» 45 / Câsiye  25:

Kuran Sırası: 45
İniş Sırası: 65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 » 45 / Câsiye  Suresi: 25
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِذَا (VÎZ̃E) = ve iƶā : ve zaman
2. تُتْلَىٰ (TTL) = tutlā : okunduğu
3. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
4. ايَاتُنَا ( ËYETNE) = āyātunā : ayetlerimiz
5. بَيِّنَاتٍ (BYNET) = beyyinātin : açık açık
6. مَا (ME) = mā :
7. كَانَ (KEN) = kāne : olmamıştır
8. حُجَّتَهُمْ (ḪCTHM) = Huccetehum : bir delilleri
9. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka
10. أَنْ (ÊN) = en :
11. قَالُوا (GELVE) = ḳālū : demelerinden
12. ائْتُوا (EÙTVE) = 'tū : getirin
13. بِابَائِنَا (B ËBEÙNE) = biābāinā : babalarımızı
14. إِنْ (ÎN) = in : eğer
15. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : iseniz
16. صَادِقِينَ (ṦED̃GYN) = Sādiḳīne : doğrular(dan)
ve zaman | okunduğu | onlara | ayetlerimiz | açık açık | | olmamıştır | bir delilleri | başka | | demelerinden | getirin | babalarımızı | eğer | iseniz | doğrular(dan) |

[] [TLV] [] [EYY] [BYN] [] [KVN] [ḪCC] [] [] [GVL] [ETY] [EBV] [] [KVN] [ṦD̃G]
VÎZ̃E TTL ALYHM ËYETNE BYNET ME KEN ḪCTHM ÎLE ÊN GELVE EÙTVE B ËBEÙNE ÎN KNTM ṦED̃GYN

ve iƶā tutlā ǎleyhim āyātunā beyyinātin kāne Huccetehum illā en ḳālū 'tū biābāinā in kuntum Sādiḳīne
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين

 » 45 / Câsiye  Suresi: 25
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإذا | VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when
تتلى ت ل و | TLV TTL tutlā okunduğu are recited
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara to them
آياتنا ا ي ي | EYY ËYETNE āyātunā ayetlerimiz Our Verses
بينات ب ي ن | BYN BYNET beyyinātin açık açık clear,
ما | ME not
كان ك و ن | KVN KEN kāne olmamıştır is
حجتهم ح ج ج | ḪCC ḪCTHM Huccetehum bir delilleri their argument
إلا | ÎLE illā başka except
أن | ÊN en that
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū demelerinden they say,
ائتوا ا ت ي | ETY EÙTVE 'tū getirin """Bring"
بآبائنا ا ب و | EBV B ËBEÙNE biābāinā babalarımızı our forefathers
إن | ÎN in eğer if
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you are
صادقين ص د ق | ṦD̃G ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrular(dan) "truthful."""

45:25 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve zaman | okunduğu | onlara | ayetlerimiz | açık açık | | olmamıştır | bir delilleri | başka | | demelerinden | getirin | babalarımızı | eğer | iseniz | doğrular(dan) |

[] [TLV] [] [EYY] [BYN] [] [KVN] [ḪCC] [] [] [GVL] [ETY] [EBV] [] [KVN] [ṦD̃G]
VÎZ̃E TTL ALYHM ËYETNE BYNET ME KEN ḪCTHM ÎLE ÊN GELVE EÙTVE B ËBEÙNE ÎN KNTM ṦED̃GYN

ve iƶā tutlā ǎleyhim āyātunā beyyinātin kāne Huccetehum illā en ḳālū 'tū biābāinā in kuntum Sādiḳīne
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين

[] [ت ل و] [] [ا ي ي] [ب ي ن] [] [ك و ن] [ح ج ج] [] [] [ق و ل] [ا ت ي] [ا ب و] [] [ك و ن] [ص د ق]

 » 45 / Câsiye  Suresi: 25
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإذا | VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when
Vav,,Zel,Elif,
6,,700,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
T – time adverb
الواو عاطفة
ظرف زمان
تتلى ت ل و | TLV TTL tutlā okunduğu are recited
Te,Te,Lam,,
400,400,30,,
V – 3rd person feminine singular passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara to them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
آياتنا ا ي ي | EYY ËYETNE āyātunā ayetlerimiz Our Verses
,Ye,Elif,Te,Nun,Elif,
,10,1,400,50,1,
N – nominative feminine plural noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بينات ب ي ن | BYN BYNET beyyinātin açık açık clear,
Be,Ye,Nun,Elif,Te,
2,10,50,1,400,
ADJ – genitive feminine plural indefinite adjective
صفة مجرورة
ما | ME not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
كان ك و ن | KVN KEN kāne olmamıştır is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
حجتهم ح ج ج | ḪCC ḪCTHM Huccetehum bir delilleri their argument
Ha,Cim,Te,He,Mim,
8,3,400,5,40,
N – accusative feminine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلا | ÎLE illā başka except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū demelerinden they say,
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ائتوا ا ت ي | ETY EÙTVE 'tū getirin """Bring"
Elif,,Te,Vav,Elif,
1,,400,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بآبائنا ا ب و | EBV B ËBEÙNE biābāinā babalarımızı our forefathers
Be,,Be,Elif,,Nun,Elif,
2,,2,1,,50,1,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
جار ومجرور و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you are
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
صادقين ص د ق | ṦD̃G ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrular(dan) "truthful."""
Sad,Elif,Dal,Gaf,Ye,Nun,
90,1,4,100,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِذَا: ve zaman | تُتْلَىٰ: okunduğu | عَلَيْهِمْ: onlara | ايَاتُنَا: ayetlerimiz | بَيِّنَاتٍ: açık açık | مَا: | كَانَ: olmamıştır | حُجَّتَهُمْ: bir delilleri | إِلَّا: başka | أَنْ: | قَالُوا: demelerinden | ائْتُوا: getirin | بِابَائِنَا: babalarımızı | إِنْ: eğer | كُنْتُمْ: iseniz | صَادِقِينَ: doğrular(dan) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإذا WÎZ̃E ve zaman | تتلى TTL okunduğu | عليهم ALYHM onlara | آياتنا ËYETNE ayetlerimiz | بينات BYNET açık açık | ما ME | كان KEN olmamıştır | حجتهم ḪCTHM bir delilleri | إلا ÎLE başka | أن ÊN | قالوا GELWE demelerinden | ائتوا EÙTWE getirin | بآبائنا B ËBEÙNE babalarımızı | إن ÎN eğer | كنتم KNTM iseniz | صادقين ṦED̃GYN doğrular(dan) |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve iƶā: ve zaman | tutlā: okunduğu | ǎleyhim: onlara | āyātunā: ayetlerimiz | beyyinātin: açık açık | : | kāne: olmamıştır | Huccetehum: bir delilleri | illā: başka | en: | ḳālū: demelerinden | 'tū: getirin | biābāinā: babalarımızı | in: eğer | kuntum: iseniz | Sādiḳīne: doğrular(dan) |
Kırık Meal (Transcript) : |VÎZ̃E: ve zaman | TTL: okunduğu | ALYHM: onlara | ËYETNE: ayetlerimiz | BYNET: açık açık | ME: | KEN: olmamıştır | ḪCTHM: bir delilleri | ÎLE: başka | ÊN: | GELVE: demelerinden | EÙTVE: getirin | B ËBEÙNE: babalarımızı | ÎN: eğer | KNTM: iseniz | ṦED̃GYN: doğrular(dan) |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve onlara apaçık âyetlerimiz okununca kesin delilleri, ancak doğru söylüyorsanız getirin atalarımızı bize demelerinden ibârettir.
Adem Uğur : Onlara açıkça âyetlerimiz okunduğu zaman: Doğru sözlü iseniz atalarımızı getirin, demelerinden başka delilleri yoktur.
Ahmed Hulusi : Karşılarında işaretlerimiz apaçık bildirildiğinde: "Eğer sözünüzde sadıksanız hadi getirin atalarımızı" demekten başka söyleyecek sözleri yoktur.
Ahmet Tekin : Kendilerine âyetlerimiz açıkça okunduğu zaman: 'Eğer sözünüzde doğru iseniz, atalarımızı diriltip getirin' demelerinden başka delil diye ileri sürebilecekleri bir şeyleri yok.
Ahmet Varol : Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda (ortaya sürdükleri) delilleri: 'Eğer doğru sözlüler iseniz atalarımızı getirin' demelerinden başka bir şey değildir.
Ali Bulaç : Onlara açık belgeler olarak ayetlerimiz okunduğu zaman, onların (sözde) delilleri: "Eğer doğru sözlüler iseniz, atalarımızı (diriltip) getirin" demekten başkası değildir.
Ali Fikri Yavuz : Kendilerine açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, delilleri ancak şunu demekten ibaret olmuştur: “- Haydi, babalarımızı getirin, (eğer öldükten sonra dirilme var sözünde) doğru iseniz.”
Bekir Sadak : Ayetlerimiz onlara acikca okundugu zaman, delilleri yalnizca: «Dogru sozlu iseniz babalarimizi getirin bakalim» demek olur.
Celal Yıldırım : Âyetlerimiz onlara karşı açık-seçik okununca, ileri sürdükleri tek delilleri şöyle demeleri olur . «Eğer doğrulardan iseniz haydi babalarımızı (geri) getirin.»
Diyanet İşleri : Onlara âyetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak, “Doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin” demek oldu.
Diyanet İşleri (eski) : Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman, delilleri yalnızca: 'Doğru sözlü iseniz babalarımızı getirin bakalım' demek olur.
Diyanet Vakfi : Onlara açıkça âyetlerimiz okunduğu zaman: Doğru sözlü iseniz atalarımızı getirin, demelerinden başka delilleri yoktur.
Edip Yüksel : Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğunda, 'Doğru sözlü iseniz atalarımızı geri getirin,' demekten başka delilleri yoktur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kendilerine âyetlerimiz açıkça okunduğu zaman; «Eğer sözünüzde doğru iseniz atalarımızı diriltip getirin.» demekten başka söylenecek hiçbir delil yoktur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Karşılarında ayetlerimiz açık açık deliller halinde okunurken: «(sözünüzde) doğru iseniz, haydi babalarımızı getirin!» demekten başka tutunacakları (bir delil) yoktur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Karşılarında açık açık beyyineler halinde âyetlerimiz okunurken şöyle demekten başka bir tutunacakları yoktur: haydi babalarımızı getirin doğru iseniz!
Fizilal-il Kuran : Ayetlerimiz onlara açık açık okunduğu zaman delilleri yalnızca: «Doğru sözlü iseniz babalarımızı getirin bakalım!» demek olur.
Gültekin Onan : Onlara açık belgeler olarak ayetlerimiz okunduğu zaman, onların (sözde) delilleri: "Eğer doğru sözlüler iseniz, atalarımızı (diriltip) getirin" demekten başkası değildir.
Hakkı Yılmaz : Kendilerine âyetlerimiz apaçık okunduğu zaman da, “Eğer doğru kimseler iseniz atalarımızı getirin” demekten başka delilleri yoktu.
Hasan Basri Çantay : Karşılarında açık açık âyetlerimiz okunduğu zaman onların «Eğer (iddianızda) doğrucular iseniz (ölmüş) atalarımızı (diriltib) getirin» demelerinden başka tutanakları yokdur.
Hayrat Neşriyat : Ve kendilerine âyetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman: 'Eğer (iddiânızda) doğru kimseler iseniz, atalarımızı (geri) getirin!' demekten başka bir delilleri olmamıştır.
İbni Kesir : Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman; doğru sözlüler iseniz, babalarımızı getirin bakalım, demekten başka bir huccetleri yoktur.
İskender Evrenosoğlu : Onlara âyetlerimiz beyan edilerek okunduğu zaman onların delilleri (iddiaları): “Eğer siz sadıklarsanız (doğru söyleyenlerseniz), babalarımızı getirin!” demekten başka birşey olmadı.
Muhammed Esed : Ve (böylece,) ne zaman mesajlarımız bütün açıklığıyla onlara tebliğ edildiyse tek cevapları şu olmuştur: "Atalarımızı (şahit olarak) getirin, eğer iddianızda haklı iseniz!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve kendilerine karşı âyetlerimiz açık açık okunduğu zaman onların delilleri, «Eğer doğru sözlüler oldu iseniz atalarımızı getirin» demekten başka değildir.
Ömer Öngüt : Âyetlerimiz onlara açık açık okunduğu zaman: "Doğru sözlü iseniz atalarımızı geri getirin. " demelerinden başka delilleri yoktur.
Şaban Piriş : Apaçık ayetlerimiz kendilerine okunduğu zaman: -Doğru söylüyorsanız babalarınızı getirin, demekten başka onların bir delilleri yoktur.
Suat Yıldırım : Kendilerine iman esaslarına ve bu arada âhirete dair âyetlerimiz açık açık okunduğunda, onların ileri sürdükleri tek iddia: "Eğer siz bu inancınızda tutarlı iseniz, gelip geçmiş atalarımızı diriltin de önümüze getirin" demekten başka bir şey olmaz.
Süleyman Ateş : Onlara açık açık âyetlerimiz okunduğu zaman: "Doğru iseniz, babalarımızı getirin" demelerinden başka bir delilleri olmamıştır.
Tefhim-ul Kuran : Onlara açık belgeler olarak ayetlerimiz okunduğu zaman, onların (sözde savunma) delilleri: «Eğer doğru sözlüler iseniz, atalarımızı (diriltip) getirin» demekten başkası değildir.
Ümit Şimşek : Kendilerine apaçık âyetlerimiz okunduğunda ise bütün iddiaları, 'Doğru söylüyorsanız atalarımızı getirin' demekten ibarettir.
Yaşar Nuri Öztürk : Ayetlerimiz, karşılarında açık seçik mesajlar halinde okunduğunda, delilleri sadece şöyle demek olmuştur: "Doğru sözlüler iseniz atalarımızı getirin."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}