» 6 / En’âm  9:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 9
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَوْ (VLV) = velev : ve eğer
2. جَعَلْنَاهُ (CALNEH) = ceǎlnāhu : onu yapsaydık
3. مَلَكًا (MLKE) = meleken : melek
4. لَجَعَلْنَاهُ (LCALNEH) = leceǎlnāhu : yine yapardık
5. رَجُلًا (RCLE) = raculen : bir adam (şeklinde)
6. وَلَلَبَسْنَا (VLLBSNE) = velelebesnā : ve yine düşürürdük
7. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onları
8. مَا (ME) = mā :
9. يَلْبِسُونَ (YLBSVN) = yelbisūne : düştükleri kuşkuya
ve eğer | onu yapsaydık | melek | yine yapardık | bir adam (şeklinde) | ve yine düşürürdük | onları | | düştükleri kuşkuya |

[] [CAL] [MLK] [CAL] [RCL] [LBS] [] [] [LBS]
VLV CALNEH MLKE LCALNEH RCLE VLLBSNE ALYHM ME YLBSVN

velev ceǎlnāhu meleken leceǎlnāhu raculen velelebesnā ǎleyhim yelbisūne
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون

 » 6 / En’âm  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | VLV velev ve eğer And if
جعلناه ج ع ل | CAL CALNEH ceǎlnāhu onu yapsaydık We had made him
ملكا م ل ك | MLK MLKE meleken melek an Angel,
لجعلناه ج ع ل | CAL LCALNEH leceǎlnāhu yine yapardık certainly We (would) have made him
رجلا ر ج ل | RCL RCLE raculen bir adam (şeklinde) a man,
وللبسنا ل ب س | LBS VLLBSNE velelebesnā ve yine düşürürdük and certainly We (would) have obscured
عليهم | ALYHM ǎleyhim onları to them
ما | ME what
يلبسون ل ب س | LBS YLBSVN yelbisūne düştükleri kuşkuya they are obscuring.

6:9 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve eğer | onu yapsaydık | melek | yine yapardık | bir adam (şeklinde) | ve yine düşürürdük | onları | | düştükleri kuşkuya |

[] [CAL] [MLK] [CAL] [RCL] [LBS] [] [] [LBS]
VLV CALNEH MLKE LCALNEH RCLE VLLBSNE ALYHM ME YLBSVN

velev ceǎlnāhu meleken leceǎlnāhu raculen velelebesnā ǎleyhim yelbisūne
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون

[] [ج ع ل] [م ل ك] [ج ع ل] [ر ج ل] [ل ب س] [] [] [ل ب س]

 » 6 / En’âm  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | VLV velev ve eğer And if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
جعلناه ج ع ل | CAL CALNEH ceǎlnāhu onu yapsaydık We had made him
Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,He,
3,70,30,50,1,5,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ملكا م ل ك | MLK MLKE meleken melek an Angel,
Mim,Lam,Kef,Elif,
40,30,20,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
لجعلناه ج ع ل | CAL LCALNEH leceǎlnāhu yine yapardık certainly We (would) have made him
Lam,Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,He,
30,3,70,30,50,1,5,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
اللام لام التوكيد
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
رجلا ر ج ل | RCL RCLE raculen bir adam (şeklinde) a man,
Re,Cim,Lam,Elif,
200,3,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وللبسنا ل ب س | LBS VLLBSNE velelebesnā ve yine düşürürdük and certainly We (would) have obscured
Vav,Lam,Lam,Be,Sin,Nun,Elif,
6,30,30,2,60,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
عليهم | ALYHM ǎleyhim onları to them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ما | ME what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يلبسون ل ب س | LBS YLBSVN yelbisūne düştükleri kuşkuya they are obscuring.
Ye,Lam,Be,Sin,Vav,Nun,
10,30,2,60,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَوْ: ve eğer | جَعَلْنَاهُ: onu yapsaydık | مَلَكًا: melek | لَجَعَلْنَاهُ: yine yapardık | رَجُلًا: bir adam (şeklinde) | وَلَلَبَسْنَا: ve yine düşürürdük | عَلَيْهِمْ: onları | مَا: | يَلْبِسُونَ: düştükleri kuşkuya |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولو WLW ve eğer | جعلناه CALNEH onu yapsaydık | ملكا MLKE melek | لجعلناه LCALNEH yine yapardık | رجلا RCLE bir adam (şeklinde) | وللبسنا WLLBSNE ve yine düşürürdük | عليهم ALYHM onları | ما ME | يلبسون YLBSWN düştükleri kuşkuya |
Kırık Meal (Okunuş) : |velev: ve eğer | ceǎlnāhu: onu yapsaydık | meleken: melek | leceǎlnāhu: yine yapardık | raculen: bir adam (şeklinde) | velelebesnā: ve yine düşürürdük | ǎleyhim: onları | : | yelbisūne: düştükleri kuşkuya |
Kırık Meal (Transcript) : |VLV: ve eğer | CALNEH: onu yapsaydık | MLKE: melek | LCALNEH: yine yapardık | RCLE: bir adam (şeklinde) | VLLBSNE: ve yine düşürürdük | ALYHM: onları | ME: | YLBSVN: düştükleri kuşkuya |
Abdulbaki Gölpınarlı : Peygamberi, bir melek olarak halk etseydik gene bir erkek şeklinde halk ederdik ve gene düştükleri şüpheden kurtulmazlardı.
Adem Uğur : Eğer peygamberi bir melek kılsaydık muhakkak ki onu insan sûretine sokar onları yine düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük.
Ahmed Hulusi : Eğer O'nu (Rasûlullah a. s. ) bir melek kılsaydık (görebilmeniz için) O'nu gene de bir erkek sûretinde yaratırdık. . . Onları yine (içine) düşmüş oldukları şüpheye - ikileme düşürürdük (de "Bu bizim gibi bir beşer" derlerdi).
Ahmet Tekin : Eğer biz, peygamberi bir melek olarak göndermeyi planlasaydık, onu mutlaka liyâkatli ve güvenilir bir erkek suretine sokar, onları, yine de düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük.
Ahmet Varol : Eğer onu (peygamberi) bir melek kılsaydık [1], bir adam şeklinde kılardık da onları düştükleri kuşkuya yine düşürürdük.
Ali Bulaç : Onu eğer bir melek kılsaydık, elbette erkek (suretinde bir melek) kılardık ve mutlaka katmakta oldukları (şüpheleri) yine katardık.
Ali Fikri Yavuz : Eğer Peygamberleri bir melek yapaydık, yine onu bir adam şeklinde gösterirdik ve elbette onları, düşmekte oldukları şüpheye yine bırakırdık.
Bekir Sadak : Biz onu melek kilsaydik, bir insan seklinde yapardik da, dustukleri supheye onlari yine dusurmus olurduk.
Celal Yıldırım : Eğer o indireceğimizi melek kılsaydık, yine onu bir adam (şeklinde) yapardık da düştükleri şüpheye tekrar onları düşürmüş olurduk.
Diyanet İşleri : Eğer onu (Peygamberi) bir melek kılsaydık yine onu bir adam (suretinde) yapardık ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk.
Diyanet İşleri (eski) : Biz onu melek kılsaydık, bir insan şeklinde yapardık da, düştükleri şüpheye onları yine düşürmüş olurduk.
Diyanet Vakfi : Eğer peygamberi bir melek kılsaydık muhakkak ki onu insan sûretine sokar onları yine düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük.
Edip Yüksel : Onu bir melek yapsaydık, onu bir adam biçiminde gönderir ve mevcut kuşkuları içinde bırakırdık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer Peygamberi, biz bir melek yapsaydık, yine de onu bir adam şeklinde yapardık ve onları yine düştükleri kuşkuya düşürürdük.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kendisini bir melek de yapsaydık, yine onu bir erkek kılacak ve onları yine düştükleri şüpheye düşürecektik.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kendisini bir Melek kılaydık yine onu bir er kılacaktık ve düşmekte bulundukları şübheye onları yine düşürecektik
Fizilal-il Kuran : Eğer meleklerden bir peygamber gönderseydik onu insan kılığında gönderecektik. O zaman da kâfirleri şimdiki yanılgılarının aynısına düşürmüş olurduk.
Gültekin Onan : Onu bir melek kılsaydık, elbette erkek (suretinde bir melek) kılardık ve mutlaka katmakta oldukları (kuşkuları) yine katardık.
Hakkı Yılmaz : Eğer Biz, Peygamber'i bir melek yapsaydık, yine de o'nu bir adam şeklinde yapardık ve onlar yine düştükleri kuşkuya düşerlerdi.
Hasan Basri Çantay : Eğer onu (peygamberi) bir melek yapsaydık onu (o meleği) de her halde bir adam (suretinde) gösterir ve her halde onları yine düşmekde oldukları şüpheye düşürürdük.
Hayrat Neşriyat : Ve onu (o peygamberi) bir melek kılsaydık, elbette onu (yine) bir adam (sûretinde)kılardık, doğrusu onları, karıştırmakta oldukları şeyde yine şübheye düşürürdük.
İbni Kesir : Eğer Biz, onu bir melek kılsaydık; onu bir erkek yapardık da düştükleri şüpheye onları yine düşürürdük.
İskender Evrenosoğlu : Ve şâyet onu melek yapsaydık, onu mutlaka erkek olarak (erkek suretinde) yapardık. Şüphe ettikleri şeyi, mutlaka onlara (gene) şüphe ettirirdik.
Muhammed Esed : Ve Biz, bir meleği elçimiz olarak tayin etmiş olsaydık (bile) onun kesinlikle bir adam olarak (görünmesini) sağlardık ve böylece onları, şimdi içinde bulundukları şaşkınlığa yine düşürürdük.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve eğer O'nu (peygamberi) bir melek kılsaydık, elbette O'nu yine bir erkek (suretinde) kılardık ve onları yine düşmüş oldukları şüpheye düşürürdük.
Ömer Öngüt : Eğer peygamberi melekten gönderseydik, insan şeklinde gönderirdik de, onları içine düştükleri şüpheye yine düşürürdük.
Şaban Piriş : Eğer (Resûlü) melek de yapsaydık, yine onu bir adam şeklinde yapardık ve onları düşürdüğümüz şüpheye düşürürdük.
Suat Yıldırım : Şayet o elçiyi melek kılsaydık, yine onu bir adam şeklinde gösterir de düştükleri şüpheye onları yine düşürmüş olurduk.
Süleyman Ateş : Eğer O(Hak Elçisi)ni melek yapsaydık, yine bir adam (şeklinde) yapardık ve onları yine düştükleri kuşkuya düşürürdük.
Tefhim-ul Kuran : Onu eğer bir melek kılsaydık, elbette erkek (suretinde bir melek) kılardık ve mutlaka katmakta oldukları (şüpheleri) yine katardık.
Ümit Şimşek : Biz bir meleği peygamber olarak gönderecek olsaydık, onu yine bir adam olarak gösterir; onları içine düştükleri şüpheye yine düşürürdük.
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer o peygamberi bir melek kılsaydık kuşkusuz onu bir er kişi yapacaktık ve içine yuvalandıkları kuşku ve karmaşayı onların üzerlerine giydirmiş olacaktık.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}