» 22 / Hac  63:

Kuran Sırası: 22
İniş Sırası: 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

 » 22 / Hac  Suresi: 63
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَلَمْ (ÊLM) = elem :
2. تَرَ (TR) = tera : görmedin mi
3. أَنَّ (ÊN) = enne : kesinlikle
4. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
5. أَنْزَلَ (ÊNZL) = enzele : indirir
6. مِنَ (MN) = mine : -ten
7. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : gök-
8. مَاءً (MEÙ) = māen : bir su
9. فَتُصْبِحُ (FTṦBḪ) = fetuSbiHu : böylece olur
10. الْأَرْضُ (ELÊRŽ) = l-erDu : yeryüzü
11. مُخْضَرَّةً (MḢŽRT) = muḣDerraten : yemyeşil
12. إِنَّ (ÎN) = inne : doğrusu
13. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
14. لَطِيفٌ (LŦYF) = leTīfun : latiftir
15. خَبِيرٌ (ḢBYR) = ḣabīrun : habirdir
| görmedin mi | kesinlikle | Allah | indirir | -ten | gök- | bir su | böylece olur | yeryüzü | yemyeşil | doğrusu | Allah | latiftir | habirdir |

[] [REY] [] [] [NZL] [] [SMV] [MVH] [ṦBḪ] [ERŽ] [ḢŽR] [] [] [LŦF] [ḢBR]
ÊLM TR ÊN ELLH ÊNZL MN ELSMEÙ MEÙ FTṦBḪ ELÊRŽ MḢŽRT ÎN ELLH LŦYF ḢBYR

elem tera enne llahe enzele mine s-semāi māen fetuSbiHu l-erDu muḣDerraten inne llahe leTīfun ḣabīrun
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير

 » 22 / Hac  Suresi: 63
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Do not
تر ر ا ي | REY TR tera görmedin mi you see,
أن | ÊN enne kesinlikle that
الله | ELLH llahe Allah Allah
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirir sends down
من | MN mine -ten from
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the sky
ماء م و ه | MVH MEÙ māen bir su water
فتصبح ص ب ح | ṦBḪ FTṦBḪ fetuSbiHu böylece olur then becomes
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDu yeryüzü the earth
مخضرة خ ض ر | ḢŽR MḢŽRT muḣDerraten yemyeşil green?
إن | ÎN inne doğrusu Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
لطيف ل ط ف | LŦF LŦYF leTīfun latiftir (is) surely Subtle,
خبير خ ب ر | ḢBR ḢBYR ḣabīrun habirdir All-Aware.

22:63 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| görmedin mi | kesinlikle | Allah | indirir | -ten | gök- | bir su | böylece olur | yeryüzü | yemyeşil | doğrusu | Allah | latiftir | habirdir |

[] [REY] [] [] [NZL] [] [SMV] [MVH] [ṦBḪ] [ERŽ] [ḢŽR] [] [] [LŦF] [ḢBR]
ÊLM TR ÊN ELLH ÊNZL MN ELSMEÙ MEÙ FTṦBḪ ELÊRŽ MḢŽRT ÎN ELLH LŦYF ḢBYR

elem tera enne llahe enzele mine s-semāi māen fetuSbiHu l-erDu muḣDerraten inne llahe leTīfun ḣabīrun
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير

[] [ر ا ي] [] [] [ن ز ل] [] [س م و] [م و ه] [ص ب ح] [ا ر ض] [خ ض ر] [] [] [ل ط ف] [خ ب ر]

 » 22 / Hac  Suresi: 63
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Do not
,Lam,Mim,
,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
حرف نفي
تر ر ا ي | REY TR tera görmedin mi you see,
Te,Re,
400,200,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
أن | ÊN enne kesinlikle that
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب من اخوات «ان»
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirir sends down
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
من | MN mine -ten from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the sky
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
ماء م و ه | MVH MEÙ māen bir su water
Mim,Elif,,
40,1,,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فتصبح ص ب ح | ṦBḪ FTṦBḪ fetuSbiHu böylece olur then becomes
Fe,Te,Sad,Be,Ha,
80,400,90,2,8,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person feminine singular (form IV) imperfect verb
الفاء استئنافية
فعل مضارع من اخوات «كان»
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDu yeryüzü the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – nominative feminine noun → Earth"
اسم مرفوع
مخضرة خ ض ر | ḢŽR MḢŽRT muḣDerraten yemyeşil green?
Mim,Hı,Dad,Re,Te merbuta,
40,600,800,200,400,
N – accusative feminine indefinite (form IX) active participle
اسم منصوب
إن | ÎN inne doğrusu Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
لطيف ل ط ف | LŦF LŦYF leTīfun latiftir (is) surely Subtle,
Lam,Tı,Ye,Fe,
30,9,10,80,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
خبير خ ب ر | ḢBR ḢBYR ḣabīrun habirdir All-Aware.
Hı,Be,Ye,Re,
600,2,10,200,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَلَمْ: | تَرَ: görmedin mi | أَنَّ: kesinlikle | اللَّهَ: Allah | أَنْزَلَ: indirir | مِنَ: -ten | السَّمَاءِ: gök- | مَاءً: bir su | فَتُصْبِحُ: böylece olur | الْأَرْضُ: yeryüzü | مُخْضَرَّةً: yemyeşil | إِنَّ: doğrusu | اللَّهَ: Allah | لَطِيفٌ: latiftir | خَبِيرٌ: habirdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ألم ÊLM | تر TR görmedin mi | أن ÊN kesinlikle | الله ELLH Allah | أنزل ÊNZL indirir | من MN -ten | السماء ELSMEÙ gök- | ماء MEÙ bir su | فتصبح FTṦBḪ böylece olur | الأرض ELÊRŽ yeryüzü | مخضرة MḢŽRT yemyeşil | إن ÎN doğrusu | الله ELLH Allah | لطيف LŦYF latiftir | خبير ḢBYR habirdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |elem: | tera: görmedin mi | enne: kesinlikle | llahe: Allah | enzele: indirir | mine: -ten | s-semāi: gök- | māen: bir su | fetuSbiHu: böylece olur | l-erDu: yeryüzü | muḣDerraten: yemyeşil | inne: doğrusu | llahe: Allah | leTīfun: latiftir | ḣabīrun: habirdir |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊLM: | TR: görmedin mi | ÊN: kesinlikle | ELLH: Allah | ÊNZL: indirir | MN: -ten | ELSMEÙ: gök- | MEÙ: bir su | FTṦBḪ: böylece olur | ELÊRŽ: yeryüzü | MḢŽRT: yemyeşil | ÎN: doğrusu | ELLH: Allah | LŦYF: latiftir | ḢBYR: habirdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Görmez misin, şüphe yok ki Allah, gökten yağmur yağdırır da yeryüzü yemyeşil olur; şüphe yok ki Allah, lütuf ve ihsân sâhibidir, her şeyden haberdardır.
Adem Uğur : Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü yeşeriyor. Gerçekten Allah çok lütufkârdır, (her şeyden) haberdardır.
Ahmed Hulusi : Görmedin mi ki; Allâh semâdan bir su inzâl etti de arz yemyeşil oluyor. . . Muhakkak ki Allâh Latiyf'tir, Habiyr'dir.
Ahmet Tekin : Allah’ın gökten su indirdiğini, yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmüyor musun? Allah hikmetine nüfuz edilmeyen yüce varlıktır, gizli-açık her şeyden haberdardır.
Ahmet Varol : Allah'ın gökten su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah lütüf sahibidir, her şeyden haberdardır.
Ali Bulaç : Görmedin mi, Allah, gökten su indirdi, böylece yeryüzü yemyeşil donatıldı. Şüphesiz Allah, lütfedicidir, her şeyden haberdardır.
Ali Fikri Yavuz : Görmedin mi, Allah gökten bir yağmur indirmekle yeryüzü yemyeşil oluveriyor? Gerçekten Allah çok lütûfkârdır, her şeyden haberdardır.
Bekir Sadak : Allah'in gokten indirdigi su ile yerin yemyesil oldugunu gormez misin? Dogrusu Allah Latif'dir, haberdardir.
Celal Yıldırım : Görmedin mi ki, Allah gökten bir su indirdi de yeryüzü yemyeşil oluverdi. Şüphesiz ki Allah çok lütuf sahibidir ve her şeyden haberlidir.
Diyanet İşleri : Allah’ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah, çok lütufkârdır, hakkıyla haberdardır.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın gökten indirdiği su ile yerin yemyeşil olduğunu görmez misin? Doğrusu Allah Latif'dir, haberdardır.
Diyanet Vakfi : Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü yeşeriyor. Gerçekten Allah çok lütufkârdır, (her şeyden) haberdardır.
Edip Yüksel : ALLAH'ın gökten bir su indirdiğini ve yeryüzünün yeşerdiğini görmez misin? ALLAH Şefkatlidir, Haberdardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Görmedin mi Allah'ın gökten indirdiği su ile yeryüzü (nasıl) yemyeşil oluyor? Gerçekten Allah çok lütufkârdır, her şeyden haberdardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Görmüyor musun ki Allah'ın gökten indirdiği su ile yeryüzü yemyeşil oluveriyor? Gerçekten Allah lütuf sahibidir, herşeyden haberdardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Görmedin mi Allah, Semadan bir su indirmekle Arz yemyeşil oluveriyor, hakikat Allah, çok lâtîf bir habîrdir
Fizilal-il Kuran : Allah'ın gökten su indirdiğini ve bu sayede yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmüyor musun? Hiç kuşkusuz Allah latiftir ve her şeyden haberdardır.
Gültekin Onan : Görmedin mi, Tanrı, gökten su indirdi, böylece yeryüzü yemyeşil donatıldı. Şüphesiz Tanrı, lütfedicidir, her şeyden haberdardır.
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz Allah'ın, gökten su indirip de yeryüzünün yemyeşil oluverdiğini görmedin mi/hiç düşünmedin mi? Şüphesiz Allah, çok armağan verendir, en iyi haberi olandır.
Hasan Basri Çantay : Görmedin mi, Allah gökden su (yağmur) indirdi de (o sayede) yer (yüzü) yemyeşil olmakdadır. Şübhe yok ki Allah çok lûtufkârdır, (her şey'e) hakkıyle âgâhdır.
Hayrat Neşriyat : Görmedin mi ki, doğrusu Allah, gökten bir su indirdi de (böylece) yeryüzü yemyeşil oluyor. Muhakkak ki Allah, Latîf (çok ihsân eden)dir, Habîr (herşeyden haberdâr olan)dır.
İbni Kesir : Görmedin mi; Allah, gökten su indirdi de böylece yeryüzü yemyeşil olmaktadır. Ve gerçekten Allah; Latif'dir, Hamid'dir.
İskender Evrenosoğlu : Allah'ın semadan su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yeşerdiğini görmedin mi? Muhakkak ki Allah, Lâtif'tir (lütûf sahibidir), Habîr'dir (herşeyden haberdardır).
Muhammed Esed : Görmüyor musun, gökten su indiren Allah'tır; ki onunla yeryüzü yeşeriyor? Doğrusu, Allah her şeyden haberdar olan, (bilgi ve gözetimiyle) her şeye nüfuz eden ama kendisine asla nüfuz edilemeyen aşkın Varlık'tır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Görmedin mi ki, muhakkak Allah, gökten bir su indirdi de yeryüzü yemyeşil olarak sabahlar oldu. Şüphe yok ki Allah çok lütufkârdır, çok haberdardır.
Ömer Öngüt : Görmez misin ki, Allah gökten bir su indirir de bu sayede yeryüzü onunla yemyeşil kesiliverir. Şüphesiz ki Allah Lâtif'tir, her şeyden haberdardır.
Şaban Piriş : Allah’ın gökten su indirmesiyle yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmüyor musun? Allah, çok lütufkar ve her şeyden haberdardır.
Suat Yıldırım : Görmedin mi ki Allah gökten yağmur indirir de yer yemyeşil oluverir. Allah latiftir, habîrdir (lütfu boldur, her şeyden haberdardır).
Süleyman Ateş : Görmedin mi Allâh gökten bir su indirdi de yer yeşeriyor. Doğrusu Allâh latiftir (bilgisi veya lutfu en ince ve nazik şeylere kadar varır), habirdir (her türlü tedbiri bilir, her şeyi haber alır).
Tefhim-ul Kuran : Görmedin mi, Allah, gökten su indirdi, böylece yeryüzü yemyeşil donatıldı. Şüphesiz Allah, lütfedicidir, her şeyden haberdardır.
Ümit Şimşek : Görmedin mi: Allah gökten bir su indirir de yeryüzü onunla yemyeşil olur. Hiç kuşku yok ki Allah'ın lütfu pek geniştir, Onun bilgisi herşeyin bütün inceliklerini kapsar ve O herşeyden haberdardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Görmedin mi, Allah gökten bir su indirdi de, onun sayesinde yer, yemyeşil hale geliyor. Allah Latîf'tir, Habîr'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}