» 13 / Ra’d  4:

Kuran Sırası: 13
İniş Sırası: 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 » 13 / Ra’d  Suresi: 4
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَفِي (VFY) = ve fī : ve (vardır)
2. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : arzda
3. قِطَعٌ (GŦA) = ḳiTaǔn : kıt'alar
4. مُتَجَاوِرَاتٌ (MTCEVRET) = mutecāvirātun : birbirine komşu
5. وَجَنَّاتٌ (VCNET) = ve cennātun : ve bağlar(ı vardır)
6. مِنْ (MN) = min :
7. أَعْنَابٍ (ÊANEB) = eǎ'nābin : üzüm
8. وَزَرْعٌ (VZRA) = ve zer'ǔn : ve ekinler
9. وَنَخِيلٌ (VNḢYL) = ve neḣīlun : ve hurmalıklar
10. صِنْوَانٌ (ṦNVEN) = Sinvānun : çatallı
11. وَغَيْرُ (VĞYR) = ve ğayru : ve olmadan
12. صِنْوَانٍ (ṦNVEN) = Sinvānin : çatalı
13. يُسْقَىٰ (YSG) = yusḳā : (bunların hepsi) sulanır
14. بِمَاءٍ (BMEÙ) = bimāin : su ile
15. وَاحِدٍ (VEḪD̃) = vāHidin : bir
16. وَنُفَضِّلُ (VNFŽL) = venufeDDilu : ama üstün yaparız
17. بَعْضَهَا (BAŽHE) = beǎ'Dehā : birbirini
18. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
19. بَعْضٍ (BAŽ) = beǎ'Din : diğerinin
20. فِي (FY) = fī :
21. الْأُكُلِ (ELÊKL) = l-ukuli : ürünlerinde
22. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
23. فِي (FY) = fī :
24. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bunda
25. لَايَاتٍ (L ËYET) = lāyātin : ayetler vardır
26. لِقَوْمٍ (LGVM) = liḳavmin : bir toplum için
27. يَعْقِلُونَ (YAGLVN) = yeǎ'ḳilūne : aklını kullanan
ve (vardır) | arzda | kıt'alar | birbirine komşu | ve bağlar(ı vardır) | | üzüm | ve ekinler | ve hurmalıklar | çatallı | ve olmadan | çatalı | (bunların hepsi) sulanır | su ile | bir | ama üstün yaparız | birbirini | üzerine | diğerinin | | ürünlerinde | şüphesiz | | bunda | ayetler vardır | bir toplum için | aklını kullanan |

[] [ERŽ] [GŦA] [CVR] [CNN] [] [ANB] [ZRA] [NḢL] [ṦNV] [ĞYR] [ṦNV] [SGY] [MVH] [VḪD̃] [FŽL] [BAŽ] [] [BAŽ] [] [EKL] [] [] [] [EYY] [GVM] [AGL]
VFY ELÊRŽ GŦA MTCEVRET VCNET MN ÊANEB VZRA VNḢYL ṦNVEN VĞYR ṦNVEN YSG BMEÙ VEḪD̃ VNFŽL BAŽHE AL BAŽ FY ELÊKL ÎN FY Z̃LK L ËYET LGVM YAGLVN

ve fī l-erDi ḳiTaǔn mutecāvirātun ve cennātun min eǎ'nābin ve zer'ǔn ve neḣīlun Sinvānun ve ğayru Sinvānin yusḳā bimāin vāHidin venufeDDilu beǎ'Dehā ǎlā beǎ'Din l-ukuli inne ƶālike lāyātin liḳavmin yeǎ'ḳilūne
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

 » 13 / Ra’d  Suresi: 4
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وفي | VFY ve fī ve (vardır) And in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi arzda the earth
قطع ق ط ع | GŦA GŦA ḳiTaǔn kıt'alar are tracks
متجاورات ج و ر | CVR MTCEVRET mutecāvirātun birbirine komşu neighboring,
وجنات ج ن ن | CNN VCNET ve cennātun ve bağlar(ı vardır) and gardens
من | MN min of
أعناب ع ن ب | ANB ÊANEB eǎ'nābin üzüm grapevines
وزرع ز ر ع | ZRA VZRA ve zer'ǔn ve ekinler and crops
ونخيل ن خ ل | NḢL VNḢYL ve neḣīlun ve hurmalıklar and date-palms
صنوان ص ن و | ṦNV ṦNVEN Sinvānun çatallı trees (growing) from a single root
وغير غ ي ر | ĞYR VĞYR ve ğayru ve olmadan and not
صنوان ص ن و | ṦNV ṦNVEN Sinvānin çatalı trees (growing) from a single root.
يسقى س ق ي | SGY YSG yusḳā (bunların hepsi) sulanır watered
بماء م و ه | MVH BMEÙ bimāin su ile with water,
واحد و ح د | VḪD̃ VEḪD̃ vāHidin bir "one;"
ونفضل ف ض ل | FŽL VNFŽL venufeDDilu ama üstün yaparız but We cause to exceed
بعضها ب ع ض | BAŽ BAŽHE beǎ'Dehā birbirini some of them
على | AL ǎlā üzerine over
بعض ب ع ض | BAŽ BAŽ beǎ'Din diğerinin others
في | FY in
الأكل ا ك ل | EKL ELÊKL l-ukuli ürünlerinde the fruit.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
في | FY in
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that
لآيات ا ي ي | EYY L ËYET lāyātin ayetler vardır surely (are) Signs
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir toplum için for a people
يعقلون ع ق ل | AGL YAGLVN yeǎ'ḳilūne aklını kullanan who use reason.

13:4 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve (vardır) | arzda | kıt'alar | birbirine komşu | ve bağlar(ı vardır) | | üzüm | ve ekinler | ve hurmalıklar | çatallı | ve olmadan | çatalı | (bunların hepsi) sulanır | su ile | bir | ama üstün yaparız | birbirini | üzerine | diğerinin | | ürünlerinde | şüphesiz | | bunda | ayetler vardır | bir toplum için | aklını kullanan |

[] [ERŽ] [GŦA] [CVR] [CNN] [] [ANB] [ZRA] [NḢL] [ṦNV] [ĞYR] [ṦNV] [SGY] [MVH] [VḪD̃] [FŽL] [BAŽ] [] [BAŽ] [] [EKL] [] [] [] [EYY] [GVM] [AGL]
VFY ELÊRŽ GŦA MTCEVRET VCNET MN ÊANEB VZRA VNḢYL ṦNVEN VĞYR ṦNVEN YSG BMEÙ VEḪD̃ VNFŽL BAŽHE AL BAŽ FY ELÊKL ÎN FY Z̃LK L ËYET LGVM YAGLVN

ve fī l-erDi ḳiTaǔn mutecāvirātun ve cennātun min eǎ'nābin ve zer'ǔn ve neḣīlun Sinvānun ve ğayru Sinvānin yusḳā bimāin vāHidin venufeDDilu beǎ'Dehā ǎlā beǎ'Din l-ukuli inne ƶālike lāyātin liḳavmin yeǎ'ḳilūne
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

[] [ا ر ض] [ق ط ع] [ج و ر] [ج ن ن] [] [ع ن ب] [ز ر ع] [ن خ ل] [ص ن و] [غ ي ر] [ص ن و] [س ق ي] [م و ه] [و ح د] [ف ض ل] [ب ع ض] [] [ب ع ض] [] [ا ك ل] [] [] [] [ا ي ي] [ق و م] [ع ق ل]

 » 13 / Ra’d  Suresi: 4
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وفي | VFY ve fī ve (vardır) And in
Vav,Fe,Ye,
6,80,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi arzda the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
قطع ق ط ع | GŦA GŦA ḳiTaǔn kıt'alar are tracks
Gaf,Tı,Ayn,
100,9,70,
N – nominative masculine plural indefinite noun
اسم مرفوع
متجاورات ج و ر | CVR MTCEVRET mutecāvirātun birbirine komşu neighboring,
Mim,Te,Cim,Elif,Vav,Re,Elif,Te,
40,400,3,1,6,200,1,400,
N – nominative feminine plural indefinite noun
اسم مرفوع
وجنات ج ن ن | CNN VCNET ve cennātun ve bağlar(ı vardır) and gardens
Vav,Cim,Nun,Elif,Te,
6,3,50,1,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative feminine plural indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
من | MN min of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
أعناب ع ن ب | ANB ÊANEB eǎ'nābin üzüm grapevines
,Ayn,Nun,Elif,Be,
,70,50,1,2,
"N – genitive masculine plural indefinite noun → Grape"
اسم مجرور
وزرع ز ر ع | ZRA VZRA ve zer'ǔn ve ekinler and crops
Vav,Ze,Re,Ayn,
6,7,200,70,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
ونخيل ن خ ل | NḢL VNḢYL ve neḣīlun ve hurmalıklar and date-palms
Vav,Nun,Hı,Ye,Lam,
6,50,600,10,30,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine plural indefinite noun → Date Palm"
الواو عاطفة
اسم مرفوع
صنوان ص ن و | ṦNV ṦNVEN Sinvānun çatallı trees (growing) from a single root
Sad,Nun,Vav,Elif,Nun,
90,50,6,1,50,
"N – nominative masculine plural indefinite noun → Tree"
اسم مرفوع
وغير غ ي ر | ĞYR VĞYR ve ğayru ve olmadan and not
Vav,Ğayn,Ye,Re,
6,1000,10,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
صنوان ص ن و | ṦNV ṦNVEN Sinvānin çatalı trees (growing) from a single root.
Sad,Nun,Vav,Elif,Nun,
90,50,6,1,50,
"N – genitive masculine plural indefinite noun → Tree"
اسم مجرور
يسقى س ق ي | SGY YSG yusḳā (bunların hepsi) sulanır watered
Ye,Sin,Gaf,,
10,60,100,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
بماء م و ه | MVH BMEÙ bimāin su ile with water,
Be,Mim,Elif,,
2,40,1,,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
واحد و ح د | VḪD̃ VEḪD̃ vāHidin bir "one;"
Vav,Elif,Ha,Dal,
6,1,8,4,
ADJ – genitive masculine singular indefinite adjective
صفة مجرورة
ونفضل ف ض ل | FŽL VNFŽL venufeDDilu ama üstün yaparız but We cause to exceed
Vav,Nun,Fe,Dad,Lam,
6,50,80,800,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural (form II) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
بعضها ب ع ض | BAŽ BAŽHE beǎ'Dehā birbirini some of them
Be,Ayn,Dad,He,Elif,
2,70,800,5,1,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم منصوب و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
على | AL ǎlā üzerine over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
بعض ب ع ض | BAŽ BAŽ beǎ'Din diğerinin others
Be,Ayn,Dad,
2,70,800,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأكل ا ك ل | EKL ELÊKL l-ukuli ürünlerinde the fruit.
Elif,Lam,,Kef,Lam,
1,30,,20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
لآيات ا ي ي | EYY L ËYET lāyātin ayetler vardır surely (are) Signs
Lam,,Ye,Elif,Te,
30,,10,1,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – genitive feminine plural indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم مجرور
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir toplum için for a people
Lam,Gaf,Vav,Mim,
30,100,6,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
يعقلون ع ق ل | AGL YAGLVN yeǎ'ḳilūne aklını kullanan who use reason.
Ye,Ayn,Gaf,Lam,Vav,Nun,
10,70,100,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَفِي: ve (vardır) | الْأَرْضِ: arzda | قِطَعٌ: kıt'alar | مُتَجَاوِرَاتٌ: birbirine komşu | وَجَنَّاتٌ: ve bağlar(ı vardır) | مِنْ: | أَعْنَابٍ: üzüm | وَزَرْعٌ: ve ekinler | وَنَخِيلٌ: ve hurmalıklar | صِنْوَانٌ: çatallı | وَغَيْرُ: ve olmadan | صِنْوَانٍ: çatalı | يُسْقَىٰ: (bunların hepsi) sulanır | بِمَاءٍ: su ile | وَاحِدٍ: bir | وَنُفَضِّلُ: ama üstün yaparız | بَعْضَهَا: birbirini | عَلَىٰ: üzerine | بَعْضٍ: diğerinin | فِي: | الْأُكُلِ: ürünlerinde | إِنَّ: şüphesiz | فِي: | ذَٰلِكَ: bunda | لَايَاتٍ: ayetler vardır | لِقَوْمٍ: bir toplum için | يَعْقِلُونَ: aklını kullanan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وفي WFY ve (vardır) | الأرض ELÊRŽ arzda | قطع GŦA kıt'alar | متجاورات MTCEWRET birbirine komşu | وجنات WCNET ve bağlar(ı vardır) | من MN | أعناب ÊANEB üzüm | وزرع WZRA ve ekinler | ونخيل WNḢYL ve hurmalıklar | صنوان ṦNWEN çatallı | وغير WĞYR ve olmadan | صنوان ṦNWEN çatalı | يسقى YSG (bunların hepsi) sulanır | بماء BMEÙ su ile | واحد WEḪD̃ bir | ونفضل WNFŽL ama üstün yaparız | بعضها BAŽHE birbirini | على AL üzerine | بعض BAŽ diğerinin | في FY | الأكل ELÊKL ürünlerinde | إن ÎN şüphesiz | في FY | ذلك Z̃LK bunda | لآيات L ËYET ayetler vardır | لقوم LGWM bir toplum için | يعقلون YAGLWN aklını kullanan |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve fī: ve (vardır) | l-erDi: arzda | ḳiTaǔn: kıt'alar | mutecāvirātun: birbirine komşu | ve cennātun: ve bağlar(ı vardır) | min: | eǎ'nābin: üzüm | ve zer'ǔn: ve ekinler | ve neḣīlun: ve hurmalıklar | Sinvānun: çatallı | ve ğayru: ve olmadan | Sinvānin: çatalı | yusḳā: (bunların hepsi) sulanır | bimāin: su ile | vāHidin: bir | venufeDDilu: ama üstün yaparız | beǎ'Dehā: birbirini | ǎlā: üzerine | beǎ'Din: diğerinin | : | l-ukuli: ürünlerinde | inne: şüphesiz | : | ƶālike: bunda | lāyātin: ayetler vardır | liḳavmin: bir toplum için | yeǎ'ḳilūne: aklını kullanan |
Kırık Meal (Transcript) : |VFY: ve (vardır) | ELÊRŽ: arzda | GŦA: kıt'alar | MTCEVRET: birbirine komşu | VCNET: ve bağlar(ı vardır) | MN: | ÊANEB: üzüm | VZRA: ve ekinler | VNḢYL: ve hurmalıklar | ṦNVEN: çatallı | VĞYR: ve olmadan | ṦNVEN: çatalı | YSG: (bunların hepsi) sulanır | BMEÙ: su ile | VEḪD̃: bir | VNFŽL: ama üstün yaparız | BAŽHE: birbirini | AL: üzerine | BAŽ: diğerinin | FY: | ELÊKL: ürünlerinde | ÎN: şüphesiz | FY: | Z̃LK: bunda | L ËYET: ayetler vardır | LGVM: bir toplum için | YAGLVN: aklını kullanan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve yeryüzünde birbirine komşu bölgeler, üzüm bağları, ekinler, bir kökten yetişmiş hurma ağaçlarıyla ayrı ayrı köklerden yetişmiş hurmalıklar var ki hepsi de bir suyla sulanmada, fakat lezzet bakımından bir kısmını, öbürlerinden üstün etmedeyiz. Şüphe yok ki akıl edenlere, bunlarda da deliller var.
Adem Uğur : Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. (Böyle iken) yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır.
Ahmed Hulusi : Arzda (yeryüzünde - bedende) birbirine yaslanmış komşu kıtalar (veya organlar), üzümden bahçeler, ekinler ve çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. . . (Hepsi) (Bi-)ma-i vahid ile (TEK BİR İLİM'in kendilerinde açığa çıkmasıyla) sulanır (beslenir - hayatiyetini devam ettirir). . . Yemişlerinde (ürettikleri itibarıyla) onların bazısını bazısına üstün tutarız. İşte bunda aklını değerlendiren bir topluluk için elbette nice işaretler vardır.
Ahmet Tekin : Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, hububat ekili tarlalar, sebze bahçeleri, bir kökten çıkan çatallı-dallı ve bir kökten çıkan çatalsız hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. Böyleyken, lütufta bulunarak, ürünlerini lezzetçe birbirlerine üstün kılarız. Bunlarda ilimle ve tecrübeyle gelişmeye devam eden, aklını faydalı kullanabilen toplumlar için Allah’ın varlığını ve birliğini ispatlayan deliller, birçok konunun çözümüne, keşfine işaretler vardır.
Ahmet Varol : Yer üzerinde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki hepsi bir su ile sulandığı halde üründe bazılarını bazılarına üstün kılarız. Şüphesiz bunlarda akıl eden topluluk için ayetler vardır.
Ali Bulaç : Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır; üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki, bunlar aynı su ile sulanır; ama ürünlerinde (ki verimde ve lezzette) bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz, bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.
Ali Fikri Yavuz : Arzda birbirine komşu kıt’alar (kara parçaları), üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki, hepsi bir su ile sulanıyor. Halbuki yemişlerin de bazısını bazısına üstün kılıyoruz (tad, renk ve kıymetleri başka başkadır). Şüphesiz ki bunlarda da düşünen bir topluluk için pek çok ibretler (alâmetler) vardır.
Bekir Sadak : Yeryuzunde, hepsi de ayni su ile sulanan, birbirine komsu toprak parcalari, tek ve cok koklu uzum baglari, ekinler, hurma agaclari vardir. Fakat onlari sekil ve lezzetce birbirinden farkli kilmisizdir. Dusunen kimseler icin bunda ibretler vardir.
Celal Yıldırım : Yeryüzünde birbirine komşu kıt'alar, üzüm bağları, ekinler ve dallı dalsız (çatallı çatalsız) hurmalıklar vardır ki, hepsi de aynı su ile sulanmaktadır ; tad ve lezzette bir kısmını diğerinden üstün ve farklı kılıyoruz. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir millet için belgeler, ibretler, öğütler vardır.
Diyanet İşleri : Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler; bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su ile sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için (Allah’ın varlığını gösteren) deliller vardır.
Diyanet İşleri (eski) : Yeryüzünde, hepsi de aynı su ile sulanan, birbirine komşu toprak parçaları, tek ve çok köklü üzüm bağları, ekinler, hurma ağaçları vardır. Fakat onları şekil ve lezzetçe birbirinden farklı kılmışızdır. Düşünen kimseler için bunda ibretler vardır.
Diyanet Vakfi : Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. (Böyle iken) yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır.
Edip Yüksel : Yeryüzünde, birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. Bunların hepsi aynı su ile sulanmalarına rağmen lezzetçe birbirinden farklı kılmışızdır. Aklını kullanan bir toplum için elbette bunda işaretler ve dersler vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki, hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvelerinde birini öbürüne üstün kılıyoruz. Aklı eren bir kavim için bunda muhakkak ibretler vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yeryüzünde birbirine yakın kıtalar vardır; üzüm bağları, ekinler, çatallı, çatalsız hurmalıklar; hepsi aynı su ile sulandıkları halde meyvelerinde birini diğerine üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklı olan bir topluluk için deliller vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Arzda mütecavir kıt'alar, üzüm bağları, ekinler, hurmalıklar, çatallı çatalsız hepsi, bir su ile sulanır, halbuki yemişlerinde ba'zısını ba'zısına tafdıl ediyoruz, her halde bunda aklı olan bir kavm için âyetler var
Fizilal-il Kuran : Yeryüzünde biribirine bitişik, farklı yapıda toprak parçaları; üzüm bağları, ekinler ve çatallı çatalsız hurma ağaçları vardır; hepsi aynı su ile sulanır, fakat ürünleri arasında fark gözetiriz. Hiç kuşkusuz bunlarda aklı erenler için birçok ibret dersleri vardır.
Gültekin Onan : Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır; üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki bunlar aynı su ile sulanır; ama ürünlerinde [ki verimde ve lezzette] bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunlarda akleden bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.
Hakkı Yılmaz : (2-4) Allah, gökleri gördüğünüz şekilde, direkler olmadan yükselten, sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kuran, güneşe ve aya boyun eğdiren/varlıkların yararlanacağı özelliklerde yaratan Zat'tır. –Hepsi adı konmuş bir süre sonuna akıp gidiyor.– O, işi yönetir, Rabbinize kavuşacağınız güne kani olursunuz diye âyetleri ayrıntılı olarak açıklar. Ve O, arzı uzatan, orada sabit dağlar ve ırmaklar oluşturandır. Ve O, orada bütün meyvelerden iki eş yaptı. O, geceyi gündüzün üzerine örtüyor. Şüphesiz bunda iyiden iyiye düşünen bir toplum için alâmetler/ göstergeler vardır. Ve O, yeryüzünde bir tek su ile sulanan birbirine komşu kıtalar, üzümlerden bahçeler, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar oluşturandır. Ve Biz, meyvelerinde, kokularında, tatlarında onların bazısını bazısı üzerine fazlalıklı kılıyoruz. Şüphesiz aklını kullanan bir toplum için bunda birtakım alâmetler/ göstergeler vardır.
Hasan Basri Çantay : Arzda birbirine komşu kıt'alar vardır, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki hepsi bir su ile sulanıyor. (Böyle iken) biz onlardan ba'zısını, yemişlerinde (ve tadlarında), ba'zısından üstün kılıyoruz, İşte bunlarda da aklını kullanacak zümreler için elbet âyetler vardır.
Hayrat Neşriyat : Hem yeryüzünde birbirine komşu (farklı özelliklerde) toprak parçaları (kıt'alar), üzüm bağları, ekinler, bir kökten (bir kaç gövde hâlinde) çatallı ve çatalsız çıkan hurma ağaçları vardır; (hepsi ayrı çeşitler olduğu hâlde) bir su ile sulanır. Fakat meyvelerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Muhakkak ki bunda, akıl erdirecek bir topluluk için (Allah’ın kudretine) nice deliller vardır.
İbni Kesir : Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler ve çatallı çatalsız hurma ağaçları vardır. Hepsi de aynı su ile sulanır. Ama lezzetçe onları birbirinden ayrı kılmışızdır. Şüphesiz ki bunlarda; akleden bir kavim için ayetler vardır.
İskender Evrenosoğlu : Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar (kara parçaları) ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız, hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su (tek bir su) ile sulanır ve Biz onların bazısını bazısına, yenmesinde (tadına, lezzetine ve kokusuna göre) üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda, âyetler vardır.
Muhammed Esed : Ve yeryüzünde birbirine komşu (ama yine de yapı olarak birbirinden ayrı nice) kara parçaları, üzüm bağları, hububat ekili tarlalar, bir kökten sürgün verip küme halinde ya da tek başına boy veren hurma ağaçları vardır ki hepsi de aynı suyla sulanırlar: hal böyleyken yine de (insanlara ve hayvanlara sağladıkları) ürünler bakımından Biz onların bazılarını bazılarına üstün kılıyoruz. Doğrusu, bütün bunlarda aklını kullanan insanlar için mutlaka (çıkarılacak) dersler vardır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve yeryüzünde birbirine yakın kıt'alar vardır ve üzüm bağları vardır ve ekinler ve asılları muhtelif ve gayr-ı muhtelif hurmalıklar vardır ki, hepsi de bir su ile sulanır ve bazılarını bazıları üzerine yenmesi hususunda üstün kılıyoruz. Muhakkak ki bunda âkilâne düşünen bir kavim için deliller vardır.
Ömer Öngüt : Yeryüzünde birbirine komşu kıt'alar, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. Bunların hepsi bir su ile sulandığı halde, yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda da aklını kullanan bir topluluk için (ibretler) vardır.
Şaban Piriş : Yeryüzünde, hepsi de aynı su ile sulanan, birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, bir kökten sürgün verip tek başına yada kümeler halinde boy veren ekinler, hurma ağaçları vardır. Fakat onları şekil ve lezzetçe birbirinden farklı kılmışızdır. Düşünen toplum için bunda da deliller vardır.
Suat Yıldırım : Dünyada birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, dallı veya dalsız hurma ağaçları vardır ki, hepsi aynı su ile sulanmaktadır. Bununla beraber yemede biz onların bazısını bazısından daha üstün, daha kaliteli kılarız. Elbette bunlarda aklını kullanan kimseler için alacak nice dersler, nice ibretler vardır.
Süleyman Ateş : Arzda birbirine komşu kıt'alar, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır; bunların hepsi bir su ile sulanır ama ürünlerini birbirinden üstün yaparız. Şüphesiz bunda, aklını kullanan bir toplum için âyetler vardır.
Tefhim-ul Kuran : Yeryüzünde birbirine yakın, komşu olan kıtalar vardır; üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki, bunlar aynı su ile sulanır; ama ürünlerinde (ki verimde ve lezzette) bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz, bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.
Ümit Şimşek : Yeryüzünde birbirine komşu kıt'alar yaratan da Odur. Orada üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki, bunların hepsi bir suyla sulanır; fakat Biz onlara birbirinden farklı tatlar veririz. Aklını kullanan bir topluluk için bunda âyetler vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Yeryüzünde birbirine sırt vermiş komşu kıtalar, üzümlerden bahçeler, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki, bir tek suyla sulanırlar. Biz bunların, yemişlerde bir kısmını diğer bir kısmına üstün kıldık. Bütün bunlarda aklını çalıştıran bir topluluk için elbette ki ibretler vardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}