» 45 / Câsiye  36:

Kuran Sırası: 45
İniş Sırası: 65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 » 45 / Câsiye  Suresi: 36
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَلِلَّهِ (FLLH) = felillahi : Allah'a mahsustur
2. الْحَمْدُ (ELḪMD̃) = l-Hamdu : hamd
3. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbi
4. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerin
5. وَرَبِّ (VRB) = ve rabbi : ve Rabbi
6. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerin
7. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbi
8. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : bütün alemlerin
Allah'a mahsustur | hamd | Rabbi | göklerin | ve Rabbi | yerin | Rabbi | bütün alemlerin |

[] [ḪMD̃] [RBB] [SMV] [RBB] [ERŽ] [RBB] [ALM]
FLLH ELḪMD̃ RB ELSMEVET VRB ELÊRŽ RB ELAELMYN

felillahi l-Hamdu rabbi s-semāvāti ve rabbi l-erDi rabbi l-ǎālemīne
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين

 » 45 / Câsiye  Suresi: 36
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فلله | FLLH felillahi Allah'a mahsustur Then for Allah
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (is) all the praise,
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbi (the) Lord
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens
ورب ر ب ب | RBB VRB ve rabbi ve Rabbi and (the) Lord
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerin (of) the earth,
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbi (the) lord
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne bütün alemlerin (of) the worlds.

45:36 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Allah'a mahsustur | hamd | Rabbi | göklerin | ve Rabbi | yerin | Rabbi | bütün alemlerin |

[] [ḪMD̃] [RBB] [SMV] [RBB] [ERŽ] [RBB] [ALM]
FLLH ELḪMD̃ RB ELSMEVET VRB ELÊRŽ RB ELAELMYN

felillahi l-Hamdu rabbi s-semāvāti ve rabbi l-erDi rabbi l-ǎālemīne
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين

[] [ح م د] [ر ب ب] [س م و] [ر ب ب] [ا ر ض] [ر ب ب] [ع ل م]

 » 45 / Câsiye  Suresi: 36
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فلله | FLLH felillahi Allah'a mahsustur Then for Allah
Fe,Lam,Lam,He,
80,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
الفاء استئنافية
جار ومجرور
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (is) all the praise,
Elif,Lam,Ha,Mim,Dal,
1,30,8,40,4,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbi (the) Lord
Re,Be,
200,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
ورب ر ب ب | RBB VRB ve rabbi ve Rabbi and (the) Lord
Vav,Re,Be,
6,200,2,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerin (of) the earth,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbi (the) lord
Re,Be,
200,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne bütün alemlerin (of) the worlds.
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَلِلَّهِ: Allah'a mahsustur | الْحَمْدُ: hamd | رَبِّ: Rabbi | السَّمَاوَاتِ: göklerin | وَرَبِّ: ve Rabbi | الْأَرْضِ: yerin | رَبِّ: Rabbi | الْعَالَمِينَ: bütün alemlerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فلله FLLH Allah'a mahsustur | الحمد ELḪMD̃ hamd | رب RB Rabbi | السماوات ELSMEWET göklerin | ورب WRB ve Rabbi | الأرض ELÊRŽ yerin | رب RB Rabbi | العالمين ELAELMYN bütün alemlerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |felillahi: Allah'a mahsustur | l-Hamdu: hamd | rabbi: Rabbi | s-semāvāti: göklerin | ve rabbi: ve Rabbi | l-erDi: yerin | rabbi: Rabbi | l-ǎālemīne: bütün alemlerin |
Kırık Meal (Transcript) : |FLLH: Allah'a mahsustur | ELḪMD̃: hamd | RB: Rabbi | ELSMEVET: göklerin | VRB: ve Rabbi | ELÊRŽ: yerin | RB: Rabbi | ELAELMYN: bütün alemlerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Artık hamd, göklerin Rabbine ve yeryüzünün Rabbine, âlemlerin Rabbine.
Adem Uğur : Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Ahmed Hulusi : Hamd; semâların Rabbi, arzın Rabbi, Rabb-ül âlemîn olan Allâh'a aittir (Hamd eden O'dur)!
Ahmet Tekin : Yalnız ve yalnız Allah’a, göklerin Rabbine, yerin yaratıcısı, düzeninin hâkimi Rabbine, Âlemlerin, bütün varlıkların Rabbine hamdolsun.
Ahmet Varol : O halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'adır.
Ali Bulaç : Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır.
Ali Fikri Yavuz : O halde bütün hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah’ındır.
Bekir Sadak : Ovulmek, goklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah icindir.
Celal Yıldırım : Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun.
Diyanet İşleri : Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
Diyanet İşleri (eski) : Övülmek, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
Diyanet Vakfi : Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Edip Yüksel : Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve evrenlerin Rabbi olan ALLAH'a övgüler olsun.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : o halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'adır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Binâenaleyh hamd, Allahın, o Göklerin rabbı, Yerin de rabbı rabbil'âlemînin
Fizilal-il Kuran : Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Gültekin Onan : Şu halde hamd, göklerin rabbi, yerin rabbi ve alemlerin rabbi Tanrı'nındır.
Hakkı Yılmaz : "Artık, tüm övgüler, göklerin Rabbi, yeryüzünün Rabbi ve âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur; başkası övülemez. "
Hasan Basri Çantay : Demek, (bütün) hamd, hem göklerin Rabbi, hem yerin Rabbi, hem âlemlerin Rabbi Allahındır.
Hayrat Neşriyat : İşte hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
İbni Kesir : Hamd; göklerin Rabbı, yerin Rabbı ve alemlerin Rabbı olan Allah'a mahsustur.
İskender Evrenosoğlu : Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi, Allah'a mahsustur.
Muhammed Esed : Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbine mahsustur, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a!
Ömer Nasuhi Bilmen : Artık hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, âlemlerin rabbi olan Allah içindir.
Ömer Öngüt : Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Şaban Piriş : Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve tüm evrenin Rabbi Allah’a mahsustur.
Suat Yıldırım : Demek ki bütün hamdler, övgüler göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
Süleyman Ateş : Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Tefhim-ul Kuran : Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah'ındır.
Ümit Şimşek : Bütün hamdler Göklerin Rabbi, Yerin Rabbi ve Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Yaşar Nuri Öztürk : Hamd; göklerin Rabbi, yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allah'adır!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}