"indirendir" ifadesi tarandı:
# İçinde "indirendir" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ن ز ل|NZLأنزلÊNZLenzeleindirendirsent down1x
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen/sunulan (is) sent down 2:4
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen/sunulan was sent down 2:4
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiği has revealed 2:90
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiği has revealed 2:91
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen was revealed 2:91
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen was sent down 2:102
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen (is) revealed 2:136
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen was revealed 2:136
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirip (has) sent down 2:164
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiği has revealed 2:170
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiği (has) revealed 2:174
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilmiştir was revealed 2:185
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiklerini (is) revealed 2:231
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen was revealed 2:285
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdi revealed 3:7
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilmiş was revealed 3:72
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen (is) revealed 3:84
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen was revealed 3:84
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdi He sent down 3:154
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilene was revealed 3:199
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilene was revealed 3:199
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilene (is) revealed 4:60
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilene was revealed 4:60
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiği(ne) (has) revealed 4:61
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdi He revealed 4:136
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen (is) revealed 4:162
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen was revealed 4:162
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdi He (has) revealed 4:166
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiği has revealed 5:44
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiği has revealed 5:45
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiği has revealed 5:47
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiği has revealed 5:47
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiği has revealed 5:48
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiği (has) revealed 5:49
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiği has revealed 5:49
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile ve indirilene has been revealed 5:59
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen was revealed 5:59
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen has been revealed 5:64
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen- was revealed 5:66
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen has been revealed 5:67
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen has been revealed 5:68
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen has been revealed 5:68
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen has been revealed 5:81
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen has been revealed 5:83
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiği has (been) revealed 5:104
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzil indir send down 5:114
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilmeli sent down 6:8
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirmedi revealed 6:91
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdi revealed 6:91
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiği (has been) revealed 6:93
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indiren sends down 6:99
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirmiş iken has revealed 6:114
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirildi was revealed 6:156
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilseydi was revealed 6:157
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen revealed 7:2
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen has been revealed 7:3
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen has been sent down 7:157
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdi Allah sent down 9:26
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiği Allah (has) revealed 9:97
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilse is sent down 10:20
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiğini (has been) sent down 10:59
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilmeli is sent down 11:12
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilmiştir it was sent down 11:14
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirmemiştir (has) sent down 12:40
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen has been revealed 13:1
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirmeli has been sent down 13:7
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdi He sends down 13:17
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilenin has been revealed 13:19
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilmeli been sent down 13:27
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilene has been revealed 13:36
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indiren sends down 16:10
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdi has your Lord sent down? 16:24
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdi "has your Lord sent down?""" 16:30
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdi has sent down 16:65
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirmez has sent down 17:102
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdi (has) revealed 18:1
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirir sends down 22:63
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilmeli is sent down 25:7
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilmeli are sent down 25:21
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilene has been revealed 29:46
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilmeli are sent down 29:50
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiğine "Allah (has) revealed,""" 31:21
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilenin is revealed 34:6
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdi sends down 35:27
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirmemiştir has revealed 36:15
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdi sends down 39:21
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilenin is revealed 39:55
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiği Allah has sent down 42:15
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdi (has) sent down 42:17
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirmesinde Allah sends down 45:5
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL unzile indirilen revealed 46:30
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdiğinden Allah has revealed, 47:9
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirendir sent down 48:4
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirmemiştir has Allah sent down 53:23
ن ز ل|NZL أنزل ÊNZL enzele indirdi Has sent down 65:10
ن ز ل|NZLنزلNZLnezzeleindirendirsends down1x
ن ز ل|NZL نزل NZL nezzele indirmiştir revealed 2:176
ن ز ل|NZL نزل NZL nezzele indirdi He revealed 3:3
ن ز ل|NZL نزل NZL nezzele indirdi He revealed 4:136
ن ز ل|NZL نزل NZL nezzele indirmiştir He has revealed 4:140
ن ز ل|NZL نزل NZL nuzzile indirilmeli sent down 6:37
ن ز ل|NZL نزل NZL nezzele indirmediği (has been) sent down 7:71
ن ز ل|NZL نزل NZL nezzele indirdi revealed 7:196
ن ز ل|NZL نزل NZL nuzzile indirilmiş olan has been sent down 15:6
ن ز ل|NZL نزل NZL nuzzile indirilen has been sent down 16:44
ن ز ل|NZL نزل NZL nezele inmiştir it descended. 17:105
ن ز ل|NZL نزل NZL nezzele indiren sent down 25:1
ن ز ل|NZL نزل NZL nuzzile indirilmeli was revealed 25:32
ن ز ل|NZL نزل NZL nezele indirdi Has brought it down, 26:193
ن ز ل|NZL نزل NZL nezzele indirdi sends down 29:63
ن ز ل|NZL نزل NZL nezele (azab) indiği it descends 37:177
ن ز ل|NZL نزل NZL nezzele indirdi has revealed 39:23
ن ز ل|NZL نزل NZL nezzele indirendir sends down 43:11
ن ز ل|NZL نزل NZL nuzzile indirilmeli was sent down 43:31
ن ز ل|NZL نزل NZL nuzzile indirilene is revealed 47:2
ن ز ل|NZL نزل NZL nezzele indirdiğinden Allah has revealed, 47:26
ن ز ل|NZL نزل NZL nezele inananlar has come down 57:16
ن ز ل|NZL نزل NZL nezzele indirmedi has sent down 67:9


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}