» 6 / En’âm  25:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 25
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمِنْهُمْ (VMNHM) = ve minhum : içlerinden vardır
2. مَنْ (MN) = men : kimseler
3. يَسْتَمِعُ (YSTMA) = yestemiǔ : dinleyen
4. إِلَيْكَ (ÎLYK) = ileyke : seni
5. وَجَعَلْنَا (VCALNE) = veceǎlnā : fakat biz koyduk
6. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üstüne
7. قُلُوبِهِمْ (GLVBHM) = ḳulūbihim : kalblerinin
8. أَكِنَّةً (ÊKNT) = ekinneten : perdeler
9. أَنْ (ÊN) = en :
10. يَفْقَهُوهُ (YFGHVH) = yefḳahūhu : onu anlamalarına engel
11. وَفِي (VFY) = ve fī : ve içine
12. اذَانِهِمْ ( ËZ̃ENHM) = āƶānihim : kulaklarının
13. وَقْرًا (VGRE) = veḳran : ağırlık
14. وَإِنْ (VÎN) = ve in : ve eğer
15. يَرَوْا (YRVE) = yerav : görseler de
16. كُلَّ (KL) = kulle : her
17. ايَةٍ ( ËYT) = āyetin : mu'cizeyi
18. لَا (LE) = lā : asla
19. يُؤْمِنُوا (YÙMNVE) = yu'minū : inanmazlar
20. بِهَا (BHE) = bihā : ona
21. حَتَّىٰ (ḪT) = Hattā : hatta
22. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
23. جَاءُوكَ (CEÙVK) = cā'ūke : sana geldikleri
24. يُجَادِلُونَكَ (YCED̃LVNK) = yucādilūneke : seninle tartışırlar
25. يَقُولُ (YGVL) = yeḳūlu : derler
26. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
27. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar eden(ler)
28. إِنْ (ÎN) = in :
29. هَٰذَا (HZ̃E) = hāƶā : bu
30. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka değildir
31. أَسَاطِيرُ (ÊSEŦYR) = esāTīru : masallarından
32. الْأَوَّلِينَ (ELÊVLYN) = l-evvelīne : eskilerin
içlerinden vardır | kimseler | dinleyen | seni | fakat biz koyduk | üstüne | kalblerinin | perdeler | | onu anlamalarına engel | ve içine | kulaklarının | ağırlık | ve eğer | görseler de | her | mu'cizeyi | asla | inanmazlar | ona | hatta | zaman | sana geldikleri | seninle tartışırlar | derler | kimseler | inkar eden(ler) | | bu | başka değildir | masallarından | eskilerin |

[] [] [SMA] [] [CAL] [] [GLB] [KNN] [] [FGH] [] [EZ̃N] [VGR] [] [REY] [KLL] [EYY] [] [EMN] [] [] [] [CYE] [CD̃L] [GVL] [] [KFR] [] [] [] [SŦR] [EVL]
VMNHM MN YSTMA ÎLYK VCALNE AL GLVBHM ÊKNT ÊN YFGHVH VFY ËZ̃ENHM VGRE VÎN YRVE KL ËYT LE YÙMNVE BHE ḪT ÎZ̃E CEÙVK YCED̃LVNK YGVL ELZ̃YN KFRVE ÎN HZ̃E ÎLE ÊSEŦYR ELÊVLYN

ve minhum men yestemiǔ ileyke veceǎlnā ǎlā ḳulūbihim ekinneten en yefḳahūhu ve fī āƶānihim veḳran ve in yerav kulle āyetin yu'minū bihā Hattā iƶā cā'ūke yucādilūneke yeḳūlu elleƶīne keferū in hāƶā illā esāTīru l-evvelīne
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين

 » 6 / En’âm  Suresi: 25
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومنهم | VMNHM ve minhum içlerinden vardır And among them
من | MN men kimseler (are those) who
يستمع س م ع | SMA YSTMA yestemiǔ dinleyen listen
إليك | ÎLYK ileyke seni to you,
وجعلنا ج ع ل | CAL VCALNE veceǎlnā fakat biz koyduk but We have placed
على | AL ǎlā üstüne over
قلوبهم ق ل ب | GLB GLVBHM ḳulūbihim kalblerinin their hearts
أكنة ك ن ن | KNN ÊKNT ekinneten perdeler coverings
أن | ÊN en lest
يفقهوه ف ق ه | FGH YFGHVH yefḳahūhu onu anlamalarına engel they understand it,
وفي | VFY ve fī ve içine and in
آذانهم ا ذ ن | EZ̃N ËZ̃ENHM āƶānihim kulaklarının their ears
وقرا و ق ر | VGR VGRE veḳran ağırlık deafness.
وإن | VÎN ve in ve eğer And if
يروا ر ا ي | REY YRVE yerav görseler de they see
كل ك ل ل | KLL KL kulle her every
آية ا ي ي | EYY ËYT āyetin mu'cizeyi sign
لا | LE asla not
يؤمنوا ا م ن | EMN YÙMNVE yu'minū inanmazlar will they believe
بها | BHE bihā ona in it.
حتى | ḪT Hattā hatta Until,
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
جاءوك ج ي ا | CYE CEÙVK cā'ūke sana geldikleri they come to you
يجادلونك ج د ل | CD̃L YCED̃LVNK yucādilūneke seninle tartışırlar and argue with you
يقول ق و ل | GVL YGVL yeḳūlu derler say
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved,
إن | ÎN in """Not"
هذا | HZ̃E hāƶā bu (is) this
إلا | ÎLE illā başka değildir but
أساطير س ط ر | SŦR ÊSEŦYR esāTīru masallarından (the) tales
الأولين ا و ل | EVL ELÊVLYN l-evvelīne eskilerin "(of) the former (people)."""

6:25 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

içlerinden vardır | kimseler | dinleyen | seni | fakat biz koyduk | üstüne | kalblerinin | perdeler | | onu anlamalarına engel | ve içine | kulaklarının | ağırlık | ve eğer | görseler de | her | mu'cizeyi | asla | inanmazlar | ona | hatta | zaman | sana geldikleri | seninle tartışırlar | derler | kimseler | inkar eden(ler) | | bu | başka değildir | masallarından | eskilerin |

[] [] [SMA] [] [CAL] [] [GLB] [KNN] [] [FGH] [] [EZ̃N] [VGR] [] [REY] [KLL] [EYY] [] [EMN] [] [] [] [CYE] [CD̃L] [GVL] [] [KFR] [] [] [] [SŦR] [EVL]
VMNHM MN YSTMA ÎLYK VCALNE AL GLVBHM ÊKNT ÊN YFGHVH VFY ËZ̃ENHM VGRE VÎN YRVE KL ËYT LE YÙMNVE BHE ḪT ÎZ̃E CEÙVK YCED̃LVNK YGVL ELZ̃YN KFRVE ÎN HZ̃E ÎLE ÊSEŦYR ELÊVLYN

ve minhum men yestemiǔ ileyke veceǎlnā ǎlā ḳulūbihim ekinneten en yefḳahūhu ve fī āƶānihim veḳran ve in yerav kulle āyetin yu'minū bihā Hattā iƶā cā'ūke yucādilūneke yeḳūlu elleƶīne keferū in hāƶā illā esāTīru l-evvelīne
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين

[] [] [س م ع] [] [ج ع ل] [] [ق ل ب] [ك ن ن] [] [ف ق ه] [] [ا ذ ن] [و ق ر] [] [ر ا ي] [ك ل ل] [ا ي ي] [] [ا م ن] [] [] [] [ج ي ا] [ج د ل] [ق و ل] [] [ك ف ر] [] [] [] [س ط ر] [ا و ل]

 » 6 / En’âm  Suresi: 25
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومنهم | VMNHM ve minhum içlerinden vardır And among them
Vav,Mim,Nun,He,Mim,
6,40,50,5,40,
REM – prefixed resumption particle
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو استئنافية
جار ومجرور
من | MN men kimseler (are those) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يستمع س م ع | SMA YSTMA yestemiǔ dinleyen listen
Ye,Sin,Te,Mim,Ayn,
10,60,400,40,70,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) imperfect verb
فعل مضارع
إليك | ÎLYK ileyke seni to you,
,Lam,Ye,Kef,
,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
وجعلنا ج ع ل | CAL VCALNE veceǎlnā fakat biz koyduk but We have placed
Vav,Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,
6,3,70,30,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
على | AL ǎlā üstüne over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
قلوبهم ق ل ب | GLB GLVBHM ḳulūbihim kalblerinin their hearts
Gaf,Lam,Vav,Be,He,Mim,
100,30,6,2,5,40,
"N – genitive feminine plural noun → Heart
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun"
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أكنة ك ن ن | KNN ÊKNT ekinneten perdeler coverings
,Kef,Nun,Te merbuta,
,20,50,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
أن | ÊN en lest
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يفقهوه ف ق ه | FGH YFGHVH yefḳahūhu onu anlamalarına engel they understand it,
Ye,Fe,Gaf,He,Vav,He,
10,80,100,5,6,5,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وفي | VFY ve fī ve içine and in
Vav,Fe,Ye,
6,80,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
آذانهم ا ذ ن | EZ̃N ËZ̃ENHM āƶānihim kulaklarının their ears
,Zel,Elif,Nun,He,Mim,
,700,1,50,5,40,
"N – genitive feminine plural noun → Ear
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun"
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وقرا و ق ر | VGR VGRE veḳran ağırlık deafness.
Vav,Gaf,Re,Elif,
6,100,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وإن | VÎN ve in ve eğer And if
Vav,,Nun,
6,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الواو استئنافية
حرف شرط
يروا ر ا ي | REY YRVE yerav görseler de they see
Ye,Re,Vav,Elif,
10,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
كل ك ل ل | KLL KL kulle her every
Kef,Lam,
20,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
آية ا ي ي | EYY ËYT āyetin mu'cizeyi sign
,Ye,Te merbuta,
,10,400,
N – genitive feminine singular indefinite noun
اسم مجرور
لا | LE asla not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يؤمنوا ا م ن | EMN YÙMNVE yu'minū inanmazlar will they believe
Ye,,Mim,Nun,Vav,Elif,
10,,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بها | BHE bihā ona in it.
Be,He,Elif,
2,5,1,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
جار ومجرور
حتى | ḪT Hattā hatta Until,
Ha,Te,,
8,400,,
INC – inceptive particle
حرف ابتداء
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
جاءوك ج ي ا | CYE CEÙVK cā'ūke sana geldikleri they come to you
Cim,Elif,,Vav,Kef,
3,1,,6,20,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
يجادلونك ج د ل | CD̃L YCED̃LVNK yucādilūneke seninle tartışırlar and argue with you
Ye,Cim,Elif,Dal,Lam,Vav,Nun,Kef,
10,3,1,4,30,6,50,20,
V – 3rd person masculine plural (form III) imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
يقول ق و ل | GVL YGVL yeḳūlu derler say
Ye,Gaf,Vav,Lam,
10,100,6,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved,
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إن | ÎN in """Not"
,Nun,
,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
هذا | HZ̃E hāƶā bu (is) this
He,Zel,Elif,
5,700,1,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
إلا | ÎLE illā başka değildir but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
أساطير س ط ر | SŦR ÊSEŦYR esāTīru masallarından (the) tales
,Sin,Elif,Tı,Ye,Re,
,60,1,9,10,200,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
الأولين ا و ل | EVL ELÊVLYN l-evvelīne eskilerin "(of) the former (people)."""
Elif,Lam,,Vav,Lam,Ye,Nun,
1,30,,6,30,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمِنْهُمْ: içlerinden vardır | مَنْ: kimseler | يَسْتَمِعُ: dinleyen | إِلَيْكَ: seni | وَجَعَلْنَا: fakat biz koyduk | عَلَىٰ: üstüne | قُلُوبِهِمْ: kalblerinin | أَكِنَّةً: perdeler | أَنْ: | يَفْقَهُوهُ: onu anlamalarına engel | وَفِي: ve içine | اذَانِهِمْ: kulaklarının | وَقْرًا: ağırlık | وَإِنْ: ve eğer | يَرَوْا: görseler de | كُلَّ: her | ايَةٍ: mu'cizeyi | لَا: asla | يُؤْمِنُوا: inanmazlar | بِهَا: ona | حَتَّىٰ: hatta | إِذَا: zaman | جَاءُوكَ: sana geldikleri | يُجَادِلُونَكَ: seninle tartışırlar | يَقُولُ: derler | الَّذِينَ: kimseler | كَفَرُوا: inkar eden(ler) | إِنْ: | هَٰذَا: bu | إِلَّا: başka değildir | أَسَاطِيرُ: masallarından | الْأَوَّلِينَ: eskilerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومنهم WMNHM içlerinden vardır | من MN kimseler | يستمع YSTMA dinleyen | إليك ÎLYK seni | وجعلنا WCALNE fakat biz koyduk | على AL üstüne | قلوبهم GLWBHM kalblerinin | أكنة ÊKNT perdeler | أن ÊN | يفقهوه YFGHWH onu anlamalarına engel | وفي WFY ve içine | آذانهم ËZ̃ENHM kulaklarının | وقرا WGRE ağırlık | وإن WÎN ve eğer | يروا YRWE görseler de | كل KL her | آية ËYT mu'cizeyi | لا LE asla | يؤمنوا YÙMNWE inanmazlar | بها BHE ona | حتى ḪT hatta | إذا ÎZ̃E zaman | جاءوك CEÙWK sana geldikleri | يجادلونك YCED̃LWNK seninle tartışırlar | يقول YGWL derler | الذين ELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | إن ÎN | هذا HZ̃E bu | إلا ÎLE başka değildir | أساطير ÊSEŦYR masallarından | الأولين ELÊWLYN eskilerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve minhum: içlerinden vardır | men: kimseler | yestemiǔ: dinleyen | ileyke: seni | veceǎlnā: fakat biz koyduk | ǎlā: üstüne | ḳulūbihim: kalblerinin | ekinneten: perdeler | en: | yefḳahūhu: onu anlamalarına engel | ve fī: ve içine | āƶānihim: kulaklarının | veḳran: ağırlık | ve in: ve eğer | yerav: görseler de | kulle: her | āyetin: mu'cizeyi | : asla | yu'minū: inanmazlar | bihā: ona | Hattā: hatta | iƶā: zaman | cā'ūke: sana geldikleri | yucādilūneke: seninle tartışırlar | yeḳūlu: derler | elleƶīne: kimseler | keferū: inkar eden(ler) | in: | hāƶā: bu | illā: başka değildir | esāTīru: masallarından | l-evvelīne: eskilerin |
Kırık Meal (Transcript) : |VMNHM: içlerinden vardır | MN: kimseler | YSTMA: dinleyen | ÎLYK: seni | VCALNE: fakat biz koyduk | AL: üstüne | GLVBHM: kalblerinin | ÊKNT: perdeler | ÊN: | YFGHVH: onu anlamalarına engel | VFY: ve içine | ËZ̃ENHM: kulaklarının | VGRE: ağırlık | VÎN: ve eğer | YRVE: görseler de | KL: her | ËYT: mu'cizeyi | LE: asla | YÙMNVE: inanmazlar | BHE: ona | ḪT: hatta | ÎZ̃E: zaman | CEÙVK: sana geldikleri | YCED̃LVNK: seninle tartışırlar | YGVL: derler | ELZ̃YN: kimseler | KFRVE: inkar eden(ler) | ÎN: | HZ̃E: bu | ÎLE: başka değildir | ÊSEŦYR: masallarından | ELÊVLYN: eskilerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlardan seni dinleyenler de var ve biz, dinledikleri sözleri anlamamaları için kalplerini perdeleriz, kulaklarını ağırlaştırırız da bütün delilleri görseler gene de inanmazlar onlara. Nihâyet de yanına geldiler mi çekişmeye başlarlar seninle ve bunlar, ancak evvelce gelip geçenlere ait masallar derler.
Adem Uğur : Onlardan seni (okuduğun Kur'an'ı) dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne perdeler, kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kâfirler sana geldiklerinde: "Bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir" diyerek seninle tartışırlar.
Ahmed Hulusi : Onlardan seni duyanlar vardır. . . Fakat biz, O'nu algılamalarına engel olması için kalplerinin (şuurlarının - anlayışlarının) üstüne perdeler, kulaklarının içine de (anlayışlarına) ağırlık koyduk! Ne kadar delil görseler yine de iman etmezler. . . Üstelik sana geldiklerinde seninle tartışan o hakikat inkârcıları şöyle derler: "Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değil!"
Ahmet Tekin : Onlardan sana kulak verenler, Kurân’ı dinleyenler de var. Fakat Kur’ân’ı anlamalarına engel olmak için kafalarına, kalplerine kılıflar geçirdik, kulaklarına sağırlık verdik. Onlar, Allah’ın birliğini, kudretini anlatan bütün âyetleri, bütün mûcizeleri görseler bile yine ona inanmayacaklar. Hatta sana geldiklerinde seninle tartışırlar. Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenler, küfre saplananlar: 'Bu kesinlikle öncekilerin masalları' derler.
Ahmet Varol : Onlardan seni dinleyenler var. Ancak biz, onu anlamamaları için kalplerinin üstüne örtüler kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Onlar bütün mucizeleri görseler yine de ona iman etmezler. Nitekim sana geldiklerinde de seninle tartışırlar; inkar edenler: 'Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir' derler.
Ali Bulaç : Onlardan seni dinleyenler vardır; oysa biz, onu kavrayıp anlamalarına (bir engel olarak) kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarında bir ağırlık kıldık. Onlar, hangi 'apaçık-belgeyi' görseler, yine ona inanmazlar. Öyle ki, o inkâr etmekte olanlar, sana geldiklerinde, seninle tartışmaya girerek: "Bu, öncekilerin uydurma masallarından başka bir şey değildir" derler.
Ali Fikri Yavuz : Müşriklerden bazıları, seni Kur’an okurken dinlerler; fakat biz, kalblerine, onu anlamalarına engel perdeler ve kulaklarının içine de ağırlık (sağırlık) koyduk. Onlar, her mucizeyi görseler, yine de ona iman etmezler. Hattâ o kâfirler, sana geldikleri zaman, seninle çekişerek şöyle derler: “- Bu Kur’an, eskilerin masallarından başka bir şey değildir!”
Bekir Sadak : Onlardan seni dinleyenler vardir, Kuran'i anlarlar diye kalblerine ortuler kulaklarina da agirlik koyduk. Onlar her turlu mucizeyi gorseler bile, yine de ona inanmazlar, nihayet sana geldiklerinde de seninle cekisirler. Inkar edenler, «Bu, oncekilerin masallarÙndan ba_ka bir _ey deildir» derler.
Celal Yıldırım : Onlardan bir kısmı da sana kulak verip dinlerler, (inandıkları için dinlemezler, kusur bulmak için kulak kabartırlar). Biz, anlamamaları için kalblerinin üzerine kat kat örtü gerdik ; kulaklarına da bir ağırlık koyduk ; artık onlar bütün belge ve mu'cizeleri de görseler yine inanmazlar. O kadar ki, sana geldiklerinde seninle tartışıp çekişirler; küfredenler, «bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir» derler.
Diyanet İşleri : İçlerinden, (Kur’an okurken) seni dinleyenler de var. Onu anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler (gereriz), kulaklarına ağırlık koyarız. Her türlü mucizeyi görseler de onlara inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde inkâr edenler, “Bu (Kur’an) evvelkilerin masallarından başka bir şey değil” derler.
Diyanet İşleri (eski) : Onlardan seni dinleyenler vardır, Kuran'ı anlarlar diye kalblerine örtüler kulaklarına da ağırlık koyduk. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile, yine de ona inanmazlar, nihayet sana geldiklerinde de seninle çekişirler. İnkar edenler, 'Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir' derler.
Diyanet Vakfi : Onlardan seni (okuduğun Kur'an'ı) dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne perdeler, kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kâfirler sana geldiklerinde: «Bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir» diyerek seninle tartışırlar.
Edip Yüksel : Onların bir kısmı seni dinler. Fakat, kalpleri üzerine anlamalarına engel olacak örtüler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Her bir mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Bundan ötürü sana geldiklerinde seninle tartışır ve inkarcılar, 'Bu ancak bir efsanedir,' der.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İçlerinden seni dinleyenler de vardır, fakat biz, onu anlamalarına engel olmak için kalblerinin üstüne örtüler, kulaklarının içine de ağırlık koyduk. Onlar, bütün delilleri görseler bile yine ona inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde seninle tartışırlar. Ve o kâfirler: «Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir» derler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İçlerinden bazıları da seni Kur'an okurken dinlerler, fakat Biz, kalplerine onu zevkiyle anlamalarına engel kabuklar geçirmişizdir. Kulaklarında da bir ağırlık vardır. Bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Hatta sana geldiklerinde, seninle tartışmaya kalkışarak, o hak tanımaz kafirler: «Bu, eskilerin masallarından başka birşey değildir.» derler.
Elmalılı Hamdi Yazır : İçlerinden kimi de vardır seni Kur'an okurken dinler fakat biz onların kalblerine onu zevkıyle anlamalarına mani' kabuklar geçirmişizdir, kulaklarında da bir ağırlık vardır, her mu'cizeyi görseler de iyman etmezler, hattâ sana geldiklerinde seninle cidal yapmağa kalkışarak der ki o hak tanımaz kâfirler: «bu, eskilerin esatırinden başka bir şey değil»
Fizilal-il Kuran : Onların içinde seni dinleyenler vardır, biz onların kalblerini, Kur'an'ı anlamalarına engel oluşturacak biçimde, perdeledik, kulaklarını da sağırlaştırdık. Bu yüzden her türlü mucizeyi görseler bile ona inanmazlar. Nitekim bu kâfirler tartışmak için yanına geldiklerinde sana «Bu Kur'an, eskilerin masallarından başka bir şey değildir» derler.
Gültekin Onan : Onlardan seni dinleyenler vardır; oysa biz onu kavramalarına (yefkahuhü) (bir engel olarak) kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarında bir ağırlık kıldık. Onlar, hangi ayeti görseler, yine ona inanmazlar. Öyle ki, o küfredenler sana geldiklerinde, seninle tartışmaya girerek: "Bu, öncekilerin uydurma masallarından başka bir şey değildir" derler.
Hakkı Yılmaz : "Onlardan sana kulak verenler vardır; oysa Biz, onu kavrayıp anlamalarına; kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarında bir ağırlık oluşturduk. Onlar, bütün alâmetleri/göstergeleri görseler de ona inanmazlar. Öyle ki, o kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden o kimseler, sana geldiklerinde, seninle tartışmaya girerek “Bu, öncekilerin uydurma masallarından başka bir şey değildir” derler. "
Hasan Basri Çantay : İçlerinden sana kulak verib de (okuduğun Kur'ânı) dinleyenler vardır. Halbuki biz, onu iyice anlayabilmelerine mâni olmak için yüreklerinin üstüne perdeler, kulaklarının içine de ağırlık koyduk. Onlar (istedikleri) her mu'cizeyi görseler yine ona inanmazlar. Hattâ o küfredenler sana geldikleri zaman seninle çekişmiye kalkışarak: «Bu (Kur'an), eskilerin masallarından başka (bir şey) değildir der (ler).
Hayrat Neşriyat : Hem içlerinden seni (Kur’ân okurken samîmiyetsiz olarak) dinleyenler vardır. Fakat (kendileri anlamak istemediklerinden, bir cezâ olarak biz de) onu anlarlar diye kalblerinin üzerine perdeler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Onlar (zâten inanmıyorlardı, artık bu hâlleriyle) bütün mu'cizeleri de görseler, (yine) ona inanmazlar! Hattâ sana geldikleri zaman o inkâr edenler, seninle mücâdeleye kalkışarak: 'Bu (Kur’ân), evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir!' derler.
İbni Kesir : İçlerinden seni dinleyenler vardır. Halbuki Biz, onu anlarlar diye, kalblerine örtüler, kulaklarına da ağrılık koyduk. Onlar her ayeti görseler de yine inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde, seninle çekişirler. O küfredenler derler ki; Bu, eskilerin masallarından başka birşey değildir.
İskender Evrenosoğlu : Ve onlardan kim seni dinlerse, onu anlamalarına karşı (anlamamaları için) kalplerinin üzerine ekinnet koyduk ve kulaklarında vakra (ağırlık) vardır.Ve onlar bütün âyetleri görseler, ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman, seninle tartışırlar (mücâdele ederler). Kâfir olanlar: “Bu ancak evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir.” derler.
Muhammed Esed : Onlar arasında öyleleri var ki (ey Peygamber) seni dinler (görünür)ler: Ama kalplerinin üstüne, onları hakikati kavramaktan alıkoyan perdeler yerleştirdik, kulaklarına da sağırlık. Ve (hakikatin) bütün işaretleri(ni) görselerdi yine de ona inanmazlardı; o kadar ki, onlar tartışmak için sana geldiklerinde, hakikati inkara şartlanmış olanlar, "Bu, eski zamanların masallarından başka bir şey değil!" derler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat onların kalbleri üzerine onu hakkı yalanlamalarına mani olacak kat kat perdeler ve kulaklarının içine de ağırlık koymuşuzdur. Ve eğer her bir mûcizeyi görseler ona yine inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde seninle mücadelede bulunurlar. Kâfir olanlar der ki: «Bu, eskilerin uydurmalarından başka değildir.»
Ömer Öngüt : İçlerinden bazıları da (Kur'an okurken) sana kulak verirler. Halbuki biz onların kalpleri üzerine, onu anlamamaları için örtüler, kulaklarına da ağırlık koyduk. Onlar her türlü âyeti görseler bile, yine de ona iman etmezler. Hatta sana geldiklerinde seninle mücadele ederler ve o kâfirler: “Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. ” derler.
Şaban Piriş : İçlerinden seni dinleyenler vardır. Biz onların kalpleri üzerine, anlamamaları için örtüler, kulaklarına da ağırlık koyduk. Her mucizeyi görseler de ona yine inanmazlar. Seninle tartışmak için sana geldiklerinde, o küfredenler derler ki: - Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
Suat Yıldırım : Onlardan seni Kur’ân okurken dinleyenler de vardır. Fakat Biz onu lâyık olduğu şekilde anlamalarına mani olmak için, onların kalplerine kat kat örtüler gerdik. Kulaklarının içine de, gereği gibi işitmelerini engelleyen ağırlıklar koyduk. Artık onlar her türlü mûcize ve belgeyi de görseler yine iman etmezler. O kadar ki yanına geldikleri zaman seninle münakaşaya girişerek "Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir." derler. [KM, İşaya 6,10; Matta 13,13]
Süleyman Ateş : İçlerinden seni dinleyenler vardır; fakat biz onu anlamalarına engel olmak için kalblerinin üstüne kılıflar, kulaklarının içine de ağırlık koyduk. (Onlar) her mu'cizeyi görseler de yine ona inanmazlar. Hattâ sana geldiklerinde seninle tartışırlar; o kâfirler: "Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir" derler.
Tefhim-ul Kuran : Onlardan seni dinleyenler vardır; oysa biz, onu kavrayıp anlamalarına (bir engel olarak) kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarında bir ağırlık kıldık. Onlar, hangi 'apaçık-belgeyi' görseler, yine ona inanmazlar. Öyle ki, o küfretmekte olanlar, sana geldiklerinde, seninle tartışmaya girerek: «Bu, öncekilerin uydurma-masallarından başka bir şey değildir» derler.
Ümit Şimşek : Onlardan seni işitenler de vardır. Lâkin Biz onların kalpleri üzerine, işittiklerini anlamalarına engel bir örtü geçirdik, kulaklarına da ağırlık verdik. Onun için her türlü âyeti görseler de yine inanmazlar. Hattâ sana geldiklerinde o kâfirler seninle tartışır ve 'Bu eskilerin masallarından başka birşey değil' derler.
Yaşar Nuri Öztürk : İçlerinden sana kulak verenler vardır; ama biz onu gereğince anlamamaları için kalplerine kılıflar geçirmiş, kulaklarına bir ağırlık koymuşuzdur. Tüm mucizeleri görseler de onlara inanmazlar. Nihayet sana gelip seninle çekişerek söyle derler küfre sapanlar: "Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}