» 45 / Câsiye  24:

Kuran Sırası: 45
İniş Sırası: 65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 » 45 / Câsiye  Suresi: 24
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَالُوا (VGELVE) = ve ḳālū : ve dediler ki
2. مَا (ME) = mā : yoktur
3. هِيَ (HY) = hiye :
4. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka bir şey
5. حَيَاتُنَا (ḪYETNE) = Hayātunā : hayatımızdan
6. الدُّنْيَا (ELD̃NYE) = d-dunyā : dünya
7. نَمُوتُ (NMVT) = nemūtu : ölürüz
8. وَنَحْيَا (VNḪYE) = ve neHyā : ve yaşarız
9. وَمَا (VME) = ve mā : ve
10. يُهْلِكُنَا (YHLKNE) = yuhlikunā : bizi helak etmiyor
11. إِلَّا (ÎLE) = illā : başkası
12. الدَّهْرُ (ELD̃HR) = d-dehru : zamandan
13. وَمَا (VME) = ve mā : fakat yoktur
14. لَهُمْ (LHM) = lehum : onların
15. بِذَٰلِكَ (BZ̃LK) = biƶālike : bu hususta
16. مِنْ (MN) = min : hiçbir
17. عِلْمٍ (ALM) = ǐlmin : bilgileri
18. إِنْ (ÎN) = in : (hayır)
19. هُمْ (HM) = hum : onlar
20. إِلَّا (ÎLE) = illā : sadece
21. يَظُنُّونَ (YƵNVN) = yeZunnūne : zannediyorlar
ve dediler ki | yoktur | | başka bir şey | hayatımızdan | dünya | ölürüz | ve yaşarız | ve | bizi helak etmiyor | başkası | zamandan | fakat yoktur | onların | bu hususta | hiçbir | bilgileri | (hayır) | onlar | sadece | zannediyorlar |

[GVL] [] [] [] [ḪYY] [D̃NV] [MVT] [ḪYY] [] [HLK] [] [D̃HR] [] [] [] [] [ALM] [] [] [] [ƵNN]
VGELVE ME HY ÎLE ḪYETNE ELD̃NYE NMVT VNḪYE VME YHLKNE ÎLE ELD̃HR VME LHM BZ̃LK MN ALM ÎN HM ÎLE YƵNVN

ve ḳālū hiye illā Hayātunā d-dunyā nemūtu ve neHyā ve mā yuhlikunā illā d-dehru ve mā lehum biƶālike min ǐlmin in hum illā yeZunnūne
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون

 » 45 / Câsiye  Suresi: 24
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler ki And they say,
ما | ME yoktur """Not"
هي | HY hiye it
إلا | ÎLE illā başka bir şey (is) but
حياتنا ح ي ي | ḪYY ḪYETNE Hayātunā hayatımızdan our life
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world,
نموت م و ت | MVT NMVT nemūtu ölürüz we die
ونحيا ح ي ي | ḪYY VNḪYE ve neHyā ve yaşarız and we live,
وما | VME ve mā ve and not
يهلكنا ه ل ك | HLK YHLKNE yuhlikunā bizi helak etmiyor destroys us
إلا | ÎLE illā başkası except
الدهر د ه ر | D̃HR ELD̃HR d-dehru zamandan "the time."""
وما | VME ve mā fakat yoktur And not
لهم | LHM lehum onların for them
بذلك | BZ̃LK biƶālike bu hususta of that
من | MN min hiçbir any
علم ع ل م | ALM ALM ǐlmin bilgileri "knowledge;"
إن | ÎN in (hayır) not,
هم | HM hum onlar they
إلا | ÎLE illā sadece (do) but
يظنون ظ ن ن | ƵNN YƵNVN yeZunnūne zannediyorlar guess.

45:24 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve dediler ki | yoktur | | başka bir şey | hayatımızdan | dünya | ölürüz | ve yaşarız | ve | bizi helak etmiyor | başkası | zamandan | fakat yoktur | onların | bu hususta | hiçbir | bilgileri | (hayır) | onlar | sadece | zannediyorlar |

[GVL] [] [] [] [ḪYY] [D̃NV] [MVT] [ḪYY] [] [HLK] [] [D̃HR] [] [] [] [] [ALM] [] [] [] [ƵNN]
VGELVE ME HY ÎLE ḪYETNE ELD̃NYE NMVT VNḪYE VME YHLKNE ÎLE ELD̃HR VME LHM BZ̃LK MN ALM ÎN HM ÎLE YƵNVN

ve ḳālū hiye illā Hayātunā d-dunyā nemūtu ve neHyā ve mā yuhlikunā illā d-dehru ve mā lehum biƶālike min ǐlmin in hum illā yeZunnūne
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون

[ق و ل] [] [] [] [ح ي ي] [د ن و] [م و ت] [ح ي ي] [] [ه ل ك] [] [د ه ر] [] [] [] [] [ع ل م] [] [] [] [ظ ن ن]

 » 45 / Câsiye  Suresi: 24
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler ki And they say,
Vav,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
6,100,1,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME yoktur """Not"
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
هي | HY hiye it
He,Ye,
5,10,
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
ضمير منفصل
إلا | ÎLE illā başka bir şey (is) but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
حياتنا ح ي ي | ḪYY ḪYETNE Hayātunā hayatımızdan our life
Ha,Ye,Elif,Te,Nun,Elif,
8,10,1,400,50,1,
N – nominative feminine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world,
Elif,Lam,Dal,Nun,Ye,Elif,
1,30,4,50,10,1,
ADJ – nominative feminine singular adjective
صفة مرفوعة
نموت م و ت | MVT NMVT nemūtu ölürüz we die
Nun,Mim,Vav,Te,
50,40,6,400,
V – 1st person plural imperfect verb
فعل مضارع
ونحيا ح ي ي | ḪYY VNḪYE ve neHyā ve yaşarız and we live,
Vav,Nun,Ha,Ye,Elif,
6,50,8,10,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural imperfect verb, subjunctive mood
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب
وما | VME ve mā ve and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يهلكنا ه ل ك | HLK YHLKNE yuhlikunā bizi helak etmiyor destroys us
Ye,He,Lam,Kef,Nun,Elif,
10,5,30,20,50,1,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل مضارع و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلا | ÎLE illā başkası except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
الدهر د ه ر | D̃HR ELD̃HR d-dehru zamandan "the time."""
Elif,Lam,Dal,He,Re,
1,30,4,5,200,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
وما | VME ve mā fakat yoktur And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
لهم | LHM lehum onların for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
بذلك | BZ̃LK biƶālike bu hususta of that
Be,Zel,Lam,Kef,
2,700,30,20,
P – prefixed preposition bi
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
جار ومجرور
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
علم ع ل م | ALM ALM ǐlmin bilgileri "knowledge;"
Ayn,Lam,Mim,
70,30,40,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
إن | ÎN in (hayır) not,
,Nun,
,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
هم | HM hum onlar they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
إلا | ÎLE illā sadece (do) but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
يظنون ظ ن ن | ƵNN YƵNVN yeZunnūne zannediyorlar guess.
Ye,Zı,Nun,Vav,Nun,
10,900,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَالُوا: ve dediler ki | مَا: yoktur | هِيَ: | إِلَّا: başka bir şey | حَيَاتُنَا: hayatımızdan | الدُّنْيَا: dünya | نَمُوتُ: ölürüz | وَنَحْيَا: ve yaşarız | وَمَا: ve | يُهْلِكُنَا: bizi helak etmiyor | إِلَّا: başkası | الدَّهْرُ: zamandan | وَمَا: fakat yoktur | لَهُمْ: onların | بِذَٰلِكَ: bu hususta | مِنْ: hiçbir | عِلْمٍ: bilgileri | إِنْ: (hayır) | هُمْ: onlar | إِلَّا: sadece | يَظُنُّونَ: zannediyorlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقالوا WGELWE ve dediler ki | ما ME yoktur | هي HY | إلا ÎLE başka bir şey | حياتنا ḪYETNE hayatımızdan | الدنيا ELD̃NYE dünya | نموت NMWT ölürüz | ونحيا WNḪYE ve yaşarız | وما WME ve | يهلكنا YHLKNE bizi helak etmiyor | إلا ÎLE başkası | الدهر ELD̃HR zamandan | وما WME fakat yoktur | لهم LHM onların | بذلك BZ̃LK bu hususta | من MN hiçbir | علم ALM bilgileri | إن ÎN (hayır) | هم HM onlar | إلا ÎLE sadece | يظنون YƵNWN zannediyorlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳālū: ve dediler ki | : yoktur | hiye: | illā: başka bir şey | Hayātunā: hayatımızdan | d-dunyā: dünya | nemūtu: ölürüz | ve neHyā: ve yaşarız | ve mā: ve | yuhlikunā: bizi helak etmiyor | illā: başkası | d-dehru: zamandan | ve mā: fakat yoktur | lehum: onların | biƶālike: bu hususta | min: hiçbir | ǐlmin: bilgileri | in: (hayır) | hum: onlar | illā: sadece | yeZunnūne: zannediyorlar |
Kırık Meal (Transcript) : |VGELVE: ve dediler ki | ME: yoktur | HY: | ÎLE: başka bir şey | ḪYETNE: hayatımızdan | ELD̃NYE: dünya | NMVT: ölürüz | VNḪYE: ve yaşarız | VME: ve | YHLKNE: bizi helak etmiyor | ÎLE: başkası | ELD̃HR: zamandan | VME: fakat yoktur | LHM: onların | BZ̃LK: bu hususta | MN: hiçbir | ALM: bilgileri | ÎN: (hayır) | HM: onlar | ÎLE: sadece | YƵNVN: zannediyorlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve dediler ki: Yaşayış, ancak bu dünyâdaki yaşayışımızdan ibâret, ölürüz ve diriliriz ve bizi zamândan başka bir şey öldürmez ve bu hususta bir bilgileri yoktur onların, yalnız zanna kapılmışlardır onlar.
Adem Uğur : Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helâk eder. Bu hususta onların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm veriyorlar.
Ahmed Hulusi : Dediler ki: "Yaşam dünya hayatından ibarettir! Ölüm, yaşam; hepsi buradadır! Bizi sadece zaman yok eder!" Bu konuda onların hiçbir delilleri yoktur! Onlar sadece zan içindeler!
Ahmet Tekin : 'Hayat, ölümümüzle sonuçlanan, yalnızca yaşamakta olduğumuz dünya hayatından ibarettir. Bizi ancak, geçen zaman yokluğa sürükler.' dediler. Onların bu konuda ilmî verilere dayanan bir bilgileri yok. Onlar sadece böyle zannediyorlar.
Ahmet Varol : Dediler ki: 'Bu (hayat), dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölür ve yaşarız. Bizi zamandan başkası helak etmiyor.' Oysa onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar.
Ali Bulaç : Dediler ki: "(Bütün olup biten,) Bu dünya hayatımızdan başkası değildir, ölürüz ve diriliriz; bizi 'kesintisi olmayan zaman' (dehrin akışın)dan başkası yıkıma (helake) uğratmıyor." Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur; yalnızca zannediyorlar.
Ali Fikri Yavuz : Hem (kıyameti inkar eden Mekke kâfirleri) şöyle dediler: Hayat ancak bizim bu dünya hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız; bizi ancak dehir (zaman) helak eder. Halbuki onların buna dair, (kâinatın hareket ve hadiseleri hakkında) bir ilimleri de yoktur. Onlar sade zan peşinde koşarlar.
Bekir Sadak : «Hayat, ancak bu dunyadaki hayatimizdir. Oluruz ve yasariz; bizi ancak zamanin gecisi yokluga surukler» derler. Onlarin bu hususta bir bilgisi yoktur, sadece boyle sanirlar.
Celal Yıldırım : Onlar dediler ki: «Bizim ancak dünya hayatımızdır; ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman (aşındırıp) yok eder.» Onların bu hususta bir bilgisi yoktur; onlar sadece öyle sanırlar.
Diyanet İşleri : Dediler ki: “Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder.” Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar.
Diyanet İşleri (eski) : 'Hayat, ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız; bizi ancak zamanın geçişi yokluğa sürükler' derler. Onların bu hususta bir bilgisi yoktur, sadece böyle sanırlar.
Diyanet Vakfi : Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helâk eder. Bu hususta onların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm veriyorlar.
Edip Yüksel : Onlar derler ki, 'Biz sadece dünya hayatında yaşarız. Yaşarız, ölürüz ve bizi zamandan başkası yok etmez.' Onların bu konuda bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zannediyorlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hem müşrikler dediler ki: «Hayat, ancak bu dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak geçen zaman yokluğa sürükler.» Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar, sadece böyle zannederler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hem dediler ki: «O hayat ancak bizim şu dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder.» Halbuki bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece zannederler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem dediler ki o hayat sırf bizim Dünya hayatımızdan ıbarettir ölürüz ve yaşarız ve bizi ancak dehir helâk eder, halbuki buna dâir bir ılimleri yoktur, onlar sâde zannederler
Fizilal-il Kuran : «Hayat, ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız; bizi ancak zaman yok eder» derler. Onların bu hususta bir bilgisi yoktur; sadece böyle zannederler.
Gültekin Onan : Dediler ki: "(Bütün olup biten,) Bu dünya hayatımızdan başkası değildir, ölürüz ve diriliriz; bizi 'kesintisi olmayan zaman' (dehrin akışın)dan başkası yıkıma (helake) uğratmıyor." Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur; yalnızca zannediyorlar.
Hakkı Yılmaz : Yine onlar, “Hayat, ancak bu dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak geçen uzun zaman değişime/ yıkıma uğratır” dediler. Hâlbuki onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Onlar, sadece zan yürütüyorlar.
Hasan Basri Çantay : Dediler ki: «Bu (hayât) dünyâ hayâtımızdan başka (bir şey) değildir. Ölüyoruz, yaşıyoruz. Bizi o sürekli zamandan başkası helak etmez». Halbuki onların buna dâir de hiçbir bilgisi yokdur. Onlar (başka değil) sâde (öyle) sanıyorlar.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki (onlar): 'O (hayat), ancak bizim bu dünya hayâtımızdır; (burada) ölürüz ve(burada) yaşarız; hem bizi ancak zaman helâk eder!' dediler. Hâlbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Doğrusu onlar ancak zanda bulunuyorlar.
İbni Kesir : Hayat; ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak Dehr helak eder, dediler. Oysa onların bu konuda bilgileri yoktur. Başka değil, onlar sadece zannediyorlar.
İskender Evrenosoğlu : Ve: “O (hayat), dünya hayatımızdan başka birşey değildir, ölürüz ve diriliriz. Ve bizi dehrden (zamandan) başka birşey helâk edemez.” dediler. Ve onların bu konuda ilimden (nasipleri) yoktur. Onlar sadece zanda bulunurlar.
Muhammed Esed : Onlar hala: "Bu dünyadaki hayatımızdan başka bir şey yok!" derler, "Dünyaya geldiğimiz gibi ölürüz ve bizi ancak zaman yok eder". Fakat onların bu konuda hiçbir bilgileri yok, onlar sadece zannederler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve dediler ki: «Bu, bizim dünya hayatımızdan başka değildir, ölürüz ve diriliriz ve bizi dehrden başkası helâk etmez.» Halbuki, onlar için buna dâir bir bilgi yoktur. Onlar başka değil, ancak zanneder dururlar.
Ömer Öngüt : Ve dediler ki: "Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helâk eder. " Halbuki onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar ancak zanda bulunuyorlar.
Şaban Piriş : -Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi zamandan başka bir şey yok etmez, derler. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca zannederler.
Suat Yıldırım : Âhireti inkâr eden kâfirler bir de şöyle dediler: "Hayat, sadece bu dünyada yaşadığımız hayattan ibarettir: Ölürüz, yaşarız. Bizi yalnız zamanın akışı helâk eder." Aslında, buna dair hiçbir kesin bilgileri yoktur, onlar sadece zanlarıyla böyle söylüyorlar.
Süleyman Ateş : Dediler ki: "Ne varsa dünyâ hayâtımızdır, başka bir şey yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi zamandan başkası helâk etmiyor." Fakat onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zannediyorlar.
Tefhim-ul Kuran : Dediler ki: «(Bütün olup biten,) Bu dünya hayatımızdan başkası değildir, ölürüz ve diriliriz; bizi 'kesintisi olmayan zaman' (dehrin akışın)dan başkası yıkıma (helake) uğratmıyor.» Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur; onlar, yalnızca zannediyorlar.
Ümit Şimşek : Dediler ki: 'Birtek dünya hayatımız var. Yaşarız ve ölürüz. Bizi helâk eden de zamandır.' Oysa onların bu konuda bilgileri yoktur; sadece tahmin yürütüyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Dediler ki: "Şu dünya hayatımızdan başkası yok. Ölüyoruz, diriliyoruz. Bizi zamandan başkası helâk etmiyor." Onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Sadece sanıda bulunuyorlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}