» 28 / Kasas  72:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 72
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. أَرَأَيْتُمْ (ÊRÊYTM) = eraeytum : baksanıza
3. إِنْ (ÎN) = in : eğer
4. جَعَلَ (CAL) = ceǎle : kılsa
5. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
6. عَلَيْكُمُ (ALYKM) = ǎleykumu : üzerinize
7. النَّهَارَ (ELNHER) = n-nehāra : gündüzü
8. سَرْمَدًا (SRMD̃E) = sermeden : sürekli
9. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
10. يَوْمِ (YVM) = yevmi : gününe kadar
11. الْقِيَامَةِ (ELGYEMT) = l-ḳiyāmeti : kıyamet
12. مَنْ (MN) = men : kimdir?
13. إِلَٰهٌ (ÎLH) = ilāhun : tanrı
14. غَيْرُ (ĞYR) = ğayru : başka
15. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'tan
16. يَأْتِيكُمْ (YÊTYKM) = ye'tīkum : size getirecek
17. بِلَيْلٍ (BLYL) = bileylin : geceyi
18. تَسْكُنُونَ (TSKNVN) = teskunūne : dinleneceğiniz
19. فِيهِ (FYH) = fīhi : onda
20. أَفَلَا (ÊFLE) = efelā :
21. تُبْصِرُونَ (TBṦRVN) = tubSirūne : görmüyor musunuz?
de ki | baksanıza | eğer | kılsa | Allah | üzerinize | gündüzü | sürekli | | gününe kadar | kıyamet | kimdir? | tanrı | başka | Allah'tan | size getirecek | geceyi | dinleneceğiniz | onda | | görmüyor musunuz? |

[GVL] [REY] [] [CAL] [] [] [NHR] [SRMD̃] [] [YVM] [GVM] [] [ELH] [ĞYR] [] [ETY] [LYL] [SKN] [] [] [BṦR]
GL ÊRÊYTM ÎN CAL ELLH ALYKM ELNHER SRMD̃E ÎL YVM ELGYEMT MN ÎLH ĞYR ELLH YÊTYKM BLYL TSKNVN FYH ÊFLE TBṦRVN

ḳul eraeytum in ceǎle llahu ǎleykumu n-nehāra sermeden ilā yevmi l-ḳiyāmeti men ilāhun ğayru llahi ye'tīkum bileylin teskunūne fīhi efelā tubSirūne
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون

 » 28 / Kasas  Suresi: 72
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
أرأيتم ر ا ي | REY ÊRÊYTM eraeytum baksanıza """Have you seen"
إن | ÎN in eğer if
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle kılsa Allah made
الله | ELLH llahu Allah Allah made
عليكم | ALYKM ǎleykumu üzerinize for you
النهار ن ه ر | NHR ELNHER n-nehāra gündüzü the day
سرمدا س ر م د | SRMD̃ SRMD̃E sermeden sürekli continuous
إلى | ÎL ilā till
يوم ي و م | YVM YVM yevmi gününe kadar (the) Day
القيامة ق و م | GVM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection,
من | MN men kimdir? who
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhun tanrı (is the) god
غير غ ي ر | ĞYR ĞYR ğayru başka besides
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah
يأتيكم ا ت ي | ETY YÊTYKM ye'tīkum size getirecek who could bring you
بليل ل ي ل | LYL BLYL bileylin geceyi night
تسكنون س ك ن | SKN TSKNVN teskunūne dinleneceğiniz (for) you (to) rest
فيه | FYH fīhi onda in it?
أفلا | ÊFLE efelā Then will not
تبصرون ب ص ر | BṦR TBṦRVN tubSirūne görmüyor musunuz? "you see?"""

28:72 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | baksanıza | eğer | kılsa | Allah | üzerinize | gündüzü | sürekli | | gününe kadar | kıyamet | kimdir? | tanrı | başka | Allah'tan | size getirecek | geceyi | dinleneceğiniz | onda | | görmüyor musunuz? |

[GVL] [REY] [] [CAL] [] [] [NHR] [SRMD̃] [] [YVM] [GVM] [] [ELH] [ĞYR] [] [ETY] [LYL] [SKN] [] [] [BṦR]
GL ÊRÊYTM ÎN CAL ELLH ALYKM ELNHER SRMD̃E ÎL YVM ELGYEMT MN ÎLH ĞYR ELLH YÊTYKM BLYL TSKNVN FYH ÊFLE TBṦRVN

ḳul eraeytum in ceǎle llahu ǎleykumu n-nehāra sermeden ilā yevmi l-ḳiyāmeti men ilāhun ğayru llahi ye'tīkum bileylin teskunūne fīhi efelā tubSirūne
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون

[ق و ل] [ر ا ي] [] [ج ع ل] [] [] [ن ه ر] [س ر م د] [] [ي و م] [ق و م] [] [ا ل ه] [غ ي ر] [] [ا ت ي] [ل ي ل] [س ك ن] [] [] [ب ص ر]

 » 28 / Kasas  Suresi: 72
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
أرأيتم ر ا ي | REY ÊRÊYTM eraeytum baksanıza """Have you seen"
,Re,,Ye,Te,Mim,
,200,,10,400,40,
INTG – prefixed interrogative alif
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الهمزة همزة استفهام
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle kılsa Allah made
Cim,Ayn,Lam,
3,70,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah made
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
عليكم | ALYKM ǎleykumu üzerinize for you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
النهار ن ه ر | NHR ELNHER n-nehāra gündüzü the day
Elif,Lam,Nun,He,Elif,Re,
1,30,50,5,1,200,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
سرمدا س ر م د | SRMD̃ SRMD̃E sermeden sürekli continuous
Sin,Re,Mim,Dal,Elif,
60,200,40,4,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
إلى | ÎL ilā till
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
يوم ي و م | YVM YVM yevmi gününe kadar (the) Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
"N – genitive masculine noun → Day of Resurrection"
اسم مجرور
القيامة ق و م | GVM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection,
Elif,Lam,Gaf,Ye,Elif,Mim,Te merbuta,
1,30,100,10,1,40,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
من | MN men kimdir? who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhun tanrı (is the) god
,Lam,He,
,30,5,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
غير غ ي ر | ĞYR ĞYR ğayru başka besides
Ğayn,Ye,Re,
1000,10,200,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
يأتيكم ا ت ي | ETY YÊTYKM ye'tīkum size getirecek who could bring you
Ye,,Te,Ye,Kef,Mim,
10,,400,10,20,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بليل ل ي ل | LYL BLYL bileylin geceyi night
Be,Lam,Ye,Lam,
2,30,10,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
تسكنون س ك ن | SKN TSKNVN teskunūne dinleneceğiniz (for) you (to) rest
Te,Sin,Kef,Nun,Vav,Nun,
400,60,20,50,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فيه | FYH fīhi onda in it?
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
أفلا | ÊFLE efelā Then will not
,Fe,Lam,Elif,
,80,30,1,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الفاء زائدة
حرف نفي
تبصرون ب ص ر | BṦR TBṦRVN tubSirūne görmüyor musunuz? "you see?"""
Te,Be,Sad,Re,Vav,Nun,
400,2,90,200,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | أَرَأَيْتُمْ: baksanıza | إِنْ: eğer | جَعَلَ: kılsa | اللَّهُ: Allah | عَلَيْكُمُ: üzerinize | النَّهَارَ: gündüzü | سَرْمَدًا: sürekli | إِلَىٰ: | يَوْمِ: gününe kadar | الْقِيَامَةِ: kıyamet | مَنْ: kimdir? | إِلَٰهٌ: tanrı | غَيْرُ: başka | اللَّهِ: Allah'tan | يَأْتِيكُمْ: size getirecek | بِلَيْلٍ: geceyi | تَسْكُنُونَ: dinleneceğiniz | فِيهِ: onda | أَفَلَا: | تُبْصِرُونَ: görmüyor musunuz? |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | أرأيتم ÊRÊYTM baksanıza | إن ÎN eğer | جعل CAL kılsa | الله ELLH Allah | عليكم ALYKM üzerinize | النهار ELNHER gündüzü | سرمدا SRMD̃E sürekli | إلى ÎL | يوم YWM gününe kadar | القيامة ELGYEMT kıyamet | من MN kimdir? | إله ÎLH tanrı | غير ĞYR başka | الله ELLH Allah'tan | يأتيكم YÊTYKM size getirecek | بليل BLYL geceyi | تسكنون TSKNWN dinleneceğiniz | فيه FYH onda | أفلا ÊFLE | تبصرون TBṦRWN görmüyor musunuz? |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | eraeytum: baksanıza | in: eğer | ceǎle: kılsa | llahu: Allah | ǎleykumu: üzerinize | n-nehāra: gündüzü | sermeden: sürekli | ilā: | yevmi: gününe kadar | l-ḳiyāmeti: kıyamet | men: kimdir? | ilāhun: tanrı | ğayru: başka | llahi: Allah'tan | ye'tīkum: size getirecek | bileylin: geceyi | teskunūne: dinleneceğiniz | fīhi: onda | efelā: | tubSirūne: görmüyor musunuz? |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | ÊRÊYTM: baksanıza | ÎN: eğer | CAL: kılsa | ELLH: Allah | ALYKM: üzerinize | ELNHER: gündüzü | SRMD̃E: sürekli | ÎL: | YVM: gününe kadar | ELGYEMT: kıyamet | MN: kimdir? | ÎLH: tanrı | ĞYR: başka | ELLH: Allah'tan | YÊTYKM: size getirecek | BLYL: geceyi | TSKNVN: dinleneceğiniz | FYH: onda | ÊFLE: | TBṦRVN: görmüyor musunuz? |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Allah, kıyâmet gününe dek gündüzü uzatsaydı, içinde huzûra erip dinleneceğiniz geceyi Allah'tan başka kim getirebilirdi size? Hâlâ mı görmezsiniz?
Adem Uğur : De ki: Söyleyin bakalım, eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka, istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek tanrı kimdir? Hâla görmeyecek misiniz?
Ahmed Hulusi : De ki: "Düşünün bakalım. . . Eğer Allâh gündüzü kıyamet sürecine kadar üzerinize sürekli kılsa, Allâh dışında, içinde sükûn bulacağınız bir gecenizi oluşturacak tanrı mı var? Bunu görmüyor musunuz?"
Ahmet Tekin : 'Söyleyin bakalım, Allah, Kıyamete kadar, gündüzü üzerinizde, aralıksız devam ettirirse eğer, Allah’ın dışında, istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek tanrı mı var? Hâlâ hakkı görmeyecek misiniz? Hakikati bulamıyacak mısınız?' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Eğer Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsa Allah'tan başka size içinde dinleneceğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Görmüyor musunuz?'
Ali Bulaç : De ki: "Gördünüz mü söyleyin, Allah kıyamet gününe kadar gündüzü sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa Allah'ın dışında size içinde dinleneceğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Yine de görmeyecek misiniz?
Ali Fikri Yavuz : De ki: “-Eğer Allah kıyamet gününe kadar, devamlı olarak gündüzü üzerinize bırakacak olsa, Allah’dan başka, size içinde dinleneceğiniz bir geceyi getirecek ilâh kimdir, ne dersiniz? (Üzerinde bulunduğunuz hatayı) halâ görmiyecek misiniz?”
Bekir Sadak : De ki: «Soyleyin: Eger Allah gunduzu uzerinize kiyamete kadar uzatsaydi, Allah'tan baska hangi tanri, icinde istirahat edeceginiz geceyi size getirebilir? Gormez misiniz?»
Celal Yıldırım : De ki, ne dersiniz ? Eğer Allah gündüzü size Kıyâmet'e kadar uzatıp devam ettirseydi, Allah'tan başka hangi tanrı size içinde dinlenip rahat edeceğiniz geceyi getirebilir? Hâlâ görmüyor musunuz?!
Diyanet İşleri : De ki: “Ne dersiniz? Allah, üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah’tan başka hangi ilâh size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hâlâ görmeyecek misiniz?”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Söyleyin: Eğer Allah gündüzü üzerinize kıyamete kadar uzatsaydı, Allah'tan başka hangi tanrı, içinde istirahat edeceğiniz geceyi size getirebilir? Görmez misiniz?'
Diyanet Vakfi : De ki: Söyleyin bakalım, eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka, istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek tanrı kimdir? Hâla görmeyecek misiniz?
Edip Yüksel : De ki, 'ALLAH gündüzü diriliş gününe kadar üzerinize sürekli kılsaydı ne dersiniz? ALLAH'tan başka hangi Tanrı dinleneceğiniz geceyi size getirebilir? Görmüyor musunuz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Haber verin bakayım, eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka, istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek tanrı kimdir? Hâlâ görmeyecek misiniz?»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Haber verin bakayım, eğer Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar sürekli kılarsa, size içinde dinleneceğiniz bir gece getirecek Allahtan başka tanrı kim?! Hala görmeyecek misiniz?»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: haber verin bakayım eğer Allah üzerinizde gündüzü Kıyamet gününe kadar sermedî kılarsa size içinde dinleyeceğiniz bir gece getirecek Allahın gayri tanrı kim? Hâlâ görmiyecek misiniz?
Fizilal-il Kuran : De ki; «Allah gündüzü kıyamete kadar üzerinizden kaldırmasa, Allah'dan başka hangi tanrı, dinleneceğiniz geceyi getirebilir? Görmez misiniz?»
Gültekin Onan : De ki: "Gördünüz mü söyleyin, Tanrı kıyamet gününe kadar gündüzü sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa Tanrı'nın dışında size içinde dinleneceğiniz geceyi getirecek tanrı kimdir? Yine de görmeyecek misiniz?
Hakkı Yılmaz : De ki: “Hiç düşündünüz mü, eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyâmet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka, istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek ilâh kimdir? Hâlâ görmeyecek misiniz?”
Hasan Basri Çantay : De ki: «Eğer Allah üzerinizde gündüzü kıyamet gününe dek mütemadiyen devam etdirirse size içinde dinleneceğiniz bir geceyi Allahdan başka getirecek kimdir? Bana haber verin. Haalâ görmeyecek misiniz»?
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Söyleyin bakalım! Eğer Allah gündüzü üzerinizde kıyâmete kadar dâimî kılacak olsa, Allah’dan başka, içinde istirâhat edeceğiniz bir geceyi size getirecek ilâh kimdir? Hiç (hakkı) görmez misiniz?'
İbni Kesir : De ki: Şayet Allah gündüzü kıyamet gününe kadar üzerinizde sürekli kılsaydı; size içinde dinleneceğiniz bir geceyi getirecek Allah'tan başka tanrı kimdir? Hala görmeyecek misiniz?
İskender Evrenosoğlu : De ki: "Gördünüz mü (düşündünüz mü?) Eğer Allah, gündüzü sizin üzerinizde kıyâmete kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size, içinde sükûn bulduğunuz (dinlendiğiniz) geceyi getirecek İlâh kimdir? Hâlâ görmeyecek misiniz?"
Muhammed Esed : De ki: "Hiç düşündünüz mü: Allah gündüzü üzerinize Kıyamet Günü'ne kadar sürekli kılacak olsa, söyleyin, Allah dışında, bağrında dinlendiğiniz geceyi size (geri) getirebilecek başka bir tanrı var mı? Peki, artık (gerçeği) görmeyecek misiniz?"
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Söyle, eğer Allah sizin üzerinize gündüzü daimi kılacak olsa Allah'tan başka hangi mabuttur ki, size kendisinden istirahat edecek olduğunuz bir geceyi getiriverir. Hâlâ görmüyor musunuz?»
Ömer Öngüt : De ki: “Hiç düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka hangi ilâh istirahat edeceğiniz geceyi getirebilir? Hâlâ görmeyecek misiniz?”
Şaban Piriş : De ki: -Allah, kıyamet gününe kadar gündüzü üzerinizde devamlı kılsaydı; Allah’tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz geceyi geri getirebilir? Hala, görmüyor musunuz?
Suat Yıldırım : De ki: "Söyleyin bakalım! Gündüzü ebedî olarak uzatıp kıyamete kadar gündüz yapsa, Allah’tan başka koynunda istirahat edip sükûnet bulacağınız geceyi getirecek tanrı var mıdır? Hâlâ gerçeği görmeyecek misiniz?"
Süleyman Ateş : De ki: "Baksanıza, eğer Allâh, üzerinize gündüzü, kıyâmet gününe kadar sürekli kılsa, Allah'tan başka, size dinleneceğiniz geceyi getirecek tanrı kimdir? Görmüyor musunuz?"
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Gördünüz mü söyleyin, Allah, kıyamet gününe kadar gündüzü sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa, Allah'ın dışında size içinde dinleneceğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Yine de görmeyecek misiniz?
Ümit Şimşek : De ki: Söyleyin bana, eğer Allah gündüzü kıyamete kadar üzerinizde sürekli kılacak olsa, istirahat edeceğiniz bir geceyi size Allah'tan başka getirebilecek tanrı kimdir? Hâlâ gözünüzü açmayacak mısınız?
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Söyleyin bakalım, eğer Allah kıyamet gününe kadar, gündüzü üzerinizde sürekli tutsa, Allah'tan başka hangi tanrı, içinde sükûnet bulacağınız bir gece verebilir size? Hâlâ görmeyecek misiniz?"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}