» 22 / Hac  2:

Kuran Sırası: 22
İniş Sırası: 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

 » 22 / Hac  Suresi: 2
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَوْمَ (YVM) = yevme : gün
2. تَرَوْنَهَا (TRVNHE) = teravnehā : onu gördüğünüz
3. تَذْهَلُ (TZ̃HL) = teƶhelu : unutur
4. كُلُّ (KL) = kullu : her
5. مُرْضِعَةٍ (MRŽAT) = murDiǎtin : emziren
6. عَمَّا (AME) = ǎmmā :
7. أَرْضَعَتْ (ÊRŽAT) = erDeǎt : emzirdiğini
8. وَتَضَعُ (VTŽA) = ve teDeǔ : ve bırakır
9. كُلُّ (KL) = kullu : her
10. ذَاتِ (Z̃ET) = ƶāti : (sahibi) gebe
11. حَمْلٍ (ḪML) = Hamlin : (yük) gebe
12. حَمْلَهَا (ḪMLHE) = Hamlehā : yükünü
13. وَتَرَى (VTR) = ve terā : ve görürsün
14. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanları
15. سُكَارَىٰ (SKER) = sukārā : sarhoş
16. وَمَا (VME) = vemā : oysa değillerdir
17. هُمْ (HM) = hum : onlar
18. بِسُكَارَىٰ (BSKER) = bisukārā : sarhoş
19. وَلَٰكِنَّ (VLKN) = velākinne : ama
20. عَذَابَ (AZ̃EB) = ǎƶābe : azabı
21. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
22. شَدِيدٌ (ŞD̃YD̃) = şedīdun : şiddetlidir
gün | onu gördüğünüz | unutur | her | emziren | | emzirdiğini | ve bırakır | her | (sahibi) gebe | (yük) gebe | yükünü | ve görürsün | insanları | sarhoş | oysa değillerdir | onlar | sarhoş | ama | azabı | Allah'ın | şiddetlidir |

[YVM] [REY] [Z̃HL] [KLL] [RŽA] [] [RŽA] [VŽA] [KLL] [] [ḪML] [ḪML] [REY] [NVS] [SKR] [] [] [SKR] [] [AZ̃B] [] [ŞD̃D̃]
YVM TRVNHE TZ̃HL KL MRŽAT AME ÊRŽAT VTŽA KL Z̃ET ḪML ḪMLHE VTR ELNES SKER VME HM BSKER VLKN AZ̃EB ELLH ŞD̃YD̃

yevme teravnehā teƶhelu kullu murDiǎtin ǎmmā erDeǎt ve teDeǔ kullu ƶāti Hamlin Hamlehā ve terā n-nāse sukārā vemā hum bisukārā velākinne ǎƶābe llahi şedīdun
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد

 » 22 / Hac  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme gün (The) Day
ترونها ر ا ي | REY TRVNHE teravnehā onu gördüğünüz you will see it,
تذهل ذ ه ل | Z̃HL TZ̃HL teƶhelu unutur will forget
كل ك ل ل | KLL KL kullu her every
مرضعة ر ض ع | RŽA MRŽAT murDiǎtin emziren nursing mother
عما | AME ǎmmā that which
أرضعت ر ض ع | RŽA ÊRŽAT erDeǎt emzirdiğini she was nursing,
وتضع و ض ع | VŽA VTŽA ve teDeǔ ve bırakır and will deliver
كل ك ل ل | KLL KL kullu her every
ذات | Z̃ET ƶāti (sahibi) gebe pregnant woman
حمل ح م ل | ḪML ḪML Hamlin (yük) gebe pregnant woman
حملها ح م ل | ḪML ḪMLHE Hamlehā yükünü her load,
وترى ر ا ي | REY VTR ve terā ve görürsün and you will see
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanları [the] mankind
سكارى س ك ر | SKR SKER sukārā sarhoş intoxicated,
وما | VME vemā oysa değillerdir while not
هم | HM hum onlar they
بسكارى س ك ر | SKR BSKER bisukārā sarhoş "(are) intoxicated;"
ولكن | VLKN velākinne ama but
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābe azabı (the) punishment
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
شديد ش د د | ŞD̃D̃ ŞD̃YD̃ şedīdun şiddetlidir (will be) severe.

22:2 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

gün | onu gördüğünüz | unutur | her | emziren | | emzirdiğini | ve bırakır | her | (sahibi) gebe | (yük) gebe | yükünü | ve görürsün | insanları | sarhoş | oysa değillerdir | onlar | sarhoş | ama | azabı | Allah'ın | şiddetlidir |

[YVM] [REY] [Z̃HL] [KLL] [RŽA] [] [RŽA] [VŽA] [KLL] [] [ḪML] [ḪML] [REY] [NVS] [SKR] [] [] [SKR] [] [AZ̃B] [] [ŞD̃D̃]
YVM TRVNHE TZ̃HL KL MRŽAT AME ÊRŽAT VTŽA KL Z̃ET ḪML ḪMLHE VTR ELNES SKER VME HM BSKER VLKN AZ̃EB ELLH ŞD̃YD̃

yevme teravnehā teƶhelu kullu murDiǎtin ǎmmā erDeǎt ve teDeǔ kullu ƶāti Hamlin Hamlehā ve terā n-nāse sukārā vemā hum bisukārā velākinne ǎƶābe llahi şedīdun
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد

[ي و م] [ر ا ي] [ذ ه ل] [ك ل ل] [ر ض ع] [] [ر ض ع] [و ض ع] [ك ل ل] [] [ح م ل] [ح م ل] [ر ا ي] [ن و س] [س ك ر] [] [] [س ك ر] [] [ع ذ ب] [] [ش د د]

 » 22 / Hac  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme gün (The) Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
ترونها ر ا ي | REY TRVNHE teravnehā onu gördüğünüz you will see it,
Te,Re,Vav,Nun,He,Elif,
400,200,6,50,5,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
تذهل ذ ه ل | Z̃HL TZ̃HL teƶhelu unutur will forget
Te,Zel,He,Lam,
400,700,5,30,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
فعل مضارع
كل ك ل ل | KLL KL kullu her every
Kef,Lam,
20,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
مرضعة ر ض ع | RŽA MRŽAT murDiǎtin emziren nursing mother
Mim,Re,Dad,Ayn,Te merbuta,
40,200,800,70,400,
N – genitive feminine indefinite (form IV) active participle
اسم مجرور
عما | AME ǎmmā that which
Ayn,Mim,Elif,
70,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
أرضعت ر ض ع | RŽA ÊRŽAT erDeǎt emzirdiğini she was nursing,
,Re,Dad,Ayn,Te,
,200,800,70,400,
V – 3rd person feminine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
وتضع و ض ع | VŽA VTŽA ve teDeǔ ve bırakır and will deliver
Vav,Te,Dad,Ayn,
6,400,800,70,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
كل ك ل ل | KLL KL kullu her every
Kef,Lam,
20,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
ذات | Z̃ET ƶāti (sahibi) gebe pregnant woman
Zel,Elif,Te,
700,1,400,
N – genitive feminine singular noun
اسم مجرور
حمل ح م ل | ḪML ḪML Hamlin (yük) gebe pregnant woman
Ha,Mim,Lam,
8,40,30,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
حملها ح م ل | ḪML ḪMLHE Hamlehā yükünü her load,
Ha,Mim,Lam,He,Elif,
8,40,30,5,1,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم منصوب و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وترى ر ا ي | REY VTR ve terā ve görürsün and you will see
Vav,Te,Re,,
6,400,200,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanları [the] mankind
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
سكارى س ك ر | SKR SKER sukārā sarhoş intoxicated,
Sin,Kef,Elif,Re,,
60,20,1,200,,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
وما | VME vemā oysa değillerdir while not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CIRC – prefixed circumstantial particle
NEG – negative particle
الواو حالية
حرف نفي
هم | HM hum onlar they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
بسكارى س ك ر | SKR BSKER bisukārā sarhoş "(are) intoxicated;"
Be,Sin,Kef,Elif,Re,,
2,60,20,1,200,,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural noun
جار ومجرور
ولكن | VLKN velākinne ama but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان»
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābe azabı (the) punishment
Ayn,Zel,Elif,Be,
70,700,1,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
شديد ش د د | ŞD̃D̃ ŞD̃YD̃ şedīdun şiddetlidir (will be) severe.
Şın,Dal,Ye,Dal,
300,4,10,4,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَوْمَ: gün | تَرَوْنَهَا: onu gördüğünüz | تَذْهَلُ: unutur | كُلُّ: her | مُرْضِعَةٍ: emziren | عَمَّا: | أَرْضَعَتْ: emzirdiğini | وَتَضَعُ: ve bırakır | كُلُّ: her | ذَاتِ: (sahibi) gebe | حَمْلٍ: (yük) gebe | حَمْلَهَا: yükünü | وَتَرَى: ve görürsün | النَّاسَ: insanları | سُكَارَىٰ: sarhoş | وَمَا: oysa değillerdir | هُمْ: onlar | بِسُكَارَىٰ: sarhoş | وَلَٰكِنَّ: ama | عَذَابَ: azabı | اللَّهِ: Allah'ın | شَدِيدٌ: şiddetlidir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يوم YWM gün | ترونها TRWNHE onu gördüğünüz | تذهل TZ̃HL unutur | كل KL her | مرضعة MRŽAT emziren | عما AME | أرضعت ÊRŽAT emzirdiğini | وتضع WTŽA ve bırakır | كل KL her | ذات Z̃ET (sahibi) gebe | حمل ḪML (yük) gebe | حملها ḪMLHE yükünü | وترى WTR ve görürsün | الناس ELNES insanları | سكارى SKER sarhoş | وما WME oysa değillerdir | هم HM onlar | بسكارى BSKER sarhoş | ولكن WLKN ama | عذاب AZ̃EB azabı | الله ELLH Allah'ın | شديد ŞD̃YD̃ şiddetlidir |
Kırık Meal (Okunuş) : |yevme: gün | teravnehā: onu gördüğünüz | teƶhelu: unutur | kullu: her | murDiǎtin: emziren | ǎmmā: | erDeǎt: emzirdiğini | ve teDeǔ: ve bırakır | kullu: her | ƶāti: (sahibi) gebe | Hamlin: (yük) gebe | Hamlehā: yükünü | ve terā: ve görürsün | n-nāse: insanları | sukārā: sarhoş | vemā: oysa değillerdir | hum: onlar | bisukārā: sarhoş | velākinne: ama | ǎƶābe: azabı | llahi: Allah'ın | şedīdun: şiddetlidir |
Kırık Meal (Transcript) : |YVM: gün | TRVNHE: onu gördüğünüz | TZ̃HL: unutur | KL: her | MRŽAT: emziren | AME: | ÊRŽAT: emzirdiğini | VTŽA: ve bırakır | KL: her | Z̃ET: (sahibi) gebe | ḪML: (yük) gebe | ḪMLHE: yükünü | VTR: ve görürsün | ELNES: insanları | SKER: sarhoş | VME: oysa değillerdir | HM: onlar | BSKER: sarhoş | VLKN: ama | AZ̃EB: azabı | ELLH: Allah'ın | ŞD̃YD̃: şiddetlidir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onu gördüğünüz gün, bütün emzikli kadınlar; çocuklarını bile unutup bırakır, her gebe kadın, çocuğunu düşürür ve insanları sarhoş görürsün, fakat sarhoş değildir onlar, ancak Allah'ın azâbı pek çetindir.
Adem Uğur : Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir; fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir!
Ahmed Hulusi : Onu göreceğiniz süreçte, her emziren (besleyici) emzirdiklerini unutur, her hamile yükünü taşıdığını düşürür! İnsanları sarhoşlar olarak görürsün! (Oysa) onlar sarhoş değildirler. Fakat Allâh azabı şiddetlidir.
Ahmet Tekin : Bu depremi gördüğünüz gün, bütün emzikli kadınlar, emzirdikleri çocuklarını unutur. Bütün hamile kadınlar çocuklarını düşürür. İnsanları sarhoş bir halde görürsün. Gerçekte onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah’ın azâbı dehşetlidir.
Ahmet Varol : Onu gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiğinden geçer ve her gebe kadın yükünü düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Oysa onlar sarhoş değildirler ama Allah'ın azabı şiddetlidir.
Ali Bulaç : Onu gördüğünüz gün, her emzikli kendi emzirdiğini unutup geçecek ve her gebe kendi yükünü düşürecektir. İnsanları da sarhoş olmuş görürsün, oysa onlar sarhoş değillerdir. Ancak Allah'ın azabı pek şiddetlidir.
Ali Fikri Yavuz : Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiğinden geçer ve her yüklü kadın çocuğunu doğurur. İnsanları da hep sarhoş görürsün. Halbuki sarhoş değillerdir. Fakat Allah’ın azabı çok şiddetlidir.
Bekir Sadak : Kiyameti goren her emzikli kadin emzirdigini unutur, her hamile kadin cocugunu dusurur. insanlar sarhos gibi gorursun oysa sarhos degildirler, fakat bu sadece Allah'in azabinin cetin olmasindandir.
Celal Yıldırım : O günü bir görseniz, emzikli olan her kadın emzirdiğini bırakıp gecer ve her gebe kadın taşıdığını düşürür. İnsanları (o gün) sarhoş (gibi) görürsün, halbuki sarhoş değildirler; ama (ne var ki) Allah'ın azabı oldukça şiddetlidir.
Diyanet İşleri : Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün; hâlbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah’ın azabı çok şiddetlidir.
Diyanet İşleri (eski) : Kıyameti gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur, her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün oysa sarhoş değildirler, fakat bu sadece Allah'ın azabının çetin olmasındandır.
Diyanet Vakfi : Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir; fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir!
Edip Yüksel : Ona tanık olduğunuz gün, her emziren ana emzirdiğini atar, her gebe kadın yükünü bırakır. Sarhoş olmadıkları halde insanları sarhoş gibi göreceksin. Halbuki ALLAH'ın cezası şiddetlidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiğinden geçer. Ve her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları hep sarhoş görürsün, halbuki sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onu göreceğiniz gün, her emzikli (kadın) emzirdiğinden geçer ve her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları hep sarhoş görürsün, halbuki sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı şiddetlidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onu göreceğiniz gün her emzikli emzirdiğinden geçer ve her yüklü kadın hamlini vaz' eder, ve nâsı hep sarhoş görürsün halbuki sarhoş değillerdir ve lâkin Allahın azâbı şediddir
Fizilal-il Kuran : O sarsıntı ile karşılaştığınız gün bütün çocuk emziren kadınlar memedeki çocuklarını bir yana bırakıverirler, bütün hamile kadınlar çocuklarını düşürürler, insanları sarhoş gibi görürsün, oysa sarhoş değildirler. Ama Allah'ın azabı ağırdır.
Gültekin Onan : Onu gördüğünüz gün, her emzikli kendi emzirdiğini unutup geçecek ve her gebe kendi yükünü düşürecektir. İnsanları da sarhoş olmuş görürsün, oysa onlar sarhoş değillerdir. Ancak Tanrı'nın azabı pek şiddetlidir.
Hakkı Yılmaz : (1,2) Ey insanlar! Rabbinizin koruması altına girin, şüphesiz kıyametin kopuş anının sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiğinden vaz geçer. Ve her hamile kadın taşıdığını bırakır. Ve sen, insanları sarhoş olmadıkları hâlde sarhoş görürsün. Velâkin Allah'ın azabı çok şiddetlidir.
Hasan Basri Çantay : Onu göreceğiniz gün emzikli her (kadın kendi başının derdiyle) emzirdiğini unutup geçer, yüklü her (gebe kadın) yükünü (çocuğunu) düşürür. İnsanları serhoş (olmuş gibi) görürsün. Halbuki onlar serhoş değildirler. Fakat Allahın azâbı pek çetindir.
Hayrat Neşriyat : Onu göreceğiniz gün, her emziren kadın emzirdiği (yavrusu)nu unutur ve her hâmile kadın yükünü (karnındaki çocuğunu) düşürür; (o gün) insanları, sarhoşlar (gibi yalpalarken) görürsün; hâlbuki onlar sarhoş kimseler değildir. Fakat Allah’ın azâbı (pek)şiddetlidir.
İbni Kesir : Onu göreceğiniz gün; her emzikli emzirdiğini unutur, her yüklü yükünü düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün. Oysa sarhoş değildirler, ama Allah'ın azabı pek çetindir.
İskender Evrenosoğlu : Onu (kıyâmeti) gördüğünüz gün, emziren kadınların hepsi, emzirdiğini unutup bırakır (ilgilenmez). Yük (bebek) taşıyan kadınların hepsi, taşıdığı yükü (bebeğini) düşürür. Ve insanları, sarhoş olmadıkları halde sarhoş görürsün. Ve lâkin Allah'ın azabı (çok) şiddetlidir.
Muhammed Esed : O (saate) ulaştığınız Gün, emziren her kadın emzirdiği çocuğu unutur gider; her gebe kadın (vaktinden önce) yükünü bırakır; ve insanlar sarhoş olmadıkları halde sana sarhoşlarmış gibi gözükürler; ama yine de, Allah'ın azabı(nı gördükleri zaman duyacakları dehşet çok daha) zorlu olacaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın, emzirdiğinden gaflet eder (onu) unutur ve her yüklü kadın, yükünü düşürür ve insanları sarhoşlar görürsün, ve halbuki onlar sarhoş değildirler velâkin Allah'ın azabı şiddetlidir.
Ömer Öngüt : Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiğini unutur, her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün! Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı pek şiddetlidir.
Şaban Piriş : Onu gördüğünüz gün, her emzikli emzirdiğini unutur, her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmuş görürsün. Onlar sarhoş değiller, fakat Allah’ın azabı şiddetlidir.
Suat Yıldırım : Onu göreceğiniz gün... Çocuğunu emziren anne, dehşetten çocuğunu unutup terk eder. Hâmile olan her kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmuş görürsün, halbuki gerçekte onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah’ın azabı pek çetindir.
Süleyman Ateş : Onu gördüğünüz gün, her emziren, emzirdiğinden geçer; her gebe yükünü bırakır; insanları sarhoş görürsün, oysa sarhoş değillerdir ama Allâh'ın azâbı şiddetlidir (bu dehşetli azâb, onların akıllarını başlarından almıştır.)
Tefhim-ul Kuran : Onu gördüğünüz gün, her emzikli kendi emzirdiğini unutup geçecek ve her gebe kendi yükünü düşürecektir. İnsanları da sarhoş olmuş görürsün, oysa onlar sarhoş değillerdir. Ancak Allah'ın azabı pek şiddetlidir.
Ümit Şimşek : O günü gördüğünüzde, herbir emzikli emzirdiğini unutur, herbir gebe kadın bebeğini düşürür. İnsanları da sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir; lâkin Allah'ın azabı pek şiddetlidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın, emzirdiğinden vazgeçer ve her gebe kadın, taşıdığını düşürür. Sen o gün insanları sarhoşlar halinde görürsün; oysaki onlar sarhoş değillerdir, ama Allah'ın azabı çok şiddetlidir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}