşleri (eski) : Cinleri O yaratmışken kafirler Allah'a ortak koştular. Körü körüne O'na oğullar ve kızlar uydurdular. Haşa, O onların vasıflandırmalarından yücedir.
Diyanet Vakfi : Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa ki onları da Allah yaratmıştı. Bilgisizce O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Hâşâ! O, onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir.
Edip Yüksel : ALLAH'a cinleri ortak koştular. Halbuki onları O yaratmıştır. Bilmeden O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. O'nun şanı yücedir, onların nitelemelerinden çok üstündür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar, Allah'a cinlerden de ortak koştular. Halbuki onları yaratan O'dur. Bilgileri olmadan O'na oğullar, kızlar uydurdular. O'nun şânı onların uydurdukları sıfatlardan münezzeh ve yücedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de tutup cinleri (gizli yaratıkları) -onları yarattığı halde- Allah'a ortak koştular. Bundan başka bir de O'na oğullar ve kızlar saçmaladılar, ne dediklerini bildikleri yok. O'nun yüce zatı, onların vasıflamalarından münezzeh ve yücedir.
Elmalılı Hamdi Yazır : (100-101) Bir de tuttular Allâha Cinleri (gizli mahlûkları) şerik koştular, halbuki o onları yarattı, bundan başka ona oğullar ve kızlar saçmaladılar, ne dediklerini bildikleri yok, onun zatı sübhanîsi semavât ve yerin mübdii, ona veled nasıl tasavvur edilir? ki bir eşi bulunmak mümkin değil, o her şeyi yaratmış ve her şeye alîm
Fizilal-il Kuran : Müşrikler cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa cinleri yaratan O'dur. Körükörüne, hiç yoktan O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Haşa O, onların uydurdukları sıfatlardan uzak ve yücedir.
Gültekin Onan : Cinleri Tanrı'ya ortak koştular. Oysa onları O yaratmıştır. Bir de hiç bir bilgiye dayanmaksızın O'na oğullar ve kızlar yakıştırıp uydurdular. O ise nitelendiregeldikleri şeylerden yücedir, uzaktır.
Hakkı Yılmaz : Ve onlar, görünmez güç ve varlıkları Allah'a ortaklar kıldılar. Hâlbuki onları O oluşturmuştur. Bilgileri olmadan da oğullar, kızlar uydurdular. –O'nun şanı onların nitelediği şeylerden arınık ve yücedir.–
Hasan Basri Çantay : Cinleri Ona (Allaha) ortak yapdılar. Halbuki bunları da O yaratmışdır. Bundan başka (ne dediklerini) bilmeden Onun oğulları ve kızları olduğunu da uydurub söylediler. Onun zâti ise vasfedegeldiklerinden çok uzakdır, çok yücedir.
Hayrat Neşriyat : (Onlar) cinleri de, Allah’a ortaklar saydılar; hâlbuki onları (da Allah) yarattı ve bilgisizce O’na oğullar ve kızlar uydurdular. O, onların vasfetmekte olduklarından çok münezzeh ve çok yücedir!
İbni Kesir : Cinnleri, Allah'a ortak koştılar. Halbuki onları, O yaratmıştır. Bilmeden O'na oğullar ve kızlar uydurdular. Haşa O, onların vasıflandırdıklarından yüce ve münezzehtir.
İskender Evrenosoğlu : Cinleri Allah'a ortak kıldılar. Onları da O (Allah) yarattı. İlimleri olmaksızın, “O'nun oğulları ve kızları var” yalanını uydurdular. O Sübhan'dır (herşeyden münezzehtir), vasıflandırdıkları şeylerden yücedir.
Muhammed Esed : Ama bazıları bütün görünmez varlık türlerine, Allahın yanında (Ona denk) bir yer yakıştırmaya başladılar, halbuki onları(n tümünü) yaratan Odur; ve cehaletleri yüzünden Ona oğullar ve kızlar isnat ettiler! O, sonsuz ihtişam sahibidir ve insanların her türlü tasavvur ve tahayyülünü aşan bir yüceliğe sahiptir:
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Allah Teâlâ için cinleri ortak kıldılar. Halbuki, onları da o yaratmıştır. Ve Cenâb-ı Hakk'a bilmeksizin oğullar ve kızlar uydurdular, onun Zât-ı Subhanîsi ise vasfettiklerinden münezzehtir, müteâlîdir.
Ömer Öngüt : Cinleri Allah'a ortak yaptılar. Halbuki onları da Allah yaratmıştır. hiçbir bilgiye dayanmadan O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Hâşâ! O, onların uydurdukları sıfatlardan münezzehtir, yücedir.
Şaban Piriş : Allah’ın yarattığı cinleri O’na ortak koştular. Cahilce O’nun için oğullar ve kızlar icat ettiler. O, onların vasıflandırdıklarından münezzeh ve çok yücedir.
Suat Yıldırım : Böyle iken tuttular, cinleri Allah’a şerik yaptılar; halbuki bunları da O yaratmıştır. Bundan başka O’na birtakım oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Ne dediklerini bildikleri yok! O, müşriklerin Kendisine isnad ettikleri bu gibi nitelendirmelerden münezzehtir, yücedir.
Süleyman Ateş : (Tuttular) cinleri Allah'a ortak yaptılar. Halbuki onları O yaratmıştır. Bilmeden O'na oğullar ve kızlar icâdettiler. Hâşâ O, onların ileri sürdüğü niteliklerden münezzehtir!
Tefhim-ul Kuran : Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları da O yaratmıştır. Bir de hiç bir bilgiye dayanmaksızın O'na oğullar ve kızlar yakıştırıp uydurdular. O ise nitelendiregeldikleri şeylerden yücedir, uzaktır.
Ümit Şimşek : Onlar ise, hiçbir şey bilmedikleri halde, Allah'ın yarattığı cinleri Ona ortak koştular, Ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Oysa Allah, onların yakıştırdıklarından münezzeh ve yücedir.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'a bir de cinleri/gözle görülmeyen yaratıkları ortak koştular. Oysaki, onları O yaratmıştır. Bilgisizce O'na oğullar ve kızlar isnat etme saçmalığını gösterdiler. Şanı yücedir O'nun! Onların nitelemelerinin ötesindedir O!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}