» 17 / Isrâ  4:

Kuran Sırası: 17
İniş Sırası: 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

 » 17 / Isrâ  Suresi: 4
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَضَيْنَا (VGŽYNE) = ve ḳaDeynā : ve şu hükmü verdik
2. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
3. بَنِي (BNY) = benī : oğullarına
4. إِسْرَائِيلَ (ÎSREÙYL) = isrāīle : İsrail
5. فِي (FY) = fī :
6. الْكِتَابِ (ELKTEB) = l-kitābi : Kitapta
7. لَتُفْسِدُنَّ (LTFSD̃N) = letufsidunne : bozgunculuk yapacaksınız
8. فِي (FY) = fī :
9. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : o ülkede
10. مَرَّتَيْنِ (MRTYN) = merrateyni : iki kez
11. وَلَتَعْلُنَّ (VLTALN) = veleteǎ'lunne : ve çok böbürleneceksiniz
12. عُلُوًّا (ALVE) = ǔluvven : büyüklenme ile
13. كَبِيرًا (KBYRE) = kebīran : kibirli
ve şu hükmü verdik | | oğullarına | İsrail | | Kitapta | bozgunculuk yapacaksınız | | o ülkede | iki kez | ve çok böbürleneceksiniz | büyüklenme ile | kibirli |

[GŽY] [] [BNY] [] [] [KTB] [FSD̃] [] [ERŽ] [MRR] [ALV] [ALV] [KBR]
VGŽYNE ÎL BNY ÎSREÙYL FY ELKTEB LTFSD̃N FY ELÊRŽ MRTYN VLTALN ALVE KBYRE

ve ḳaDeynā ilā benī isrāīle l-kitābi letufsidunne l-erDi merrateyni veleteǎ'lunne ǔluvven kebīran
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا

 » 17 / Isrâ  Suresi: 4
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقضينا ق ض ي | GŽY VGŽYNE ve ḳaDeynā ve şu hükmü verdik And We decreed
إلى | ÎL ilā for
بني ب ن ي | BNY BNY benī oğullarına (the) Children
إسرائيل | ÎSREÙYL isrāīle İsrail (of) Israel
في | FY in
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitapta the Book,
لتفسدن ف س د | FSD̃ LTFSD̃N letufsidunne bozgunculuk yapacaksınız """Surely you will cause corruption"
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi o ülkede the earth
مرتين م ر ر | MRR MRTYN merrateyni iki kez twice,
ولتعلن ع ل و | ALV VLTALN veleteǎ'lunne ve çok böbürleneceksiniz and surely you will reach,
علوا ع ل و | ALV ALVE ǔluvven büyüklenme ile haughtiness
كبيرا ك ب ر | KBR KBYRE kebīran kibirli "great."""

17:4 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve şu hükmü verdik | | oğullarına | İsrail | | Kitapta | bozgunculuk yapacaksınız | | o ülkede | iki kez | ve çok böbürleneceksiniz | büyüklenme ile | kibirli |

[GŽY] [] [BNY] [] [] [KTB] [FSD̃] [] [ERŽ] [MRR] [ALV] [ALV] [KBR]
VGŽYNE ÎL BNY ÎSREÙYL FY ELKTEB LTFSD̃N FY ELÊRŽ MRTYN VLTALN ALVE KBYRE

ve ḳaDeynā ilā benī isrāīle l-kitābi letufsidunne l-erDi merrateyni veleteǎ'lunne ǔluvven kebīran
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا

[ق ض ي] [] [ب ن ي] [] [] [ك ت ب] [ف س د] [] [ا ر ض] [م ر ر] [ع ل و] [ع ل و] [ك ب ر]

 » 17 / Isrâ  Suresi: 4
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقضينا ق ض ي | GŽY VGŽYNE ve ḳaDeynā ve şu hükmü verdik And We decreed
Vav,Gaf,Dad,Ye,Nun,Elif,
6,100,800,10,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلى | ÎL ilā for
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
بني ب ن ي | BNY BNY benī oğullarına (the) Children
Be,Nun,Ye,
2,50,10,
"N – genitive masculine plural noun → Children of Israel"
اسم مجرور
إسرائيل | ÎSREÙYL isrāīle İsrail (of) Israel
,Sin,Re,Elif,,Ye,Lam,
,60,200,1,,10,30,
"PN – genitive proper noun → Israel"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitapta the Book,
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
لتفسدن ف س د | FSD̃ LTFSD̃N letufsidunne bozgunculuk yapacaksınız """Surely you will cause corruption"
Lam,Te,Fe,Sin,Dal,Nun,
30,400,80,60,4,50,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi o ülkede the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
مرتين م ر ر | MRR MRTYN merrateyni iki kez twice,
Mim,Re,Te,Ye,Nun,
40,200,400,10,50,
N – nominative masculine dual noun
اسم مرفوع
ولتعلن ع ل و | ALV VLTALN veleteǎ'lunne ve çok böbürleneceksiniz and surely you will reach,
Vav,Lam,Te,Ayn,Lam,Nun,
6,30,400,70,30,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد
علوا ع ل و | ALV ALVE ǔluvven büyüklenme ile haughtiness
Ayn,Lam,Vav,Elif,
70,30,6,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
كبيرا ك ب ر | KBR KBYRE kebīran kibirli "great."""
Kef,Be,Ye,Re,Elif,
20,2,10,200,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَضَيْنَا: ve şu hükmü verdik | إِلَىٰ: | بَنِي: oğullarına | إِسْرَائِيلَ: İsrail | فِي: | الْكِتَابِ: Kitapta | لَتُفْسِدُنَّ: bozgunculuk yapacaksınız | فِي: | الْأَرْضِ: o ülkede | مَرَّتَيْنِ: iki kez | وَلَتَعْلُنَّ: ve çok böbürleneceksiniz | عُلُوًّا: büyüklenme ile | كَبِيرًا: kibirli |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقضينا WGŽYNE ve şu hükmü verdik | إلى ÎL | بني BNY oğullarına | إسرائيل ÎSREÙYL İsrail | في FY | الكتاب ELKTEB Kitapta | لتفسدن LTFSD̃N bozgunculuk yapacaksınız | في FY | الأرض ELÊRŽ o ülkede | مرتين MRTYN iki kez | ولتعلن WLTALN ve çok böbürleneceksiniz | علوا ALWE büyüklenme ile | كبيرا KBYRE kibirli |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳaDeynā: ve şu hükmü verdik | ilā: | benī: oğullarına | isrāīle: İsrail | : | l-kitābi: Kitapta | letufsidunne: bozgunculuk yapacaksınız | : | l-erDi: o ülkede | merrateyni: iki kez | veleteǎ'lunne: ve çok böbürleneceksiniz | ǔluvven: büyüklenme ile | kebīran: kibirli |
Kırık Meal (Transcript) : |VGŽYNE: ve şu hükmü verdik | ÎL: | BNY: oğullarına | ÎSREÙYL: İsrail | FY: | ELKTEB: Kitapta | LTFSD̃N: bozgunculuk yapacaksınız | FY: | ELÊRŽ: o ülkede | MRTYN: iki kez | VLTALN: ve çok böbürleneceksiniz | ALVE: büyüklenme ile | KBYRE: kibirli |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve İsrailoğullarına kitapta şu haberi vermiştik: Yurtta mutlaka iki kere bozgunculuk edeceksiniz ve iki kere baş kaldıracak, büyük bir taşkınlıkta bulunacaksınız.
Adem Uğur : Biz, Kitap'ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, diye bildirdik.
Ahmed Hulusi : Kitapta (İlim boyutunda) İsrailoğullarına şu hükmü takdir ettik: "Siz, arzda iki kere bozgunculuk yapacaksınız ve alabildiğine benliğinizi büyüteceksiniz!"
Ahmet Tekin : Biz kitapta, Tevrat’ta, İsrâiloğulları’na: 'Sizler, Tevrat’ın hükümlerine riayet etmeyerek yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız. Ve azgınlık derecesinde küstah, zâlim, zorba, diktatör olacaksınız' diye kesin hükümler halinde bildirmiştik.
Ahmet Varol : İsrailoğullarına kitapta şöyle bildirdik: 'Andolsun yeryüzünde iki kere bozgunculuk çıkaracak ve muhakkak büyük bir taşkınlık göstereceksiniz.
Ali Bulaç : Kitapta İsrailoğullarına şu hükmü verdik: "Muhakkak siz yer(yüzün)de iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir kibirleniş, yükselişle kibirlenecek, yükseleceksiniz.
Ali Fikri Yavuz : Biz, İsrâil Oğullarına Tevrat’da şunu vahyettik: Muhakkak siz, Şam arazisinde iki defa fesad çıkaracaksınız (iki peygamber öldüreceksiniz) ve muhakkak ki, çok büyük bir azgınlıkla taşacaksınız.
Bekir Sadak : Irsailogullarina Kitap'da: «Dogrusu yeryuzunde iki defa bozgunculuk yapacak ve kibirlendikce kibirleneceksiniz» diye bildirdik.
Celal Yıldırım : İsrail oğullan'na kitapta şunu hükmettik: Şanıma and olsun ki, yeryüzünde iki defa fesâd çıkaracaksınız ve elbette gururlanıp büyük bir serkeşlik göstereceksiniz.
Diyanet İşleri : Biz, Kitap’ta (Tevrat’ta) İsrailoğullarına, “Yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz” diye hükmettik.
Diyanet İşleri (eski) : İsrailoğullarına Kitap'da: 'Doğrusu yeryüzünde iki defa bozgunculuk yapacak ve kibirlendikçe kibirleneceksiniz' diye bildirdik.
Diyanet Vakfi : Biz, Kitap'ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, diye bildirdik.
Edip Yüksel : Kitapta, İsrail oğullarına: 'Yeryüzünde iki kere bozgunculuk çıkaracaksınız ve alabildiğine kibirleneceksiniz,' diye bildirdik,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Biz İsrailoğulları'na Tevrat'ta şu hükmü verdik: «Muhakkak siz, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir yükselişle yükseleceksiniz.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Biz İsrail oğullarına Kitap'da şu hükmü verdik: «Muhakkak siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir yükselişle yükseleceksiniz.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Biz Beni İsraîle kitabda şu kazıyyeyi de takdir ettik, muhakkak siz Arzda iki kerre fesad yapacaksınız, ve muhakkak büyük bir yükseliş yükseleceksiniz
Fizilal-il Kuran : Tevrat'ta yahudiler hakkında «Yeryüzünde iki kez kargaşa çıkaracaksınız ve bu arada parlak bir yükseliş dönemi yaşayacaksınız» diye hüküm verdik.
Gültekin Onan : Kitapta İsrailoğullarına şu hükmü verdik: "Muhakkak siz yer(yüzün)de iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir kibirleniş, yükselişle kibirlenecek, yükseleceksiniz.
Hakkı Yılmaz : Ve Biz İsrâîloğulları'na Kitap'ta/ yazgıda şunu gerçekleştirdik: “Kesinlikle siz, yeryüzünde iki defa kargaşa çıkaracaksınız/ bozguna uğrayacaksınız ve kesinlikle büyük bir yükselişle yükseleceksiniz.”
Hasan Basri Çantay : Biz kitabda Isrâîl oğullarına şu haberi verdik: «Siz arz (-ı mukaddes) de muhakkak iki defa fesâd çıkaracak ve muhakkak (bana karşı) büyük bir serkeşlik yapıb kabaracaksınız».
Hayrat Neşriyat : Ve İsrâiloğullarına Kitab’da: '(Siz) yeryüzünde muhakkak iki def'a fesad çıkaracaksınız ve gerçekten büyük bir taşkınlıkla azacaksınız!' diye hükmettik(bildirdik).
İbni Kesir : İsrailoğullarına kitabda hükmettik ki: Doğrusu yeryüzünde iki defa bozgunculuk yapacak ve kibirlendikçe kibirleneceksiniz.
İskender Evrenosoğlu : İsrailoğullarına kitapta (Tevrat'ta), “Yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız.” diye bildirdik. Ve gerçekten, büyük bir üstünlükle gâlip geleceksiniz.
Muhammed Esed : Ve İsrailoğulları'na vahiy yoluyla (şunu) bildirdik: "Muhakkak ki siz yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracak ve küstahça büyüklenip duracaksınız!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve İsrailoğullarına kitapta hükmettik ki, muhakkak siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak ki, büyük bir yükselişle yükseleceksiniz. (serkeşlik yapıp kabaracaksınız).
Ömer Öngüt : İsrailoğullarına Kitap'ta: “Siz yeryüzünde iki defa fesat çıkarıp bozgunculuk yapacak ve kibirlendikçe kibirleneceksiniz. ” diye bildirdik.
Şaban Piriş : Kitapta, İsrailoğullarına: “Yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız, büyük bir azgınlıkla zorbalık yapacaksınız.” diye bildirmiştik.
Suat Yıldırım : Biz İsrailoğullarına kitapta şu hükmü de bildirdik: "Siz ülkede iki kere bozgunculuk yapacak ve açık zorbalıklar edeceksiniz."
Süleyman Ateş : Kitapta İsrâil oğullarına şu hükmü verdik: "Siz o ülkede iki kez bozgunculuk yapacaksınız ve çok böbürleneceksiniz (zorbalık edeceksiniz)!
Tefhim-ul Kuran : Kitapta İsrailoğullarına şu hükmü verdik: «Muhakkak siz yer (yüzün)de iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve oldukça 'kibirli bir yükselişle' muhakkak 'kibirlenip yükseleceksiniz'.
Ümit Şimşek : İsrailoğullarına da kitapta şunu bildirdik ki, siz yeryüzünde iki defa bozgun çıkaracak ve büyük bir taşkınlıkla azacaksınız.
Yaşar Nuri Öztürk : Biz, Beniisrail'e Kitap'ta şu yolda bir yargıda bulunduk: Siz yeryüzünde muhakkak iki kez bozgun vücuda getireceksiniz ve muhakkak büyük bir kibirle böbürleneceksiniz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}