"ANHM" ifadesi tarandı:
# "-M" takısı olmadan "ANH" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "ANHM" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|عنهمANHMǎnhumukendilerindenfor them75x
| عنهم ANHM ǎnhumu onlardan for them 2:86
| عنهم ANHM ǎnhumu onlardan for them 2:162
| عنهم ANHM ǎnhum onlara [for] them 3:10
| عنهم ANHM ǎnhumu onlardan for them 3:88
| عنهم ANHM ǎnhum onlara [for] them 3:116
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them 3:152
| عنهم ANHM ǎnhum onları [on] them, 3:155
| عنهم ANHM ǎnhum onları [from] them 3:159
| عنهم ANHM ǎnhum onların from them 3:195
| عنهم ANHM ǎnhum onlara from them 4:63
| عنهم ANHM ǎnhum onlara from them 4:81
| عنهم ANHM ǎnhum onları [on] them, 4:99
| عنهم ANHM ǎnhum onları for them 4:109
| عنهم ANHM ǎnhum onları for them 4:109
| عنهم ANHM ǎnhum onları them 5:13
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them. 5:42
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them, 5:42
| عنهم ANHM ǎnhum onların from them 5:65
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan with them 5:119
| عنهم ANHM ǎnhum kendilerinden from them 6:24
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them 6:68
| عنهم ANHM ǎnhum onlar for them 6:88
| عنهم ANHM ǎnhum kendilerinden from them 7:53
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them 7:79
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them 7:93
| عنهم ANHM ǎnhumu onlardan from them 7:135
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them 7:157
| عنهم ANHM ǎnhum kendilerinden from them. 9:95
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them, 9:95
| عنهم ANHM ǎnhum kendilerinden with them. 9:96
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan with them, 9:96
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan with them, 9:100
| عنهم ANHM ǎnhum kendilerinden from them 10:30
| عنهم ANHM ǎnhum üzerlerinden from them 10:98
| عنهم ANHM ǎnhumu onlardan from them 11:8
| عنهم ANHM ǎnhum kendilerinden from them 11:8
| عنهم ANHM ǎnhum yanlarından from them 11:21
| عنهم ANHM ǎnhum kendilerine them 11:101
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan them 12:68
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them 12:84
| عنهم ANHM ǎnhum kendilerinden them 15:84
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan for them 16:85
| عنهم ANHM ǎnhum kendilerinden from them 16:87
| عنهم ANHM ǎnhumu onlardan from them 17:28
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan over them, 18:28
| عنهم ANHM ǎnhum kendilerine them 26:207
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them 27:28
| عنهم ANHM ǎnhum kendilerinden from them 28:75
| عنهم ANHM ǎnhum onların from them 29:7
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them 32:30
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan for them 35:36
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them 37:174
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them 37:178
| عنهم ANHM ǎnhumu onlardan from them 38:63
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them 39:35
| عنهم ANHM ǎnhum kendilerine them 39:50
| عنهم ANHM ǎnhum kendilerine them 40:82
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them 41:48
| عنهم ANHM ǎnhumu onlardan from them 43:50
| عنهم ANHM ǎnhum kendilerinden for them, 43:75
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them 43:89
| عنهم ANHM ǎnhum kendilerine them 45:10
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them 46:16
| عنهم ANHM ǎnhum kendilerine them 46:26
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them. 46:28
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them 47:2
| عنهم ANHM ǎnhum onların from them 48:5
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them 48:24
| عنهم ANHM ǎnhum onlar(ın üstün)den from them, 50:44
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them, 51:54
| عنهم ANHM ǎnhum kendilerine to them 52:46
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan from them. 54:6
| عنهم ANHM ǎnhum kendilerini them 58:17
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan with them, 58:22
| عنهم ANHM ǎnhum onlardan with them 98:8


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}