» 13 / Ra’d  1:

Kuran Sırası: 13
İniş Sırası: 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 » 13 / Ra’d  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. المر (ELMR) = Elif, Lâm, Mîm, Râ : Elif Lam Mim Ra
2. تِلْكَ (TLK) = tilke : şunlar
3. ايَاتُ ( ËYET) = āyātu : ayetleridir
4. الْكِتَابِ (ELKTEB) = l-kitābi : Kitabın
5. وَالَّذِي (VELZ̃Y) = velleƶī :
6. أُنْزِلَ (ÊNZL) = unzile : indirilen
7. إِلَيْكَ (ÎLYK) = ileyke : sana
8. مِنْ (MN) = min : -den
9. رَبِّكَ (RBK) = rabbike : Rabbin-
10. الْحَقُّ (ELḪG) = l-Haḳḳu : haktır
11. وَلَٰكِنَّ (VLKN) = velākinne : ve fakat
12. أَكْثَرَ (ÊKS̃R) = ekṧera : çoğu
13. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanların
14. لَا (LE) = lā :
15. يُؤْمِنُونَ (YÙMNVN) = yu'minūne : inanmazlar
Elif Lam Mim Ra | şunlar | ayetleridir | Kitabın | | indirilen | sana | -den | Rabbin- | haktır | ve fakat | çoğu | insanların | | inanmazlar |

[] [] [EYY] [KTB] [] [NZL] [] [] [RBB] [ḪGG] [] [KS̃R] [NVS] [] [EMN]
ELMR TLK ËYET ELKTEB VELZ̃Y ÊNZL ÎLYK MN RBK ELḪG VLKN ÊKS̃R ELNES LE YÙMNVN

Elif, Lâm, Mîm, Râ tilke āyātu l-kitābi velleƶī unzile ileyke min rabbike l-Haḳḳu velākinne ekṧera n-nāsi yu'minūne
المر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون

 » 13 / Ra’d  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
المر | ELMR Elif, Lâm, Mîm, Râ Elif Lam Mim Ra Alif Laam Mim Ra.
تلك | TLK tilke şunlar These
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātu ayetleridir (are) the Verses
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitabın (of) the Book.
والذي | VELZ̃Y velleƶī And that which
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirilen has been revealed
إليك | ÎLYK ileyke sana to you
من | MN min -den from
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbike Rabbin- your Lord
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳu haktır (is) the truth,
ولكن | VLKN velākinne ve fakat but
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera çoğu most
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) the mankind
لا | LE (do) not
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNVN yu'minūne inanmazlar believe.

13:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Elif Lam Mim Ra | şunlar | ayetleridir | Kitabın | | indirilen | sana | -den | Rabbin- | haktır | ve fakat | çoğu | insanların | | inanmazlar |

[] [] [EYY] [KTB] [] [NZL] [] [] [RBB] [ḪGG] [] [KS̃R] [NVS] [] [EMN]
ELMR TLK ËYET ELKTEB VELZ̃Y ÊNZL ÎLYK MN RBK ELḪG VLKN ÊKS̃R ELNES LE YÙMNVN

Elif, Lâm, Mîm, Râ tilke āyātu l-kitābi velleƶī unzile ileyke min rabbike l-Haḳḳu velākinne ekṧera n-nāsi yu'minūne
المر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون

[] [] [ا ي ي] [ك ت ب] [] [ن ز ل] [] [] [ر ب ب] [ح ق ق] [] [ك ث ر] [ن و س] [] [ا م ن]

 » 13 / Ra’d  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
المر | ELMR Elif, Lâm, Mîm, Râ Elif Lam Mim Ra Alif Laam Mim Ra.
Elif,Lam,Mim,Re,
1,30,40,200,
INL – Quranic initials
حروف مقطعة
تلك | TLK tilke şunlar These
Te,Lam,Kef,
400,30,20,
DEM – feminine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātu ayetleridir (are) the Verses
,Ye,Elif,Te,
,10,1,400,
N – nominative feminine plural noun
اسم مرفوع
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitabın (of) the Book.
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
والذي | VELZ̃Y velleƶī And that which
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,
6,1,30,700,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine singular relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirilen has been revealed
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
إليك | ÎLYK ileyke sana to you
,Lam,Ye,Kef,
,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
من | MN min -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbike Rabbin- your Lord
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳu haktır (is) the truth,
Elif,Lam,Ha,Gaf,
1,30,8,100,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
ولكن | VLKN velākinne ve fakat but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان»
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera çoğu most
,Kef,Se,Re,
,20,500,200,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) the mankind
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
لا | LE (do) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNVN yu'minūne inanmazlar believe.
Ye,,Mim,Nun,Vav,Nun,
10,,40,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |المر: Elif Lam Mim Ra | تِلْكَ: şunlar | ايَاتُ: ayetleridir | الْكِتَابِ: Kitabın | وَالَّذِي: | أُنْزِلَ: indirilen | إِلَيْكَ: sana | مِنْ: -den | رَبِّكَ: Rabbin- | الْحَقُّ: haktır | وَلَٰكِنَّ: ve fakat | أَكْثَرَ: çoğu | النَّاسِ: insanların | لَا: | يُؤْمِنُونَ: inanmazlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |المر ELMR Elif Lam Mim Ra | تلك TLK şunlar | آيات ËYET ayetleridir | الكتاب ELKTEB Kitabın | والذي WELZ̃Y | أنزل ÊNZL indirilen | إليك ÎLYK sana | من MN -den | ربك RBK Rabbin- | الحق ELḪG haktır | ولكن WLKN ve fakat | أكثر ÊKS̃R çoğu | الناس ELNES insanların | لا LE | يؤمنون YÙMNWN inanmazlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |Elif, Lâm, Mîm, Râ: Elif Lam Mim Ra | tilke: şunlar | āyātu: ayetleridir | l-kitābi: Kitabın | velleƶī: | unzile: indirilen | ileyke: sana | min: -den | rabbike: Rabbin- | l-Haḳḳu: haktır | velākinne: ve fakat | ekṧera: çoğu | n-nāsi: insanların | : | yu'minūne: inanmazlar |
Kırık Meal (Transcript) : |ELMR: Elif Lam Mim Ra | TLK: şunlar | ËYET: ayetleridir | ELKTEB: Kitabın | VELZ̃Y: | ÊNZL: indirilen | ÎLYK: sana | MN: -den | RBK: Rabbin- | ELḪG: haktır | VLKN: ve fakat | ÊKS̃R: çoğu | ELNES: insanların | LE: | YÙMNVN: inanmazlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Elif lâm mîm râ. Bunlardır kitabın âyetleri. Sana, Rabbinden indirilen gerçektir, fakat insanların çoğu inanmaz.
Adem Uğur : Elif. Lâm. Mîm. Râ. Bunlar, Kitab'ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır, fakat insanların çoğu inanmazlar.
Ahmed Hulusi : Eliif, Lââm, Miim, Raa. . . Bunlar Kitap'ın (nâzil Hakikat ve Sünnetullah BİLGİsinin) işaretleridir. . . (O BİLGİ) Rabbinden sana inzâl olunan Hak'tır. . . Ne var ki insanların çoğunluğu iman etmezler.
Ahmet Tekin : Elif. Lâm. Râ. Bunlar, mükemmel, kutsal kitabın, Kur’ân’ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerekçeli, hikmete dayalı, toplumda gerçekleştireceğiniz hakça düzenin kurallarını içeren bir kitaptır, Kuran’dır. Fakat insanların çoğu iman etmeyecekler.
Ahmet Varol : Elif. Lâm. Mim. Râ. Bunlar Kitab'ın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler.
Ali Bulaç : Elif, Lâm, Mim, Râ. Bunlar Kitab'ın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler.
Ali Fikri Yavuz : Elif, lâm, mim, râ. Bunlar Kur’an’ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen Kur’ân haktır; fakat insanların çoğu iman etmezler.
Bekir Sadak : Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar Kitap'in ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen Kitap haktir; fakat insanlarin cogu inanmazlar.
Celal Yıldırım : Elif - Lâm - Mim - Râ. Bunlar Kitab'ın âyetleridir ve sana Rabbin'den indirilen (Kur'ân) haktır. Ne var ki insanların çoğu (buna) inanmazlar. (2).
Diyanet İşleri : Elif Lâm Mîm Râ. İşte bunlar Kitab’ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir, fakat insanların çoğu inanmazlar.
Diyanet İşleri (eski) : Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar Kitap'ın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen Kitap haktır; fakat insanların çoğu inanmazlar.
Diyanet Vakfi : Elif. Lâm. Mîm. Râ. Bunlar, Kitab'ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır, fakat insanların çoğu inanmazlar.
Edip Yüksel : A.L.M.R. Bu (harfler), kitabın mucizeleridir. Rabbinden sana indirilen, gerçektir; fakat halkın çoğu inanmaz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Elif, Lâm, Mîm, Râ. İşte bunlar sana o kitabın âyetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Lâkin insanların çoğu iman etmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Elif Lâm Mîm Râ. İşte bunlar sana o Kitab'ın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu iman etmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Elif Lâm Mîm Râ. İşte bunlar sana o kitabın âyetleri ve sana rabbından indirilen haktır, ve nâsın ekserisi iyman etmezler.
Fizilal-il Kuran : Elif Lâm Mîm Râ. Bunlar kitabın ayetleridir. Rabbinden sana indirilen mesaj gerçektir, fakat insanların çoğu buna inanmazlar.
Gültekin Onan : Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar Kitabın ayetleridir. Ve sana rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu inanmazlar.
Hakkı Yılmaz : Elif/1, Lâm/30, Mîm/40, Râ/200. İşte bunlar, Kitab'ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen şey haktır/gerçektir. Lâkin insanların çoğu inanmıyorlar.
Hasan Basri Çantay : Elif, lâm, mîm, raa. Bunlar kitabın (Kur'anın) âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen (bu Kur'an) hakdır. Fakat insanların çoğu inanmazlar.
Hayrat Neşriyat : Elif, Lâm, Mîm, Râ. Bunlar, Kitâb’ın (Kur’ânın) âyetleridir ve sana Rabbinden indirilmiş olan (o Kur’ân) haktır; fakat insanların çoğu îmân etmezler.
İbni Kesir : Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar Kitab'ın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen Kitab haktır. Ama insanların çoğu inanmazlar.
İskender Evrenosoğlu : Elif, lâm, mim, râ; bunlar Kitab'ın âyetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar (mü'min olmazlar).
Muhammed Esed : Elif Lâm Mîm Râ. Bunlar, sana vahiyle bildirilen mesajlardır; ve sana Rabbin katından indirilenler hakkın ta kendisidir; ama yine de insanların çoğu (buna) inanmayacaklar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Elif, Lâm, Mîm, Râ, işte bunlar Kur'an'ın âyetleridir ve sana Rabbinden indirilmiş olan haktır. Velâkin nâsın çokları imân etmezler.
Ömer Öngüt : Elif. Lâm. Mîm. Râ. Bunlar Kitab'ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır, fakat insanların çoğu inanmazlar.
Şaban Piriş : Elif, Lâm, Mîm, Râ. İşte Kitabın ayetleri. Sana Rabbinden indirilenler haktır; fakat insanların çoğu iman etmezler.
Suat Yıldırım : Elif, Lâm, Mîm, Râ. İşte bunlar sana indirilen kitabın âyetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur’ân haktır, gerçektir, ama insanların çoğu buna inanmazlar.
Süleyman Ateş : Elif lâm mim râ. Şunlar Kitabın âyetleridir; Rabbinden, sana indirilen haktır, fakat insanların çoğu inanmazlar.
Tefhim-ul Kuran : Elif, Lâm, Mîm, Râ. Bunlar Kitab'ın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler.
Ümit Şimşek : Elif lâm mîm râ. Bunlar, kitabın âyetleridir. Sana indirilmiş olan, hakkın tâ kendisidir; lâkin insanların çoğu inanmaz.
Yaşar Nuri Öztürk : Elif, Lâm, Mîm, Râ. O Kitap'ın ayetleridir bunlar. Ve sana Rabbinden indirilen, haktır. Ne var ki, insanların çokları iman etmezler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}