» 18 / Kehf  1:

Kuran Sırası: 18
İniş Sırası: 69
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

 » 18 / Kehf  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الْحَمْدُ (ELḪMD̃) = El-Hamdu : hamdolsun
2. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'a
3. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : ki
4. أَنْزَلَ (ÊNZL) = enzele : indirdi
5. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
6. عَبْدِهِ (ABD̃H) = ǎbdihi : kuluna
7. الْكِتَابَ (ELKTEB) = l-kitābe : Kitabı
8. وَلَمْ (VLM) = velem : ve
9. يَجْعَلْ (YCAL) = yec'ǎl : koymadı
10. لَهُ (LH) = lehu : ona
11. عِوَجًا (AVCE) = ǐvecen : hiçbir eğrilik
hamdolsun | Allah'a | ki | indirdi | | kuluna | Kitabı | ve | koymadı | ona | hiçbir eğrilik |

[ḪMD̃] [] [] [NZL] [] [ABD̃] [KTB] [] [CAL] [] [AVC]
ELḪMD̃ LLH ELZ̃Y ÊNZL AL ABD̃H ELKTEB VLM YCAL LH AVCE

El-Hamdu lillahi lleƶī enzele ǎlā ǎbdihi l-kitābe velem yec'ǎl lehu ǐvecen
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

 » 18 / Kehf  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ El-Hamdu hamdolsun All Praise
لله | LLH lillahi Allah'a (is) for Allah
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki the One Who
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirdi (has) revealed
على | AL ǎlā to
عبده ع ب د | ABD̃ ABD̃H ǎbdihi kuluna His slave
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābe Kitabı the Book,
ولم | VLM velem ve and not
يجعل ج ع ل | CAL YCAL yec'ǎl koymadı (has) made
له | LH lehu ona in it
عوجا ع و ج | AVC AVCE ǐvecen hiçbir eğrilik any crookedness.

18:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

hamdolsun | Allah'a | ki | indirdi | | kuluna | Kitabı | ve | koymadı | ona | hiçbir eğrilik |

[ḪMD̃] [] [] [NZL] [] [ABD̃] [KTB] [] [CAL] [] [AVC]
ELḪMD̃ LLH ELZ̃Y ÊNZL AL ABD̃H ELKTEB VLM YCAL LH AVCE

El-Hamdu lillahi lleƶī enzele ǎlā ǎbdihi l-kitābe velem yec'ǎl lehu ǐvecen
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

[ح م د] [] [] [ن ز ل] [] [ع ب د] [ك ت ب] [] [ج ع ل] [] [ع و ج]

 » 18 / Kehf  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ El-Hamdu hamdolsun All Praise
Elif,Lam,Ha,Mim,Dal,
1,30,8,40,4,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
لله | LLH lillahi Allah'a (is) for Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirdi (has) revealed
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
على | AL ǎlā to
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
عبده ع ب د | ABD̃ ABD̃H ǎbdihi kuluna His slave
Ayn,Be,Dal,He,
70,2,4,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābe Kitabı the Book,
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
ولم | VLM velem ve and not
Vav,Lam,Mim,
6,30,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يجعل ج ع ل | CAL YCAL yec'ǎl koymadı (has) made
Ye,Cim,Ayn,Lam,
10,3,70,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
له | LH lehu ona in it
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
عوجا ع و ج | AVC AVCE ǐvecen hiçbir eğrilik any crookedness.
Ayn,Vav,Cim,Elif,
70,6,3,1,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الْحَمْدُ: hamdolsun | لِلَّهِ: Allah'a | الَّذِي: ki | أَنْزَلَ: indirdi | عَلَىٰ: | عَبْدِهِ: kuluna | الْكِتَابَ: Kitabı | وَلَمْ: ve | يَجْعَلْ: koymadı | لَهُ: ona | عِوَجًا: hiçbir eğrilik |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الحمد ELḪMD̃ hamdolsun | لله LLH Allah'a | الذي ELZ̃Y ki | أنزل ÊNZL indirdi | على AL | عبده ABD̃H kuluna | الكتاب ELKTEB Kitabı | ولم WLM ve | يجعل YCAL koymadı | له LH ona | عوجا AWCE hiçbir eğrilik |
Kırık Meal (Okunuş) : |El-Hamdu: hamdolsun | lillahi: Allah'a | lleƶī: ki | enzele: indirdi | ǎlā: | ǎbdihi: kuluna | l-kitābe: Kitabı | velem: ve | yec'ǎl: koymadı | lehu: ona | ǐvecen: hiçbir eğrilik |
Kırık Meal (Transcript) : |ELḪMD̃: hamdolsun | LLH: Allah'a | ELZ̃Y: ki | ÊNZL: indirdi | AL: | ABD̃H: kuluna | ELKTEB: Kitabı | VLM: ve | YCAL: koymadı | LH: ona | AVCE: hiçbir eğrilik |
Abdulbaki Gölpınarlı : Hamt Allah'a ki kuluna kitap indirdi ve o kitapta hiçbir eğrilik, ifrat veya tefrit yoktur.
Adem Uğur : Hamd olsun Allah'a ki kulu (Muhammed'e), Kitab'ı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı.
Ahmed Hulusi : HAMD o Allâh'a mahsustur ki, kuluna Hakikat ve Sünnetullah BİLGİsini (KİTAP), kendisinde hiçbir tutarsızlık olmaksızın inzâl etti.
Ahmet Tekin : Allah’ı ilâh tanıyan, candan müslüman olarak Allah’a bağlanan, saygılı kuluna, Muhammed’e, kitabı, Kur’ân’ı indiren, ona tezat, tenakuz, pürüz, yalan, bâtıl ve çapraşıklık karıştırmayan, onda haktan, doğrudan ayrılmayan Allah’a hamdolsun.
Ahmet Varol : Kuluna Kitab'ı indiren ve ona hiç bir çarpıklık koymayan Allah'a hamd olsun.
Ali Bulaç : Hamd, Kitabı kulu üzerine indiren ve onda hiç bir çarpıklık kılmayan Allah'a aittir.
Ali Fikri Yavuz : Hamd o Allah’a mahsustur ki, kulu Muhammed’e (Aleyhisselâma) Kur’ân’ı indirdi, onun mâna ve lâfzında bir çarpıklık yapmadı.
Bekir Sadak : (1-4) Hamd Allah'a muhsustur ki, kendi katindan siddetli bir baskini haber vermek ve yararli is yapan muminlere, icinde temelli kalacaklari guzel bir mukafati mujdelemek ve : «Allah cocuk edindi» diyenleri uyarmak icin kuluna egri bir taraf birakmadigi dosdogru Kitap'i indirmistir.
Celal Yıldırım : (1-2-3-4) Hamd O Allah'a ki, (inkarcı sapıkları) kendi katından şiddetli bir azâb ile korkutmak; iyi-yararlı amellerde bulunan mü'minleri, içinde devamlı kalacakları güzel bir mükâfatla müjdelemek ve «Allah çocuk edindi» diyenleri uyarmak için kulu (Muhammed'e) kitabı indirdi ve onda hiçbir eğrilik meydana getirmedi; onu dosdoğru sapasağlam tuttu.
Diyanet İşleri : Hamd, kuluna Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah’a mahsustur.
Diyanet İşleri (eski) : (1-4) Hamd Allah'a mahsustur ki, kendi katından şiddetli bir baskını haber vermek ve yararlı iş yapan müminlere, içinde temelli kalacakları güzel bir mükafatı müjdelemek ve : 'Allah çocuk edindi' diyenleri uyarmak için kuluna eğri bir taraf bırakmadığı dosdoğru Kitap'ı indirmiştir.
Diyanet Vakfi : (1-4) Hamd olsun Allah'a ki, O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedî kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve «Allah evlât edindi» diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed'e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdi.
Edip Yüksel : ALLAH'a övgü olsun, kuluna kitabı indirmiş ve onda hiç bir eğriliğe yer vermemiştir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hamd, o Allah'a mahsustur ki kulu (Muhammed'e) kitabı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hamd o Allah'a mahsustur ki, kuluna Kitab indirdi, içinde hiçbir yamukluk yapmadan,
Elmalılı Hamdi Yazır : Hamd o Allaha ki kuluna kitab indirdi, hem ona hiç bir yamıklık yapmaksızın
Fizilal-il Kuran : Hiçbir çarpık yeri olmayan, bu tutarlı kitab'ı (Kur'an'ı) kulu Muhammed'e indiren Allah'a hamdolsun.
Gültekin Onan : Hamd, Kitabı kulu üzerine indiren ve onda hiç bir çarpıklık kılmayan Tanrı'ya aittir.
Hakkı Yılmaz : (1-4) "Tüm övgüler, katından şiddetli azaba karşı uyarmak, düzeltmeye yönelik işler yapan mü’minlere, şüphesiz kendileri için, içinde sürekli kalıcılar olarak güzel bir ödül bulunduğunu müjdelemek ve “Allah çocuk edindi” diyenleri uyarmak için, kuluna, gözetici olarak, kendisi için hiçbir pürüz oluşturmadığı Kitab'ı indiren Allah içindir; başkası övülemez. "
Hasan Basri Çantay : (1-2-3-4) (Kâfirleri) cânib (-i ilâhîsi) nden en çetin bir azâb ile korkutmak, güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunan mü'minlere de içinde ebedî kalacakları güzel bir ecr (ve mükâfat) ı müjdelemek, (hele) «Allah evlâd edindi» diyenlere ma'ruz kalacakları kötü aakıbetleri haber vermek için, kendisinde hiç bir eğrilik yapmadığı, o dosdoğru kitabı (Kur'ânı) kulu (Muhammed sallellâhü aleyhi ve sellem) üzerine indiren Allaha hamd olsun.
Hayrat Neşriyat : Hamd o Allah’a mahsustur ki, kuluna Kitâb’ı (Kur’ân’ı) indirdi ve onda (lâfzında ve ma'nâsında) hiçbir eğrilik (ihtilâf) bulundurmadı.
İbni Kesir : Hamd, O Allah'a ki; kuluna dosdoğru kitabı indirdi ve onda hiç bir eğrilik koymadı.
İskender Evrenosoğlu : Allah'a hamdolsun ki O, kuluna Kitab'ı (Kur'ân-ı Kerim'i) indirdi. Ve O'nda, bir eğrilik kılmadı.
Muhammed Esed : Bütün övgüler Allah'a yakışır; O (Allah) ki, kuluna bu ilahi kelamı indirmiş ve onun anlaşılmasını güçleştirecek hiçbir çapraşıklığa yer vermemiştir:
Ömer Nasuhi Bilmen : Hamd Allah Teâlâ'ya olsun ki, kulunun üzerine kitabı indirdi ve onun için bir ihtilâf (bir tenakuz) yapmadı.
Ömer Öngüt : Hamd O Allah'a mahsustur ki, kuluna Kitab'ı indirdi ve onda herhangi bir eğrilik koymadı.
Şaban Piriş : Kuluna kitabı, onda hiç bir eğrilik bırakmadan, dosdoğru olarak indiren Allah’a hamd olsun.
Suat Yıldırım : Hamd O Allah’a mahsustur ki kuluna kitabı indirdi ve onun içine tutarsız hiçbir şey koymadı.
Süleyman Ateş : Allah'a hamdolsun ki, kuluna Kitabı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı.
Tefhim-ul Kuran : Hamd, Kitabı kulu üzerine indiren ve onda hiç bir çarpıklık kılmayan Allah'a aittir.
Ümit Şimşek : Hamd bütünüyle o Allah'a aittir ki, kuluna kitabı indirmiş ve onda hiçbir tutarsızlığa yer vermemiştir.
Yaşar Nuri Öztürk : Hamt o Allah'a ki, kuluna Kitap'ı, kendisinde hiçbir eğiklik ve çelişme yapmaksızın indirdi.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}