» 17 / Isrâ  12:

Kuran Sırası: 17
İniş Sırası: 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

 » 17 / Isrâ  Suresi: 12
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَجَعَلْنَا (VCALNE) = ve ceǎlnā : ve biz yaptık
2. اللَّيْلَ (ELLYL) = l-leyle : geceyi
3. وَالنَّهَارَ (VELNHER) = ve nnehāra : ve gündüzü
4. ايَتَيْنِ ( ËYTYN) = āyeteyni : iki ayet
5. فَمَحَوْنَا (FMḪVNE) = femeHavnā : (sonra) sildik
6. ايَةَ ( ËYT) = āyete : ayetini
7. اللَّيْلِ (ELLYL) = l-leyli : gecenin
8. وَجَعَلْنَا (VCALNE) = ve ceǎlnā : ve yaptık
9. ايَةَ ( ËYT) = āyete : ayetini
10. النَّهَارِ (ELNHER) = n-nehāri : gündüz
11. مُبْصِرَةً (MBṦRT) = mubSiraten : aydınlatıcı
12. لِتَبْتَغُوا (LTBTĞVE) = litebteğū : aramanız için
13. فَضْلًا (FŽLE) = feDlen : lutfunu
14. مِنْ (MN) = min :
15. رَبِّكُمْ (RBKM) = rabbikum : Rabbinizin
16. وَلِتَعْلَمُوا (VLTALMVE) = veliteǎ'lemū : ve bilmeniz için
17. عَدَدَ (AD̃D̃) = ǎdede : sayısını
18. السِّنِينَ (ELSNYN) = s-sinīne : yılların
19. وَالْحِسَابَ (VELḪSEB) = velHisābe : ve hesabı
20. وَكُلَّ (VKL) = ve kulle : her
21. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeyi
22. فَصَّلْنَاهُ (FṦLNEH) = feSSalnāhu : anlattık
23. تَفْصِيلًا (TFṦYLE) = tefSīlen : açık açık
ve biz yaptık | geceyi | ve gündüzü | iki ayet | (sonra) sildik | ayetini | gecenin | ve yaptık | ayetini | gündüz | aydınlatıcı | aramanız için | lutfunu | | Rabbinizin | ve bilmeniz için | sayısını | yılların | ve hesabı | her | şeyi | anlattık | açık açık |

[CAL] [LYL] [NHR] [EYY] [MḪV] [EYY] [LYL] [CAL] [EYY] [NHR] [BṦR] [BĞY] [FŽL] [] [RBB] [ALM] [AD̃D̃] [SNV] [ḪSB] [KLL] [ŞYE] [FṦL] [FṦL]
VCALNE ELLYL VELNHER ËYTYN FMḪVNE ËYT ELLYL VCALNE ËYT ELNHER MBṦRT LTBTĞVE FŽLE MN RBKM VLTALMVE AD̃D̃ ELSNYN VELḪSEB VKL ŞYÙ FṦLNEH TFṦYLE

ve ceǎlnā l-leyle ve nnehāra āyeteyni femeHavnā āyete l-leyli ve ceǎlnā āyete n-nehāri mubSiraten litebteğū feDlen min rabbikum veliteǎ'lemū ǎdede s-sinīne velHisābe ve kulle şey'in feSSalnāhu tefSīlen
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا

 » 17 / Isrâ  Suresi: 12
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وجعلنا ج ع ل | CAL VCALNE ve ceǎlnā ve biz yaptık And We have made
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyle geceyi the night
والنهار ن ه ر | NHR VELNHER ve nnehāra ve gündüzü and the day
آيتين ا ي ي | EYY ËYTYN āyeteyni iki ayet (as) two signs.
فمحونا م ح و | MḪV FMḪVNE femeHavnā (sonra) sildik Then We erased
آية ا ي ي | EYY ËYT āyete ayetini (the) sign
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyli gecenin (of) the night,
وجعلنا ج ع ل | CAL VCALNE ve ceǎlnā ve yaptık and We made
آية ا ي ي | EYY ËYT āyete ayetini (the) sign
النهار ن ه ر | NHR ELNHER n-nehāri gündüz (of) the day
مبصرة ب ص ر | BṦR MBṦRT mubSiraten aydınlatıcı visible,
لتبتغوا ب غ ي | BĞY LTBTĞVE litebteğū aramanız için that you may seek
فضلا ف ض ل | FŽL FŽLE feDlen lutfunu bounty
من | MN min from
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbikum Rabbinizin your Lord,
ولتعلموا ع ل م | ALM VLTALMVE veliteǎ'lemū ve bilmeniz için and that you may know
عدد ع د د | AD̃D̃ AD̃D̃ ǎdede sayısını (the) number
السنين س ن و | SNV ELSNYN s-sinīne yılların (of) the years,
والحساب ح س ب | ḪSB VELḪSEB velHisābe ve hesabı and the account.
وكل ك ل ل | KLL VKL ve kulle her And every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing -
فصلناه ف ص ل | FṦL FṦLNEH feSSalnāhu anlattık We have explained it
تفصيلا ف ص ل | FṦL TFṦYLE tefSīlen açık açık (in) detail.

17:12 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve biz yaptık | geceyi | ve gündüzü | iki ayet | (sonra) sildik | ayetini | gecenin | ve yaptık | ayetini | gündüz | aydınlatıcı | aramanız için | lutfunu | | Rabbinizin | ve bilmeniz için | sayısını | yılların | ve hesabı | her | şeyi | anlattık | açık açık |

[CAL] [LYL] [NHR] [EYY] [MḪV] [EYY] [LYL] [CAL] [EYY] [NHR] [BṦR] [BĞY] [FŽL] [] [RBB] [ALM] [AD̃D̃] [SNV] [ḪSB] [KLL] [ŞYE] [FṦL] [FṦL]
VCALNE ELLYL VELNHER ËYTYN FMḪVNE ËYT ELLYL VCALNE ËYT ELNHER MBṦRT LTBTĞVE FŽLE MN RBKM VLTALMVE AD̃D̃ ELSNYN VELḪSEB VKL ŞYÙ FṦLNEH TFṦYLE

ve ceǎlnā l-leyle ve nnehāra āyeteyni femeHavnā āyete l-leyli ve ceǎlnā āyete n-nehāri mubSiraten litebteğū feDlen min rabbikum veliteǎ'lemū ǎdede s-sinīne velHisābe ve kulle şey'in feSSalnāhu tefSīlen
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا

[ج ع ل] [ل ي ل] [ن ه ر] [ا ي ي] [م ح و] [ا ي ي] [ل ي ل] [ج ع ل] [ا ي ي] [ن ه ر] [ب ص ر] [ب غ ي] [ف ض ل] [] [ر ب ب] [ع ل م] [ع د د] [س ن و] [ح س ب] [ك ل ل] [ش ي ا] [ف ص ل] [ف ص ل]

 » 17 / Isrâ  Suresi: 12
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وجعلنا ج ع ل | CAL VCALNE ve ceǎlnā ve biz yaptık And We have made
Vav,Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,
6,3,70,30,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyle geceyi the night
Elif,Lam,Lam,Ye,Lam,
1,30,30,10,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
والنهار ن ه ر | NHR VELNHER ve nnehāra ve gündüzü and the day
Vav,Elif,Lam,Nun,He,Elif,Re,
6,1,30,50,5,1,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
آيتين ا ي ي | EYY ËYTYN āyeteyni iki ayet (as) two signs.
,Ye,Te,Ye,Nun,
,10,400,10,50,
N – accusative feminine dual noun
اسم منصوب
فمحونا م ح و | MḪV FMḪVNE femeHavnā (sonra) sildik Then We erased
Fe,Mim,Ha,Vav,Nun,Elif,
80,40,8,6,50,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
آية ا ي ي | EYY ËYT āyete ayetini (the) sign
,Ye,Te merbuta,
,10,400,
N – accusative feminine singular noun
اسم منصوب
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyli gecenin (of) the night,
Elif,Lam,Lam,Ye,Lam,
1,30,30,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
وجعلنا ج ع ل | CAL VCALNE ve ceǎlnā ve yaptık and We made
Vav,Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,
6,3,70,30,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
آية ا ي ي | EYY ËYT āyete ayetini (the) sign
,Ye,Te merbuta,
,10,400,
N – accusative feminine singular noun
اسم منصوب
النهار ن ه ر | NHR ELNHER n-nehāri gündüz (of) the day
Elif,Lam,Nun,He,Elif,Re,
1,30,50,5,1,200,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
مبصرة ب ص ر | BṦR MBṦRT mubSiraten aydınlatıcı visible,
Mim,Be,Sad,Re,Te merbuta,
40,2,90,200,400,
N – accusative feminine indefinite (form IV) active participle
اسم منصوب
لتبتغوا ب غ ي | BĞY LTBTĞVE litebteğū aramanız için that you may seek
Lam,Te,Be,Te,Ğayn,Vav,Elif,
30,400,2,400,1000,6,1,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فضلا ف ض ل | FŽL FŽLE feDlen lutfunu bounty
Fe,Dad,Lam,Elif,
80,800,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbikum Rabbinizin your Lord,
Re,Be,Kef,Mim,
200,2,20,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولتعلموا ع ل م | ALM VLTALMVE veliteǎ'lemū ve bilmeniz için and that you may know
Vav,Lam,Te,Ayn,Lam,Mim,Vav,Elif,
6,30,400,70,30,40,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
عدد ع د د | AD̃D̃ AD̃D̃ ǎdede sayısını (the) number
Ayn,Dal,Dal,
70,4,4,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
السنين س ن و | SNV ELSNYN s-sinīne yılların (of) the years,
Elif,Lam,Sin,Nun,Ye,Nun,
1,30,60,50,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
والحساب ح س ب | ḪSB VELḪSEB velHisābe ve hesabı and the account.
Vav,Elif,Lam,Ha,Sin,Elif,Be,
6,1,30,8,60,1,2,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine (form III) verbal noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
وكل ك ل ل | KLL VKL ve kulle her And every
Vav,Kef,Lam,
6,20,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing -
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
فصلناه ف ص ل | FṦL FṦLNEH feSSalnāhu anlattık We have explained it
Fe,Sad,Lam,Nun,Elif,He,
80,90,30,50,1,5,
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
تفصيلا ف ص ل | FṦL TFṦYLE tefSīlen açık açık (in) detail.
Te,Fe,Sad,Ye,Lam,Elif,
400,80,90,10,30,1,
N – accusative masculine indefinite (form II) verbal noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَجَعَلْنَا: ve biz yaptık | اللَّيْلَ: geceyi | وَالنَّهَارَ: ve gündüzü | ايَتَيْنِ: iki ayet | فَمَحَوْنَا: (sonra) sildik | ايَةَ: ayetini | اللَّيْلِ: gecenin | وَجَعَلْنَا: ve yaptık | ايَةَ: ayetini | النَّهَارِ: gündüz | مُبْصِرَةً: aydınlatıcı | لِتَبْتَغُوا: aramanız için | فَضْلًا: lutfunu | مِنْ: | رَبِّكُمْ: Rabbinizin | وَلِتَعْلَمُوا: ve bilmeniz için | عَدَدَ: sayısını | السِّنِينَ: yılların | وَالْحِسَابَ: ve hesabı | وَكُلَّ: her | شَيْءٍ: şeyi | فَصَّلْنَاهُ: anlattık | تَفْصِيلًا: açık açık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وجعلنا WCALNE ve biz yaptık | الليل ELLYL geceyi | والنهار WELNHER ve gündüzü | آيتين ËYTYN iki ayet | فمحونا FMḪWNE (sonra) sildik | آية ËYT ayetini | الليل ELLYL gecenin | وجعلنا WCALNE ve yaptık | آية ËYT ayetini | النهار ELNHER gündüz | مبصرة MBṦRT aydınlatıcı | لتبتغوا LTBTĞWE aramanız için | فضلا FŽLE lutfunu | من MN | ربكم RBKM Rabbinizin | ولتعلموا WLTALMWE ve bilmeniz için | عدد AD̃D̃ sayısını | السنين ELSNYN yılların | والحساب WELḪSEB ve hesabı | وكل WKL her | شيء ŞYÙ şeyi | فصلناه FṦLNEH anlattık | تفصيلا TFṦYLE açık açık |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ceǎlnā: ve biz yaptık | l-leyle: geceyi | ve nnehāra: ve gündüzü | āyeteyni: iki ayet | femeHavnā: (sonra) sildik | āyete: ayetini | l-leyli: gecenin | ve ceǎlnā: ve yaptık | āyete: ayetini | n-nehāri: gündüz | mubSiraten: aydınlatıcı | litebteğū: aramanız için | feDlen: lutfunu | min: | rabbikum: Rabbinizin | veliteǎ'lemū: ve bilmeniz için | ǎdede: sayısını | s-sinīne: yılların | velHisābe: ve hesabı | ve kulle: her | şey'in: şeyi | feSSalnāhu: anlattık | tefSīlen: açık açık |
Kırık Meal (Transcript) : |VCALNE: ve biz yaptık | ELLYL: geceyi | VELNHER: ve gündüzü | ËYTYN: iki ayet | FMḪVNE: (sonra) sildik | ËYT: ayetini | ELLYL: gecenin | VCALNE: ve yaptık | ËYT: ayetini | ELNHER: gündüz | MBṦRT: aydınlatıcı | LTBTĞVE: aramanız için | FŽLE: lutfunu | MN: | RBKM: Rabbinizin | VLTALMVE: ve bilmeniz için | AD̃D̃: sayısını | ELSNYN: yılların | VELḪSEB: ve hesabı | VKL: her | ŞYÙ: şeyi | FṦLNEH: anlattık | TFṦYLE: açık açık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Geceyle gündüzü, iki delil olarak yarattık ve bir delil olan geceyi giderdik de Rabbinizin lutfunu aramanız, yılların sayısını bilmeniz, hesâbını anlamanız için yerine başka bir delîl olan ve her şeyi gösterip belirten gündüzü getirdik ve biz, her şeyi apaçık anlatmadayız.
Adem Uğur : Biz, geceyi ve gündüzü birer âyet (delil) olarak yarattık. Nitekim, Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca, yılların sayı ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine, eşyayı) aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz, her şeyi açık açık anlattık.
Ahmed Hulusi : Geceyi ve gündüzü iki işaret olarak meydana getirdik. . . Gecenin işaret ettiği karanlığı (cehli) kaldırıp, gündüzün işareti aydınlığı (ilmi) geçerli kıldık. . . Rabbinizden bir lütuf talep edesiniz ve senelerin adedini ve hesabı da bilesiniz diye. . . Biz her şeyi detaylarıyla açıkladık.
Ahmet Tekin : Biz gece ve gündüzde, varlığımızı, birliğimizi, kudretimizi, ilmimizi, hikmetli icraatlarımızı gösteren iki önemli fizikî delil planlayıp yerleştirdik. Sonra Rabbinizin nimetlerini aramanız, iş ve ticaret yapmanız, kazanç sağlamanız, ayrıca yılları kayda geçirerek faydalanabilmeniz, zaman planlaması ve vakti belirleyip tayin edebilmeniz için, gece gördüğünüz delilin, ayın aydınlatma ve ısıtma özelliklerini gidererek, evreler halinde dönüşünü sağladık, gündüz gördüğünüz delilin, güneşin eşyayı, kâinatı iyice aydınlatmasını temin ettik. İşte biz her şeyi bütün ayrıntılarıyla anlattık.
Ahmet Varol : Gece ile gündüzü iki ayet kıldık. Gecenin ayetini sildik; Rabbinizden lütuf aramanız ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için gündüz ayetini aydınlatıcı kıldık. Biz her şeyi genişçe anlattık.
Ali Bulaç : Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık; gece ayetini sildik de Rabbinizden bir fazl aramanız, yılların sayısını ve hesabı öğrenmeniz için gündüzün ayetini aydınlatıcı kıldık. Biz, her şeyi yeterince açıkladık.
Ali Fikri Yavuz : Biz, geceyi ve gündüzü kudretimize delâlet eden iki alâmet yaptık da, sonra gece alâmetini giderip yerine gündüz alâmetini (eşyayı) gösterici kıldık, ki Rabbinizden (geçim için) bir lütuf arayasınız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Biz, her şeyi apaçık olarak beyan ettik.
Bekir Sadak : Gece ve gunduzu varligimiza birer delil kildik. Bir delil olan geceyi kaldirip yine bir delil olan gunduzu Rabbiniz'in bolnimetini aramaniz, yillarin sayisini ve hesabini bilmeniz iicin aydinlik kildik. Her seyi uzun uzadiya acikladik.
Celal Yıldırım : Gece ve gündüzü (varlığımıza, kudretimize) birer delil ve belge kıldık; gece belgesini silip gündüz belgesini aydınlık yaptık; tâ ki Rabbinizin geniş lûtfu ve keremini isteyesiniz ve yılların sayısını ve hesabı bilesiniz; (böylece) her şeyi yeterince açıklayıp bildirdik.
Diyanet İşleri : Biz geceyi ve gündüzü (kudretimizi gösteren) iki alâmet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık.
Diyanet İşleri (eski) : Gece ve gündüzü varlığımıza birer delil kıldık. Bir delil olan geceyi kaldırıp yine bir delil olan gündüzü Rabbinizin bol nimetini aramanız, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aydınlık kıldık. Her şeyi uzun uzadıya açıkladık.
Diyanet Vakfi : Biz, geceyi ve gündüzü birer âyet (delil) olarak yarattık. Nitekim, Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine, eşyayı) aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz, her şeyi açık açık anlattık.
Edip Yüksel : Geceyi ve gündüzü iki ayet (delil) kıldık. Rabbinizin nimetlerini arayasınız ve yılların hesabını bilesiniz diye gecenin ayetini sildik, gündüzün ayetini aydınlık kıldık. Biz her şeyi ayrıntısıyla açıklarız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Biz geceyi ve gündüzü varlığımıza delalet eden birer delil kıldık. Sonra Rabbinizden bir lütuf aramanız, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine) eşyayı aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz her şeyi uzun uzadıya anlattık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Oysa Biz geceyi ve gündüzü iki delil yaptık; sonra gece delilini silip gündüz delilini gösterici yaptık ki, Rabbinizden lütuf ve ihsan isteğinde bulunasınız; bir de yılların sayısını ve hesabını bilesiniz. Artık herşeyi ayrıntılı olarak anlattık.
Elmalılı Hamdi Yazır : Halbuki biz geceyi, gündüzü iki âyet yaptık, sonra gece âyetini mahvettik ve gündüz âyetini gösterici gıldık ki rabbınızdan fadıl taleb edesiniz ve senelerin sayısını ve hisabını bilesiniz, hem her şeyi tafsıl etmiş te etmişiz.
Fizilal-il Kuran : Gece ile gündüzü varlığımızın ve yetkin gücümüzün iki ayeti, iki somut göstergesi olarak yarattık. Sonra Rabbinizin lütfu peşinde koşasınız ve yılların sayısı ile takvim hesabını bilesiniz diye geceyi karartarak gündüzü aydınlık yaptık. Her konuyu ayrıntılı biçimde anlattık.
Gültekin Onan : Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık; gece ayetini sildik de rabbinizden bir fazl aramanız, yılların sayısını ve hesabı öğrenmeniz için gündüzün ayetini aydınlatıcı kıldık. Biz, her şeyi yeterince açıkladık.
Hakkı Yılmaz : Ve Biz, geceyi ve gündüzü iki alâmet/gösterge yaptık. Sonra Rabbinizden bir armağanlar aramanız, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gecenin alâmetini/göstergesini silip, bir gördürücü aydınlık olarak gündüzün alâmetini/göstergesini getirdik. Ve Biz, her şeyi ayrıntılı olarak açıkladık da açıkladık.
Hasan Basri Çantay : Biz gece ile gündüzü (kudretimize delâlet eden) iki âyet (nişane) kıldık da gece âyetini silib (giderib yerine eşyâyi) gösterici (zıyâdâr) gündüz âyetini getirdik. Tâki (gündüzün) Rabbinizden (geçiminize âid) bir lûtf-u inayet arayasınız, yılların sayısını, (vakıtların) hesabı (nı) bilesiniz. İşte biz (böylece) her şey'i gereği gibi anlatdık.
Hayrat Neşriyat : Gece ile gündüzü de (kudretimize) iki delil yaptık; sonra gece delîlini silip (yerine)gündüz delîlini (etrâfınızı) gösterici (bir aydınlık) yaptık ki, Rabbinizin fazlından (rızkınızı)arayasınız, hem yılların sayısını ve (vakitlerin) hesâbı(nı) bilesiniz! Ve (biz) herşeyi açık açık beyân ettik.
İbni Kesir : Biz, geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık. Rabbınızdan lutuf dileyesiniz ve yılların hesabını, sayısını bilesiniz diye gece ayetini silip gündüz ayetini aydınlık kıldık. Ve her şeyi uzun uzadıya açıkladık.
İskender Evrenosoğlu : Senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki âyet (vasıta, alâmet) kıldık. Gecenin âyetini (belirtisini) (gecenin içindekileri) görünmez kıldık. Rabbinizden fazl istemeniz için gündüzün âyetini (belirtisini) (gündüzün içindekileri) görünür kıldık. Ve herşeyi detaylı olarak tafsil ettik (açıkladık).
Muhammed Esed : Oysa, Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık; öyle ki, gece ayetini gideriyoruz ve peşinden (onun yerine) ışık saçan gündüz ayetini getiriyoruz ki Rabbinizin cömertliğinden (payınıza düşeni) arayasınız ve bir de gelip geçen yılların ve (gelmesi kaçınılmaz olan) hesabın farkına varabilesiniz. Ve böylece, her şeyi açık açık ortaya koyduk!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve geceyi ve gündüzü iki alâmet kıldık, sonra gece alâmetini mahvettik. Gündüz alâmetini ise gösterici kıldık, tâ ki, Rabbinizden bir fazl ve kerem isteyesiniz. Ve senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz ve herşeyi mufassalan beyan etmişizdir.
Ömer Öngüt : Biz geceyi ve gündüzü birer âyet (delil) kıldık. Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip, yerine (geçiminizi temin için) gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz her şeyi açık açık anlattık.
Şaban Piriş : Gece ve gündüzü iki ayet/işaret kıldık. Bir ayet/işaret olan geceyi kaldırıp, yine bir ayet/ işaret olan gündüzü Rabbinizin bol nimetini aramanız, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için aydınlık kıldık. Herşeyi de ayrıntılı olarak açıkladık.
Suat Yıldırım : Biz gece ve gündüzü kudretimizi gösteren iki delil kıldık. Gece delili ay’ı sildik, gündüz delili güneş’i aydınlatıcı yaptık ki hem Rabbinizin lütfedeceği nimetlerin peşine düşesiniz, hem de yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi açık açık bildirdik.
Süleyman Ateş : Biz gece ve gündüzü, (kudretimizi gösteren) iki âyet yaptık. Gece âyetini sildik, gündüz âyetini aydınlatıcı yaptık ki hem Rabbinizin lutfunu arayasınız ve hem de yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi açık açık anlattık.
Tefhim-ul Kuran : Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık; gece ayetini sildik ve Rabbinizden bir fazl aramanız, yılların sayısını ve hesabı öğrenmeniz için gündüzün ayetini aydınlatıcı kıldık. Biz her şeyi yeterince açıkladık.
Ümit Şimşek : Biz geceyi ve gündüzü de iki âyet yaptık; Rabbinizin lütfundan rızkınızı aramanız ve yılların sayısı ile hesabınızı bilmeniz için gecenin âyetini giderip gündüz âyetini aydınlattık. Biz herşeyi böyle inceden inceye ayrıntılandırmış bulunuyoruz.
Yaşar Nuri Öztürk : Biz, geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık; sonra gecenin ayetini silip gündüzün ayetini gösterici yaptık ki, Rabbinizden bir lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi ayrıntılı bir biçimde açıkladık.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}