» 45 / Câsiye  Suresi:

Kuran Sırası: 45
İniş Sırası: 65

Kırık Meal (Harekesiz) Meali
|حم ḪM Hâ Mîm | (45:1)
|تنزيل TNZYL indirilmesi | الكتاب ELKTEB Kitabın | من MN (tarafın)dandır | الله ELLH Allah | العزيز ELAZYZ üstün | الحكيم ELḪKYM hüküm ve hikmet sahibi | (45:2)
|إن ÎN şüphesiz | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | والأرض WELÊRŽ ve yerde | لآيات L ËYET ibretler vardır | للمؤمنين LLMÙMNYN inananlar için | (45:3)
|وفي WFY ve | خلقكم ḢLGKM sizin yaratılışınızda | وما WME ve | يبث YBS̃ yaymakta olduğunda | من MN -dan | دابة D̃EBT canlılar- | آيات ËYET ibretler vardır | لقوم LGWM kavimler için | يوقنون YWGNWN kesin olarak inanan | (45:4)
|واختلاف WEḢTLEF ve değişmesinde | الليل ELLYL gecenin | والنهار WELNHER ve gündüzün | وما WME ve | أنزل ÊNZL indirmesinde | الله ELLH Allah'ın | من MN -ten | السماء ELSMEÙ gök- | من MN (sebebi) | رزق RZG rızık | فأحيا FÊḪYE ve diriltmesinde | به BH onunla | الأرض ELÊRŽ yeri | بعد BAD̃ sonra | موتها MWTHE ölümünden | وتصريف WTṦRYF ve estirmesinde | الرياح ELRYEḪ rüzgarları | آيات ËYET ibretler vardır | لقوم LGWM bir toplum için | يعقلون YAGLWN düşünen | (45:5)
|تلك TLK işte şunlar | آيات ËYET ayetleridir | الله ELLH Allah'ın | نتلوها NTLWHE onları okuyoruz | عليك ALYK sana | بالحق BELḪG gerçek ile | فبأي FBÊY hangi | حديث ḪD̃YS̃ söze | بعد BAD̃ sonra | الله ELLH Allah'tan | وآياته W ËYETH ve O'nun ayetlerinden | يؤمنون YÙMNWN inanacaklar | (45:6)
|ويل WYL yuh olsun | لكل LKL her | أفاك ÊFEK yalancı | أثيم ÊS̃YM günah yüklü kimseye | (45:7)
|يسمع YSMA o işitir | آيات ËYET ayetlerinin | الله ELLH Allah'ın | تتلى TTL okunduğunu | عليه ALYH kendisine | ثم S̃M sonra | يصر YṦR direnir | مستكبرا MSTKBRE büyüklük taslar | كأن KÊN sanki | لم LM | يسمعها YSMAHE hiç onları işitmemiş | فبشره FBŞRH onu müjdele | بعذاب BAZ̃EB bir azab ile | أليم ÊLYM acı | (45:8)
|وإذا WÎZ̃E zaman | علم ALM öğrendiği | من MN -den | آياتنا ËYETNE bizim ayetlerimiz- | شيئا ŞYÙE bir şey | اتخذها ETḢZ̃HE onu edinir | هزوا HZWE alay konusu | أولئك ÊWLÙK işte | لهم LHM öyleleri için vardır | عذاب AZ̃EB bir azab | مهين MHYN alçaltıcı | (45:9)
|من MN | ورائهم WREÙHM ötelerinden de | جهنم CHNM cehennem | ولا WLE ve | يغني YĞNY bir yarar sağlamaz | عنهم ANHM kendilerine | ما ME | كسبوا KSBWE kazandıkları | شيئا ŞYÙE şeyler | ولا WLE ve (sağlamaz) | ما ME şeyler | اتخذوا ETḢZ̃WE edindikleri | من MN | دون D̃WN başka | الله ELLH Allah'tan | أولياء ÊWLYEÙ veliler | ولهم WLHM ve Onların | عذاب AZ̃EB bir azab | عظيم AƵYM büyük | (45:10)
|هذا HZ̃E işte budur | هدى HD̃ yol gösterici | والذين WELZ̃YN ve kimseler | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | بآيات B ËYET ayetlerini | ربهم RBHM Rablerinin | لهم LHM onlar için vardır | عذاب AZ̃EB bir azab | من MN | رجز RCZ çok çetin | أليم ÊLYM incitici | (45:11)
|الله ELLH Allah'tır | الذي ELZ̃Y O ki | سخر SḢR boyun eğdirdi | لكم LKM size | البحر ELBḪR denizi | لتجري LTCRY akıp gitsin diye | الفلك ELFLK gemiler | فيه FYH onun içinde | بأمره BÊMRH buyruğuyla | ولتبتغوا WLTBTĞWE ve payınızı arayasınız diye | من MN -ndan | فضله FŽLH O'nun lutfu- | ولعلكم WLALKM ve umulur ki | تشكرون TŞKRWN şükredersiniz | (45:12)
|وسخر WSḢR ve boyun eğdirdi | لكم LKM size | ما ME bulunan şeyleri | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | وما WME ve bulunan şeyleri | في FY | الأرض ELÊRŽ yerde | جميعا CMYAE hepsini | منه MNH kendisinden | إن ÎN elbette | في FY vardır | ذلك Z̃LK bunda | لآيات L ËYET ibretler | لقوم LGWM bir toplum için | يتفكرون YTFKRWN düşünen | (45:13)
|قل GL söyle | للذين LLZ̃YN kimselere | آمنوا ËMNWE inanan(lara) | يغفروا YĞFRWE affetsinler | للذين LLZ̃YN kimseleri | لا LE | يرجون YRCWN ummayan(ları) | أيام ÊYEM günlerini | الله ELLH Allah'ın | ليجزي LYCZY cezalandırması için | قوما GWME bir toplumu | بما BME sebebiyle | كانوا KENWE oldukları | يكسبون YKSBWN yapıyorlar | (45:14)
|من MN kim | عمل AML yaparsa | صالحا ṦELḪE iyi bir iş | فلنفسه FLNFSH yararı kendisinedir | ومن WMN ve kim | أساء ÊSEÙ kötülük yaparsa | فعليها FALYHE zararı kendisinedir | ثم S̃M sonunda | إلى ÎL | ربكم RBKM Rabbinize | ترجعون TRCAWN döndürüleceksiniz | (45:15)
|ولقد WLGD̃ ve andolsun | آتينا ËTYNE biz verdik | بني BNY oğullarına | إسرائيل ÎSREÙYL İsrail | الكتاب ELKTEB Kitap | والحكم WELḪKM ve hüküm | والنبوة WELNBWT ve peygamberlik | ورزقناهم WRZGNEHM ve onları besledik | من MN | الطيبات ELŦYBET güzel rızıklarla | وفضلناهم WFŽLNEHM ve onları üstün kıldık | على AL üzerine | العالمين ELAELMYN alemler | (45:16)
|وآتيناهم W ËTYNEHM ve onlara verdik | بينات BYNET açık deliller | من MN | الأمر ELÊMR bu işde | فما FME | اختلفوا EḢTLFWE onlar ayrılığa düşmediler | إلا ÎLE sadece (yüzünden) | من MN | بعد BAD̃ sonra | ما ME | جاءهم CEÙHM kendilerine geldikten | العلم ELALM bilgi | بغيا BĞYE çekememezlik | بينهم BYNHM aralarındaki | إن ÎN şüphesiz | ربك RBK Rabbin | يقضي YGŽY hüküm verecektir | بينهم BYNHM onlar arasında | يوم YWM günü | القيامة ELGYEMT kıyamet | فيما FYME şeylerde | كانوا KENWE oldukları | فيه FYH onda | يختلفون YḢTLFWN ayrılığa düşüyor(lar) | (45:17)
|ثم S̃M sonra | جعلناك CALNEK seni koyduk | على AL üzerine | شريعة ŞRYAT bir şeriat | من MN -den | الأمر ELÊMR emrimiz- | فاتبعها FETBAHE sen ona uy | ولا WLE ve | تتبع TTBA uyma | أهواء ÊHWEÙ keyiflerine | الذين ELZ̃YN kimselerin | لا LE | يعلمون YALMWN bilmeyen(lerin) | (45:18)
|إنهم ÎNHM çünkü onlar | لن LN asla | يغنوا YĞNWE savamazlar | عنك ANK senden | من MN -tan | الله ELLH Allah- | شيئا ŞYÙE hiçbir şeyi | وإن WÎN ve şüphesiz | الظالمين ELƵELMYN zalimler | بعضهم BAŽHM bir kısmı | أولياء ÊWLYEÙ velisidirler | بعض BAŽ diğerinin | والله WELLH Allah ise | ولي WLY velisidir | المتقين ELMTGYN muttakilerin | (45:19)
|هذا HZ̃E bu (Kur'an) | بصائر BṦEÙR kanıtlar(sunmakta)dır | للناس LLNES insanlara | وهدى WHD̃ ve yol göstericidir | ورحمة WRḪMT ve rahmettir | لقوم LGWM kavimler için | يوقنون YWGNWN kesin olarak inanan | (45:20)
|أم ÊM yoksa | حسب ḪSB sandılar (mı ki?) | الذين ELZ̃YN kimseler | اجترحوا ECTRḪWE işleyen | السيئات ELSYÙET kötülükleri | أن ÊN | نجعلهم NCALHM onları yapacağımızı | كالذين KELZ̃YN kimseler gibi | آمنوا ËMNWE inanan | وعملوا WAMLWE ve yapan | الصالحات ELṦELḪET iyi ameller | سواء SWEÙ bir olacak (öyle mi?) | محياهم MḪYEHM yaşamaları | ومماتهم WMMETHM ve ölümleri | ساء SEÙ ne kötü | ما ME | يحكمون YḪKMWN hüküm veriyorlar | (45:21)
|وخلق WḢLG ve yaratmıştır | الله ELLH Allah | السماوات ELSMEWET gökleri | والأرض WELÊRŽ ve yeri | بالحق BELḪG gerçek olarak | ولتجزى WLTCZ cezalandırılsın diye | كل KL her | نفس NFS can | بما BME şey ile | كسبت KSBT kazandığı | وهم WHM ve olnara | لا LE asla | يظلمون YƵLMWN haksızlık edilmesin | (45:22)
|أفرأيت ÊFRÊYT gördün mü? | من MN kimseyi | اتخذ ETḢZ̃ edinen | إلهه ÎLHH tanrı | هواه HWEH keyfini | وأضله WÊŽLH ve saptırdığı | الله ELLH Allah'ın | على AL -ye göre | علم ALM bir bilgi- | وختم WḢTM ve mühürlediği | على AL üzerini | سمعه SMAH kulağının | وقلبه WGLBH ve kalbini | وجعل WCAL ve çektiği | على AL üstüne | بصره BṦRH gözünün | غشاوة ĞŞEWT perde | فمن FMN şimdi kim? | يهديه YHD̃YH ona doğru yolu gösterecek | من MN | بعد BAD̃ sonra | الله ELLH Allah'tan | أفلا ÊFLE | تذكرون TZ̃KRWN düşünmüyor musunuz? | (45:23)
|وقالوا WGELWE ve dediler ki | ما ME yoktur | هي HY | إلا ÎLE başka bir şey | حياتنا ḪYETNE hayatımızdan | الدنيا ELD̃NYE dünya | نموت NMWT ölürüz | ونحيا WNḪYE ve yaşarız | وما WME ve | يهلكنا YHLKNE bizi helak etmiyor | إلا ÎLE başkası | الدهر ELD̃HR zamandan | وما WME fakat yoktur | لهم LHM onların | بذلك BZ̃LK bu hususta | من MN hiçbir | علم ALM bilgileri | إن ÎN (hayır) | هم HM onlar | إلا ÎLE sadece | يظنون YƵNWN zannediyorlar | (45:24)
|وإذا WÎZ̃E ve zaman | تتلى TTL okunduğu | عليهم ALYHM onlara | آياتنا ËYETNE ayetlerimiz | بينات BYNET açık açık | ما ME | كان KEN olmamıştır | حجتهم ḪCTHM bir delilleri | إلا ÎLE başka | أن ÊN | قالوا GELWE demelerinden | ائتوا EÙTWE getirin | بآبائنا B ËBEÙNE babalarımızı | إن ÎN eğer | كنتم KNTM iseniz | صادقين ṦED̃GYN doğrular(dan) | (45:25)
|قل GL de ki | الله ELLH Allah | يحييكم YḪYYKM sizi yaşatıyor | ثم S̃M sonra | يميتكم YMYTKM sizi öldürüyor | ثم S̃M sonra | يجمعكم YCMAKM sizi toplayıp getirecektir | إلى ÎL | يوم YWM gününe | القيامة ELGYEMT kıyamet | لا LE asla | ريب RYB şüphe yoktur | فيه FYH bunda | ولكن WLKN ama | أكثر ÊKS̃R çoğu | الناس ELNES insanların | لا LE | يعلمون YALMWN bilmezler | (45:26)
|ولله WLLH Allah'ındır | ملك MLK mülkü | السماوات ELSMEWET göklerin | والأرض WELÊRŽ ve yerin | ويوم WYWM ve gün | تقوم TGWM başladığı | الساعة ELSEAT sa'at | يومئذ YWMÙZ̃ işte o gün | يخسر YḢSR hüsrana uğrayacaktır | المبطلون ELMBŦLWN iptalciler | (45:27)
|وترى WTR ve görürsün | كل KL her | أمة ÊMT ümmeti | جاثية CES̃YT toplanmış | كل KL her | أمة ÊMT ümmet | تدعى TD̃A çağırılır | إلى ÎL | كتابها KTEBHE kendi Kitabına | اليوم ELYWM bugün | تجزون TCZWN cezalandırılacaksınız | ما ME şeylerle | كنتم KNTM olduğunuz | تعملون TAMLWN yapıyor(lar) | (45:28)
|هذا HZ̃E işte | كتابنا KTEBNE Kitabımız | ينطق YNŦG söylüyor | عليكم ALYKM aleyhinize | بالحق BELḪG gerçeği | إنا ÎNE çünkü biz | كنا KNE idik | نستنسخ NSTNSḢ yazıyor | ما ME şeyleri | كنتم KNTM olduğunuz | تعملون TAMLWN yapıyor(lar) | (45:29)
|فأما FÊME gelince | الذين ELZ̃YN kimselere | آمنوا ËMNWE inanan(lara) | وعملوا WAMLWE ve yapanlara | الصالحات ELṦELḪET iyi işler | فيدخلهم FYD̃ḢLHM onları sokar | ربهم RBHM Rableri | في FY | رحمته RḪMTH rahmetine | ذلك Z̃LK işte | هو HW budur | الفوز ELFWZ başarı | المبين ELMBYN apaçık | (45:30)
|وأما WÊME ama gelince | الذين ELZ̃YN kimselere | كفروا KFRWE inkar eden(lere) | أفلم ÊFLM | تكن TKN değil mi? | آياتي ËYETY ayetlerim | تتلى TTL okunurdu | عليكم ALYKM size | فاستكبرتم FESTKBRTM fakat siz büyüklük tasladınız | وكنتم WKNTM ve oldunuz | قوما GWME bir toplum | مجرمين MCRMYN suçlulardan | (45:31)
|وإذا WÎZ̃E ve zaman | قيل GYL dendiği | إن ÎN şüphesiz | وعد WAD̃ va'di | الله ELLH Allah'ın | حق ḪG gerçektir | والساعة WELSEAT ve sa'atte | لا LE yoktur | ريب RYB şüphe | فيها FYHE onda | قلتم GLTM demiştiniz | ما ME | ندري ND̃RY bilmiyoruz | ما ME nedir | الساعة ELSEAT Sa'at | إن ÎN (hayır) | نظن NƵN sanıyoruz ki | إلا ÎLE sadece | ظنا ƵNE bir kuruntudur | وما WME ve değiliz | نحن NḪN biz | بمستيقنين BMSTYGNYN inananlardan | (45:32)
|وبدا WBD̃E ve göründü | لهم LHM onlara | سيئات SYÙET kötülükleri | ما ME şeylerin | عملوا AMLWE yaptıkları | وحاق WḪEG ve kuşattı | بهم BHM onları | ما ME şey | كانوا KENWE oldukları | به BH onunla | يستهزئون YSTHZÙWN alay ediyor(lar) | (45:33)
|وقيل WGYL ve denildi | اليوم ELYWM bugün | ننساكم NNSEKM sizi unuttuk | كما KME gibi | نسيتم NSYTM unuttuğunuz | لقاء LGEÙ karşılaşmayı | يومكم YWMKM gününüzle | هذا HZ̃E bu | ومأواكم WMÊWEKM ve yeriniz | النار ELNER ateştir | وما WME ve yoktur | لكم LKM sizin için | من MN hiçbir | ناصرين NEṦRYN yardımcınız | (45:34)
|ذلكم Z̃LKM böyledir | بأنكم BÊNKM çünkü siz | اتخذتم ETḢZ̃TM edindiniz | آيات ËYET ayetlerini | الله ELLH Allah'ın | هزوا HZWE eğlence | وغرتكم WĞRTKM ve sizi aldattı | الحياة ELḪYET hayatı | الدنيا ELD̃NYE dünya | فاليوم FELYWM artık bugün | لا LE | يخرجون YḢRCWN onlar çıkarılmazlar | منها MNHE ondan (ateşten) | ولا WLE ve olmaz | هم HM onlar | يستعتبون YSTATBWN mazeret istenenlerden | (45:35)
|فلله FLLH Allah'a mahsustur | الحمد ELḪMD̃ hamd | رب RB Rabbi | السماوات ELSMEWET göklerin | ورب WRB ve Rabbi | الأرض ELÊRŽ yerin | رب RB Rabbi | العالمين ELAELMYN bütün alemlerin | (45:36)
|وله WLH ve onlar | الكبرياء ELKBRYEÙ ululuk | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | والأرض WELÊRŽ ve yerde | وهو WHW ve O | العزيز ELAZYZ azizdir | الحكيم ELḪKYM hakimdir | (45:37)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}