» 17 / Isrâ  65:

Kuran Sırası: 17
İniş Sırası: 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

 » 17 / Isrâ  Suresi: 65
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. عِبَادِي (ABED̃Y) = ǐbādī : benim kullarıma
3. لَيْسَ (LYS) = leyse : yoktur
4. لَكَ (LK) = leke : senin
5. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onların üzerinde
6. سُلْطَانٌ (SLŦEN) = sulTānun : bir gücün
7. وَكَفَىٰ (VKF) = ve kefā : ve yeter
8. بِرَبِّكَ (BRBK) = birabbike : Rabbin
9. وَكِيلًا (VKYLE) = vekīlen : vekil olarak
şüphesiz | benim kullarıma | yoktur | senin | onların üzerinde | bir gücün | ve yeter | Rabbin | vekil olarak |

[] [ABD̃] [LYS] [] [] [SLŦ] [KFY] [RBB] [VKL]
ÎN ABED̃Y LYS LK ALYHM SLŦEN VKF BRBK VKYLE

inne ǐbādī leyse leke ǎleyhim sulTānun ve kefā birabbike vekīlen
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا

 » 17 / Isrâ  Suresi: 65
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz """Indeed,"
عبادي ع ب د | ABD̃ ABED̃Y ǐbādī benim kullarıma My slaves
ليس ل ي س | LYS LYS leyse yoktur not
لك | LK leke senin for you
عليهم | ALYHM ǎleyhim onların üzerinde over them
سلطان س ل ط | SLŦ SLŦEN sulTānun bir gücün any authority.
وكفى ك ف ي | KFY VKF ve kefā ve yeter And sufficient
بربك ر ب ب | RBB BRBK birabbike Rabbin (is) your Lord
وكيلا و ك ل | VKL VKYLE vekīlen vekil olarak "(as) a Guardian."""

17:65 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | benim kullarıma | yoktur | senin | onların üzerinde | bir gücün | ve yeter | Rabbin | vekil olarak |

[] [ABD̃] [LYS] [] [] [SLŦ] [KFY] [RBB] [VKL]
ÎN ABED̃Y LYS LK ALYHM SLŦEN VKF BRBK VKYLE

inne ǐbādī leyse leke ǎleyhim sulTānun ve kefā birabbike vekīlen
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا

[] [ع ب د] [ل ي س] [] [] [س ل ط] [ك ف ي] [ر ب ب] [و ك ل]

 » 17 / Isrâ  Suresi: 65
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz """Indeed,"
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
عبادي ع ب د | ABD̃ ABED̃Y ǐbādī benim kullarıma My slaves
Ayn,Be,Elif,Dal,Ye,
70,2,1,4,10,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ليس ل ي س | LYS LYS leyse yoktur not
Lam,Ye,Sin,
30,10,60,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض من اخوات «كان»
لك | LK leke senin for you
Lam,Kef,
30,20,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
عليهم | ALYHM ǎleyhim onların üzerinde over them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
سلطان س ل ط | SLŦ SLŦEN sulTānun bir gücün any authority.
Sin,Lam,Tı,Elif,Nun,
60,30,9,1,50,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
وكفى ك ف ي | KFY VKF ve kefā ve yeter And sufficient
Vav,Kef,Fe,,
6,20,80,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
بربك ر ب ب | RBB BRBK birabbike Rabbin (is) your Lord
Be,Re,Be,Kef,
2,200,2,20,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
جار ومجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وكيلا و ك ل | VKL VKYLE vekīlen vekil olarak "(as) a Guardian."""
Vav,Kef,Ye,Lam,Elif,
6,20,10,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | عِبَادِي: benim kullarıma | لَيْسَ: yoktur | لَكَ: senin | عَلَيْهِمْ: onların üzerinde | سُلْطَانٌ: bir gücün | وَكَفَىٰ: ve yeter | بِرَبِّكَ: Rabbin | وَكِيلًا: vekil olarak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | عبادي ABED̃Y benim kullarıma | ليس LYS yoktur | لك LK senin | عليهم ALYHM onların üzerinde | سلطان SLŦEN bir gücün | وكفى WKF ve yeter | بربك BRBK Rabbin | وكيلا WKYLE vekil olarak |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | ǐbādī: benim kullarıma | leyse: yoktur | leke: senin | ǎleyhim: onların üzerinde | sulTānun: bir gücün | ve kefā: ve yeter | birabbike: Rabbin | vekīlen: vekil olarak |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ABED̃Y: benim kullarıma | LYS: yoktur | LK: senin | ALYHM: onların üzerinde | SLŦEN: bir gücün | VKF: ve yeter | BRBK: Rabbin | VKYLE: vekil olarak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki gerçek kullarımın üstünde hiçbir hükmün yoktur, onlara karşı hiçbir gücün olmaz senin ve Rabbin, koruyucu olarak yeter onlara.
Adem Uğur : Şurası muhakkak ki, benim (ihlâslı) kullarım üzerinde senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır. (Onları) koruyucu olarak Rabbin yeter.
Ahmed Hulusi : "Muhakkak ki Benim kullarım (Hakikatlerine = şuur varlık olduklarına iman etmiş olanlar) üzerinde senin bir sultan (zorlayıcı gücün) yoktur! Rabbin Vekiyl olarak kâfidir. "
Ahmet Tekin : Beni ilâh tanıyan, candan müslüman olarak bana bağlanan, saygılı kullarımın üzerinde onun nüfuzu, etkili bir gücü yoktur. Ona karşı Rabbin, hâmi ve güvence olarak yeter.
Ahmet Varol : 'Şüphesiz benim (gerçek) kullarımın üzerinde senin bir gücün olamaz.' Vekil olarak Rabbin yeter.
Ali Bulaç : "Benim kullarım; senin onlar üzerinde hiç bir zorlayıcı gücün (hakimiyetin) yoktur." Vekil olarak Rabbin yeter.
Ali Fikri Yavuz : Doğrusu, benim o gerçek kullarım var ya! Senin (ey İblis) onlar üzerine hiç bir hâkimiyetin yoktur. Rabbin ise, vekil olarak yeter.
Bekir Sadak : Dogrusu Benim mumin kullarim uzerinde senin bir hakimiyetin olamaz. Rabbin vekil olarak yeter.»
Celal Yıldırım : «Şüphesiz ki benim (gerçek mü'min) kullarım üzerinde senin hiçbir sultan olamaz. Vekîl olarak Rabbin yeter.
Diyanet İşleri : “Şüphesiz, (gerçek) kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin olmayacaktır. Vekil olarak Rabbin yeter!”
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu Benim mümin kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin olamaz. Rabbin vekil olarak yeter.'
Diyanet Vakfi : Şurası muhakkak ki, benim (ihlâslı) kullarım üzerinde senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır. (Onları) koruyucu olarak Rabbin yeter.
Edip Yüksel : 'Kullarıma gelince, senin onlar üzerine hiç bir gücün yoktur.' Koruyucu olarak Rabbin yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Doğrusu benim (ihlaslı) kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : «Doğrusu o benim kullarım yok mu, senin onlar üzerine hiçbir saltanatın yoktur! Vekil olarak Rabbin yeter!»
Elmalılı Hamdi Yazır : Doğrusu o benim kullarım yok mu! Senin onlar üzerine hiç bir saltanatın yoktur, vekîl ise rabbın yeter
Fizilal-il Kuran : Benim gerçek kullarıma gelince, senin onlar üzerinde hiçbir nüfuzun yoktur. Allah, onlar için yeterli koruyucudur.
Gültekin Onan : "Benim kullarım; senin onlar üzerinde hiç bir zorlayıcı gücün (hakimiyetin) yoktur." Vekil olarak rabbin yeter.
Hakkı Yılmaz : (63-65) Allah dedi ki: “Git! Sonra onlardan kim sana uyarsa, bilin ki, şüphesiz ki, cezanız yeterli bir ceza olarak cehennemdir. Onlardan gücünü yetirdiklerini sesinle sars. Ve atlılarınla ve yayalarınla onların üzerine yaygara kopar! Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol! Ve onlara vaatlerde bulun.” –Ve şeytan, onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez.– Şüphesiz ki, Benim kullarım, senin için onlar aleyhine hiçbir güç yoktur.” –Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan” olarak da Rabbin yeter.–
Hasan Basri Çantay : «Benim gerçek kullarım (var ya.) Senin onlar üzerinde hiç bir haakimiyyetin yokdur. (Onlara) vekîl olarak Rabbin yeter».
Hayrat Neşriyat : 'Şübhesiz ki kullarımın üzerinde senin için bir hâkimiyet yoktur. (Onlara) Vekîl olarak ise Rabbin yeter!'
İbni Kesir : Muhakkak ki Benim kullarım üzerine senin bir hakimiyetin yoktur. Vekil olarak Rabbın yeter.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki Benim kullarımın üzerinde, senin bir sultanlığın (yaptırım gücün) yoktur. Ve senin Rabbin, vekil olarak kâfidir (yeter).
Muhammed Esed : (Bununla birlikte yine de) bil ki, (Bana güven bağlayan) kullarım üzerinde senin bir etkin olmayacaktır; çünkü kimse Rabbin kadar güvene layık değildir."
Ömer Nasuhi Bilmen : «Şüphesiz benim kullarım var ya, senin için onların üzerinde bir hakimiyet yoktur. Vekil olarak da Rabbin kâfidir.»
Ömer Öngüt : “Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olamaz. Rabbin vekil olarak yeter. ”
Şaban Piriş : Şüphesiz kullarımın üzerinde senin bir gücün yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter.
Suat Yıldırım : "Benim gerçek kullarıma senin asla bir hakimiyetin olamayacaktır. Rabbinin onları koruyucu olması yeter de artar!"
Süleyman Ateş : "Benim (gerçek) kullarım(a gelince) senin onlar(ı kandırmağ)a gücün yetmez!" vekil olarak Rabbin yeter.
Tefhim-ul Kuran : «Benim kullarım; senin onlar üzerinde hiç bir zorlayıcı gücün (hakimiyetin) yoktur.» Vekil olarak Rabbin yeter.
Ümit Şimşek : 'Benim kullarım üzerinde ise senin hiçbir gücün yoktur. Vekil olarak Rabbin onlara yeter.'
Yaşar Nuri Öztürk : "Kuşkusuz, benim kullarım üzerinde senin hiçbir sultan olmayacaktır." Vekil olarak Rabbin yeter.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}