» 45 / Câsiye  11:

Kuran Sırası: 45
İniş Sırası: 65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 » 45 / Câsiye  Suresi: 11
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. هَٰذَا (HZ̃E) = hāƶā : işte budur
2. هُدًى (HD̃) = huden : yol gösterici
3. وَالَّذِينَ (VELZ̃YN) = velleƶīne : ve kimseler
4. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar eden(ler)
5. بِايَاتِ (B ËYET) = biāyāti : ayetlerini
6. رَبِّهِمْ (RBHM) = rabbihim : Rablerinin
7. لَهُمْ (LHM) = lehum : onlar için vardır
8. عَذَابٌ (AZ̃EB) = ǎƶābun : bir azab
9. مِنْ (MN) = min :
10. رِجْزٍ (RCZ) = riczin : çok çetin
11. أَلِيمٌ (ÊLYM) = elīmun : incitici
işte budur | yol gösterici | ve kimseler | inkar eden(ler) | ayetlerini | Rablerinin | onlar için vardır | bir azab | | çok çetin | incitici |

[] [HD̃Y] [] [KFR] [EYY] [RBB] [] [AZ̃B] [] [RCZ] [ELM]
HZ̃E HD̃ VELZ̃YN KFRVE B ËYET RBHM LHM AZ̃EB MN RCZ ÊLYM

hāƶā huden velleƶīne keferū biāyāti rabbihim lehum ǎƶābun min riczin elīmun
هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم

 » 45 / Câsiye  Suresi: 11
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هذا | HZ̃E hāƶā işte budur This
هدى ه د ي | HD̃Y HD̃ huden yol gösterici (is) guidance.
والذين | VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve
بآيات ا ي ي | EYY B ËYET biāyāti ayetlerini in (the) Verses
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rablerinin (of) their Lord,
لهم | LHM lehum onlar için vardır for them
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābun bir azab (is) a punishment
من | MN min of
رجز ر ج ز | RCZ RCZ riczin çok çetin filth,
أليم ا ل م | ELM ÊLYM elīmun incitici painful.

45:11 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

işte budur | yol gösterici | ve kimseler | inkar eden(ler) | ayetlerini | Rablerinin | onlar için vardır | bir azab | | çok çetin | incitici |

[] [HD̃Y] [] [KFR] [EYY] [RBB] [] [AZ̃B] [] [RCZ] [ELM]
HZ̃E HD̃ VELZ̃YN KFRVE B ËYET RBHM LHM AZ̃EB MN RCZ ÊLYM

hāƶā huden velleƶīne keferū biāyāti rabbihim lehum ǎƶābun min riczin elīmun
هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم

[] [ه د ي] [] [ك ف ر] [ا ي ي] [ر ب ب] [] [ع ذ ب] [] [ر ج ز] [ا ل م]

 » 45 / Câsiye  Suresi: 11
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هذا | HZ̃E hāƶā işte budur This
He,Zel,Elif,
5,700,1,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
هدى ه د ي | HD̃Y HD̃ huden yol gösterici (is) guidance.
He,Dal,,
5,4,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
والذين | VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine plural relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بآيات ا ي ي | EYY B ËYET biāyāti ayetlerini in (the) Verses
Be,,Ye,Elif,Te,
2,,10,1,400,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine plural noun
جار ومجرور
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rablerinin (of) their Lord,
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لهم | LHM lehum onlar için vardır for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābun bir azab (is) a punishment
Ayn,Zel,Elif,Be,
70,700,1,2,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
من | MN min of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
رجز ر ج ز | RCZ RCZ riczin çok çetin filth,
Re,Cim,Ze,
200,3,7,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
أليم ا ل م | ELM ÊLYM elīmun incitici painful.
,Lam,Ye,Mim,
,30,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |هَٰذَا: işte budur | هُدًى: yol gösterici | وَالَّذِينَ: ve kimseler | كَفَرُوا: inkar eden(ler) | بِايَاتِ: ayetlerini | رَبِّهِمْ: Rablerinin | لَهُمْ: onlar için vardır | عَذَابٌ: bir azab | مِنْ: | رِجْزٍ: çok çetin | أَلِيمٌ: incitici |
Kırık Meal (Harekesiz) : |هذا HZ̃E işte budur | هدى HD̃ yol gösterici | والذين WELZ̃YN ve kimseler | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | بآيات B ËYET ayetlerini | ربهم RBHM Rablerinin | لهم LHM onlar için vardır | عذاب AZ̃EB bir azab | من MN | رجز RCZ çok çetin | أليم ÊLYM incitici |
Kırık Meal (Okunuş) : |hāƶā: işte budur | huden: yol gösterici | velleƶīne: ve kimseler | keferū: inkar eden(ler) | biāyāti: ayetlerini | rabbihim: Rablerinin | lehum: onlar için vardır | ǎƶābun: bir azab | min: | riczin: çok çetin | elīmun: incitici |
Kırık Meal (Transcript) : |HZ̃E: işte budur | HD̃: yol gösterici | VELZ̃YN: ve kimseler | KFRVE: inkar eden(ler) | B ËYET: ayetlerini | RBHM: Rablerinin | LHM: onlar için vardır | AZ̃EB: bir azab | MN: | RCZ: çok çetin | ÊLYM: incitici |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bu Kur'ân, doğru yolu gösterir ve Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere gelince: Onlaradır elemli ve en çetin azâbın cezâsı.
Adem Uğur : İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere gelince, onlara en kötüsünden, elem verici bir azap vardır.
Ahmed Hulusi : İşte hakikat rehberi! Rablerinin, varlıklarındaki işaretlerini inkâr edenlere gelince, onlar için en kötü türden feci bir azap vardır.
Ahmet Tekin : Bu Kur’ân bir hidayet rehberidir. Rablerinin âyetlerini inkârda ısrar edip küfre saplananlara ise, en şiddetlisinden can yakıp inleten, müthiş bir azap vardır.
Ahmet Varol : Bu (Kur'an) bir hidayettir (doğru yola iletici bir rehberdir). Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise iğrenç olanından, acıklı bir azap vardır.
Ali Bulaç : İşte bu (Kur'an) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler ise, onlar için, (en) iğrenç olanından acı bir azab vardır.
Ali Fikri Yavuz : Bu Kur’an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkâr edenler ise, onlara, en şiddetlisinden acıklı bir azab vardır.
Bekir Sadak : Iste bu Kuran dogruluk rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere, onlara, tiksindiren, can yakan bir azap vardir. *
Celal Yıldırım : İşte bu (Kur'ân), doğru yolu gösterendir. Rabblarının âyetlerini inkâr edenlere gelince : Onlara da pek fena murdar elemli bir azâb hazırlanmıştır.
Diyanet İşleri : İşte bu (Kur’an) bir hidayettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere ise elem dolu çok kötü bir azap vardır.
Diyanet İşleri (eski) : İşte bu Kuran doğruluk rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere, onlara, tiksindiren, can yakan bir azap vardır.
Diyanet Vakfi : İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere gelince, onlara en kötüsünden, elem verici bir azap vardır.
Edip Yüksel : Bu bir rehberdir. Rab'lerinin ayetlerini inkar edenler için iğrenç ve acı bir azap vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bu Kur'an bir hidâyettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere ise, en şiddetlisinden acıklı bir azab vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bu (Kur'an) bir irşattır. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise, en kötüsünden acı bir azap vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bu bir irşaddır, rablarının âyetlerine küfredenler ise onlara en fenâsından bir elîm azâb var
Fizilal-il Kuran : İşte doğru yolu gösteren bu Kur'an'dır. Rabblerinin ayetlerini tanımayanlar için çok kötü, acı bir azap vardır.
Gültekin Onan : İşte bu (Kuran) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerine küfredenler ise, onlar için, (en) iğrenç olanından acı bir azab vardır.
Hakkı Yılmaz : Bu uyarılar, bir yol gösterimidir. Rablerinin âyetlerini bilerek reddeden kimseler de, onlar için en pisinden acıklı bir azap vardır.
Hasan Basri Çantay : Bu (Kur'an) bir hidâyetdir. Rablerinin âyetlerine küfredenler (e gelince:) Onlar için öyle bir azâb vardır (ki bu) çok elem verici bir azâb (nev'în) den (dir).
Hayrat Neşriyat : Bu (Kur’ân), bir hidâyettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere gelince, onlara en şiddetlisinden (pek) elemli bir azab vardır.
İbni Kesir : Bu; hidayettir. Rabblarının ayetlerini inkar edenlere gelince; çetin ve elim bir azab vardır.
İskender Evrenosoğlu : İşte bu hidayettir. Ve Rab'lerinin âyetlerini inkâr edenler; onlar için azap üstüne elîm azap vardır.
Muhammed Esed : (Allah'ın işaretlerine ve mesajlarına dikkatlice kulak vermek; işte) rehberliğ(in anlamı) budur. Diğer taraftan, Rablerinin mesajlarını inkara şartlanmış olanları, (yaptıkları) çirkinliklerin bir karşılığı olarak acı bir azap beklemektedir.
Ömer Nasuhi Bilmen : İşte bu, (Kur'an) bir rehber-i hidâyettir. Rablerinin âyetlerini inkâr eden kimseler ise, onlar için pek şiddetlisinden bir acıklı azab vardır.
Ömer Öngüt : İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere gelince, onlara tiksindiren, elem verici bir azap vardır.
Şaban Piriş : Bu (kitap), bir kılavuzdur. Rab’lerinin ayetlerine nankörlük edenlere acı bir felaket vardır.
Suat Yıldırım : Bu Kur’ân, hidâyet rehberidir. Rab’lerinin âyetlerini reddedenlere ise, en fenasından gayet acı bir azap vardır.
Süleyman Ateş : İşte yol gösterici, bu (Kur'ân)dır. Rablerinin âyetlerini tanımayanlar için çok çetin bir azâb vardır!
Tefhim-ul Kuran : İşte bu (Kur'an) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkâr edenler ise, onlar için, (en) iğrenç olanından acı bir azab vardır.
Ümit Şimşek : Bu Kur'ân bir hidayet rehberidir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenler için ise, en kötüsünden acı bir azap vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : İyiye ve güzele bir kılavuzdur bu! Rablerinin ayetlerini inkâr edenler için, korkunç bir pislik azabı öngörülmüştür.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}