» 45 / Câsiye  5:

Kuran Sırası: 45
İniş Sırası: 65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 » 45 / Câsiye  Suresi: 5
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَاخْتِلَافِ (VEḢTLEF) = veḣtilāfi : ve değişmesinde
2. اللَّيْلِ (ELLYL) = l-leyli : gecenin
3. وَالنَّهَارِ (VELNHER) = ve nnehāri : ve gündüzün
4. وَمَا (VME) = ve mā : ve
5. أَنْزَلَ (ÊNZL) = enzele : indirmesinde
6. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
7. مِنَ (MN) = mine : -ten
8. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : gök-
9. مِنْ (MN) = min : (sebebi)
10. رِزْقٍ (RZG) = rizḳin : rızık
11. فَأَحْيَا (FÊḪYE) = fe eHyā : ve diriltmesinde
12. بِهِ (BH) = bihi : onunla
13. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : yeri
14. بَعْدَ (BAD̃) = beǎ'de : sonra
15. مَوْتِهَا (MVTHE) = mevtihā : ölümünden
16. وَتَصْرِيفِ (VTṦRYF) = ve teSrīfi : ve estirmesinde
17. الرِّيَاحِ (ELRYEḪ) = r-riyāHi : rüzgarları
18. ايَاتٌ ( ËYET) = āyātun : ibretler vardır
19. لِقَوْمٍ (LGVM) = liḳavmin : bir toplum için
20. يَعْقِلُونَ (YAGLVN) = yeǎ'ḳilūne : düşünen
ve değişmesinde | gecenin | ve gündüzün | ve | indirmesinde | Allah'ın | -ten | gök- | (sebebi) | rızık | ve diriltmesinde | onunla | yeri | sonra | ölümünden | ve estirmesinde | rüzgarları | ibretler vardır | bir toplum için | düşünen |

[ḢLF] [LYL] [NHR] [] [NZL] [] [] [SMV] [] [RZG] [ḪYY] [] [ERŽ] [BAD̃] [MVT] [ṦRF] [RVḪ] [EYY] [GVM] [AGL]
VEḢTLEF ELLYL VELNHER VME ÊNZL ELLH MN ELSMEÙ MN RZG FÊḪYE BH ELÊRŽ BAD̃ MVTHE VTṦRYF ELRYEḪ ËYET LGVM YAGLVN

veḣtilāfi l-leyli ve nnehāri ve mā enzele llahu mine s-semāi min rizḳin fe eHyā bihi l-erDe beǎ'de mevtihā ve teSrīfi r-riyāHi āyātun liḳavmin yeǎ'ḳilūne
واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون

 » 45 / Câsiye  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واختلاف خ ل ف | ḢLF VEḢTLEF veḣtilāfi ve değişmesinde And (in the) alternation
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyli gecenin (of) the night
والنهار ن ه ر | NHR VELNHER ve nnehāri ve gündüzün and the day
وما | VME ve mā ve and what
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirmesinde Allah sends down
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah sends down
من | MN mine -ten from
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the sky
من | MN min (sebebi) of
رزق ر ز ق | RZG RZG rizḳin rızık (the) provision
فأحيا ح ي ي | ḪYY FÊḪYE fe eHyā ve diriltmesinde and gives life
به | BH bihi onunla thereby
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
موتها م و ت | MVT MVTHE mevtihā ölümünden its death,
وتصريف ص ر ف | ṦRF VTṦRYF ve teSrīfi ve estirmesinde and (in) directing
الرياح ر و ح | RVḪ ELRYEḪ r-riyāHi rüzgarları (the) winds
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātun ibretler vardır (are) Signs
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir toplum için for a people
يعقلون ع ق ل | AGL YAGLVN yeǎ'ḳilūne düşünen who reason.

45:5 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve değişmesinde | gecenin | ve gündüzün | ve | indirmesinde | Allah'ın | -ten | gök- | (sebebi) | rızık | ve diriltmesinde | onunla | yeri | sonra | ölümünden | ve estirmesinde | rüzgarları | ibretler vardır | bir toplum için | düşünen |

[ḢLF] [LYL] [NHR] [] [NZL] [] [] [SMV] [] [RZG] [ḪYY] [] [ERŽ] [BAD̃] [MVT] [ṦRF] [RVḪ] [EYY] [GVM] [AGL]
VEḢTLEF ELLYL VELNHER VME ÊNZL ELLH MN ELSMEÙ MN RZG FÊḪYE BH ELÊRŽ BAD̃ MVTHE VTṦRYF ELRYEḪ ËYET LGVM YAGLVN

veḣtilāfi l-leyli ve nnehāri ve mā enzele llahu mine s-semāi min rizḳin fe eHyā bihi l-erDe beǎ'de mevtihā ve teSrīfi r-riyāHi āyātun liḳavmin yeǎ'ḳilūne
واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون

[خ ل ف] [ل ي ل] [ن ه ر] [] [ن ز ل] [] [] [س م و] [] [ر ز ق] [ح ي ي] [] [ا ر ض] [ب ع د] [م و ت] [ص ر ف] [ر و ح] [ا ي ي] [ق و م] [ع ق ل]

 » 45 / Câsiye  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واختلاف خ ل ف | ḢLF VEḢTLEF veḣtilāfi ve değişmesinde And (in the) alternation
Vav,Elif,Hı,Te,Lam,Elif,Fe,
6,1,600,400,30,1,80,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine (form VIII) verbal noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyli gecenin (of) the night
Elif,Lam,Lam,Ye,Lam,
1,30,30,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
والنهار ن ه ر | NHR VELNHER ve nnehāri ve gündüzün and the day
Vav,Elif,Lam,Nun,He,Elif,Re,
6,1,30,50,5,1,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirmesinde Allah sends down
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah sends down
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
من | MN mine -ten from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the sky
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
من | MN min (sebebi) of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
رزق ر ز ق | RZG RZG rizḳin rızık (the) provision
Re,Ze,Gaf,
200,7,100,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
فأحيا ح ي ي | ḪYY FÊḪYE fe eHyā ve diriltmesinde and gives life
Fe,,Ha,Ye,Elif,
80,,8,10,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
الفاء عاطفة
فعل ماض
به | BH bihi onunla thereby
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – accusative feminine noun → Earth"
اسم منصوب
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
T – accusative time adverb
ظرف زمان منصوب
موتها م و ت | MVT MVTHE mevtihā ölümünden its death,
Mim,Vav,Te,He,Elif,
40,6,400,5,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وتصريف ص ر ف | ṦRF VTṦRYF ve teSrīfi ve estirmesinde and (in) directing
Vav,Te,Sad,Re,Ye,Fe,
6,400,90,200,10,80,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine (form II) verbal noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
الرياح ر و ح | RVḪ ELRYEḪ r-riyāHi rüzgarları (the) winds
Elif,Lam,Re,Ye,Elif,Ha,
1,30,200,10,1,8,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātun ibretler vardır (are) Signs
,Ye,Elif,Te,
,10,1,400,
N – nominative feminine plural indefinite noun
اسم مرفوع
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir toplum için for a people
Lam,Gaf,Vav,Mim,
30,100,6,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
يعقلون ع ق ل | AGL YAGLVN yeǎ'ḳilūne düşünen who reason.
Ye,Ayn,Gaf,Lam,Vav,Nun,
10,70,100,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَاخْتِلَافِ: ve değişmesinde | اللَّيْلِ: gecenin | وَالنَّهَارِ: ve gündüzün | وَمَا: ve | أَنْزَلَ: indirmesinde | اللَّهُ: Allah'ın | مِنَ: -ten | السَّمَاءِ: gök- | مِنْ: (sebebi) | رِزْقٍ: rızık | فَأَحْيَا: ve diriltmesinde | بِهِ: onunla | الْأَرْضَ: yeri | بَعْدَ: sonra | مَوْتِهَا: ölümünden | وَتَصْرِيفِ: ve estirmesinde | الرِّيَاحِ: rüzgarları | ايَاتٌ: ibretler vardır | لِقَوْمٍ: bir toplum için | يَعْقِلُونَ: düşünen |
Kırık Meal (Harekesiz) : |واختلاف WEḢTLEF ve değişmesinde | الليل ELLYL gecenin | والنهار WELNHER ve gündüzün | وما WME ve | أنزل ÊNZL indirmesinde | الله ELLH Allah'ın | من MN -ten | السماء ELSMEÙ gök- | من MN (sebebi) | رزق RZG rızık | فأحيا FÊḪYE ve diriltmesinde | به BH onunla | الأرض ELÊRŽ yeri | بعد BAD̃ sonra | موتها MWTHE ölümünden | وتصريف WTṦRYF ve estirmesinde | الرياح ELRYEḪ rüzgarları | آيات ËYET ibretler vardır | لقوم LGWM bir toplum için | يعقلون YAGLWN düşünen |
Kırık Meal (Okunuş) : |veḣtilāfi: ve değişmesinde | l-leyli: gecenin | ve nnehāri: ve gündüzün | ve mā: ve | enzele: indirmesinde | llahu: Allah'ın | mine: -ten | s-semāi: gök- | min: (sebebi) | rizḳin: rızık | fe eHyā: ve diriltmesinde | bihi: onunla | l-erDe: yeri | beǎ'de: sonra | mevtihā: ölümünden | ve teSrīfi: ve estirmesinde | r-riyāHi: rüzgarları | āyātun: ibretler vardır | liḳavmin: bir toplum için | yeǎ'ḳilūne: düşünen |
Kırık Meal (Transcript) : |VEḢTLEF: ve değişmesinde | ELLYL: gecenin | VELNHER: ve gündüzün | VME: ve | ÊNZL: indirmesinde | ELLH: Allah'ın | MN: -ten | ELSMEÙ: gök- | MN: (sebebi) | RZG: rızık | FÊḪYE: ve diriltmesinde | BH: onunla | ELÊRŽ: yeri | BAD̃: sonra | MVTHE: ölümünden | VTṦRYF: ve estirmesinde | ELRYEḪ: rüzgarları | ËYET: ibretler vardır | LGVM: bir toplum için | YAGLVN: düşünen |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve geceyle gündüzün, birbiri ardınca gelip gitmesi ve Allah'ın, gökten, rızka âit yağmur yağdırıp da o sâyede ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesi ve rüzgârı dilediği yerden dilediği yere estirmesi, delillerdir akıl eden topluluğa.
Adem Uğur : Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkta (yağmurda) ve ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde, rüzgârları değişik yönlerden estirmesinde, aklını kullanan toplum için dersler vardır.
Ahmed Hulusi : Gece ve gündüzün dönüşümünde, Allâh'ın semâdan yaşam gıdası (bilgi) inzâl edip de onunla ölümü (şuursuz - kendini yalnızca beden sanan yaşamı) sonrasında arzı (şuurlu yaşamla bedeni) diriltmesinde, rüzgârları (sürekli esen fikirleri) yönlendirmesinde; aklını kullanabilen bir topluluk için işaretler vardır.
Ahmet Tekin : Gece ile gündüzün değişmesinde, Allah’ın gökten rızık vesilelerini indirmesinde, ölümünün ardından yeryüzüne rahmetle hayat vermesinde, rüzgârları değişik yönlerden estirmesinde, ilimle ve tecrübeyle gelişmeye devam eden, eşyanın hakikatini kavrayan, aklını faydalı kullanabilen toplumlar için Allah’ın varlığını ve birliğini ispatlayan deliller, birçok konunun çözümüne, keşfine işaretler vardır.
Ahmet Varol : Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın gökten rızık indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, rüzgarları yönlendirmesinde akıl eden bir topluluk için ayetler vardır.
Ali Bulaç : Gece ile gündüzün ardarda gelişinde (veya aykırılığında), Allah'ın gökten rızık indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları (belli bir düzen içinde) yönetmesinde aklını kullanan bir kavim için ayetler vardır.
Ali Fikri Yavuz : Gece ile gündüzün (aydınlık ve karanlık, kısa ve uzun vaziyetlerle) değişmesinde, Allah’ın gökten bir rızk sebebi olan yağmuru indirib de onunla yeryüzünü ölümünden (kurumasından) sonra diriltmesinde (yeşertmesinde) ve rüzgârları (çeşitli yönlere) çevirmesinde de aklı olan bir toplum için bir çok alâmetler var.
Bekir Sadak : Gece ile gunduzun birbiri ardindan gelmesinde, gokten, Allah'in rizik vermek icin yagmur indirip, yeri onunla, olumunden sonra diriltmesinde, ruzgarlari yonetmesinde, akleden kimseler icin dersler vardir.
Celal Yıldırım : Gece ile gündüzün birbirini izleyip durmasında; Allah'ın gökten indirip öldükten sonra onunla dirilttiği yeryüzündeki rızıkta ; rüzgârları değiştirip çevirmesinde, aklını kullanan bir millet için açık belgeler, isbatlayıcı deliller vardır.
Diyanet İşleri : Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah’ın gökten rızık (sebebi olarak yağmur) indirip, onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgârları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır.
Diyanet İşleri (eski) : Gece ile gündüzün birbiri ardından gelmesinde, gökten, Allah'ın rızık vermek için yağmur indirip, yeri onunla, ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları yönetmesinde, akleden kimseler için dersler vardır.
Diyanet Vakfi : Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkta (yağmurda) ve ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde, rüzgârları değişik yönlerden estirmesinde, aklını kullanan toplum için dersler vardır.
Edip Yüksel : Gecenin ve gündüzün birbirini izlemesinde, ALLAH'ın gökten bir rızık indirerek onunla ölümünden sonra toprağı diriltmesinde, ve rüzgarları yönetmesinde anlayan bir toplum için ayetler var.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Gece ile gündüzün değişmesinde ve Allah'ın gökten bir rızık sebebi olan yağmuru indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde ve rüzgârları yönlendirmesinde aklını kullanan bir topluluk için nice deliller vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gece ile gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten rızık (kaynağı yağmuru) indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde ve rüzgarları çevirmesinde (yönlendirmesinde) aklı olan bir kavim için bir çok deliller vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Gece ile gündüzün ıhtilâfında ve Allahın Semâdan bir rızk indirip de onunla Arzı ölümünden sonra diriltmesinde ve rüzgârları çevirmesinde de aklı olan bir kavm için bir çok âyetler var
Fizilal-il Kuran : Gecenin ve gündüzün birbiri ardına gelmesinde, gökten, Allah'ın rızık vermek için yağmur indirip, yeri onunla ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarı estirmesinde aklını kullanan kimseler için dersler vardır.
Gültekin Onan : Gece ile gündüzün ardarda gelişinde (veya aykırılığında), Tanrı'nın gökten rızık indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları (belli bir düzen içinde) yönetmesinde akleden bir kavim için ayetler vardır.
Hakkı Yılmaz : (3-5) Şüphesiz göklerde ve yeryüzünde mü’minler için alâmetler/göstergeler vardır. Ve sizin oluşturuluşunuzda ve türetip yaydığı küçük-büyük tüm canlılarda da kesin bilgiyle inanan bir toplum için alâmetler/ göstergeler vardır. Ve gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde ve Allah'ın gökten bir rızıktan indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği şeyde ve rüzgârları evirip çevirmesinde aklını çalıştıran bir toplum için alâmetler/ göstergeler vardır.
Hasan Basri Çantay : Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allahın gökden rızık indirib onunla yere, ölümünden sonra, can vermesinde, rüzgârları (o halden bu haale) evirib çevirmesinde de akıllarını kullanacak bir kavm için âyetler (delâletler, ibretler) vardır.
Hayrat Neşriyat : Gece ile gündüzün ihtilâfında (ard arda gelmesinde), Allah’ın gökten bir rızık(yağmur) indirip, onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde ve rüzgârları (değişik yönlerden) estirmesinde de akıl erdirecek bir topluluk için deliller vardır.
İbni Kesir : Gece ve gündüzün değişmesinde ve Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkla ölümünden sonra yeri diriltmesinde, rüzgarları yönetmesinde akleden bir kavim için ayetler vardır.
İskender Evrenosoğlu : Ve gece ve gündüzün ihtilâfı (birbirini takip etmesi) ve Allah'ın rızık olarak semadan (yağmur, kar gibi) şeyleri indirmesi, böylece arzı ölümünden sonra diriltmesi ve rüzgârları çevirip estirmesi, akıl eden kavim için âyetlerdir (delillerdir).
Muhammed Esed : Gece ile gündüzün birbirini izlemesinde ve Allah'ın göklerden indirip onunla cansız toprağa hayat verdiği rızık imkanlarında ve rüzgarların değişmesinde, (bütün bunlarda) akıllarını kullanan insanlar için mesajlar vardır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve gece ile gündüzün ihtilâfında ve Allah'ın gökten bir rızık indirip onunla yeri ölümünden sonra diriltmesinde ve rüzgârları bir taraftan diğer tarafa döndürmesinde de âkilâne düşünenler olan bir kavim için ibretler vardır.
Ömer Öngüt : Gece ile gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten rızık indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgârları değişik yönlerden estirmesinde aklını kullanan bir topluluk için âyetler (deliller) vardır.
Şaban Piriş : Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah’ın rızık olarak gökten indirdiği şeyde ki onunla, yeryüzü kuruduktan sonra, yeniden ona hayat veren rüzgarı estirmesinde de aklını kullanan bir toplum için ayetler/işaretler vardır.
Suat Yıldırım : Gece ve gündüzün peş peşe gelip müddetlerinin uzayıp kısalmasında, Allah’ın gökten bir rızık, yani yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, rüzgârları evirip çevirmesinde, akıllarını kullanıp düşünecek kimseler için Allah’ın kudretine ve hikmetine dair birçok deliller vardır.
Süleyman Ateş : Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allâh'ın gökten rızık (sebebi) indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesinde, rüzgârları estirmesinde düşünen bir toplum için ibretler vardır.
Tefhim-ul Kuran : Gece ile gündüzün ardarda gelişinde (veya aykırılığında), Allah'ın gökten rızık indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgârları (belli bir düzen içinde) yöneltmesinde aklını kullanabilen bir kavim için ayetler vardır.
Ümit Şimşek : Gece ve gündüzün peş peşe gelmesinde, Allah'ın gökten rızık indirip ölmüş yeryüzünü onunla diriltmesinde ve rüzgârı şekilden şekle sokup estirmesinde aklı eren bir topluluk için âyetler vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah'ın gökten bir rızık indirip de onunla yerküreyi ölümünden sonra hayata kavuşturmasında, rüzgârların herbir yana sevkedilişinde de aklını çalıştıran bir topluluk için izler, işaretler vardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}